• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-21760_22770_150x190

SEKSUOLOGIA SĄDOWA TOM 2 OPINIOWANIE W SPRAWACH KARNYCH

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2023
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 384
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788301225735
129,00 zł
113,90 zł 129 113.9 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 109,90 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Seksuologia sądowa tom 2 Opiniowanie w sprawach karnych 

Autor: Andrzej Depko

Tom drugi składa się z pięciu części. Pierwsza zawiera informacje dotyczące obowiązujących przepisów prawa regulujących funkcjonowanie biegłych w polskim systemie prawnym. [...]

W drugiej części autorzy omówili specyfikę pracy biegłego seksuologa, jego obowiązki i uprawnienia, a także oczekiwania organu procesowego wobec opinii sądowo-seksuologicznej. [...]

W kolejnej części zostały przedstawione zagadnienia diagnostyki psychologicznej i medycznej oraz diagnostyki zaburzeń preferencji seksualnych na potrzeby wydania opinii sądowo-seksuologicznej.

Aleksandra Krasowska w części czwartej omówiła kwestie dotyczące rozpoznania znaczenia czynu i zdolności pokierowania postępowaniem w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej.

W ostatniej części podręcznika zostały przedstawione metody oceny ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Czynniki ryzyka przemocy seksualnej to wzajemne oddziaływanie cech związanych z ryzykiem przemocy seksualnej oraz pozwalających na kontrolę tego zagrożenia.

Spis treści

Seksuologia sądowa tom 2 Opiniowanie w sprawach karnych 

Autor: Andrzej Depko

I. Wprowadzenie


1. Podstawy prawne opiniowania sądowo-seksuologicznego
Pojęcie i charakter biegłego w procesie karnym
Przesłanki powołania biegłego
Powoływanie biegłego przez organ procesowy
Kodeksowe unormowanie treści opinii biegłego
Okoliczności wyłączające biegłych sądowych od sporządzania
opinii
Podstawowe prawa i obowiązki biegłego
Posługiwanie się tytułem „biegły sądowy”
Weryfikacja opinii biegłego w postępowaniu karnym
Odpowiedzialność karna biegłych
Wynagrodzenie biegłych
Biegły lekarz seksuolog w postępowaniu karnym
Biegły psycholog seksuolog w postępowaniu karnym


II. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne w sprawach
karnych


2. Opinia sądowo-seksuologiczna w postępowaniu karnym
Specyfika pracy biegłego seksuologa
Opinia biegłego seksuologa jako dowód w sprawie
Formy opinii sądowo-seksuologicznych
Podstawa i przedmiot ekspertyzy sądowo-seksuologicznej
Oczekiwania organu procesowego wobec opinii
sądowo-seksuologicznej
Rodzaje opinii sądowo-seksuologicznych
Struktura i treść opinii sądowo-seksuologicznej
Pojęcia „czynność seksualna”, „obcowanie płciowe”
oraz „inne czynności seksualne” w ujęciu Kodeksu karnego
i seksuologii sądowej
3. Zachowania seksualne penalizowane
Zgwałcenie, seksualne nadużycie stosunku zależności
lub wykorzystanie krytycznego położenia
Seksualne wykorzystanie małoletniego
Przemoc seksualna online
4. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne w sprawach
o wykroczenia
Wolność seksualna i obyczajność
Prawo do nagości i prawo od nagości
Biegli w sprawach o wykroczenia
5. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne w sprawach
o molestowanie seksualne w miejscu pracy
Typy i formy molestowania seksualnego
Czynniki determinujące występowanie molestowania
seksualnego
Ochrona prawna
6. Typologie osób popełniających przestępstwa przeciwko
wolności seksualnej
6A. Osoby, które dokonały zgwałcenia
Zgwałcenie jako objaw zaburzenia?
Wybrane typologie sprawców przestępstwa zgwałcenia
6B. Sprawcy przemocy seksualnej wobec dzieci
Sprawca czynu pedofilnego – podstawowa charakterystyka
Sprawca czynu pedofilnego – preferencyjny lub zastępczy
Typologie sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci
6C. Sprawcy przestępstw seksualnych online .
Internetowi sprawcy przestępstw seksualnych wobec dzieci
Przebieg interakcji sprawca–ofiara
Zachowania podejmowane przez ofiarę
Kobiety sprawczynie internetowej przemocy seksualnej
6D. Sprawca aktu ekshibicjonizmu
Obnażanie się a zaburzenia psychiczne
Kobiety obnażające się publicznie
Obnażenie się a zaburzenia ekshibicjonistyczne
7. Problematyka zjawiska zabójstw związanych
z seksualnością
7A. Zabójstwa związane z seksualnością
Zabójstwo seksualne a zabójstwa z innych przyczyn
Zabójstwo seksualne, zabójstwo na tle seksualnym a zabójstwo
z lubieżności – charakterystyka pojęć występujących w polskiej
literaturze
7B. Sprawcy zabójstw seksualnych
Wstęp
Ogólna charakterystyka
Sprawcy zabójstw seksualnych a sprawcy
innych przestępstw seksualnych
Seryjny a nieseryjny sprawca zabójstwa
na tle seksualnym
8. Kobiety sprawczynie przemocy seksualnej
Kobiety jako sprawczynie przemocy seksualnej
Modele teoretyczne dla sprawczyń przestępstw seksualnych
Sprawczynie zabójstw motywowanych seksualnie
Sprawczynie przemocy seksualnej z kontaktem z ofiarą (hands-on)
oraz zgwałceń
Kobiety dokonujące aktów przemocy seksualnej w czasie wojny
i w ramach przestępstw wobec ludności cywilnej


III. Diagnostyka w przebiegu opiniowania seksuologicznego


9. Diagnostyka psychologiczna w opiniowaniu
seksuologicznym
Specyfika opiniowania sądowo-psychologicznego
9A. Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach dzieci
i młodzieży
Opiniowanie psychologiczne małoletnich świadków – ofiar przemocy
seksualne
Rola biegłego psychologa
Udział psychologa w przesłuchaniu małoletniego świadka
Ekspertyza psychologiczna dotycząca zeznań małoletniego
świadka
Diagnoza psychologiczna
Podatność małoletniego świadka na sugestię
Kontekst ujawnienia przez dziecko przemocy seksualnej
Psychologiczna ocena zeznań małoletniego świadka – ofiary
przemocy seksualnej
Opiniowanie psychologiczne nieletnich sprawców przestępstw
seksualnych
Proces diagnozowania nieletnich
Szacowanie ryzyka powrotu nieletnich do przestępstwa
seksualnego
9B. Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach osób
dorosłych
Sprawcy przestępstw seksualnych
Ofiary przestępstw seksualnych
10. Diagnostyka medyczna w opiniowaniu sądowo-
-seksuologicznym
Opiniowanie sądowo-seksuologiczne na podstawie badania
ambulatoryjnego
Zastosowanie medycznych metod diagnostycznych w procesie
opiniowania seksuologicznego
11. Diagnostyka zaburzeń preferencji seksualnych na potrzeby
wydania opinii specjalistycznej
Diagnostyka zaburzeń parafilnych z wykorzystaniem narzędzi
kwestionariuszowych
Diagnostyka zaburzeń parafilnych z wykorzystaniem badań
dodatkowych


IV. Opiniowanie w zakresie zdolności rozpoznania znaczenia
czynu i pokierowania postępowaniem w sprawach


o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej
12. Ocena zdolności rozpoznania znaczenia czynu
i pokierowania swoim postępowaniem w sprawach
przeciwko wolności seksualnej
Pojęcie niepoczytalności
Zaburzenia seksualne a zdolność rozpoznania znaczenia czynu
i pokierowania postępowaniem


V. Ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa przeciwko
wolności seksualnej


13. Ocena ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa
przeciwko wolności seksualnej
Czynniki ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa przeciwko
wolności seksualnej
Metody oceny ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa
przeciwko wolności seksualnej na świecie
Zastosowanie narzędzi do oceny ryzyka ponownego popełnienia
przestępstwa przeciwko wolności seksualnej w Polsce
Powrót do środowiska a ryzyko ponownego popełnienia
przestępstwa seksualnego
 

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

PRODUKTY POWIĄZANE

556,00 zł
479,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 479,00 zł
149,00 zł
129,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 129,90 zł
129,00 zł
113,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 129,00 zł
149,00 zł
131,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 120,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

39,99 zł
35,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,99 zł
99,00 zł
87,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 84,90 zł
84,00 zł
73,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 73,90 zł
99,00 zł
84,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 87,90 zł
39,99 zł
35,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,90 zł
189,00 zł
166,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 158,90 zł
129,00 zł
113,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 113,90 zł
139,00 zł
127,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 113,90 zł

POLECAMY

189,00 zł
166,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 189,00 zł
159,00 zł
139,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 159,00 zł
69,00 zł
62,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 62,90 zł
44,40 zł
35,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,90 zł
68,00 zł
62,56 zł
Najniższa cena z 30 dni: 59,90 zł
39,50 zł
36,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 32,90 zł
39,50 zł
36,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 32,90 zł
44,00 zł
39,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,00 zł
49,50 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,90 zł
79,70 zł
63,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 63,90 zł
129,90 zł
103,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 103,90 zł
59,00 zł
51,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,90 zł
55,00 zł
48,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 48,90 zł
65,00 zł
52,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 52,90 zł
89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,30 zł
39,90 zł
31,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,90 zł