• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
PROMETEUSZ Atlas Anatomii Człowieka Tom II Narządy wewnętrzne. Nomenklatura łacińska.

PROMETEUSZ ATLAS ANATOMII CZŁOWIEKA TOM II NARZĄDY WEWNĘTRZNE. NOMENKLATURA ŁACIŃSKA.

 • Wydawca: MedPharm
 • Rok wydania: 2018
 • Wydanie: II
 • Ilość stron: 481
 • Oprawa: twarda
 • ISBN: 978-83-7846-083-1
 
240,00 zł
216,00 zł 216,00 zł PLN 1
Dostawa od 11.80 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

PROMETEUSZ Atlas Anatomii Człowieka Tom II Narządy wewnętrzne. Nomenklatura łacińska.

Autorzy: Michael Schunke, Erik Schulte, Udo Schumacher

Drugi Tom z serii PROMETEUSZ Atlas anatomii człowieka poświęcony został narzędą wewnętrznym. Łączy on nie tylko informacje kliniczne z prezentacją wiedzy anatomicznej, ale także za pomocą profesjonalnych ilustacji

Narządy wewnętrzne, drugi tom z serii PROMETEUSZ Atlas anatomii człowieka, łączy informacje kliniczne z prezentacją wiedzy anatomicznej przy pomocy profesjonalnych ilustracji.

 • Wybrane przypadki kliniczne, przystępne w lekturze.
 • Kompleksowy przegląd anatomii.
 • Morfologiczne podstawy problemów klinicznych.
 • Ponad 1000 szczegółowych ilustracji anatomicznych.
 • Nomenklatura łacińska.

Zobacz również: PROMETEUSZ Atlas Anatomii Człowieka. Tom I. Anatomia ogólna i układ mięśniowo-szkieletowy

Zobacz również: PROMETEUSZ Atlas Anatomii Człowieka. Tom III. Głowa i neuroanatomia

Zobacz również: PROMETEUSZ Atlas anatomii człowieka Tom I-III

Tagi: atlas anatomiczny , atlas anatomii , anatomia książka ,

Spis treści

PROMETEUSZ Atlas Anatomii Człowieka Tom II Narządy wewnętrzne. Nomenklatura łacińska.

Autorzy: Michael Schunke, Erik Schulte, Udo Schumacher

Rozwój zarodkowy i zarys budowy układów narządów.

1. Układ narządów i rozwój jam ciała.

1.1. Definicje, przegląd i ewolucja jam ciała.

1.2. Różnicowanie listków zarodkowych (organogeneza) i rozwój jam ciała.

1.3. Kompartmentacja (podział) śródzarodkowej jamy ciała.

1.4. Podział i anatomia jam ciała.

2. Układ sercowo-naczyniowy.

2.1. Przegląd i budowa ściany.

2.2. Przepływ końcowy i systematyka dużych naczyń.

2.3. Strefa kardiogenna, rozwój cewy srcowej.

2.4. Rozwój jam serca.

2.5. Powstawanie przegród serca.

2.6. Krążenie prenatalne i postnatalne oraz najczęstsze wrodzone wady serca.

3. Układ oddechowy.

3.1. Przegląd.

3.2. Rozwój krtani i tchawicy.

3.3. Rozwój i dojrzewanie płuc.

4. Układ trawienny, pokarmowy.

4.1. Przegląd.

4.2. Rozwój i różnicowanie przewodu żołądkowo-jelitowego.

4.3. Krezki i zawiązki narządów układu pokarmowego w części ogonowej jelita przedniego, obroty żołądka.

4.4. Obroty żołądka i topografia narządów w obszarze ogonowym jelita przedniego, powstanie torby sieciowej.

4.5. Obroty pętli pępkowej i rozwój narządów w obszarze jelita środkowego i jelita tylnego.

4.6. Podsumowanie rozwoju w obszarze jelita środkowego i jelita tylnego, zaburzenia rozwojowe.

5. Układ moczowy.

5.1. Przegląd.

5.2. Rozwój nerek, miedniczek nerkowych i moczowodów.

5.3. Rozwój nefronu i pęcherza moczowego, ujścia moczowodów, wady rozwojowe.

6. Układ płciowy, układ rozrodczy.

6.1. Przegląd.

6.2. Rozwój gruczołów płciowych.

6.3. Rozwój dróg płciowych.

6.4. Porównanie płci i odniesienie do układu moczowego.

6.5. Porównanie struktury zarodkowej i struktury dojrzałej.

7. Układ chłonny.

7.1. Przegląd.

7.2. Drogi chłonne odprowadzające.

8. Układ hormonalny.

8.1. Przegląd.

8.2. Regulacja w układzie dokrewnym.

9. Układ nerwowy autonomiczny.

9.1. Układ współczulny i przywspółczulny.

9.2. Włókna aferentne wegetatywnego układu nerwowego i jelitowy układ nerwowy.

Klatka piersiowa.

1. Przegląd narządów klatki piersiowej i przepona.

1.1. Podział klatki piersiowej i śródpiersia.

1.2. Przepona, położenie i projekcja na tułów.

1.3. Przepona, budowa i miejsca przejścia przez przeponę.

1.4. Przepona, unerwienie, naczynia krwionośne i naczynia chłonne.

2. Systematyka dużych naczyń i nerwów.

2.1. Aorta w klatce piersiowej.

2.2. Żyły główne i układ żył nieparzystych.

2.3. Naczynia chłonne.

2.4. Węzły chłonne klatki piersiowej.

2.5. Nerwy.

3. Narządy układu krążenia.

3.1. Położenie serca w klatce piersiowej.

3.2. Osierdzie: położenie, budowa i unerwienie.

3.3. Serce: kształt i budowa.

3.4. Serce: budowa mięśnia.

3.5. Serce: przedsionki i komory.

3.6. Serce: przegląd zastawek serca, zastawki przedsionkowo-komorowe.

3.7. Serce: zastawki półksięzycowate i miejsca osłuchiwania zastawek serca.

3.8. Obrazowanie serca na zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej.

3.9. Obrazowanie ultrasonograficzne serca: echokardiografia.

3.10. Rezonans magnetyczny serca.

3.11. Układ wytwarzania i przewodzenia bodźców, elektrokardiogram.

3.12. Mechaniczna praca mięśnia sercowego.

3.13. Tętnice wieńcowe i żyły serca: systematyka i topografia.

3.14. Naczynia wieńcowate: rozmieszczenie tętnic wieńcowych.

3.15. Choroba niedokrwienna serca i zawał serca.

3.16. Koronarografia.

3.17. Koronarografia za pomocą wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej.

3.18. Angioplastyka balonowa, pomostowanie aortalno-wieńcowe żylne i tętnicze.

3.19. Odpływ chłonki z przepony, serca i osierdzia.

3.20. Unerwienie serca.

4. Narządy układu oddechowego.

4.1. Płuca: położenie w klatce piersiowej i sąsiedztwo.

4.2. Jama opłucnej.

4.3. Granice opłucnej i płuc.

4.4. Tchawice: położenie w klatce piersiowej i sąsiedztwo.

4.5. Płuca: kształt i struktura.

4.6. Płuca: podział na segmenty.

4.7. Płuco: struktura czynnościowa drzewa oskrzelowego.

4.8. Tętnice i żyły płucne.

4.9. Tętnice oraz zyły oskrzelowe.

4.10. Płuco: struktura czynnościowa drzewa naczyniowego.

4.11. Unerwienie i odpływ chłonki z tchawicy, drzewa oskrzelowego i płuc.

4.12. Mechanizm oddychania.

4.13. Anatomia rentgenowska płuc i układu naczyń.

4.14. Tomografia komputerowa płuc.

5. Przełyk i grasica.

5.1. Przełyk: położenie i podział.

5.2. Przełyk: wejście i wyjście, otwieranie i zamykanie.

5.3. Przełyk: budowa ściany i słabe miejsca.

5.4. Tętnice i żyły przełyku.

5.5. Odpływ chłonki z przełyku.

5.6. Unerwienie przełyku.

5.7. Grasica.

6. Anatomia topograficzna.

6.1. Anatomia powierzchniowa, okolice topograficzne i wyczuwalne punkty kostne.

6.2. Przegląd szkieletu klatki piersiowej i jego cechy charakterystyczne.

6.3. Budowa przedniej ściany klatki piersiowej oraz jej naczynia i nerwy.

6.4. Narządy klatki piersiowej: widok od strony brzusznej, bocznej i dogłowowej.

6.5. Zawartość śródpiersia.

6.6. Serce: jama osierdzia.

6.7. Śródpiersie jako całość.

6.8. Śródpiersie tylne.

6.9. Śródpiersie górne.

6.10. Łuk aorty i górny otwór klatki piersiowej.

6.11. Aspekty kliniczne: zwężenie cieśni aorty, koarktacja aorty.

6.12. Aspekty kliniczne: tętniak aorty.

Brzuch i miednica.

1. Anatomia jamy brzusznej i jamy miednicy.

1.1. Zasada budowy, struktura ściany i aspekty funkcjonalne.

1.2. Podział jamy brzusznej i jamy miednicy.

1.3. Podział jamy brzusznej i miednicy mniejszej.

2. Systematyka naczyń i nerwów.

2.1.Tętnice jamy brzusznej i miednicy mniejszej.

2.2. Gałęzie części brzusznej aorty zaastępującej: gałęzie nieparzyste i gałęzie parzyste odchodzące pośrednio.

2.3. Dopływy żyły głównej dolnej.

2.4. Dopływy żyły wrotnej wątroby.

2.5. Anastomozy żylne w obrębie jamy brzusznej i miednicy mniejszej.

2.6. Pnie chłonne i węzły chłonne.

2.7. Przegląd dróg odpływu chłonki z narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej.

2.8. Unerwienie autonomiczne narządów układu moczowego i nadnerczy.

2.9. Organizacja współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego.

3. Narządy układu pokarmowego oraz jego naczynia i nerwy.

3.1. Żołądek: położenie, kształt, podział i budowa.

3.2. Żołądek: struktura ściany i histologia.

3.3. Jelito cienkie: dwunastnica.

3.4. Jelito cienkie: jelito czcze i jelito kręte.

3.5. Jelito grube: części okrężnicy.

3.6. Jelito grube: struktura ściany, jelito ślepe/kątnica i wyrostek robaczkowy.

3.7. Jelito grube: położenie, kształt i widok wewnętrzny odbytnicy i kanału odbytu.

3.8. Narząd utrzymywania stolca: budowa i elementy.

3.9. Unerwienie odbytnicy i mechanizmy trzymania stolca.

3.10. Choroby kanału odbytu: choroba hemoroidalna, ropnioe okolicy odbytu i przetoki odbytu.

3.11. Rak jelita grubego.

3.12. Watroba: położenie i odniesienie do sąsiednich narządów.

3.13. Wątroba: stosunek względem otrzewnej i kształt.

3.14. Wątroba: segmenty i budowa histologiczna.

3.15. Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe: położenie i stosunek do sąsiadujących narządów.

3.16. Zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe i przewód trzustkowy.

3.17. Trzustka.

3.18. Śledziona.

3.19. Gałęzie pnia trzewnego: tętnice zaopatrujące żołądek, wątrobę i pęcherzyk żółciowy.

3.20. Gałęzie pnia trzewnego: tętnice zaopatrujące trzustkę, dwunastnicę i śledzinę.

3.21. Gałęzie tętnicy krezkowej górnej: tętnice zaopatrujące trzustkę, jelito cienkie i jelito grube.

3.22. Gałęzie tętnicy krezkowej dolnej: tętnice zaopatrujące jelito grube.

3.23. Gałęzie tętnicy krezkowej dolnej: zaopatrzenie odbytnicy.

3.24. Żyła wrotna: odpływ krwi żylnej z żołądka, dwunastnicy, trzustki i śledziony.

3.25. Żyła krezkowa górna i dolna: odpływ krwi zylnej z jelita cienkiego i jelita grubego.

3.26. Dopływ żyły krezkowej dolnej: odpływ krwi żylnej z odbytnicy.

3.27. Odpływ chłonki z żołądka, śledziony, trzustki, dwunastnicy i watroby.

3.28. Odpływ chlonki z jelita cienkiego i jelita grubego.

3.29. Unerwienie autonomiczne wątroby, pęcherzyka żółciowego, żołądka, dwunastnicy, trzustki i sledziony.

3.30. Unerwienie autonomiczne jelit: zakres unerwienia splotu krezkowego górnego.

3.31. Unerwienie autonomiczne jelita: zakres unerwienia splotu krezkowego dolnego i splotu podbrzusznego dolnego.

4. Narządy układu moczowego oraz jego naczynia i nerwy.

4.1. Przegląd narządów moczowych: położenie nerek.

4.2. Nerki: powięzi i torebki, kształt i budowa.

4.3. Nerki: architektura i mikrostruktura.

4.4. Nerki: miedniczka nerkowa i transport moczu.

4.5. Nadnercza.

4.6. Moczowody.

4.7. Pęcherz moczowy.

4.8. Pęcherz moczowy, szyjka pęcherza moczowego i cewka moczowa: budowa ściany i funkcja.

4.9. Anatomia funkcjonalna zdolności utrzymania moczu.

4.10. Cewka moczowa: położenie i struktura.

4.11. Tętnice i żyły nerek i nadnerczy: przeglad.

4.12. Tętnice i żyły nerek i nadnerczy: warianty unaczynienia.

4.13. Odpływ chłonki z nerek, nadnerczy, moczodołów i pęcherza moczowego.

4.14. Wegetatywne unerwienie narządów moczowych i nadnerczy.

5. Narządy układu płciowego oraz jego naczynia i nerwy.

5.1. Przegląd narządów płciowych.

5.2. Narządy płciowe żeńskie wewnętrzne: przegląd.

5.3. Narządy płciowe żeńskie wewnętrzne: anatomia topograficzna i stosunek względem otrzewnej, kształt i budowa.

5.4. Wewnętrzne narządy płciowe żeńskie: budowa ściany i funkcje macicy.

Unerwienie i unaczynienie narządów.

1.1. Grasica.

1.2. Przełyk.

1.3. Serce.

1.4. Osierdzie.

1.5. Płuca, tchawica i oskrzela.

1.6. Przepona.

1.7. Wątroba, pęcherzyk żółciowy i śledziona.

1.8. Żołądek.

1.9. Dwunastnica i trzustka.

1.10. Jelito czcze i jelito kręte.

1.11. Kątnica, wyrostek robaczkowy, okrężnica występująca i poprzeczna.

1.12. Okrężnica zastępująca i esowata.

1.13. Odbytnica.

1.14. Nerka, moczowód i nadnercze.

1.15. Pęcherz moczowy, gruczoł krokowy i pęcherzyk nasienny.

1.16. Jądro, najądrze i nasieniowód.

1.17. Macica, jajowód i pochwa.

1.18. Jajowód i jajniki.

Krótka charakterystyka narządów.

Dodatki.

Wykaz literatury.

Skorowidz terminów polskich.

Skorowidz terminów łacińskich.

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia
M. Schunke E. Schulte U. Schumacher Jerzy Walocha

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

29,95 zł
27,60 zł
169,00 zł
139,90 zł
149,00 zł
122,90 zł
39,00 zł
33,20 zł
260,00 zł
234,00 zł

POLECAMY