• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-971184_18731_150x190

METODOLOGIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

 • Wydawca: PWN
 • Rok wydania: 2019, dodruk 2023
 • Wydanie: VI
 • Ilość stron: 524
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-01-20363-4
139,00 zł
122,90 zł 139 122.9 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 119,00 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Metodologia badań psychologicznych

Autor: Jerzy M. Brzeziński

NOWE WYDANIE BESTSELLEROWEGO PODRĘCZNIKA!

Wiedza z zakresu metodologii badań psychologicznych stanowi najbardziej zasadniczy fundament warsztatu pracy psychologa. Bierna znajomość metodologii umożliwia zrozumienie i krytyczną ocenę naukowych tekstów psychologicznych zdających sprawę z przeprowadzonych badań empirycznych. Czynna znajomość z kolei pozwala na samodzielne zaprojektowanie i przeprowadzenie badań, a także przeanalizowanie i zinterpretowanie uzyskanych wyników. Świadomość metodologiczna badacza wykracza daleko poza biegłość w stosowaniu pakietów statystycznych.

W nowym, zaktualizowanym wydaniu klasycznego już (ponad 900 cytowań w bazie Google Scholar!) podręcznika Metodologia badań psychologicznych Jerzy M. Brzeziński przedstawia autorski model struktury procesu badawczego w psychologii i innych naukach społecznych, a następnie szczegółowo objaśnia każdy z etapów postępowania. Kolejne części podręcznika autor poświęca:

 • Naturze procesu badawczego w psychologii – przedstawiono tu istotę poznania naukowego w naukach empirycznych oraz scharakteryzowano psychologię właśnie jako naukę empiryczną, traktującą o związkach między zmiennymi. Czytelnik zapozna się także z definicjami zmiennych, sposobami ich konstruowania oraz z ich klasyfikacjami. Tu także przedstawiono typy problemów badawczych i hipotez oraz strukturę procesu badawczego.
 • Uwarunkowaniom procesu badawczego w psychologii i innych naukach społecznych – opisano tu zewnętrzne i wewnętrzne determinanty procesu badawczego, a także etyczny kontekst prowadzenia badań naukowych.
 • Podstawom zastosowań metod statystycznych w badaniach psychologicznych – tę część poświęcono różnym sposobom doboru osób do badań, miarom siły związku między zmiennymi oraz testom istotności różnic – wraz z dobranymi do nich wskaźnikami wielkości efektu.
 • Modelom sprawdzania hipotez – Czytelnik znajdzie tu prezentację modeli: eksperymentalnego, korelacyjnego oraz nieeksperymentalnego ex post facto.
 • Podstawom konstrukcji testów psychologicznych oraz kulturowej adaptacji testów – Czytelnik zapozna się tu z podstawowymi wymaganiami stawianymi współcześnie testom psychologicznym – z naciskiem na zagadnienia trafności, rzetelności i błędu standardowego pomiaru oraz przedziałową interpretację uzyskanego wyniku. Autor omówił też zagadnienia analizy wyników testów przedstawionych pod postacią profilów. Tę część uzupełnia bardzo ważna problematyka adaptacji kulturowej testów.

Pisząc niniejszy podręcznik, zwracałem uwagę, aby służył on zarówno tym (zwłaszcza studentom pierwszych lat studiów, gdyż do nich jest przede wszystkim adresowany), którzy wpierw chcą zrozumieć przekazywaną im wiedzę psychologiczną, która wszak – przypominam i podkreślam, że psychologia jest nauką empiryczną! – pochodzi z badania empirycznego, zanim przejdą do jej wykorzystywania we własnej praktyce (diagnostycznej, terapeutycznej, profilaktycznej), jak i tym (studentom ostatnich lat studiów magisterskich i studiów doktoranckich), którzy sami chcą wiedzę psychologiczną (naukową!) wzbogacać, prowadząc samodzielne badania empiryczne – dla studentów taką pierwszą, poważną okazją będzie praca magisterska, a dla słuchaczy studiów doktoranckich – doktorska.
Z tekstu


Nowy podręcznik autorstwa Jerzego Brzezińskiego Metodologia badań psychologicznych stanowi oryginalne osiągnięcie w stosunku do poprzednich edycji. Autor dokonał wielu istotnych zmian edycji poprzednich, a w nowej propozycji uwzględnił najnowszą literaturę światową. Ten podręcznik nie ma sobie równych w kontekście literatury światowej. Wieloletni wysiłek autora zaowocował powstaniem integralnej metodologii badań psychologicznych, uwzględniającej specyfikę psychologii jako dziedziny badań humanistycznych, relację tej metodologii do procesu poznawania naukowego, do metodologii ogólnej i procesu weryfikacji hipotez, relacje do psychometrii i postępowania diagnostycznego oraz reguł etycznych respektowanych w badaniu ludzi.
Z recenzji prof. dr hab. Czesława Nosala

Spis treści

Metodologia badań psychologicznych

Autor: Jerzy M. Brzeziński

Część 1.  Natura procesu badawczego w psychologii.

1. Psychologia jest nauka empiryczną - zagadnienia wprowadzające.

2. Psychologia traktuje o związkach między zmiennymi - odmiany zmiennych i ich operacjonalizacja.

3. Problemy badawcze i hipotezy badawcze.

4. Struktura procesu badawczego w psychologii.

Część 2.  Uwarunkowania procesu badawczego.

5. Zewnętrzne uwarunkowania procesu badawczego - psychologia a praktyka społeczna.

6. Wewnętrzne determinanty procesu badawczego.

7. Etyczne problemy naukowych badań psychologicznych.

Część 3.  W stronę metod statystycznych.

8. Próba - wybrane zagadnienia.

9. Miary siły związku między zmiennymi - wybrane zagadnienia.

10. Testy istotności róznic i wskaźniki wielkości efektu ES - wybrane zagadnienia.

Część 4.  Modele sprawdzania hipotez.

11. Model eksperymentalny (E).

12. Gdy nie można przeprowadzic badania eksperymentalnego - nieeksperymentalny model ex post facto (EPF).

13. Model korelacyjny - model wielokrotej regresji liniowej (MLR).

Część 5.  Podstawy konstrukcji testów psychologicznych i interpretacji ilościowej danych testowych wybrane zagadnienia.

14. Rzetelność - błąd standardowy - moc dyskryminacyjna pozycji testowych.

15. Ustalenie trafności testu.

16. Standaryzacja - objektywność - normalizacja.

17. Analiza profilów psychometrycznych - porównania intraindywidualne i interindywidualne.

18. Problemy adaptacji kulturowej testów.

Nota bibliograficzna i podziękowania.

Dodatek A. Jak przygotować raport z badań psychologicznych?

Dodatek B. Tablice statystyczne i psychometryczne.

Dodatek C. Alfabet grecki.

 

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

199,00 zł
157,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 157,00 zł
59,00 zł
51,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,90 zł
79,00 zł
69,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,90 zł
51,50 zł
45,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 45,50 zł
64,00 zł
56,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 52,90 zł
98,00 zł
86,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 86,90 zł
42,00 zł
37,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 37,80 zł
34,90 zł
31,40 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,40 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

44,99 zł
35,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,90 zł
89,00 zł
80,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 80,90 zł
79,00 zł
69,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,90 zł
149,00 zł
131,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 131,90 zł
89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,90 zł
120,00 zł
105,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 105,90 zł
49,99 zł
44,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,20 zł
59,00 zł
51,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,90 zł

POLECAMY

49,90 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,90 zł
37,97 zł
34,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 34,17 zł
25,20 zł
22,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 22,68 zł
189,00 zł
166,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 152,90 zł
69,00 zł
60,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 58,90 zł
134,00 zł
117,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 113,90 zł
72,45 zł
65,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 65,20 zł
174,00 zł
153,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 146,90 zł
34,90 zł
27,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 23,75 zł
139,00 zł
122,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 113,90 zł
44,00 zł
38,72 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,60 zł
49,90 zł
42,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,60 zł
65,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,90 zł
79,00 zł
74,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 74,90 zł
164,00 zł
144,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 137,90 zł
204,00 zł
179,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 171,90 zł