• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.

Informacja dla Klienta o ochronie danych osobowych

W związku z zawarciem przez Państwa umowy zakupu książek z księgarni internetowej Medicon.pl informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych są Joanna Sapiego NIP: 5842015559 i Marianna Bielan NIP: 5840003316, prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą Polskie Księgarnie Specjalistyczne S.C. M. Bielan, J. Sapiego, ul. Grota Roweckiego 4A, 80-108 Gdańsk, NIP spółki cywilnej: 9570722315

Joanna Sapiego i Marianna Bielan są współadministratorkami danych osobowych, to znaczy wspólnie decydują o celach w sposobach przetwarzania Państwa danych. Wynika to z faktu, że prowadzą księgarnię w formie spółki cywilnej. Joanna Sapiego i Marianna Bielan zawarły umowę dotycząca zasad współadministrowania Państwa danymi. W umowie tej ustaliły, że wszelkie czynności związane z wykonywaniem przez Państwa praw dotyczących danych osobowych będzie wykonywać Joanna Sapiego. Mimo to mogą się Państwo zgłaszać także do Marianny Bielan, przy czym może ona przekazać Państwa zgłoszenie do realizacji Joannie Sapiego.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji o swoich danych osobowych oraz w celu wykonywania swoich uprawnień dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z Joanną Sapiego telefon: 58 346 20 14, e-mail: jsapiego@medicon.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu sprzedaży książek przez księgarnię Medicon.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, to znaczy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy zakupu książek z księgarni Medicon.pl. W przypadku sporu co do należytego wykonania umowy Państwa dane osobowe będą przetwarzane na także z uwagi na prawnie uzasadniony interes współadministatorek - możliwość zabezpieczenia swoich interesów majątkowych w postępowaniu sądowym (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Jeśli zarejestrowali się Państwo na naszej stronie internetowej (www.medicon.pl), Państwa dane są przetwarzane także na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), którą wyrazili Państwo przy rejestracji.

Przekazanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zamawiania książek przez Internet w księgarni Medicon. Jeśli nie chcą Państwo przekazywać swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać zakupu osobiście w siedzibie księgarni.

Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych. Przekazujemy je podmiotom, które pomagają nam w prowadzeniu działalności gospodarczej (podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, księgowe oraz informatyczne). W razie zaistnienia sporów sądowych Państwa dane mogą być przekazywane kancelariom prawnym, sądom i organom egzekucyjnym. Dane mogą być przekazywane także na żądanie uprawnionego do tego podmiotu (np. w sytuacji żądania przez urząd skarbowy okazania faktur).

Co do zasady nie przekazujemy danych poza Unie Europejską. Państwa Dane mogą być przekazane poza Unie Europejską jedynie na Państwa wyraźne życzenie, to znaczy, kiedy życzą sobie państwo dostawy książki na adres poza Unię Europejską. Wówczas dane są przekazywane jedynie podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe.

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

W przypadku rejestracji na stronie internetowej – dane tam przekazane będą przechowywane przez okres w jakim konto będzie aktywne oraz przez okres ok 1 miesiąca po usunięciu konta, z uwagi na przechowywanie kopii zapasowych danych.

W przypadku gdy złożą Państwo zamówienie i będą życzyć sobie faktury VAT – dane na fakturze będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym złożymy w urzędzie skarbowym deklarację podatkową obejmującą dane zamówienie oraz w programie subiekt (program księgowy zapamiętujący dane kontrahentów) przez okres używania tego programu przez nas

W przypadku, gdy złożą Państwo zamówienie i nie będą sobie Państwo życzyć faktury VAT – przez 3 miesiące od realizacji zamówienia.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzanych danych), ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Współadministratorki oraz sposobie ich wykonywania mogą Państwo uzyskać przez kontakt osobisty, mailowy lub telefoniczny z panią Joanną Sapiego

Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora. Sprzeciw taki musi być uzasadniony Państwa szczególną sytuacją.

Informujemy, że nie profilujemy Państwa, nie stosujemy marketingu bezpośredniego, nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji na podstawie przekazanych danych osobowych ani nie przetwarzamy danych z uwagi na interes publiczny bądź wykonywanie władzy państwowej. W razie gdyby mieli Państwo podejrzenia co do stosowania przez nas takich praktyk mają Państwo prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich stosowania.

Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W celu wykonania tego prawa prosimy o kontakt mailowy na adres jsapiego@medicon.pl Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność dotychczasowego przetwarzania Państwa danych. ani na możliwość przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na innej podstawie niż Państwa zgoda.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie prawem, prosimy o kontakt w dowolnej formie. Niezależnie od kontaktu z nami mogą Państwo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).