• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-anestezja-geriatryczna_6760_150x190

ANESTEZJA GERIATRYCZNA

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: Warszawa 2010
  • Wydanie: 1
  • Ilość stron: 360
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 9788320038132
 
109,00 zł
92,90 zł 92,90 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Anestezja geriatryczna  to pierwsza w Polsce publikacja przedstawiająca specyficzne problemy znieczuleń i opieki okołooperacyjnej ludzi w wieku podeszłym. Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół geriatrów, specjalistów nauk podstawowych i anestezjologów.

Odbiorcami książki są anestezjolodzy, chirurdzy, geriatrzy, pielęgniarki oddziałów zabiegowych, pooperacyjnych i intensywnej terapii oraz studenci nauk medycznych.

Spis treści

CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej
Wybrane informacje demograficzne
· Światowe tendencje demograficzne
· Europejskie badania demograficzne
· Demografia starości w Polsce
Epidemiologia anestezji geriatrycznej
Problemy edukacji w anestezjologii geriatrycznej
Piśmiennictwo
2. Biologiczne uwarunkowania procesu starzenia
Kategorie teorii starzenia
Genetyczne podstawy starzenia i śmierci komórek
Oksydacyjne uszkodzenia jądrowego i mitochondrialnego DNA
Modyfikacje struktury białek, lipidów i ich skutki
Uwagi końcowe
Piśmiennictwo
3. Starzenie na poziomie narządowym
Zmiany wynikające z procesu starzenia w wybranych narządach
· Starzenie się układu sercowo-naczyniowego
· Starzenie się układu oddechowego
· Starzenie się nerek
· Starzenie się przewodu pokarmowego
· Starzenie się wątroby
· Starzenie się gruczołu tarczowego
· Zwiększone ryzyko cukrzycy w procesie starzenia
· Inne zmiany obserwowane w procesie starzenia się organizmu
Piśmiennictwo
4. Zmiany w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym w wieku podeszłym
Neuropatologia starzenia
· Zmiany makroskopowe
· Zmiany na poziomie mikroskopowym
Procesy biochemiczne związane ze starzeniem się układu nerwowego
· Patomechanizmy zaangażowane w neurodegenerację
· Zaburzenia neuroprzekaźnictwa związane ze starzeniem
Kliniczne odmienności chorób układu nerwowego w wieku podeszłym
· Choroby naczyń mózgowych
· Zaburzenia funkcji poznawczych
· Padaczka
· Zespoły parkinsonowskie
· Choroby złącza nerwowo-mięśniowego
· Neuropatie
Piśmiennictwo
5. Zaburzenia psychiczne u pacjentów w wieku podeszłym w okresie okołooperacyjnym
Zaburzenia świadomości
Depresja
Zaburzenia lękowe
Inne zaburzenia psychiczne w okresie okołooperacyjnym
Podsumowanie
Piśmiennictwo
6. Parametry farmakokinetyczne i farmakodynamiczne leków znieczulających w geriatrii
Czynniki zmieniające parametry farmakokinetyczne leków
· Czynniki modyfikujące wchłanianie leków
· Czynniki modyfikujące dystrybucję leków
· Czynniki modyfikujące eliminację leków
· Farmakokinetyka bezmodelowa
Czynniki zmieniające parametry farmakodynamiczne leków
· Zmiany w układzie krążenia
· Zmiany w układzie nerwowym oraz w funkcji neuroprzekaźników
Leki znieczulające
· Anestetyki dożylne
· Anestetyki wziewne
Leki przeciwbólowe
· Leki opioidowe
· Nieopioidowe leki przeciwbólowe
· Leki miejscowo znieczulające
Benzodiazepiny
Leki zwiotczające
Piśmiennictwo
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
7. Ocena przedoperacyjna i ryzyko znieczulenia w wieku podeszłym
Ryzyko związane z wiekiem
Zmiany narządowe i choroby towarzyszące starzeniu
Stan odżywienia
Ocena ryzyka operacyjnego
Ocena stanu czynnościowego
Badania laboratoryjne
Podsumowanie
Piśmiennictwo
8. Znieczulenie ogólne w wieku podeszłym
Nadzór i systemy monitorowania podczas znieczulenia pacjentów
Znieczulenie wziewne
Znieczulenie dożylne
Leki przeciwbólowe
Leki zwiotczające
Piśmiennictwo
9. Znieczulenie przewodowe w wieku podeszłym
Zmiany związane z wiekiem modyfikujące znieczulenie przewodowe
Znieczulenie zewnątrzoponowe
Znieczulenie podpajęczynówkowe
Blokady nerwów obwodowych i splotów
Powikłania występujące w znieczuleniu przewodowym
Podsumowanie
Piśmiennictwo
10. Neuroanestezja w wieku podeszłym
Stres okołooperacyjny u pacjentów w podeszłym wieku
Ocena przedoperacyjna - znaczenie chorób towarzyszących
Monitorowanie podstawowych czynności organizmu podczas zabiegu i w okresie pooperacyjnym
· Monitorowanie ogólnych wskaźników fizjologicznych
· Monitorowanie funkcji nerwowej
Znieczulenie do usunięcia zmian nowotworowych w ośrodkowym układzie nerwowym
Znieczulenie do usunięcia zmian naczyniowych mózgowia
Piśmiennictwo
11. Znieczulenie w obrażeniach wielomiejscowych i wielonarządowych u pacjentów w wieku podeszłym
Charakterystyka obrażeń w wieku podeszłym
Ogólne postępowanie w obrażeniach
· Badania diagnostyczne
· Zagrożenia niedrożnością i niewydolnością oddechową
· Postępowanie w bólu pourazowym
· Postępowanie w hipotermii
· Postępowanie przeciwzakrzepowe
Standardy znieczulenia w traumatologii geriatrycznej
· Obrażenia ośrodkowego układu nerwowego i rdzenia kręgowego
· Obrażenia klatki piersiowej
· Obrażenia jamy brzusznej
· Obrażenia układu kostno-stawowego
Piśmiennictwo
12. Znieczulenie w chirurgii ogólnej i urologii w wieku podeszłym
Znieczulenie w chirurgii ogólnej
· Znieczulenie do planowych zabiegów w obrębie jamy brzusznej
· Znieczulenie do ostrych zabiegów w obrębie jamy brzusznej
Znieczulenie w urologii
· Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego Zespół TURP
· Przezcewkowa resekcja guza pęcherza
· Kruszenie kamieni w układzie moczowym falą wstrząsową generowaną pozaustrojowo
· Radykalna prostatektomia
· Radykalna cystectomia
· Radykalna nefrektomia
Zabiegi laparoskopowe w urologii
Piśmiennictwo
13. Znieczulenie do zabiegów diagnostycznych i operacji w onkologii geriatrycznej
Indeks zabiegów diagnostycznych i operacji w onkologii
Następstwa patofizjologiczne choroby nowotworowej
Przygotowanie chorego do znieczulenia i operacji
· Ocena chorego
· Leczenie przedoperacyjne
Wybór metody znieczulenia
Postępowanie anestezjologiczne w wybranych operacjach onkologicznych
· Znieczulenie chorego z rakiem gruczołu piersiowego
· Znieczulenie w chirurgii raka przełyku i żołądka
· Znieczulenie w chirurgii nowotworów głowy i szyi
· Znieczulenie w torakochirurgii onkologicznej
· Znieczulenie w brachyterapii
Problem wyboru optymalnego leku
Uwagi końcowe
Piśmiennictwo
14. Znieczulenie w chirurgii naczyń i serca w wieku podeszłym
Zmiany narządowe wpływające na przebieg okołooperacyjny w kardiochirurgii i chirurgii naczyń
Specyfika postępowania okołooperacyjnego w kardiochirurgii
Specyfika znieczulenia do operacji kardiochirurgicznych bez krążenia pozaustrojowego
Specyfika postępowania okołooperacyjnego w chirurgii naczyń
· Znieczulenie do zabiegów na aorcie
· Zabiegi endowaskularne
· Znieczulenie do zabiegów na tętnicach szyjnych
Piśmiennictwo
15. Opieka w bezpośrednim okresie pooperacyjnym u chorych w wieku podeszłym
Transport pacjenta
Opieka na oddziale pooperacyjnym
Uwagi końcowe
Piśmiennictwo
16. Pacjent w wieku podeszłym w intensywnej terapii
Fizjologia procesu starzenia z punktu widzenia intensywnej terapii
Problem zakażeń i ciężka sepsa
Problemy oddechowe
Urazy wielonarządowe
Intensywna terapia w chorobach układu nerwowego
Problematyka resuscytacji wewnątrzszpitalnej
Zaburzenia świadomości na oddziale intensywnej terapii
Etyczne i medyczne aspekty procesu umierania
Wyniki leczenia pacjentów w wieku podeszłym na oddziale intensywnej terapii
Podsumowanie
Piśmiennictwo
17. Ból ostry w okresie okołooperacyjnym u osób starszych
Ocena dolegliwości bólowych
Leczenie bólu pooperacyjnego
· Uraz operacyjny a metody leczenia bólu
Podsumowanie
Piśmiennictwo

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY