• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
medicon.plCzytelnia Badania i zabiegiBadaniaBadania laboratoryjne › Markery nowotworowe - czym są, badanie, normy

Markery nowotworowe - czym są, badanie, normy

Data publikacji: 2024-05-13
Autor: Redakcja medicon.pl

Wśród wyzwań współczesnej medycyny walka z nowotworami zajmuje szczególne miejsce. Wraz z postępem nauki i technologii, coraz więcej uwagi poświęca się nie tylko leczeniu, lecz także wczesnemu wykrywaniu oraz monitorowaniu chorób nowotworowych. W tym kontekście kluczową rolę odgrywają tzw. markery nowotworowe.

Markery nowotworowe - definicja

Markery nowotworowe to biomarkery, które mogą wskazywać na obecność, rozwój lub stan choroby nowotworowej w organizmie.

Markery nowotworowe to substancje lub czynniki występujące w organizmie, których obecność lub poziom może wskazywać na rozwój lub reakcję na chorobę nowotworową.

Definicja markerów nowotworowych

Mogą to być białka, antygeny, enzymy, hormony lub inne substancje, które są produkowane przez komórki nowotworowe lub organizm w odpowiedzi na obecność nowotworu.

Badanie markerów nowotworowych może być wykorzystywane do diagnozowania nowotworów, oceny ich stopnia zaawansowania, monitorowania skuteczności terapii oraz wykrywania nawrotów. Jednak warto pamiętać, że obecność lub podwyższony poziom markerów nowotworowych nie zawsze oznacza nowotwór, dlatego interpretacja wyników powinna być zawsze dokładnie analizowana przez lekarza.

Rodzaje markerów nowotworowych

Możemy wymienić następujące rodzaje markerów nowotworowych:

 • CEA (antygen rakowo-zarodkowy) - jest białkiem produkowanym przez komórki nowotworowe, zwłaszcza w raku jelita grubego, ale również w innych nowotworach, takich jak rak trzustki, płuca i jelita cienkiego. Badanie poziomu CEA jest stosowane do monitorowania skuteczności terapii oraz do wykrywania nawrotów.
 • AFP (alfa-fetoproteina) - jest białkiem produkowanym przez zarodkowe komórki wątroby i jajnika. Wysoki poziom AFP może wskazywać na obecność nowotworu wątroby, szczególnie raka wątrobowokomórkowego, ale także na inne nowotwory, takie jak rak jajnika lub jądra.
 • HCG (gonadotropina kosmówkowa) - hormon produkowany przez komórki nowotworowe, szczególnie w raku kosmówki i niektórych rodzajach raka jądra. Badanie poziomu HCG może być stosowane do diagnozowania i monitorowania tych nowotworów.
 • PAP (antygen prostaty) - jest enzymem wytwarzanym przez komórki gruczołu krokowego. Jego poziom może być zwiększony w przypadku raka gruczołu krokowego. Pomimo że PAP nie jest specyficznym markerem raka prostaty, to w przeszłości był powszechnie stosowany do monitorowania tej choroby.
 • LDH (dehydrogenaza mleczanowa) - enzym obecny w większości komórek organizmu, ale jego poziom może być zwiększony w przypadku uszkodzenia tkanek, w tym nowotworów. Badanie poziomu LDH może być wykorzystywane jako marker wskaźnikowy dla różnych nowotworów.
 • CA 125 - jest glikoproteiną, która może być zwiększona w niektórych przypadkach nowotworów, szczególnie w raku jajnika. Badanie poziomu CA 125 jest stosowane do monitorowania skuteczności terapii oraz wykrywania nawrotów raka jajnika.
 • PSA całkowity (antygen specyficzny dla gruczołu krokowego) - jest białkiem wytwarzanym przez komórki gruczołu krokowego. Jego poziom może być zwiększony w przypadku raka gruczołu krokowego, ale także w innych stanach, takich jak zapalenie gruczołu krokowego.
 • CA 15-3 - jest glikoproteiną, której poziom może być zwiększony w niektórych przypadkach raka piersi. Jest często stosowany do monitorowania skuteczności terapii i wykrywania nawrotów raka piersi.
 • MCA (antygen rakowy błony komórkowej) - marker nowotworowy związany z różnymi rodzajami nowotworów, w tym rakiem jelita grubego, trzustki i piersi. Badanie poziomu MCA może być wykorzystywane jako pomocnicza metoda diagnostyczna i monitorująca.
 • CA 19-9 - jest glikoproteiną, której poziom może być zwiększony w przypadku raka trzustki, raka żołądka i innych nowotworów. Jest stosowany do monitorowania skuteczności terapii oraz wykrywania nawrotów.

Badanie poziomu markerów nowotworowych

Badanie poziomu markerów nowotworowych obejmuje kilka kroków, które są przeprowadzane zwykle w laboratorium diagnostycznym:

 • Przygotowanie pacjenta - przed badaniem pacjent może być poproszony o przestrzeganie pewnych zaleceń, takich jak ograniczenie spożywania pokarmów przez określony czas lub odstawienie pewnych leków, które mogą wpłynąć na wyniki testu.
 • Pobranie próbki krwi - najczęściej stosowaną metodą pobierania próbki do badania markerów nowotworowych jest pobranie krwi żylnej, zazwyczaj z żyły łokciowej. Procedura ta jest podobna do rutynowego pobierania krwi i zazwyczaj nie wymaga specjalnego przygotowania.
 • Analiza próbki w laboratorium - pobrana próbka krwi jest następnie przesyłana do laboratorium, gdzie jest poddawana różnym technikom analitycznym. Metoda analizy zależy od rodzaju markera nowotworowego, którego poziom ma zostać oceniony. Najczęściej stosowaną metodą jest test immunoenzymatyczny (ELISA) lub test immunofluorescencyjny, ale mogą być też stosowane inne techniki, takie jak chromatografia czy spektrometria mas.
 • Ocena wyników - po zakończeniu analizy próbki otrzymuje się wyniki, które określają poziom markera nowotworowego we krwi pacjenta. Wynik może być wyrażany jako koncentracja substancji w określonych jednostkach (np. nanogramach na mililitr krwi) lub jako wartość odniesienia do normy ustalonej dla danej populacji.
 • Interpretacja wyników - ostateczna ocena wyników zależy od wielu czynników, w tym od typu markera nowotworowego, normy ustalonej dla danej substancji oraz stanu zdrowia pacjenta. Warto pamiętać, że często konieczne jest powtórzenie badania w celu potwierdzenia wyników.

Badanie poziomu markerów nowotworowych jest często stosowane jako pomocnicza metoda diagnostyczna, ale nigdy nie powinno być stosowane jako jedyny sposób diagnozowania nowotworów.

Wskazania do badania markerów nowotworowych

Badanie markerów nowotworowych może być zalecane w różnych sytuacjach, w zależności od historii medycznej pacjenta, objawów klinicznych oraz rodzaju podejrzanego nowotworu. Wśród głównych wskazań do przeprowadzenia tego badania znajdują się:

 • Diagnoza nowotworu - badanie markerów nowotworowych może być wykorzystywane jako pomocnicza metoda diagnostyczna w celu potwierdzenia podejrzenia obecności nowotworu. Niektóre markery nowotworowe są specyficzne dla określonych typów nowotworów, co może pomóc w identyfikacji rodzaju nowotworu.
 • Monitorowanie leczenia - po zdiagnozowaniu nowotworu, badanie markerów nowotworowych może być stosowane do monitorowania skuteczności terapii. Spadek poziomu markera nowotworowego po leczeniu może sugerować odpowiedź na terapię, podczas gdy podwyższone stężenie markera nowotworowego może wskazywać na nawrót choroby.
 • Wykrywanie nawrotów - badanie markerów nowotworowych może być również wykorzystywane do wykrywania nawrotów nowotworu po zakończeniu leczenia. Regularne badania mogą pomóc w wczesnym wykryciu nawrotu, co z kolei może umożliwić szybsze podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych.
 • Ocena zaawansowania nowotworu - poziom oznaczenia markerów nowotworowych może być również używany do oceny zaawansowania choroby nowotworowej. W niektórych przypadkach narastające stężenie markera nowotworowego może wskazywać na bardziej zaawansowaną chorobę.
 • Monitorowanie pacjentów z zespołem wysokiego ryzyka - osoby, które mają zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu ze względu na czynniki genetyczne, środowiskowe lub osobiste historie medyczne, mogą być monitorowane regularnie poprzez badanie markerów nowotworowych w celu wczesnego wykrycia ewentualnego nowotworu.

Warto zaznaczyć, że badanie markerów nowotworowych nie zawsze jest stosowane rutynowo, a jego zastosowanie zależy od oceny lekarza oraz konkretnych potrzeb diagnostycznych i terapeutycznych pacjenta.

Normy w badaniu markerów nowotworowych

Normy w badaniu markerów nowotworowych są ustalane na podstawie badań populacyjnych, które określają typowe zakresy wartości dla zdrowych osób. Odpowiednie normy mogą się różnić w zależności od markera nowotworowego oraz od laboratorium, które przeprowadza badanie.

Typowo, normy są wyznaczane na podstawie percentyli populacji zdrowych osób. Na przykład, normy mogą być określane jako zakres wartości, w którym znajduje się 95% populacji zdrowych osób, przy czym 2.5% najwyższych i 2.5% najniższych wyników są uznawane za wartości odstające. Często przyjmuje się, że normy markerów mieszczą się w zakresie 0-37 j./ml.

Warto jednak pamiętać, że sama wartość markerów nowotworowych może być zróżnicowana w zależności od wielu czynników, takich jak wiek, płeć, stan zdrowia czy obecność innych chorób. Dlatego interpretacja wyników powinna być dokonana przez lekarza, który weźmie pod uwagę te wszystkie czynniki oraz indywidualną sytuację kliniczną pacjenta.

Jeśli chodzi o interpretację wyników badania markerów nowotworowych, zazwyczaj stosuje się pojęcia, takie jak:

 • Wartość referencyjna - to zakres wartości, który zawiera większość wyników otrzymanych od zdrowych osób w danej populacji. Wyniki znajdujące się w tym zakresie są uznawane za normę.
 • Wartość graniczna - wartość, która znajduje się na granicy normy i może sugerować stan graniczny, który wymaga dalszej oceny.
 • Wartość pozytywna - jest to wartość, która przekracza normę i może sugerować obecność choroby nowotworowej. Jednak sama obecność podwyższonej wartości nie jest jednoznacznym dowodem na obecność nowotworu i wymaga dalszych badań.

Interpretacja wyników

Interpretacja wyników badania markerów nowotworowych wymaga zrozumienia kontekstu klinicznego, uwzględnienia indywidualnych cech pacjenta oraz rozważenia innych możliwych przyczyn podwyższonych lub obniżonych wyników. Oto kilka ogólnych zasad dotyczących interpretacji wyników:

 • Porównanie z normami - pierwszym krokiem jest porównanie wyników z normami ustalonymi dla danego markera nowotworowego. Wynik znajdujący się w granicach normy zazwyczaj sugeruje brak istotnej patologii, podczas gdy wynik poza normą może wymagać dalszej oceny.
 • Kontekst kliniczny - ważne jest uwzględnienie historii medycznej pacjenta, objawów klinicznych oraz wyników innych badań diagnostycznych. Czasami obecność markerów nowotworowych może być spowodowany przez inne czynniki, takie jak stany zapalne, uszkodzenie tkanek czy inne choroby.
 • Monitorowanie zmian - jeśli wynik badania markerów nowotworowych wykazuje wartość graniczną lub podwyższoną, może być konieczne regularne monitorowanie poziomu tego markera w czasie. Obserwacja zmian może dostarczyć istotnych informacji dotyczących postępu choroby lub skuteczności terapii.
 • Potwierdzenie diagnozy - podwyższony poziom markera nowotworowego nie jest jednoznacznym dowodem na obecność nowotworu. Czasami konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań, takich jak badania obrazowe czy biopsja, w celu potwierdzenia diagnozy.
 • Indywidualizacja interpretacji - interpretacja wyników badania markerów nowotworowych musi być indywidualizowana dla każdego pacjenta, biorąc pod uwagę jego unikalne cechy kliniczne, historię medyczną oraz aktualny stan zdrowia.

Warto zaznaczyć, że interpretacja wyników badania markerów nowotworowych jest zadaniem lekarza specjalisty, który posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę kliniczną. Pacjent zawsze powinien omówić wyniki z lekarzem, który będzie w stanie dostarczyć odpowiednich wyjaśnień i zaleceń dotyczących dalszego postępowania.

Źródła:
 • Pietrusińska Karolina, Wybrane markery nowotworowe, Ridero IT Solution 2023.
 • Andrzejewski Łukasz, Polityka nowotworowa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2012.
 • Gromadzka-Ostrowska Joanna, Szawłowski Andrzej, Dietetyka w chorobach nowotworowych, PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2022.