• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-25598_13703_150x190

RÓŻNICE INDYWIDUALNE HISTORIA - DETERMINANTY - ZASTOSOWANIA

  • Wydawca: Scholar
  • Rok wydania: 2015, dodruk 2016
  • Wydanie: II
  • Ilość stron: 788
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7383-769-0
 
109,20 zł
92,90 zł 92,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Różnice indywidualne. Historia - determinanty - zastosowanie.

"Różnice indywidualne to książka, która jest rezultatem mojej ponad pięćdziesięcioletniej działalności badawczej i edukacyjnej. W skali krajowej, a także międzynarodowej, jest on unikatowy, obejmuje bowiem wszystkie obszary, na których koncentruje się psychologia różnic indywidualnych, z uwzględnieniem także świata zwierząt. 
Książkę adresuję przede wszystkim do studentów i doktorantów psychologii, a także – ze względu na szczegółowość prezentowanej problematyki – do nauczycieli akademickich, którzy wykładają ten przedmiot na kierunku psychologia. Psychologowie praktycy znajdą w niej treści, które wzbogacą ich wiedzę przydatną w pracy zawodowej. Studenci, pracownicy naukowi pedagogiki, a także praktycy uczuleni na indywidualizację kształcenia i wychowania, dopatrzą się argumentów, które takie podejście uzasadniają wynikami badań. Polecam tę książkę także socjologom i filozofom o horyzontach wykraczających poza ich dyscypliny. Co wydaje się zaskakujące, może ona zainteresować badaczy i praktyków, którym bliskie są różnice indywidualne w zachowaniu zwierząt, w tym szczególnie koni i psów. Wreszcie adresuję tę książkę do tych osób, które oczekują odpowiedzi na pytania, pod względem jakich istotnych w życiu codziennym cech psychicznych różnimy się między sobą oraz jakie są źródła i mechanizmy leżące u podstawy tych różnic."
Jan Strelau

Jan Strelau – pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Psychologii; pełni funkcję przewodniczącego Rady Powierniczej SWPS. Od roku 1957 zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii, gdzie stworzył Katedrę Psychologii Różnic Indywidualnych, którą kierował do przejścia na emeryturę; w roku 1998 założył Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania UW, prowadząc je do 2001 roku. Od 2001 roku profesor emerytowany. W latach 2003–2006 był wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk.
Najważniejsze publikacje:Temperament, personality, activity. London: Academic Press 1983 (przekł. polski – 1985, chiński – 1987); Temperament: A psychological perspective. New York: Plenum Press 1998 (przekł. polski – 1998); Temperament jako regulator zachowania. Z perspektywy półwiecza badań. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2006 (przekł. angielski – 2008); Psychologia różnic indywidualnych, seria Wykłady z Psychologii, t. 10, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2002 (II wyd. zrewidowane – 2006); Psychologia. Podręcznik akademicki, 2 tomy (współred. naukowa Dariusz Doliński), 2008 Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2008.
Jest autorem/współautorem 285 publikacji, w tym 21 książek autorskich, 241 artykułów lub rozdziałów, oraz redaktorem/współredaktorem 21 książek. 
Wybrane wyróżnieniai nagrody: Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2000 w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych (tzw. „Polski Nobel”); Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy (2010); Nagroda Fundacji Humboldta Humboldt Research Award to Eminent Foreign Academics (1990); Nagroda Towarzystwa Maxa Plancka za międzynarodowe wybitne osiągnięcia badawcze (1992); nagroda New Europe Prize 1997 for Higher Education and Research; nagroda The European Association of Personality Psychology, LiIfetime Achievement Award (2012); doktor honoris causa trzech uczelni: Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (2006), Uniwersytetu Gdańskiego (1996) i Państwowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych (Moskwa, 1998).

Spis treści

Część I. WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH

Rozdział 1. Krótka historia psychologii różnic indywidualnych

Rozdział 2. Różnice indywidualne i pojęcia służące do ich opisu

Rozdział 3. Determinanty różnic indywidualnych

Część II. INTELIGENCJA

Rozdział 4. Definicja i struktura inteligencji

Rozdział 5. Mechanizmy poznawcze leżące u podstaw inteligencji psychometrycznej

Rozdział 6. Korelaty biologiczne inteligencji

Rozdział 7. Pomiar inteligencji: IQ – testy – charakterystyki demograficzne –

kontrowersje i  konsekwencje społeczne

Rozdział 8. Funkcjonalne znaczenie inteligencji i jej rola w praktyce

Część III. TEMPERAMENT

Rozdział 9. Pionierzy współczesnych badań nad temperamentem

Rozdział 10. Teorie temperamentu skoncentrowane na dziecku

Rozdział 11. Funkcjonalne znaczenie temperamentu dzieci

Rozdział 12. Teorie temperamentu człowieka dorosłego

Rozdział 13. Funkcjonalne znaczenie temperamentu i jego mechanizmów biologicznychu osób dorosłych

Część IV. OSOBOWOŚĆ

Rozdział 14. Osobowość jako zespół cech: od Allporta do modelu Wielkiej Piątki

Rozdział 15. Rozwój osobowości w kontekście zmienności versus stałości i tendencja do sprowadzania jej struktury do jednego czynnika

Rozdział 16. Funkcjonalne znaczenie cech osobowości wchodzących w skład Wielkiej Piątki

Część V. STYL JAKO KONSTRUKT PSYCHOLOGICZNY OPISUJĄCY RÓŻNICE INDYWIDUALNE W SPOSOBIE FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA

Rozdział 17. Pojęcie stylu i jego zastosowanie do charakterystyki różnic indywidualnych w sposobie funkcjonowania poznawczego

Rozdział 18. Style radzenia sobie ze stresem

Część VI. INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Rozdział 19. Inteligencja emocjonalna: pojęcie, diagnoza i związek z innymi charakterystykami

Rozdział 20. Funkcjonalne znaczenie inteligencji emocjonalnej

Część VII. KREATYWNOŚĆ

Rozdział 21. Pojęcie kreatywności i metody jej pomiaru

Rozdział 22. Kreatywność i aktywność twórcza a inne charakterystyki indywidualne

Rozdział 23. Funkcjonalne znaczenie kreatywności i aktywności twórczej

Część VIII. RÓŻNICE INDYWIDUALNE W ZACHOWANIU ZWIERZĄT

Rozdział 24. Czego możemy się dowiedzieć o osobowości i zdolnościach z badań nad zwierzętami?

Rozdział 25. Cechy temperamentu/osobowości wybranych zwierząt domowych

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY