• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-ekonomika-zdrowia-teoria-i-praktyka_11185_150x190

EKONOMIKA ZDROWIA TEORIA I PRAKTYKA

  • Wydawca: PWN
  • Rok wydania: 2013
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 510
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-01-17302-9
74,00 zł
65,90 zł 65,90 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
Najniższa cena z 30 dni: 65,90 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Ekonomika zdrowia Teoria i praktyka to obszerna, kompleksowa informacja na temat zagadnień ekonomicznych w ochronie zdrowia. Podręcznik ma opinię jednej z najlepszych publikacji z dziedziny ekonomiki zdrowia. Autor omawia ekonomiczne aspekty systemu opieki zdrowotnej w kategoriach nowoczesnej makro- i mikroekonomii.

Ideą przewodnią książki jest przepływ środków finansowych w systemie opieki zdrowotnej. Autor przedstawia rodzaje tych środków, zasady ich alokacji, kryteria oceny tych zasad i ich skutków, opisuje dysponentów tych środków, ich interesy i zachowania oraz różne formy instytucjonalne ich odbiorców. Z uwagi na rolę regulacji rządowych we wszystkich systemach opieki zdrowotnej autor wskazuje także na teoretyczne uzasadnienie dla tych regulacji oraz na ich rodzaje. Chociaż przykłady empiryczne dotyczą głównie systemu opieki zdrowotnej w USA, to teoretyczne aspekty zawarte w publikacji są uniwersalne.

Spis treści

Rozdział 1. Przepływ środków w obrębie systemu opieki zdrowotnej
1.1. Źródła finansowania i wykorzystanie środków przeznaczonych na opiekę zdrowotną
1.2. Przepływ środków
1.3. Źródła finansowania opieki zdrowotnej
1.4. Dochody i pochodzenie etniczne jako czynniki determinujące śmiertelność
1.5. Dostawcy świadczeń zdrowotnych: wykorzystanie funduszy
Rozdział 2. Ekonomiczna ocena usług zdrowotnych
2.1. Analiza kosztów i korzyści dotycząca dokonywania wyborów
2.2. Przykład analizy wielkości krańcowych: koszty i korzyści szóstego badania stolca
2.3. Przykład z życia: uraz kolana
2.4. Wartość oczekiwana
2.5. Pomiar korzyści
2.6. Pomiar kosztów
2.7. Konkurencja i wzrost efektywności
2.8. Perspektywy: pacjent, płatnik, rząd, dostawca, społeczeństwo
2.9. Wartość życia
2.10. QALY – lata życia skorygowane jakością
Rozdział 3. Ubezpieczenia
3.1. Metody ochrony przed ryzykiem
3.2. Unikanie ryzyka
3.3. Selekcja negatywna
3.4. Moralny hazard
3.5. Spadek dobrobytu spowodowany ubezpieczeniami zdrowotnymi
Rozdział 4. Umowy dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych i przepływ funduszy
4.1. Transakcje z udziałem trzeciej strony
4.2. Przepływ funduszy w ubezpieczeniach zdrowotnych
4.3. Jak ustala się zakres świadczeń? Przykład polisy ubezpieczeniowej
4.4. Sposoby wpływania na pacjentów
4.5. Stałe składki, ASO i ubezpieczenie pracownicze: zakres umów przejmujących ryzyko
4.6. ERISA, podatki oraz świadczenia obowiązkowe
4.7. Historia ubezpieczeń zdrowotnych
4.8. Ubezpieczenia, konkurencja cenowa i struktura rynków medycznych
Rozdział 5. Lekarze
5.1. Wynagradzanie lekarzy: jak napływają pieniądze
5.2. Dochody lekarzy
5.3. Koszty związane z pracą lekarzy: odpływ funduszy
5.4. Niepewność
5.5. Istota wymiany między lekarzem a pacjentem
Rozdział 6. Szkolnictwo medyczne i licencjonowanie
6.1. Licencjonowanie: jakość czy zyski
6.2. Szkolnictwo medyczne
6.3. Początki licencjonowania i jego związki ze szkolnictwem medycznym
6.4. Regulowanie liczby lekarzy
Rozdział 7. Organizacja pracy lekarzy oraz praktyki związane z prowadzeniem interesów
7.1. Praktyki grupowe: jak organizacja i technologia wpływają na zawierane transakcje

7.2. Dyskryminacja cenowa
7.3. Odstępne, czerpanie korzyści ze skierowań oraz płatności uboczne
7.4. Technologia i rozwój specjalności lekarskich
7.5. Zróżnicowanie postępowania medycznego
Rozdział 8. Szpitale
8.1. Od instytucji charytatywnych do korporacji: drogi rozwoju nowoczesnego szpitalnictwa
8.2. Dochody: napływ środków do szpitali
8.3. Koszty: odpływ funduszy ze szpitali
8.4. Zarządzanie finansami i przerzucanie kosztów
8.5. Finansowanie inwestycji
8.6. Organizacja: kto sprawuje kontrolę nad szpitalami i jakie cele realizuje?
Rozdział 9. Zarządzanie i regulacja kosztów działania szpitala
9.1. Dlaczego pewne szpitale generują wyższe koszty niż inne placówki tego samego typu?
9.2. Jak sprawuje się nadzór nad kosztami poprzez zarządzanie?
9.3. Niezgodność między teorią ekonomiczną a księgowymi miarami kosztów jednostkowych
9.4. Efekt skali
9.5. Jakość a koszty opieki
9.6. Jak konkurują ze sobą szpitale?
9.7. Kontrola kosztów opieki szpitalnej za pomocą regulacji prawnych
Rozdział 10. Koordynowana opieka zdrowotna
10.1. Dlaczego koordynowana opieka zdrowotna?
10.2. Rodzaje planów ubezpieczeniowych opieki koordynowanej?
10.3. Źródła i wykorzystanie środków
10.4. Kontrola kosztów: kapitacja, strażnicy systemu i wyłączenia
10.5. Jak zarządza się opieką – przykład świadczeń psychiatrycznych
10.6. Kontrakty dotyczące finansowania i modyfikowanie bodźców
Rozdział 11. Typy własności i rozwój firm HMO: ryzyko, kapitał i konkurencja
11.1. Kaiser: ewolucja firm HMO
11.2. Rozwój firm HMO
11.3. Rodzaje własności i rynki kapitałowe: oznaki niepowodzenia
11.4. U.S. Healthcare: rozwój połączony z zyskami
11.5. Skąd bierze się dziś popularność opieki koordynowanej?
11.6. Kontrolowana konkurencja
11.7. Czy opieka koordynowana jest rozwiązaniem problemu wzrostu kosztów?
Rozdział 12. Opieka długoterminowa
12.1. Rozwój rynku opieki długoterminowej
12.2. Definicja opieki długoterminowej: typy opieki
12.3. Medicaid: domy opieki jako rynek dwuczęściowy
12.4. Potwierdzenie potrzeb zdrowotnych (CON): o czyich potrzebach mowa?
12.5. Refinansowanie z uwzględnieniem rodzaju i struktury świadczeń
12.6. Zastępowanie świadczeń
12.7. Ubezpieczenia od kosztów świadczeń opieki długoterminowej
12.8. CCRC i zamożni ludzie w podeszłym wieku
12.9. Wyznaczanie granic: Czy opieka długoterminowa jest opieką zdrowotną?
Rozdział 13. Przemysł farmaceutyczny (Thomas Abbott)
13.1. Jak napływają środki
13.2. Jak wydaje się środki przeznaczane na leki?
13.3. Historia branży farmaceutycznej oraz przepisy prawne dotyczące leków
13.4. Badania naukowe i rozwój
13.5. Konkurencja na rynku farmaceutyków
13.6. Najnowsze trendy

Rozdział 14. Wprowadzenie do makroekonomii zdrowia
14.1. Czym jest makroekonomia zdrowia?
14.2. Właściwości jednostki a właściwości systemu
14.3. Dynamika: zmiana w czasie
14.4. Abstrahowanie i komplikacje
14.5. Rola państwa
Rozdział 15. Historia gospodarcza, wzrost populacji i opieka zdrowotna
15.1. Wzrost gospodarczy jako determinanta kształtu opieki zdrowotnej
15.2. Stopy urodzeń, stopy zgonów i wzrost liczebności populacji
15.3. Epoka kamienna
15.4. Epoka rolnicza
15.5. Epoka industrialna
15.6. Epoka informacyjna
15.7. Zmniejszanie niepewności: wartość zdrowia i bezpieczeństwa ekonomicznego
15.8. Narodziny technologii medycznych
Rozdział 16. Rola państwa
16.1. Przepływ państwowych funduszy zdrowotnych
16.2. Funkcje państwa
16.3. Prawo i porządek
16.4. Dobra publiczne i efekty zewnętrzne
16.5. Niedoskonałości rynku
16.6. Redystrybucja dochodu i opieka nad ubogimi
16.7. W jaki sposób funkcjonuje państwo?
16.8. Erozja rynku medycznego
16.9. Argumenty za i przeciw regulacji oraz konkurencji
Rozdział 17. Dobra publiczne i zdrowie publiczne
17.1. Cechy dóbr publicznych
17.2. Informacja
17.3. Teoria czystych dóbr publicznych
17.4. Efekty zewnętrzne chorób zakaźnych
17.5. Seks, narkotyki i wojna: zdrowie publiczne w akcji
Rozdział 18. Dynamika ogólnokrajowych wydatków na zdrowie
18.1. Funkcja konsumpcji
18.2. Podział dochodu
18.3. Dynamika
18.4. Państwowa kontrola kosztów: luki w wydatkach i presja regulacyjna
18.5. „Wydatki” to w większości przepracowane godziny
Rozdział 19. Międzynarodowe porównania potencjału zdrowia i wydatków na opiekę zdrowotną
19.1. Duże różnice między krajami
19.2. Alokacja mikro i makro: opieka zdrowotna jako dobro luksusowe
19.3. Związek przyczynowy: czy większe wydatki poprawiają zdrowie?
19.4. Kraje o niskim dochodzie
19.5. Kraje o średnim dochodzie
19.6. Kraje o wysokim dochodzie
19.7. Wymiana międzynarodowa w opiece zdrowotnej
Rozdział 20. Uzyskiwanie efektów z tytułu nakładów w opiece zdrowotnej – spojrzenie w przyszłość
20.1. Wymuszone pytanie: czyje zdrowie się poprawia, a komu się płaci?
20.2. Wydawanie pieniędzy czy produkcja zdrowia?
20.3. Alokacja, alokacja, alokacja
20.4. Efektywność dynamiczna
20.5. Przyszłość 

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY

69,90 zł
62,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 62,90 zł
150,00 zł
129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 129,00 zł
114,00 zł
100,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 96,90 zł
25,00 zł
23,75 zł
Najniższa cena z 30 dni: 23,75 zł
17,00 zł
14,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 14,90 zł
32,99 zł
29,69 zł
Najniższa cena z 30 dni: 29,69 zł
73,40 zł
64,30 zł
Najniższa cena z 30 dni: 64,30 zł
49,00 zł
44,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,10 zł
27,90 zł
24,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 24,90 zł
20,00 zł
17,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 17,10 zł
30,00 zł
26,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 24,30 zł
53,80 zł
47,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,50 zł
103,80 zł
88,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 85,90 zł
69,00 zł
62,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 62,10 zł
44,80 zł
40,32 zł
Najniższa cena z 30 dni: 40,32 zł