• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-25493_13590_150x190

IMMUNOLOGIA FUNKCJE I ZABURZENIA UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO

  • Wydawca: Edra Urban & Partner
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 340
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-65195-03-6
 
94,00 zł
84,60 zł 84,60 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Książkę tę napisano, aby wyjść naprzeciw wi­docznym potrzebom zarówno szkół medycznych, jak i studiów przeddyplomowych, a także w celu przedstawienia nowego rozumienia immunologii. Staraliśmy się osiągnąć wiele celów.

Po pierwsze, przedstawiliśmy najważniejsze pryncypia sterujące funkcją układu odpornościowego przez połączenie kluczowych koncepcji z wielkiej ilości danych do­świadczalnych, które wyłoniły się w immunologii. Wybór tego, co jest najważniejsze, zależał głównie od tego, co jest jasno ustalone przez badania naukowe i co ma największe znaczenie dla ludz­kiego zdrowia i choroby. Byliśmy również świado­mi, że jakakolwiek zwięzła dyskusja o złożonych zjawiskach jest nieunikniona, że wyjątki i prze­ciwne opinie nie mogą być omówione w szcze­gółach.

Po drugie, skupiliśmy się na odpowiedzi immunologicznej przeciwko zakaźnym mikrobom i większość naszych rozważań o układzie odpor­nościowym dotyczy tego zagadnienia.

Po trzecie, zamieściliśmy dużą liczbę rycin dla ilustrowania ważnych zasad, ale zredukowaliśmy detale oparte na faktach, które można znaleźć w bardziej wszech­stronnych podręcznikach.

Po czwarte, omówiliśmy choroby immunologiczne z punktu widzenia pryn­cypiów, podkreślając ich odniesienie do normalnej odpowiedzi immunologicznej i unikając szczegółów dotyczących zespołów klinicznych i terapii. Dodali­śmy wybrane przypadki kliniczne w Dodatku, aby pokazać, jak zasady immunologii mogą być zasto­sowane do pospolitych ludzkich chorób.

Na koniec, aby każdy rozdział można było czytać osobno, po­wtarzaliśmy kluczowe idee w różnych miejscach książki. Sądzimy że takie repetycje pomogą studen­tom przyswoić sobie najważniejsze koncepcje. 

"Immunologia jest nauką trudną, która zawsze sprawia kłopot zarówno studentom, jak i lekarzom. Zrozumienie mechanizmów działania jej składowych, powiązania między nimi, wielka liczba pojęć, czynników, skrótów, związki z genetyką, biochemią i innymi dyscyplinami tworzą konglomerat nie zawsze możliwy do objęcia i przyswojenia intelektualnego nawet przez uzdolnione jednostki. Jednocześnie zrozumienie i wyjaśnienie patogenezy wielu chorób, nie koniecznie o podłożu immunologicznym, jest dzisiaj niemal niemożliwe bez współczesnej wiedzy immunologicznej.
Z tych wszystkich względów wybór do tłumaczenia książki Abbasa i wsp. był nieprzypadkowy. W Katedrze Immunologii Klinicznej UM w Poznaniu mamy liczną grupę obcokrajowców - studentów medycyny kształconych w języku angielskim. Zauważyliśmy, że ich ulubionym podręcznikiem podczas przygotowywania się do egzaminu z immunologii jest właśnie Basic Immunology Abbasa i wsp. Poszliśmy ich śladem i na zajęciach ze studentami polskimi zaczęliśmy w coraz większym stopniu korzystać z różnych elementów tej książki, takich jak przypadki kliniczne, definicje pojęć, ryciny i inne. Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odzewem młodzieży. W rozmowach z kolegami - nauczycielami akademickimi z innych ośrodków uniwersyteckich w Polsce, dowiedziałem się, że studenci także z innych miast lubią i częściowo korzystają z tej książki. Dotyczy to nie tylko studentów medycyny, ale również biologii, analityki medycznej, rolnictwa, weterynarii. Z tych względów do udziału w tłumaczeniu zaprosiłem również wykładowców reprezentujących te dziedziny. Wszyscy zaproszeni wyrazili zgodę. 
Mamy nadzieję, że nasz wspólny wysiłek włożony w tłumaczenie tej książki nie pójdzie na marne i że immunologia choć w pewnym stopniu przestanie być uważana za przedmiot niemożliwy "do strawienia" przez studenta."

 prof. dr hab. med. Jan Żeromski

Tagi: immunologia książki ,

Spis treści

1. Wprowadzenid do układu immunologicznego
2. Odporność wrodzona
3. Wychwytywanie antygenu i prezentacja limfocytom
4. Rozpoznanie antygenu w mechanizmach swoistej odpowiedzi immunologicznej
5. Odporność typu komórkowego zależna od limfocytów T
6. Mechanizmy efektorowe odpowiedzi T-komórkowej
7. Humoralne odpowiedzi immunologiczne
8. Efektorowe mechanizmy odporności humoralnej
9. Tolerancja immunologiczna i reakcje autoimmunologiczne
10. Odpowiedź immunologiczna przeciw nowotworom i przeszczepom
11. Nadwrażliwość
12. Wrodzone i nabyte niedobory odporności.

Proponowane piśmiennictwo
Słownik 
Główne cytokiny
Główne cechy wybranych molekuł oznaczanych symbolami CD
Przypadki kliniczne
Skorowidz

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

69,00 zł
60,90 zł
119,00 zł
101,20 zł
119,00 zł
96,90 zł
102,90 zł
92,60 zł
79,00 zł
66,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

64,00 zł
56,90 zł
145,00 zł
116,00 zł
98,00 zł
88,20 zł
59,00 zł
51,90 zł

POLECAMY