• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-31076_20082_150x190

PROZODIA PRZYSWAJANIE BADANIE ZABURZENIA TERAPIA

  • Wydawca: Harmonia
  • Rok wydania: 2020
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 708
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-7744-201-2
 
95,00 zł
83,60 zł 83,60 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Prozodia Przyswajanie badanie zaburzenia terapia

Redakcja naukowa: Marta Wysocka, Barbara Kamińska, Stanisław Milewski

W polskiej XX-wiecznej lingwistyce prozodia wypowiedzi należała do zaniedbanych obszarów badawczych.

W badaniach logopedycznych była ciągle na etapie postulatów. Sytuacja zaczęła się zmieniać wraz z rozwojem fonetyki akustycznej i z niezwykłym przyspieszeniem badań nad przetwarzaniem słuchowym. [...]

Prezentowany tom wypełni poniekąd lukę wynikającą z niedostatków badawczych nad prozodią w języku polskim. Umożliwi praktykom [...] podejmowanie terapii budowanej na wiedzy. Logopedzi zawsze pracowali nad prozodią mowy. Realizacja rozmaitych jej składników jest bowiem wyrazistym symptomem zaburzeń. Jednakże działania specjalistów wynikały z intuicji i umiejętności zdobytych w praktyce. Niniejszy tom przynosi gruntowną wiedzę teoretyczną i dostarcza podstaw do racjonalnego programowania terapii. Jest niewątpliwie osiągnięciem środowiska polskich badaczy, także pomysłodawców projektu i jego redaktorów.

Z recenzji prof. dra hab. Stanisława Grabiasa

Spis treści

Prozodia Przyswajanie badanie zaburzenia terapia

Redakcja naukowa: Marta Wysocka, Barbara Kamińska, Stanisław Milewski

I - Prozodia w ujęciu historycznym

1. Hipotezy powstania języka a problem prozodii

2. Nauczanie prozodii w starożytności

II - Współczesne tendencje w badaniach nad prozodią

3. Prozodia a gestykulacja

4. Prozodia mowy a muzyka

5. Pauza i milczenie - ich miejsce i funkcje w zachowaniach komunikacyjnych

6. Problemy związane z badaniem sylaby

7. Kwestia rytmicznej typologii języków w świetle badań nad wzorcami czasowymi i rytmem wypowiedzi w języku polskim

8. Zasoby językowe i narzędzia wykorzystywane w akustycznej i audytywnej analizie zjawisk prozodycznych

9. Metoda wypowiedzi nacechowanych emocjonalnie - analiza akustyczna

III - Uwarunkowania percepcji i realizacji prozodii. Rozwój kompetencji i sprawności prozodycznych 

10. Neurobiologiczne uwarunkowania zjawisk prozodycznych

11. Fizjologiczne podstawy prozodii

12. Rozwój kompetencji prozodycznych u dzieci

IV - Zaburzenia prozodii

13. Wpływ uszkodzenia narządu słuchu na odbiór prozodii mowy

14. Rozwój prozodii mowy u implantowanych dzieci z głuchota prelingwalną

15. Zaburzenia prozodii u osób z prawopółkolowymi uszkodzeniami mózgu

16. Zaburzenia prozodii w w dyzartrii

17. Tempo mówienia i tempo artykulacji w dyskursie zaburzonym

18. Prozodia w zaburzeniach głosu

V - Metody i techniki usprawniania prozodii zaburzonej. Doskonalenei zdolności prozodycznych 

19. Usprawnienie odbioru i ekspresjii prozodii  - programy terapeutyczne

20. Rytmiczno - ruchowa rehabilitacja głosu - program nauki emisji i terapii zaburzeń głosu z elementami Metody Akcentów

21. O potrzebie kształtowania świadomości prozodycznej wśród studentów logopedii (na przykładzie wyodrębniania miejsca padania akcentu w usłyszanym wyrazie)

22. Cechy prozodyczne a style wokalne kazań

23. Praca nad prozodia w logopedii artystycznej

24. "Słowo brzmi ciagle i ciagle jest w ruchu" O wymowie w nowym teatrze

25. Prozodia w praktyce dydaktycznej  - wystapienia publiczne i medialne

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY