• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-25513_13611_150x190

INTENSYWNA TERAPIA DOROSŁYCH TOM I I II KOMPLET

  • Wydawca: Makmed
  • Wydanie: III
  • Ilość stron: 1160
  • Oprawa: półtwarda
 
316,00 zł
298,00 zł 298,00 zł PLN 1
Dostawa za 0zł!

Opis

W pierwszym tomie liczącym 13 rozdziałów najwięcej zmian pojawiło się w rozdziale pierwszym, w którym omówiono bardzo szeroko zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej i problemy związane z glikemią; w rozdziale drugim dodano nowy podrozdział dotyczący fizjologii układu krążenia, transportu tlenu i dwutlenku węgla; rozbudowano rozdziały trzeci i czwarty, dotyczące zakażeń i antybiotykoterapii.
W rozdziale piątym znalazły się wiadomości dotyczące ECMO i ultrasonografii, ze szczególnym uwzględnieniem płuc. W rozdziale kardiologicznym przedstawiono nowe rekomendacje dotyczące choroby niedokrwiennej serca i niewydolności krążenia oraz nowy podrozdział o nadciśnieniu tętniczym.
Tom pierwszy został wzbogacony o zupełnie nowy rozdział dotyczący organizacji pracy na oddziałach intensywnej terapii. Zamieszczono w nim zagadnienia, które nie znalazły, jak dotąd, należytego miejsca w polskim piśmiennictwie.

W drugim tomie całkowicie przeredagowany został rozdział urazowy, w którym zawarto doświadczenia wojny w Iraku i Afganistanie.
Dużym zmianom uległ rozdział o sepsie, w którym znalazły się aktualne zalecenia SSC. W rozdziale dotyczącym niewydolności oddechowej uwzględniono nową Definicję Berlińską zespołu ARDS, poszerzono wiadomości dotyczące profilaktyki przeciwzakrzepowej i zatorowości płucnej, natomiast w części nefrologicznej wiadomości zmodyfikowano zgodnie z wytycznymi KDIGO.
Nowe informacje bazujące na aktualnych międzynarodowych wytycznych, dotyczące udaru mózgu, poszerzyły rozdział omawiający zaburzenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Całkowicie zmieniono rozdział traktujący o problemach związanych z pobieraniem narządów do transplantacji. Dodany został nowy rozdział dotyczący daremnej terapii chorych, którym medycyna nie jest w stanie pomóc, a może narazić na niepotrzebne cierpienia
Prof. Zbigniew Rybicki

Profesor Zbigniew Rybicki w swojej nieustającej konsekwencji i niezłomności ponownie przygotował dla nas, samodzielnym wysiłkiem, wydanie trzecie – uzupełnione, poszerzone o nowe rozdziały i nowe przesłania płynące z treści zawartych w książce, która jest czymś więcej niźli tylko podręcznikiem do nauczania intensywnej terapii …
Czytelnik, zapoznając się z treścią rozdziałów szybko zorientuje się, że podstawą ich opracowania były informacje zaczerpnięte z najnowszej literatury światowej, która dotyczy intensywnej terapii. Dodatkowo wnioski, które przedstawia autor, pozwalają często na samodzielną refleksję i pozbawiają czytającego złudzeń, że tylko jeden stosowany schemat terapii może być skuteczny i niepodlegający żadnej rewizji, tak jak często ma to miejsce w opracowaniach autorów z zagranicy. Prof. Rybicki rozwiewa nadzieje, że intensywnej terapii można nauczyć się w kilka miesięcy lub zaglądając na oddział intensywnej terapii w wolnej chwili bądź tylko od czasu do czasu …
W istocie zatem mamy do czynienia z dziełem, w którym umiejętnie oddzielono i usystematyzowano to, co jest pewne i co znać należy, od tego nad czym warto się zastanowić, pomimo jednoznaczności treści płynących z zaleceń i wytycznych towarzystw naukowych. Koncepcja taka podczas tworzenia podręcznika dla lekarzy musiała zatem przyświecać autorowi od początku jego tworzenia i między innymi stanowi o wyjątkowości tej książki, do której mam zaszczyt pisać słowo wstępne.
Prof. Krzysztof Kusza

Spis treści

TOM I
● Zaburzenia wodno-elektrolitowe, osmotyczno-onkotyczne i równowagi kwasowo-zasadowej
● Wpływ niedotlenienia, urazu, zakażenia na zmiany w komórce i odpowiedź humoralno-hormonalną
● Implikacje kliniczne zakażeń szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem intensywnej terapii
● Antybiotyki i środki wspomagające ich działanie
● Aspekty kliniczne i praktyczne monitorowania w intensywnej terapii
● Kaniulacja żył centralnych i tętnic
● Analgosedacja pacjentów na oddziałach intensywnej terapii
● Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
● Wybrane problemy kardiologiczne
● Farmakologia środków działających na układ sercowo-naczyniowy
● Płyny krwiozastępcze, preparaty krwiopochodne i ich rola w stanach zagrażających życiu
● Wybrane zagadnienia dotyczące organizacji pracy OIT
● Skale wykorzystywane w ocenie ciężkości stanu pacjentów na OIT

TOM II
● Uraz, krwotok, oparzenie, anafilaksja
● Sepsa, wstrząs septyczny
● Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
● Niewydolność oddechowa z uwzględnieniem sztucznej wentylacji płuc
● Ostre zaburzenia gastroenterologiczne
● Ostra niewydolność nerek
● Obrażenia mózgu i rdzenia kręgowego
● Najczęstsze zatrucia
● Rzadkie schorzenia wymagające leczenia na OIT
● Resuscytacja krążeniowo-oddechowo-mózgowa
● Problemy związane z pobieraniem narządów dla celów transplantacji
● Daremna terapia – ograniczenia, problemy etyczne i prawne

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY