• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-chirurgia-repetytorium_6323_150x190

CHIRURGIA REPETYTORIUM

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2009, dodruk 2017
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 740
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-200-4555-0
 
139,00 zł
111,00 zł 111,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Książka Chirurgia Repetytorium Wojciecha Noszczyka zawiera podstawy chirurgii z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć i zmian, które nastąpiły w ostatnich latach. Wiadomości przedstawione zostały w bardzo przejrzystej i czytelnej formie oraz uzupełnione dużą liczbą rycin pomagających opanować materiał.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wszystkich wydziałów uczelni medycznych.

Tagi: chirurgia książka

Spis treści

Część I PODSTAWY CHIRURGII

1. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w okresie okołooperacyjnym 1.1. Przedziały wodne w organizmie

1.2. Regulacja gospodarki wodnej
1.3. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
1.4. Zaburzenia gospodarki potasowej
1.5. Zaburzenia gospodarki wapniowej
1.6. Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej
1.7. Przetaczanie płynów w chirurgii
2. Leczenie żywieniowe
2.1. Ocena stanu odżywienia
2.2. Niedożywienie
2.3. Wskazania do leczenia żywieniowego
2.4. Żywienie dojelitowe
2.5. Żywienie pozajelitowe
2.6. Monitorowanie metaboliczne leczenia żywieniowego
3. Hemostaza w chirurgii
3.1. Zarys hemostazy fizjologicznej
3.2. Zaburzenia hemostazy w chirurgii
3.3. Przetaczanie krwi i jej składników
3.4. Podstawowe zasady krwiolecznictwa
3.5. Powikłania poprzetoczeniowe
3.6. Autotransfuzja. Hemodylucja
4. Wstrząs
4.1. Rodzaje
4.2. Patofizjologia
4.3. Objawy
4.4. Monitorowanie chorego
4.5. Ogólne zasady leczenia
4.6. Wstrząs hipowolemiczny (oligowolemiczny)
4.7. Wstrząs anafilaktyczny
4.8. Wstrząs kardiogenny
4.9. Podsumowanie
5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
5.1. Rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia
5.2. Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS)
5.3. Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne (ALS)
5.4. Potencjalnie odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia
5.5. Zatrzymanie krążenia i resuscytacja w chirurgii
6. Postępowanie okołooperacyjne
6.1. Postępowanie przedoperacyjne
6.2. Postępowanie śródoperacyjne
6.3. Postępowanie pooperacyjne
6.4. Powikłania pooperacyjne
7. Podstawowe wiadomości z chirurgii onkologicznej
7.1. Podział nowotworów
7.2. Drogi szerzenia się przerzutów
7.3. Klasyfikacja nowotworów
7.4. Ocena stanu chorego
7.5. Objawy nasuwające podejrzenie choroby nowotworowej
7.6. Biopsje
7.7. Rodzaje operacji
7.8. Specjalne techniki chirurgiczne
7.9. Podstawowe zasady operacji onkologicznych.
7.10. Podstawy genetyki onkologicznej
8. Podstawowe wiadomości o przeszczepianiu narządów
8.1. Regulacje prawne
8.2. Zapotrzebowanie na przeszczepy narządów
8.3. Odrzucanie przeszczepu
8.4. Dobór dawcy i biorcy
8.5. Leki immunosupresyjne
8.6. Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów w Polsce
8.7. Przeciwwskazania do pobierania narządów ze zwłok
8.8. Zasady pobierania narządów
8.9. Przechowywanie narządów
8.10. Przeszczepianie nerki
8.11. Przeszczepianie innych narządów
9. Podstawowe instrumentarium chirurgiczne
9.1. Narzędzia tnące
9.2. Narzędzia do chwytania tkanek
9.3. Narzędzia do odciągania i rozwierania tkanek
9.4. Narzędzia do szycia tkanek
9.5. Staplery. Szew mechaniczny
9.6. Sondy (zgłębniki)
9.7. Dreny
9.8. Cewniki
9.9. Protezy naczyniowe
9.10. Siatki (łaty, protezy) przepuklinowe
10. Podstawowe zabiegi chirurgiczne
10.1. Wstrzyknięcia
10.2. Kaniulacja żył obwodowych
10.3. Kaniulacja żył centralnych
10.4. Odsłonięcie żyły (wenesekcja)
10.5. Kaniulacja tętnic obwodowych
10.6. Znieczulenie miejscowe (przewodowe)
10.7. Nakłucie lędźwiowe (punkcja lędźwiowa)
10.8. Tracheostomia
10.9. Zgłębnikowanie żołądka
10.10. Płukanie żołądka
10.11. Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG)
10.12. Gastrostomia klasyczna.
10.13. Tamowanie krwawienia z żylaków przełyku sondą Sengstakena-Blakemore’a
10.14. Diagnostyczne nakłucie i płukanie jamy otrzewnej
10.15. Cewnikowanie pęcherza moczowego
10.16. Nakłucie pęcherza moczowego (punkcja nadłonowa)
10.17. Wlew doodbytniczy
10.18. Szwy i szycie chirurgiczne
11. Zakażenia wirusowe
11.1. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B
11.2. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C
11.3. Zakażenie ludzkim wirusem nabytego niedoboru odporności (HIV)
11.4. Profilaktyka przedekspozycyjna
11.5. Profilaktyka poekspozycyjna
12. Zakażenia bakteryjne
12.1. Zapalenie mieszka włosowego
12.2. Czyrak. Czyraczność
12.3. Czyrak mnogi (gromadny)
12.4. Zastrzał
12.5. Zanokcica
12.6. Wrastający paznokieć
12.7. Zapalenie gruczołów potowych pachy
12.8. Zapalenie naczyń i węzłów chłonnych
12.9. Ropień
12.10. Ropień pośladka
12.11. Ropowica
12.12. Martwicze zapalenie powięzi
12.13. Zgorzel gazowa
12.14. Tężec
12.15. Promienica
12.16. Róża
13. Zakażenia szpitalne
13.1. Źródła
13.2. Drogi szerzenia się
13.3. Postacie kliniczne
13.4. Zakażenie miejsca operowanego
13.5. Zakażenia spowodowane cewnikowaniem naczyń
13.6. Zakażenia szpitalne układu moczowego
14. Sepsa (posocznica)
 

Część II CHIRURGIA URAZOWA
15. Podstawy traumatologii
15.1. Ocena ciężkości obrażeń
15.2. Trzy okresy zgonów w następstwie urazów
15.3. „Triada śmierci”
15.4. Postępowanie na miejscu wypadku
15.5. Transport
15.6. Postępowanie w izbie przyjęć lub na szpitalnym oddziale ratunkowym
15.7. „Krótka ścieżka”
15.8. Skrócona laparotomia
15.9. Obrażenia u ludzi w podeszłym wieku
15.10. Rehabilitacja po obrażeniach
16. Obrażenia czaszkowo-mózgowe
16.1. Zamknięte urazowe uszkodzenia mózgu
16.2. Zranienia powłok czaszki
16.3. Złamania kości czaszki
16.4. Otwarte zranienia mózgu
16.5. Krwiaki wewnątrzczaszkowe
17. Obrażenia twarzy
18. Obrażenia szyi
19. Obrażenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego
19.1. Obrażenia kręgosłupa (zwichnięcia i złamania)
19.2. Obrażenia rdzenia kręgowego
20. Obrażenia nerwów obwodowych
21. Obrażenia klatki piersiowej, tchawicy i przepony
21.1. Złamania żeber
21.2. Wiotka klatka piersiowa
21.3. Złamanie mostka
21.4. Złamanie obojczyka
21.5. Złamanie łopatki
21.6. Pourazowa odma opłucnowa
21.7. Krwiak opłucnej
21.8. Chłonkotok
21.9. Obrażenia tchawicy i oskrzeli
21.10. Stłuczenie płuca („mokre płuco”)
21.11. Rozerwanie płuca
21.12. Odma (rozedma) śródpiersia
21.13. Obrażenia przepony i piersiowo-brzuszne
22. Obrażenia serca i aorty piersiowej
22.1. Obrażenia otwarte
22.2. Obrażenia zamknięte
22.3. Tamponada serca
22.4. Obrażenia aorty piersiowej
23. Urazowe uszkodzenia naczyń
23.1. Obrażenia tętnic
23.2. Obrażenia żył
24. Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych
25. Obrażenia przełyku
25.1. Oparzenia chemiczne
25.2. Obrażenia mechaniczne
25.3. Leczenie przedziurawienia przełyku lub żołądka
25.4. Późne powikłania
25.5. Ciała obce w przełyku
26. Obrażenia narządów jamy brzusznej
26.1. Obrażenia śledziony
26.2. Obrażenia wątroby
26.3. Obrażenia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
26.4. Obrażenia trzustki
26.5. Obrażenia żołądka
26.6. Obrażenia dwunastnicy
26.7. Obrażenia jelit
26.8. Uwagi końcowe
27. Obrażenia ręki
27.1. Krwiak podpaznokciowy
27.2. Stłuczenie ręki
27.3. Pierwsza pomoc
27.4. Postępowanie w przypadku urazowej amputacji ręki
28. Oparzenia
28.1. Oparzenia cieplne
28.2. Oparzenia dróg oddechowych
28.3. Oparzenia elektryczne
28.4. Oparzenia chemiczne
29. Następstwa działania zimna
29.1. Oziębienie (wychłodzenie, hipotermia)
29.2. Odmrożenia
29.3. Następstwa długotrwałego działania zimnej wody
30. Skręcenia i zwichnięcia stawów
30.1. Skręcenia stawów
30.2. Zwichnięcia stawów
31. Złamania kości
31.1. Wczesne powikłania
31.2. Późne powikłania
31.3. Powikłania zrostu kości
31.4. Patologiczne złamania kości
31.5. Pierwsza pomoc
31.6. Leczenie
31.7. Złamanie szyjki chirurgicznej kości ramiennej
31.8. Złamanie trzonu kości ramiennej
31.9. Złamanie nadkłykciowe kości ramiennej
31.10. Złamania w obrębie stawu łokciowego
31.11. Złamania trzonów kości łokciowej i promieniowej
31.12. Złamanie nasady dalszej kości promieniowej (w miejscu typowym, typu Collesa)
31.13. Złamania w obrębie nadgarstka i ręki
31.14. Złamanie miednicy
31.15. Złamanie panewki stawu biodrowego
31.16. Złamanie szyjki kości udowej
31.17. Złamanie trzonu kości udowej
31.18. Złamanie nasady dalszej kości udowej
31.19. Złamanie rzepki
31.20. Złamania trzonu kości piszczelowej i strzałki
31.21. Złamania nasad dalszych kości goleni
31.22. Złamanie kości piętowej
32. Rany
32.1. Rodzaje
32.2. Proces gojenia
32.3. Zakażenia
32.4. Zabiegi i szwy stosowane w zaopatrywaniu rany
32.5. Pierwsza pomoc w przypadkach zranień powierzchownych tkanek miękkich
32.6. Przygotowanie do opracowania rany
32.7. Opracowanie rany
32.8. Leczenie ran przewlekłych
33. Odleżyny
34. Amputacje kończyn
34.1. Amputacje w obrębie kończyny górnej
34.2. Amputacje w obrębie kończyny dolnej
34.3. Odmienność amputacji w przebiegu chorób tętnic
34.4. Bóle kikuta
34.5. Rehabilitacja po amputacjach kończyn dolnych
 

Część III CHIRURGIA PRZEŁYKU I JAMY BRZUSZNEJ
35. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w chorobach jamy brzusznej
35.1. Badanie podmiotowe
35.2. Badanie przedmiotowe
35.3. Badanie odbytu i odbytnicy
36. Endoskopia przewodu pokarmowego
36.1. Endoskopia diagnostyczna górnego odcinka przewodu pokarmowego
36.2. Endoskopia zabiegowa górnego odcinka przewodu pokarmowego
36.3. Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW)
36.4. Endoskopowe leczenie chorób dróg żółciowych i trzustki
36.5. Enteroskopia (endoskopia) jelita cienkiego
36.6. Endoskopia diagnostyczna i zabiegowa dolnego odcinka przewodu pokarmowego
37. Laparoskopia
37.1. Sprzęt i narzędzia używane w diagnostyce
37.2. Odma otrzewnowa
37.3. Wprowadzanie trokarów i laparoskopu
37.4. Laparoskopia diagnostyczna
37.5. Laparoskopia zabiegowa
38. Ostre chirurgiczne choroby jamy brzusznej („ostry brzuch”)
39. Choroby przełyku
39.1. Choroba refluksowa
39.2. Achalazja (kurcz wpustu)
39.3. Łagodne nowotwory przełyku
39.4. Rak przełyku
39.5. Zespół Mallory’ego-Weissa
39.6. Błony przełyku
39.7. Uchyłki przełyku
40. Przepukliny rozworu przełykowego
41. Choroby żołądka i dwunastnicy
41.1. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
41.2. Rak żołądka
41.3. Inne nowotwory żołądka
41.4. Polipy żołądka
42. Choroby wątroby
42.1. Naczyniak wątroby
42.2. Gruczolak wątroby
42.3. Rak wątrobowokomórkowy
42.4. Wtórne nowotwory złośliwe
42.5. Torbiele wątroby
42.6. Ropień wątroby
42.7. Piorunująca niewydolność wątroby
42.8. Przeszczepianie wątroby
43. Nadciśnienie wrotne
43.1. Zespół Budda-Chiariego
44. Choroby dróg żółciowych
44.1. Kamica żółciowa
44.2. Rak pęcherzyka żółciowego
44.3. Rak dróg żółciowych
44.4. Inne choroby dróg żółciowych
45. Choroby trzustki
45.1. Ostre zapalenie trzustki
45.2. Przewlekłe zapalenie trzustki
45.3. Torbiele trzustki
45.4. Rak trzustki
45.5. Rak brodawki większej dwunastnicy
46. Choroby jelita cienkiego
46.1. Choroba Leśniowskiego-Crohna
46.2. Uchyłek Meckla
46.3. Nowotwory jelita cienkiego
46.4. Zespół krótkiego jelita
47. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
47.1. Zapalenie wyrostka robaczkowego u kobiet w ciąży
48. Choroby jelita grubego
48.1. Przygotowanie do operacji
48.2. Stomia (przetoka jelitowa/kałowa/odbarczająca, odbyt sztuczny)
48.3. Choroba Hirschsprunga
48.4. Uchyłki (uchyłkowatość) jelita grubego
48.5. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
48.6. Polipy jelita grubego
48.7. Rak jelita grubego
48.8. Rak odbytnicy.
48.9. Dziedziczny rak jelita grubego
49. Choroby odbytnicy i odbytu
49.1. Guzki krwawnicze (guzy krwawnicze, żylaki odbytu, choroba hemoroidalna, hemoroidy)
49.2. Szczelina odbytu
49.3. Torbiel włosowa (torbiel pilonidalna, zatoka włosowa)
49.4. Ropień okołoodbytowy
49.5. Przetoka odbytu
49.6. Świąd odbytu
49.7. Nietrzymanie stolca
49.8. Wypadnięcie odbytnicy. Wypadnięcie odbytu
49.9. Kłykciny kończyste
49.10. Rak odbytu
50. Choroby śledziony
51. Przepukliny brzuszne
51.1. Przepuklina pachwinowa
51.2. Przepuklina udowa
51.3. Przepuklina pępkowa
51.4. Przepuklina kresy białej
51.5. Przepuklina pooperacyjna
51.6. Przepukliny rzadko występujące
51.7. Przepuklina uwięźnięta
52. Krwawienie do przewodu pokarmowego
52.1. Krwawienia do górnego odcinka przewodu pokarmowego
52.2. Krwawienia do dolnego odcinka przewodu pokarmowego
53. Niedrożność jelit
53.1. Niedrożność mechaniczna jelit
53.2. Niedrożność porażenna jelit
54. Zapalenie otrzewnej
54.1. Rozlane zapalenie otrzewnej
54.2. Ograniczone zapalenie otrzewnej
55. Zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej
 

Część IV CHIRURGIA GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
56. Choroby tarczycy
56.1. Hormony tarczycy
56.2. Wole obojętne
56.3. Wole nadczynne
56.4. Wole niedoczynne
56.5. Guz pęcherzykowy
56.6. Rak tarczycy
56.7. Zapalenia tarczycy
56.8. Zaburzenia rozwoju tarczycy.
56.9. Operacje tarczycy
57. Choroby gruczołów przytarczycznych
57.1. Hormon gruczołów przytarczycznych
57.2. Nadczynność gruczołów przytarczycznych
57.3. Niedoczynność gruczołów przytarczycznych
57.4. Rak gruczołów przytarczycznych
58. Guzy z komórek wewnątrzwydzielniczych trzustki
58.1. Wyspiak
58.2. Gastrinoma
58.3. VIP-oma
58.4. Somatostatinoma
58.5. Glukagonoma
59. Choroby nadnerczy
59.1. Hormony nadnerczy
59.2. Choroba i zespół Cushinga
59.3. Zespół Conna (hiperaldosteronizm pierwotny)
59.4. Guz chromochłonny
59.5. Incydentaloma
60. Zespoły mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej
61. Rakowiak
62. Badanie podmiotowe i przedmiotowe
62.1. Badanie podmiotowe
62.2. Badanie przedmiotowe
62.3. Diagnostyka
63. Podstawowe zabiegi torakochirurgiczne
63.1. Nakłucie jamy opłucnej
63.2. Drenaż jamy opłucnej
63.3. Biopsja opłucnej
63.4. Mediastinoskopia
63.5. Mediastinoskopia przymostkowa
63.6. Wideotorakoskopia
63.7. Otwarcie klatki piersiowej.
64. Wrodzone wady klatki piersiowej
65. Choroby nowotworowe płuc
65.1. Rak płuca. Rak oskrzela
65.2. Nowotwory przerzutowe w płucach
66. Inne choroby klatki piersiowej
66.1. Ropień płuca
66.2. Rozstrzenie oskrzeli
66.3. Płyn w jamie opłucnej (puchlina płucna)
66.4. Ropniak jamy opłucnej
66.5. Samoistna (samorodna) odma opłucnowa
66.6. Operacyjne leczenie gruźlicy płuc
66.7. Rozedma płuc
66.8. Guzy śródpiersia
67. Choroby tchawicy
67.1. Zwężenia tchawicy
 

Część VI CHIRURGIA SERCA I NACZYŃ OBWODOWYCH
68. Kardiochirurgia
68.1. Ochrona serca w czasie operacji
68.2. Krążenie pozaustrojowe
68.3. Krążenie wspomagane
68.4. Diagnostyka przedoperacyjna
68.5. Choroba niedokrwienna serca
68.6. Nabyte wady zastawkowe
68.7. Protezy zastawkowe serca
68.8. Tętniak aorty piersiowej
68.9. Rozwarstwienia aorty piersiowej
68.10. Wady wrodzone serca
68.11. Tętniaki piersiowo-brzuszne
68.12. Przeszczepianie serca
69. Choroby tętnic
69.1. Miażdżyca
69.2. Tętniaki
69.3. Przetoka tętniczo-żylna
69.4. Naczyniaki
69.5. Choroba Buergera (zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń)
69.6. Choroba Takayasu
69.7. Fenomen Raynauda
69.8. Zespół wylotu (górnego otworu) klatki piersiowej
69.9. Zespół stopy cukrzycowej
69.10. Ostre niedokrwienie kończyn
69.11. Zespół ponownego ukrwienia
69.12. Zator
70. Przezskórna chirurgia wewnątrznaczyniowa (radiologia interwencyjna)
70.1. Przygotowanie do zabiegu
70.2. Technika wkłucia do tętnicy
70.3. Postępowanie po zabiegu
70.4. Angioplastyka balonowa
70.5. Angioplastyka dynamiczna
70.6. Angioplastyka laserowa
70.7. Podprzydankowe udrożnienie tętnicy
70.8. Angioplastyka z zastosowaniem stentów
70.9. Zastosowanie stent-graftów w leczeniu tętniaków
70.10. Tromboliza celowana tętnic
70.11. Tromboliza celowana żył
70.12. Embolizacja naczyń
70.13. Usuwanie ciał obcych z naczyń
71. Choroby żył kończyn dolnych
71.1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe
71.2. Diagnostyka
71.3. Zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych
71.4. Zakrzepica żył głębokich (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa)
71.5. Przewlekła choroba żylna
72. Zator tętnicy płucnej (zatorowość płucna)
73. Przewlekły obrzęk chłonny
 

Część VII NIEKTÓRE WYBRANE ZAGADNIENIA CHIRURGII
74. Choroby piersi
74.1. Rak piersi
74.2. Niektóre nienowotworowe choroby piersi
75. Nowotwory skóry i tkanki podskórnej
75.1. Łagodne nowotwory skóry
75.2. Łagodne nowotwory tkanki podskórnej
75.3. Stany przednowotworowe skóry
75.4. Rak skóry
75.5. Czerniak złośliwy
76. Wybrane choroby ręki
76.1. Badanie ręki.
76.2. Palec trzaskający
76.3. Zespół kanału (cieśni) nadgarstka
76.4. Choroba (przykurcz) Dupuytrena
76.5. Choroba de Quervaina
76.6. Torbiel galaretowata
77. Chirurgiczne leczenie otyłości
77.1. Otyłość
77.2. Następstwa otyłości
77.3. Leczenie chirurgiczne
78. Podstawy chirurgii plastycznej
78.1. Chirurgia rekonstrukcyjna
78.2. Chirurgia estetyczna
79. Chirurgia wieku podeszłego
79.1. Postępowanie przedoperacyjne
79.2. Postępowanie śródoperacyjne
79.3. Postępowanie pooperacyjne
80. Rehabilitacja w chirurgii
Część VIII ANEKSY
Słownik niektórych pojęć
Spis skrótów
Skorowidz

 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

139,00 zł
111,90 zł
64,00 zł
54,40 zł
38,00 zł
34,20 zł
60,00 zł
54,00 zł
289,00 zł
231,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY