• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-25493_13590_150x190

IMMUNOLOGIA FUNKCJE I ZABURZENIA UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO

  • Wydawca: Edra Urban & Partner
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 340
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-65195-03-6
 
94,00 zł
84,60 zł 84,60 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Książkę tę napisano, aby wyjść naprzeciw wi­docznym potrzebom zarówno szkół medycznych, jak i studiów przeddyplomowych, a także w celu przedstawienia nowego rozumienia immunologii. Staraliśmy się osiągnąć wiele celów.

Po pierwsze, przedstawiliśmy najważniejsze pryncypia sterujące funkcją układu odpornościowego przez połączenie kluczowych koncepcji z wielkiej ilości danych do­świadczalnych, które wyłoniły się w immunologii. Wybór tego, co jest najważniejsze, zależał głównie od tego, co jest jasno ustalone przez badania naukowe i co ma największe znaczenie dla ludz­kiego zdrowia i choroby. Byliśmy również świado­mi, że jakakolwiek zwięzła dyskusja o złożonych zjawiskach jest nieunikniona, że wyjątki i prze­ciwne opinie nie mogą być omówione w szcze­gółach.

Po drugie, skupiliśmy się na odpowiedzi immunologicznej przeciwko zakaźnym mikrobom i większość naszych rozważań o układzie odpor­nościowym dotyczy tego zagadnienia.

Po trzecie, zamieściliśmy dużą liczbę rycin dla ilustrowania ważnych zasad, ale zredukowaliśmy detale oparte na faktach, które można znaleźć w bardziej wszech­stronnych podręcznikach.

Po czwarte, omówiliśmy choroby immunologiczne z punktu widzenia pryn­cypiów, podkreślając ich odniesienie do normalnej odpowiedzi immunologicznej i unikając szczegółów dotyczących zespołów klinicznych i terapii. Dodali­śmy wybrane przypadki kliniczne w Dodatku, aby pokazać, jak zasady immunologii mogą być zasto­sowane do pospolitych ludzkich chorób.

Na koniec, aby każdy rozdział można było czytać osobno, po­wtarzaliśmy kluczowe idee w różnych miejscach książki. Sądzimy że takie repetycje pomogą studen­tom przyswoić sobie najważniejsze koncepcje. 

"Immunologia jest nauką trudną, która zawsze sprawia kłopot zarówno studentom, jak i lekarzom. Zrozumienie mechanizmów działania jej składowych, powiązania między nimi, wielka liczba pojęć, czynników, skrótów, związki z genetyką, biochemią i innymi dyscyplinami tworzą konglomerat nie zawsze możliwy do objęcia i przyswojenia intelektualnego nawet przez uzdolnione jednostki. Jednocześnie zrozumienie i wyjaśnienie patogenezy wielu chorób, nie koniecznie o podłożu immunologicznym, jest dzisiaj niemal niemożliwe bez współczesnej wiedzy immunologicznej.
Z tych wszystkich względów wybór do tłumaczenia książki Abbasa i wsp. był nieprzypadkowy. W Katedrze Immunologii Klinicznej UM w Poznaniu mamy liczną grupę obcokrajowców - studentów medycyny kształconych w języku angielskim. Zauważyliśmy, że ich ulubionym podręcznikiem podczas przygotowywania się do egzaminu z immunologii jest właśnie Basic Immunology Abbasa i wsp. Poszliśmy ich śladem i na zajęciach ze studentami polskimi zaczęliśmy w coraz większym stopniu korzystać z różnych elementów tej książki, takich jak przypadki kliniczne, definicje pojęć, ryciny i inne. Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odzewem młodzieży. W rozmowach z kolegami - nauczycielami akademickimi z innych ośrodków uniwersyteckich w Polsce, dowiedziałem się, że studenci także z innych miast lubią i częściowo korzystają z tej książki. Dotyczy to nie tylko studentów medycyny, ale również biologii, analityki medycznej, rolnictwa, weterynarii. Z tych względów do udziału w tłumaczeniu zaprosiłem również wykładowców reprezentujących te dziedziny. Wszyscy zaproszeni wyrazili zgodę. 
Mamy nadzieję, że nasz wspólny wysiłek włożony w tłumaczenie tej książki nie pójdzie na marne i że immunologia choć w pewnym stopniu przestanie być uważana za przedmiot niemożliwy "do strawienia" przez studenta."

 prof. dr hab. med. Jan Żeromski

Tagi: immunologia książki ,

Spis treści

1. Wprowadzenid do układu immunologicznego
2. Odporność wrodzona
3. Wychwytywanie antygenu i prezentacja limfocytom
4. Rozpoznanie antygenu w mechanizmach swoistej odpowiedzi immunologicznej
5. Odporność typu komórkowego zależna od limfocytów T
6. Mechanizmy efektorowe odpowiedzi T-komórkowej
7. Humoralne odpowiedzi immunologiczne
8. Efektorowe mechanizmy odporności humoralnej
9. Tolerancja immunologiczna i reakcje autoimmunologiczne
10. Odpowiedź immunologiczna przeciw nowotworom i przeszczepom
11. Nadwrażliwość
12. Wrodzone i nabyte niedobory odporności.

Proponowane piśmiennictwo
Słownik 
Główne cytokiny
Główne cechy wybranych molekuł oznaczanych symbolami CD
Przypadki kliniczne
Skorowidz

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

119,00 zł
101,20 zł
119,00 zł
96,90 zł
102,90 zł
92,61 zł
79,00 zł
66,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY