• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-91bf4cef11cc1b649cfa247b153ea944_17016_150x190

CHIRURGIA RĘKI

  • Wydawca: MediPage
  • Rok wydania: 2017
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 864
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-64737-84-8
380,00 zł 380,00 zł PLN 1
Dostawa za 0zł! Najniższa cena z 30 dni: 380,00 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

"Chirurgia ręki" pod redakcją Andrzeja Żyluka

Andrzej Żyluk, urodzony w Szczecinie w 1956 roku. Dyplom lekarza zdobył w Pomorskiej Akademii Medycznej w 1981, a specjalizację z chirurgii ogólnej w 1988 roku. Doktorat obronił w 1992, rehabilitację zrobił w 1998, a tytuł profesora przyznano mu w 2004 roku. Europejską specjalizację w dziedzinie chirurgii ręki uzyskał w 2012 roku. Od początku zatrudniony w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki, od 1999 roku stanowisko kierownika kliniki. W latach 2009-2013 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Członek komitetu redakcyjnego "European Journal of Hand Surgery". Autor ponad 180 artykułów zamieszczonych w czasopismach recenzowanych, w tym ponad 50 w czasopismach anglojęzycznych. Autor pięciu podręczników z dziedziny chirurgii ręki i dwóch z chirurgii ogólnej. Główne obszary zainteresowania naukowego to chirurgia ręki i kształcenie w dziedzinie chirurgii.

Klinika, którą kieruje prof. Andrzej Żyluk jest nietypową kombinacją chirurgii ogólnej i chirurgii ręki. Chociaż zarówno on, jak i jego asystenci mają specjalizację z dziedziny chirurgii ogólnej, głównym przedmiotem ich zainteresowania jest chirurgia ręki. Zajmują się leczeniem złamań kości, naprawianiem uszkodzonych ścięgien i nerwów. Większość z zatrudnionych w zespole lekarzy posiada umiejętności z zakresu mikrochirurgii, dzięki czemu potrafią przyszyć obcięte palce, a nawet całe kończyny. Klinika posiada duże doświadczenie w chirurgii rekonstrukcyjnej ręki i nadgarstka. Trzy osoby z zespołu mają Europejska Specjalizację z Chirurgii Ręki (European Hand Diploma). Klinika zajmuje się także klasyczną chirurgią ogólną, przede wszystkim przypadkami nagłymi oraz urazami wielonarządowymi. Zespól liczy 10 osób i rocznie wykonuje prawie 3000 operacji.

Z przedmowy do książki "Chirurgia ręki":

Jako jej (książki Chirurgia ręki) pomysłodawca i redaktor, pragnąłbym, aby stanowiła ona praktyczny przewodnik dla każdego, kto zajmuje się lub będzie zajmował rozpoznawaniem i leczeniem urazów i chorób kończyny górnej.

Jest to podręcznik w pełnym tego słowa znaczeniu, zawierający praktyczne ilustracje anatomiczne i szczegółowe opisy techniki chirurgicznej takie, jakie można znaleźć w podręcznikach i atlasach chirurgii ręki wydanych w języku angielskim.

Nie jest naszą (autorów) intencją powielanie wiedzy zawartej w tamtych pozycjach, chociaż w wielu punktach jest ona zbieżna – w końcu chirurgia jest taka sama na całym świecie. Jednak jest to podręcznik autorski, czyli przedstawiający indywidualne i specyficzne dla każdego z nas podejście do przedstawianych problemów, zarówno diagnostycznych jak i terapeutycznych. Dlatego w niektórych elementach przedstawiana wiedza może się różnić od tej, którą Czytelnicy mogą znaleźć w innych opracowaniach. Jest ona jednak zgodna z aktualną wiedzą medyczną, obowiązującą chirurgów ręki na całym świecie.

Andrzej Żyluk

Tagi: chirurgia książka , chirurgia książki ,

Spis treści

"Chirurgia ręki" pod redakcją Andrzeja Żyluka

Przedmowa

Autorzy

1. Anatomia ręki

1.1. Szkielet kostny ręki, nadgarstka i dalszej części przedramienia

1.2. Stawy w obrębie ręki, nadgarstka i dalszej części przedramienia 

1.3. Mięśnie ręki i przedramienia

1.4. Ścięgna w obrębie ręki, nadgarstka i przedramienia

1.5. Nerwy ręki i przedramienia

1.6. Naczynia kończyny górnej

2. Badanie kliniczne ręki

2.1. Objawy w diagnostyce urazów i chorób ręki

2.2. Testy kliniczne i charakterystyczne objawy w diagnostyce urazów i chorób ręki

3. Badania obrazowe ręki

3.1. Badania radiologiczne

3.2. Inne badania obrazowe

4. Zespoły uciskowe nerwów

4.1. Zespół kanału nadgarstka (łac. syndroma canalis carpi, ang. carpal tunnel syndrome

4.2. Zespół rowka nerwu łokciowego (ucisk nerwu łokciowego na poziomie łokcia)

4.3. Zespół kanału Guyona

4.4. Neuropatie uciskowe nerwu promieniowego

4.5. Zespół otworu górnego klatki piersiowej (ang. thoracic outlet syndrome – TOS)

4.6. Zespoły uciskowe nerwu pośrodkowego w okolicy łokcia

5. Choroby przyczepów mięśni i pochewek ścięgien

5.1. Łokieć tenisisty (łac. epicondylitis lateralis, ang. tennis elbow)

5.2. Łokieć golfi sty (łac. epicondylitis medialis, ang. medial epicondylitis)

5.3. Zatrzaskujący palec (łac. tendovaginitis stenosans, ang. trigger fi nger)

5.4. Choroba de Quervaina (łac. morbus de Quervain, ang. de Quervain disease)

5.5. Zapalenie pochewek i przyczepów ścięgien

6. Choroba Dupuytrena

6.1. Wiadomości ogólne

6.2. Czynniki predysponujące do choroby Dupuytrena

6.3. Etiopatogeneza

6.4. Leczenie

6.5. Wznowy (nawroty) po leczeniu choroby Dupuytrena

6.6. Podsumowanie

7. Ręka reumatoidalna

7.1. Zmiany reumatoidalne w stawie nadgarstkowym

7.2. Zmiany reumatoidalne w obrębie palców

8. Ręka cukrzycowa

8.1. Wstęp 

8.2. Ograniczona ruchomość stawów (choroba sztywnych rąk, cheiroartropatia cukrzycowa, ang. limited joint mobility)

8.3. Zespół kanału nadgarstka

8.4. Choroba Dupuytrena

8.5. Zatrzaskujący palec

8.6. Osłabienie siły ręki

8.7. Wpływ pojedynczej dawki steroidu na stężenie glukozy we krwi 

9. Zakażenia w obrębie ręki

9.1. Wiadomości ogólne

9.2. Zastrzał (łac. panaritium, ang. felon)

9.3. Ropne zapalenie pochewki ścięgien zginaczy (łac. tendovaginitis purulenta, ang. purulent infl ammation of the tendon sheat)

9.4. Zanokcica (łac. paronychia)

9.5. Czyrak (łac. furunculus)

9.6. Ropień (łac. abscessus)

9.7. Ropowica (łac. phlegmone, ang. phlegmon)

9.8. Martwicze zapalenie powięzi (łac. fascitis necroticans)

9.9. Wrastający paznokieć (łac. unguis incarnatus)

9.10. Rany kąsane i zadrapania przez zwierzęta

9.11. Rzadsze zakażenia mogące wystąpić w kończynie górnej

10. Guzy w obrębie kończyny górnej .

10.1. Ganglion (torbiel galaretowata) (ang. ganglion cyst lub synovial cyst)

10.2. Guzy łagodne tkanek miękkich

10.3. Guzy łagodne kości

10.4. Nowotwory złośliwe w obrębie kończyny górnej

10.5. Nowotwory złośliwe skóry kończyny górnej

11. Zwyrodnienie stawów ręki i nadgarstka

11.1. Choroba zwyrodnieniowa stawów palców ręki (ang. osteoarthritis – OA)

11.2. Zwyrodnienie stawu śródręczno-nadgarstkowego I (ang. thumb carpometacarpal joint arthritis)

11.3. Zwyrodnienie pourazowe stawów ręki i nadgarstka

12. Złamania kości ręki

12.1. Podstawowe zasady w leczeniu złamań w obrębie ręki

12.2. Diagnostyka urazów ręki

12.3. Złamania pozastawowe palców ręki

12.4. Złamania kości śródręcza

12.5. Złamania śródstawowe palców ręki

12.6. Złamania przezstawowe w obrębie stawów śródręczno-paliczkowych (MCP)

12.7. Złamania przezstawowe w obrębie stawów śródręczno-nadgarstkowych (CMC)

12.8. Zaburzenia zrostu, jako powikłania po leczeniu złamań w obrębie ręki 

13. Złamania kości nadgarstka. Zaburzenia zrostu kości łódeczkowatej

13.1. Złamania kości łódeczkowatej

13.2. Złamania innych kości nadgarstka

13.3. Zaburzenia zrostu kości łódeczkowatej

14. Złamania i zaburzenia zrostu dalszego końca kości promieniowej

14.1. Podstawowe zasady leczenia złamań dkkp

14.2. Diagnostyka

14.3. Anatomia dalszego końca kości promieniowej

14.4. Stabilność złamań dalszego końca kości promieniowej

14.5. Leczenie zachowawcze złamań dkkp

14.6. Leczenie operacyjne złamań dkkp

14.7. Uszkodzenia towarzyszące złamaniom dalszego końca kości promieniowej

14.8. Wadliwy zrost dalszego końca kości promieniowej

15. Urazy stawów ręki i nadgarstka

15.1. Zwichnięcia stawów ręki (palców i śródręcza)

15.2. Zwichnięcia nadgarstka (łac. luxatio carpi, ang. carpal dislocation)

15.3. Urazy i niestabilność stawu promieniowo-łokciowego dalszego (DRUJ)

16. Niestabilność stawu nadgarstkowego

16.1. Szereg dalszy kości nadgarstka

16.2. Szereg bliższy kości nadgarstka

16.3. Torebka stawowa i więzadła

16.4. Rola propriocepcji w stabilizacji nadgarstka

16.5. Podział niestabilności nadgarstka

16.6. Niestabilność łódeczkowato-księżycowata (ang. scapholunate instability – SL)

16.7. Niestabilność księżycowato-trójgraniasta (ang. lunotriquetral – LT)

16.8. Niestabilność niedysocjacyjna (ang. carpal instability nondissociative – CIND)

17. Świeże uszkodzenia ścięgien

17.1. Świeże uszkodzenia ścięgien zginaczy

17.2. Świeże uszkodzenia ścięgien prostowników

18. Zastarzałe uszkodzenia ścięgien

18.1. Zastarzałe uszkodzenia ścięgien zginaczy

18.2. Zastarzałe uszkodzenia ścięgien prostowników

19. Uszkodzenia nerwów

19.1. Mechanizmy uruchamiające się po uszkodzeniu nerwu obwodowego

19.2. Klasyfi kacja uszkodzeń nerwów

19.3. Objawy uszkodzenia nerwu w kończynie górnej

19.4. Leczenie 

19.5. Czynniki wpływające na wyniki leczenia uszkodzeń nerwów 

19.6. Czas oceny wyniku leczenia uszkodzenia nerwu 

19.7. Częściowy powrót czynności nerwu 

19.8. Wskazania do wtórnych operacji nerwów 

19.9. Niedowład czynnościowy nerwu promieniowego – objaw „sobotniej nocy” 

19.10. Zasadność rekonstrukcji nerwów palcowych (paragraf kontrowersyjny) 

19.11. Metody oceny wyników leczenia uszkodzeń nerwów 

19.12. Nieodwracalne uszkodzenia nerwów (ang. irreparable nerve injuries)

20. Uszkodzenia splotu ramiennego

20.1. Anatomia splotu ramiennego

20.2. Mechanizm i poziom uszkodzenia splotu ramiennego 

20.3. Przyczyny uszkodzenia splotu ramiennego

20.4. Postacie kliniczne uszkodzeń splotu ramiennego 

20.5. Diagnostyka uszkodzeń splotu ramiennego

20.6. Rokowanie i wskazanie do leczenia operacyjnego 

20.7. Dostęp operacyjny, techniki mikrochirurgiczne

20.8. Wyniki leczenia operacyjnego

21. Wielotkankowe uszkodzenia ręki 

21.1. Postępowanie przedoperacyjne

21.2. Leczenie operacyjne

21.3. Przecięcie wszystkich struktur po dłoniowej stronie dalszej części przedramienia (ang. spaghetti injury) 

21.4. Rozległe zmiażdżenia przedramienia

21.5. Leczenie ubytków tkanek

22. Replantacje kończyny górnej

22.1. Informacje ogólne 

22.2. Przygotowanie amputowanej kończyny i pacjenta do transportu 

22.3. Wykonywanie replantacji

22.4. Postępowanie pooperacyjne 

22.5. Powikłania po replantacji i sposoby ich opanowania 

22.6. Skuteczność replantacji (przeżywalność replantowanych części) 

22.7. Wtórne operacje po replantacjach

23. Leczenie ubytków tkanek kończyny górnej 

23.1. Czynniki wpływające na wybór sposobu leczenia ubytku tkankowego 

23.2. Omówienie trzech pierwszych szczebli drabiny rekonstrukcyjnej 

23.3. Pokrywanie ubytków tkanek w obrębie palców za pomocą płatów lokalnych .

23.4. Pokrywanie ubytków tkankowych na ręce za pomocą płatów uszypułowanych pobranych z dalszej okolicy

23.5. Wolne płaty (ang. free fl aps) wane przy operacjach pokrywania ubytków z użyciem płatów tkankowych

23.7. Amputacja jako alternatywa dla zaawansowanej rekonstrukcji

24. Wady wrodzone kończyny górnej

24.1. Wrodzone palce nadliczbowe (łac. polidaktylia) 

24.2. Wrodzony brak i niedorozwój palców (łac. aplasia et hypoplasia digitorum, ang. absent and hypoplasic digits)

24.3. Wrodzone pierścieniowate przewężenia amniotyczne (łac. striae amnioticae, ang. ring constriction syndrome, amniotic band syndrome)

24.4. Ręka rozszczepiona (łac. manus bifurcatus, ang. cleft hand)

24.5. Wrodzony przerost palców (łac. macrodactylia, ang. macrodactyly)

24.6. Wrodzone zaburzenia osi palców

24.7. Palcozrost (łac. syndactylia, ang. syndactyly)

24.8. „Radial club hand”

25. Przeszczepianie kończyny górnej 

25.1. Unaczyniony przeszczep złożony

25.2. Biorcy i dawcy przeszczepu

25.3. Technika operacyjna

25.4. Immunosupresja po przeszczepieniu ręki

25.5. Wyniki po przeszczepieniu rąk

26. Algodystrofi a kończyny górnej  

26.1. Formy kliniczne algodystrofi i

26.2. Rozpoznawanie algodystrofi i: objawy kliniczne 

26.3. Diagnostyka obrazowa w algodystrofii

26.4. Czynniki ryzyka wystąpienia algodystrofii

26.5. Kryteria budapesztańskie rozpoznawania algodystrofi i (Budapest criteria) 

26.6. Leczenie wczesnej algodystrofii

26.7. Leczenie przewlekłej algodystrofii 

27. Artroskopia nadgarstka

27.1. Przygotowanie do operacji artroskopowej

27.2. Technika artroskopii, porty i anatomia artroskopowa nadgarstka

27.3. Wybrane techniki operacyjne wykonywane artroskopowo

28. Jałowe martwice kości księżycowatej i łódeczkowatej

28.1. Jałowa martwica kości księżycowatej (choroba Kienböcka

28.2. Jałowa martwica kości łódeczkowatej (choroba Preisera)

29. Znieczulenie w chirurgii ręki

29.1. Znieczulenie nasiękowe

29.2. Znieczulenie nerwów palcowych sposobem Obersta 

29.3. Znieczulenie splotu ramiennego

29.4. Lokalne znieczulenie i niedokrwienie (ang. wide awake anaesthesia) 

 

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

160,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 160,00 zł
120,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 120,00 zł
168,00 zł
142,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 142,90 zł
250,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 250,00 zł
250,00 zł
212,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 212,90 zł
150,00 zł
127,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 127,90 zł
250,00 zł
212,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 212,00 zł
84,00 zł
73,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 71,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

170,00 zł
139,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 139,90 zł
170,00 zł
139,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 136,00 zł
299,00 zł
263,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 299,00 zł
249,00 zł
219,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 211,90 zł
289,00 zł
254,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 245,90 zł
490,00 zł
439,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 439,90 zł
209,00 zł
183,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 177,90 zł

POLECAMY

19,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 19,90 zł
32,99 zł
28,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 28,80 zł
50,00 zł
44,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,00 zł
49,00 zł
46,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 46,60 zł
39,00 zł
37,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 37,00 zł
28,00 zł
26,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 26,60 zł
215,00 zł
182,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 168,90 zł
103,30 zł
87,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 83,90 zł
199,00 zł
189,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 189,00 zł
199,00 zł
189,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 189,00 zł
39,00 zł
35,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,10 zł
69,00 zł
61,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 61,90 zł
189,00 zł
166,32 zł
Najniższa cena z 30 dni: 158,90 zł
49,90 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,90 zł
47,00 zł
42,30 zł
Najniższa cena z 30 dni: 42,30 zł
59,00 zł
51,92 zł
Najniższa cena z 30 dni: 50,90 zł