• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-duza-11_17507_150x190

JASKRA BCSC 10 SERIA BASIC AND CLINICAL SCIENCE COURSE

  • Wydawca: Edra Urban & Partner
  • Rok wydania: 2018
  • Wydanie: II
  • Ilość stron: 263
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788365835659
129,00 zł
113,90 zł 129 113.9 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 113,90 zł

Opis

Jaskra BCSC 10 Seria Basic and Clinical Science Course

Redakcja wydania polskiego: Marek Rękas

Materiały filmowe

Niniejsze wydanie części 10. Jaskra zawiera materiały filmowe powiązane z zagadnieniami poruszanymi w podręczniku. Zostały one wybrane przez członków zespołu BCSC i  są dostępne na stronie www.aao.org/ bcscvideo_section10. Dostęp do materiałów można uzyskać również z  urządzeń mobilnych, skanując poniższy kod QR (urządzenie musi mieć zainstalowany czytnik kodów QR).

Pytania kontrolne

Każdy tom BCSC jest pomyślany jako niezależny podręcznik dla lekarzy zarówno już praktykujących, jak i w trakcie specjalizacji. Tekst, ilustracje i piśmiennictwo dostarczają informacji potrzebnych do opanowania tematu, pytania zaś pozwalają czytelnikom sprawdzić zrozumienie treści i przyswojenie materiału.

Po zapoznaniu się z materiałem, czytelnik powinien umieć:

• określić czynniki epidemiologiczne jaskry, w tym skutki socjalne i ekonomiczne tej choroby

• wymienić ostatnie postępy na polu wiedzy o dziedziczeniu i czynnikach genetycznych w jaskrze

• opisać fizjologię i dynamikę cieczy wodnistej oraz mechanizmy regulacji ciśnienia wewnątrzgałkowego (c.w.)

• znać aspekty oceny klinicznej pacjenta z jaskrą, w tym: zbieranie wywiadu, badanie ogólne, gonioskopię, badanie nerwu wzrokowego i pola widzenia

• opisać cechy kliniczne pacjenta z podejrzeniem jaskry

• przedstawić istotne objawy kliniczne, ocenę i leczenie jaskry pierwotnej otwartego kąta i jaskry normalnego ciśnienia

• wymienić odmienne cechy kliniczne i metody leczenia jaskry wtórnej otwartego kąta

• wyjaśnić podłoże podwyższonego c.w. w różnych postaciach jaskry wtórnej otwartego kąta i jego wpływ na stosowane leczenie

• opisać mechanizmy i patofizjologię jaskry pierwotnej zamkniętego kąta

• opisać patofizjologię jaskry wtórnej zamkniętego kąta z blokiem źrenicznym i bez bloku źrenicznego

• przedstawić patofizjologię oraz terapię jaskry wrodzonej i młodzieńczej

• podać różnice między grupami leków przeciwjaskrowych w obszarze ich skuteczności, mechanizmu działania i bezpieczeństwa stosowania

• wymienić wskazania dla różnych technik operacyjnych i laserowych w jaskrze oraz znać ich powikłania 

Piśmiennictwo

Czytelnicy pragnący pogłębić wiedzę o  omawianych zagadnieniach mogą skorzystać z piśmiennictwa podanego w każdym z rozdziałów oraz tekstów źródłowych i dodatkowych materiałów akademickich umieszczonych na końcu książki. Wykaz wymienionych tam publikacji jest raczej selektywny niż wyczerpujący; w ocenie zespołu obejmuje on artykuły ważne, aktualne i chętnie polecane zarówno lekarzom w trakcie specjalizacji, jak i już praktykującym.

 

Tagi: okulistyka książki , jaskra książka ,

Spis treści

Jaskra BCSC 10 Seria Basic and Clinical Science Course

Redakcja wydania polskiego: Marek Rękas

Przedmowa 

Jaskra – cele publikacji 

1 Wstęp: terminologia, epidemiologia i dziedziczenie jaskry 

Definicje

Jaskra pierwotna oraz wtórna otwartego i zamkniętego kąta

Jaskra o złożonym mechanizmie 

Aspekty epidemiologiczne jaskry 

Jaskra pierwotna otwartego kąta 

Jaskra pierwotna zamkniętego kąta

Czynniki genetyczne i środowiskowe w jaskrze

Czynniki środowiskowe

Badania genetyczne

2 Ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz dynamika odpływu cieczy wodnistej 

Produkcja oraz skład cieczy wodnistej 

Hamowanie wytwarzania cieczy wodnistej 

Pomiar szybkości wydzielania cieczy wodnistej

Odpływ cieczy wodnistej

Odpływ przez beleczkowanie 

Pomiar łatwości odpływu

Odpływ nadnaczyniówkowy 

Ciśnienie w żyłach nadtwardówkowych 

Ciśnienie wewnątrzgałkowe

Rozkład w populacji oraz związek z jaskrą

Czynniki wpływające na ciśnienie wewnątrzgałkowe

Metody pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego 

3 Badania kliniczne

Wywiad i badanie ogólne

Refrakcja 

Aparat ochronny oka

Źrenice

Biomikroskopia

Gonioskopia

Gonioskopia bezpośrednia i pośrednia 

Ocena i dokumentacja badania kąta przesączania 

Nerw wzrokowy

Anatomia i histologia 

Neuropatia jaskrowa 

Badanie tarczy nerwu wzrokowego

Pole widzenia 

Czynniki wpływające na wyniki badania perymetrycznego

Automatyczna perymetria statyczna

Interpretacja pojedynczego wyniku pola widzenia 

Wzory uszkodzenia pola widzenia w jaskrze

Interpretacja serii kolejnych pól widzenia i wykrycie progresji zmian pola widzenia

Inne testy perymetryczne 

Inne badania w wybranych przypadkach

4 Jaskra otwartego kąta 

Jaskra pierwotna otwartego kąta

Objawy kliniczne

Czynniki ryzyka

Choroby powiązane z jaskrą

Rokowanie i leczenie 

Jaskra otwartego kąta bez podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (jaskra normalnego ciśnienia)

Czynniki ryzyka i cechy kliniczne

Diagnostyka różnicowa

Badania diagnostyczne 

Rokowanie i leczenie

Pacjent z podejrzeniem jaskry 

Nadciśnienie oczne

Jaskra wtórna otwartego kąta

Zespół rzekomego złuszczania

Zespół rozproszenia barwnika

Jaskra związana z patologią soczewki 

Guzy wewnątrzgałkowe 

Stan zapalny oka i jaskra wtórna otwartego kąta

Podwyższone ciśnienie w żyłach nadtwardówki

Uraz przypadkowy i chirurgiczny

Zespół Schwartza (zespół Schwartza-Matsuo)

Leki i jaskra

5 Jaskra zamkniętego kąta 

Wstęp

Patogeneza i patofizjologia zamknięcia kąta

Blok źreniczny 

Jaskra zamkniętego kąta z blokiem źrenicznym spowodowana przez soczewkę

Zamknięcie kąta bez bloku źrenicznego

Zamknięcie kąta spowodowane przez tęczówkę 

Pierwotne zamknięcie kąta

Czynniki ryzyka rozwoju pierwotnego zamknięcia kąta

Predyspozycja do zamknięcia kąta

Ostre pierwotne zamknięcie kąta 

Podostre lub okresowe zamknięcie kąta

Przewlekłe zamknięcie kąta 

Zespół płaskiej tęczówki

Wtórne zamknięcie kąta z blokiem źrenicznym

Zamknięcie kąta indukowane przez soczewkę 

Wtórne zamknięcie kąta bez bloku źrenicznego

Jaskra neowaskularna 

Zespół tęczówkowo-rogówkowo-śródbłonkowy

Guzy

Stan zapalny

Jaskra złośliwa 

Nieotworopochodne odwarstwienie siatkówki i odłączenie naczyniówki

Wrastanie nabłonka i włóknika

Uraz 

Chirurgia siatkówki i choroby naczyń siatkówki 

Małoocze (nanophtalmos)

Przetrwałe unaczynienie płodowe 

Płytka komora przednia

Polekowa jaskra wtórna zamkniętego kąta

6 Jaskra u dzieci i młodzieży

Klasyfikacja

Genetyka

Jaskra pierwotna wrodzona

Jaskra młodzieńcza otwartego kąta

Jaskra rozwojowa ze współwystępującymi anomaliami ocznymi lub układowymi

Zespół Axenfelda-Riegera

Anomalia Petersa

Beztęczówkowość

Zespół Sturge’a-Webera

Nerwiakowłóknikowatość

Jaskry wtórne

Jaskra afakijna

Badanie pacjenta pediatrycznego

Wywiad

Ostrość widzenia

Ogólna ocena okolicy oka

Badanie przedniego odcinka 

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

Pachymetria

Gonioskopia

Badanie dna oka i ocena tarczy nerwu wzrokowego

Ultrasonografia w prezentacji A

Pozostałe badania 

Leczenie

Leczenie chirurgiczne

Leczenie farmakologiczne

Rokowanie i monitorowanie

7 Farmakoterapia jaskry 

Analogi prostaglandyn

Mechanizm działania

Dostępne analogi prostaglandyn i częstość ich podawania

Działania niepożądane

Leki działające przez receptory adrenergiczne

Antagoniści receptora β-adrenergicznego (β-blokery)

Agoniści receptorów adrenergicznych 

Inhibitory anhydrazy węglanowej

Mechanizm działania

Dostępne preparaty i ich dawkowanie

Działania niepożądane i przeciwwskazania

Parasympatykomimetyki

Mechanizm działania 

Działania niepożądane

Preparaty złożone

Środki hiperosmotyczne

Podstawowe zasady farmakoterapii jaskry

Leczenie przewlekłe

Leczenie ostrego wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego

Aplikowanie leków okulistycznych

Stosowanie leków przeciwjaskrowych u kobiet w ciąży oraz w czasie karmienia piersią

Stosowanie leków przeciwjaskrowych u pacjentów w podeszłym wieku

Leki generyczne

Stosowanie się do zaleceń lekarza

8 Leczenie chirurgiczne jaskry 

Leczenie laserowe

Trabekuloplastyka laserowa

Irydotomia laserowa

Gonioplastyka laserowa, czyli irydoplastyka obwodowa

Zabiegi cyklodestrukcyjne

Leczenie operacyjne

Trabekulektomia

Zabieg filtracyjny łączony z usunięciem zaćmy

Usunięcie zaćmy

Implanty drenujące 

Niepenetrująca chirurgia jaskry

Inne procedury przeciwjaskrowe

Zabiegi operacyjne w jaskrze wąskiego kąta

Szczególne zagadnienia w leczeniu chirurgicznym osób w podeszłym wieku

Teksty podstawowe

Dodatkowe materiały American Academy of Ophthalmology

Pytania kontrolne

Arkusz do zaznaczania odpowiedzi

Odpowiedzi 

Skorowidz

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

PRODUKTY POWIĄZANE

119,00 zł
107,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 107,10 zł
169,00 zł
148,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 148,90 zł
149,00 zł
131,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 131,90 zł
119,00 zł
113,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 113,00 zł
120,00 zł
102,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 105,90 zł
139,00 zł
132,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 132,00 zł
149,00 zł
131,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 131,20 zł
99,00 zł
94,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 94,00 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

129,00 zł
113,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 113,90 zł
242,00 zł
203,28 zł
Najniższa cena z 30 dni: 242,00 zł
110,00 zł
96,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 96,90 zł
119,00 zł
104,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 119,00 zł
199,00 zł
179,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 199,00 zł
219,00 zł
192,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 219,00 zł
159,00 zł
139,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 159,00 zł
64,00 zł
57,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 58,00 zł

POLECAMY

69,00 zł
60,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 60,90 zł
109,00 zł
97,01 zł
Najniższa cena z 30 dni: 97,01 zł
139,00 zł
122,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 125,90 zł
94,00 zł
82,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,00 zł
179,00 zł
152,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 152,90 zł
68,00 zł
61,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 61,20 zł
91,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 81,30 zł
94,00 zł
82,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,90 zł
179,00 zł
157,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 146,90 zł
16,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 16,00 zł
16,30 zł
Najniższa cena z 30 dni: 15,00 zł
99,00 zł
91,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,90 zł
35,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 27,90 zł
45,00 zł
40,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 40,90 zł
153,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 153,00 zł
99,00 zł
89,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 79,90 zł