• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-21341_22334_150x190

KULTUROWE UWARUNKOWANIA ADAPTACJI PRACOWNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: 2022
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 354
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788382700763
69,00 zł
60,70 zł 60,70 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
Najniższa cena z 30 dni: 60,70 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Kulturowe uwarunkowania adaptacji pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach

Autor: Anna Brzosko

W Polsce żyje niemal 4,7 mln osób z niepełnosprawnością, ale tylko nieliczni są aktywni zawodowo.

Osoby te podejmują wysiłki, szukają pracy, jednak, gdy zostają zatrudnione, miewają trudności w jej utrzymaniu.

W niniejszej książce postawiono następujące pytania: 

  • Od czego zależy zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach?
  • Co zrobić, by osoby z niepełnosprawnością pozostały w zatrudnieniu przez dłuższy czas?

Rozważania prowadzone są dwuetapowo. W pierwszym etapie, teoretycznym, została przeanalizowana literatura z zakresu zarządzania, różnorodności i kultury organizacyjnej. Okazuje się, iż istotny wpływ na adaptację pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach ma kultura organizacyjna. W drugim etapie, empirycznym, zostały przedstawione wyniki badania przeprowadzonego w przedsiębiorstwach zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Pracownicy z niepełnosprawnością i ich bezpośredni przełożeni w odmienny sposób postrzegają kulturę organizacyjną włączającą niepełnosprawność. Przeanalizowano oba podejścia, zebrano podobieństwa i różnice, a na zakończenie zebrano wnioski, które mogą być pomocne pracodawcom w budowaniu włączającej kultury organizacyjnej i efektywnym zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością.

Spis treści

Kulturowe uwarunkowania adaptacji pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach

Autor: Anna Brzosko

Wstęp

Rozdział 1. Osoby z niepełnosprawnością w naukach o zarządzaniu

1.1. Definicje niepełnosprawności
1.2. Niepełnosprawni na rynku pracy
1.2.1. Wskaźniki zatrudnienia
1.2.2. Miejsce i forma zatrudnienia
1.2.3. Bariery zatrudnienia
1.2.4. Czynniki wpływające na traktowanie osób z niepełnosprawnością w organizacji
1.3. Miejsce niepełnosprawności w naukach o zarządzaniu
1.3.1. Koncepcja człowieka ekonomicznego
1.3.2. Koncepcja człowieka społecznego
1.3.3. Koncepcja człowieka zewnątrzsterownego i samorealizującego się
1.3.4. Koncepcja człowieka kompleksowego
1.3.5. Koncepcja człowieka uczącego się i dzielącego się wiedzą
1.3.6. Porównanie głównych koncepcji człowieka w zarządzaniu
1.4. Podsumowanie rozdziału 1

Rozdział 2. Zarządzanie niepełnosprawnością jako jeden z wymiarów różnorodności

2.1. Różnorodność w organizacji
2.1.1. Wyrównywanie szans
2.1.2. Równe traktowanie
2.1.3. Podejście biznesowe
2.1.4. Wpływ różnorodności na zarządzanie
2.2. Zarządzanie pracownikami z niepełnosprawnością
2.2.1. Planowanie zatrudnienia
2.2.2. Rekrutacja
2.2.3. Selekcja
2.2.4. Przystosowanie do pracy
2.2.5. Ocena
2.2.6. Motywowanie
2.2.7. Rozwój
2.2.8. Funkcje HR w kontekście pracowników z niepełnosprawnością
2.3. Zachowania organizacyjne pracowników z niepełnosprawnością
2.3.1. Postawy pracowników z niepełnosprawnością
2.3.1.1. Wartości pracowników z niepełnosprawnością
2.3.1.2. Postrzeganie własnej niepełnosprawności przez pracownika
2.3.1.3. Zadowolenie z pracy
2.3.2. Pracownik z niepełnosprawnością w zespole
2.3.2.1. Różnorodne zespoły robocze
2.3.2.2. Komunikacja z pracownikami z niepełnosprawnością
2.3.2.3. Konflikty
2.4. Podsumowanie rozdziału 2

Rozdział 3. Rynek pracy osób z niepełnosprawnością w Polsce

3.1. Podaż pracy osób z niepełnosprawnością
3.1.1. Charakterystyka niepełnosprawności
3.1.1.1. Rodzaje niepełnosprawności
3.1.1.2. Stopnie niepełnosprawności
3.1.2. Charakterystyka społeczno-demograficzna
3.1.3. Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością
3.2. Popyt na pracę osób z niepełnosprawnością
3.3. Osoby z niepełnosprawnością – polski kontekst instytucjonalny
3.3.1. Rola instytucji w życiu zawodowym osób z niepełnosprawnością
3.3.1.1. Instytucje formalne
3.3.1.2. Instytucje nieformalne
3.3.2. Społeczna integracja osób z niepełnosprawnością
3.4. Podsumowanie rozdziału 3

Rozdział 4. Proces adaptacji pracowników z niepełnosprawnością

4.1. Definicja adaptacji
4.2. Koncepcje adaptacji
4.2.1. Teoria indywidualno-środowiskowego dopasowania (Person-Environment Fit – P-E Fit)
4.2.2. Koncepcja przystosowania zawodowego (Theory of Work Adjustment – TWA)
4.3. Proces adaptacji
4.4. Adaptacja z perspektywy pracownika
4.4.1. Adaptacja techniczna
4.4.2. Adaptacja organizacyjna
4.4.3. Adaptacja społeczna
4.5. Taktyki adaptacji
4.6. Kiedy adaptacja pracownika dobiega końca?
4.7. Znaczenie adaptacji dla organizacji
4.8. Trudności pracowników z niepełnosprawnością w procesie adaptacji
4.9. Podsumowanie rozdziału 4

Rozdział 5. Kultura organizacyjna a niepełnosprawność

5.1. Kultura organizacyjna – pojęcie i podejścia
5.1.1. Sposób postrzegania kultury organizacyjnej
5.1.2. Funkcje kultury organizacyjnej
5.1.3. Typologie kultury
5.1.4. Poziomy kultury organizacyjnej
5.1.5  Kierunki oddziaływania kultury organizacyjnej na członków organizacji
5.2. Kultura organizacyjna przedsiębiorstw zatrudniających osoby z niepełnosprawnością
5.2.1. Kultura wykluczenia i kultura włączania
5.2.2. Charakterystyka kultury włączania osób z niepełnosprawnością
5.3. Podsumowanie rozdziału 5

Rozdział 6. Metodyka badań własnych

6.1. Cel pracy
6.2. Pytania i hipotezy badawcze
6.3. Zmienne i ich wskaźniki
6.4. Narzędzie badawcze
6.4.1. Przegląd narzędzi do badania kultury organizacyjnej
6.4.2. Narzędzia wykorzystane w badaniu własnym
6.5. Badana populacja i dobór próby do badań
6.6. Procedura zbierania danych
6.7. Charakterystyka badanej próby
6.8. Opracowanie wyników badań, metody analizy danych i narzędzia wykorzystane do opracowanie statystycznego

Rozdział 7. Dostosowanie kultury organizacyjnej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracowników – wyniki badań empirycznych

7.1. Adaptacja i funkcjonowanie pracowników w organizacjach z perspektywy pracowników z niepełnosprawnością
7.2. Adaptacja i funkcjonowanie pracowników z niepełnosprawnością w organizacjach z perspektywy ich przełożonych
7.3. Adaptacja i funkcjonowanie pracowników w organizacjach – porównanie perspektyw pracowników z niepełnosprawnością i ich przełożonych
7.3.1. Motywowanie pracowników
7.3.2. Ocenianie pracowników
7.3.3. Pozycja w zespole osoby z niepełnosprawnością
7.3.4. Wymiary kultury organizacyjnej
7.3.5. Przygotowanie firm do zatrudniania osób z niepełnosprawnością

Rozdział 8. Statystyczna weryfikacja hipotez

8.1. Adaptacja pracowników z niepełnosprawnością – zmienna zależna
8.2. Wpływ wymiarów kultury organizacyjnej na adaptację pracowników z niepełnosprawnością w organizacji
8.2.1. Wpływ rozwiązań w obszarze artefaktów na adaptację pracowników z niepełnosprawnością
8.2.2. Wpływ norm i wartości organizacji na adaptację pracowników z niepełnosprawnością
8.2.3. Wpływ założeń kulturowych organizacji dotyczących natury ludzkiej i stosunków międzyludzkich charakterystycznych dla organizacji na adaptację pracowników z niepełnosprawnością
8.3. Wpływ oceny wymiarów kultury organizacyjnej przez przełożonych osób z niepełnosprawnością na adaptację pracowników z niepełnosprawnością
8.3.1. Wpływ oceny przełożonych osób z niepełnosprawnością dotyczącej stopnia dostosowania rozwiązań w obszarze artefaktów do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością na adaptację tych pracowników
8.3.2. Wpływ oceny przełożonych osób z niepełnosprawnością dotyczącej stopnia uwzględniania niepełnosprawności w normach i wartościach organizacji na adaptację tych pracowników w organizacji
8.3.3. Wpływ oceny przełożonych osób z niepełnosprawnością odnoszącej się do stopnia uwzględniania potrzeb pracowników z niepełnosprawnością w założeniach kulturowych organizacji dotyczących natury ludzkiej i stosunków międzyludzkich na ich adaptację w organizacji

Zakończenie i wnioski
Bibliografia
Spis wykresów
Spis tabel

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

45,00 zł
39,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,60 zł
68,00 zł
59,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 59,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

196,00 zł
176,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 176,90 zł
50,00 zł
44,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,00 zł
85,00 zł
74,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 74,90 zł
39,50 zł
36,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 33,00 zł
39,50 zł
36,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 33,00 zł
110,00 zł
101,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 101,00 zł
45,00 zł
41,40 zł
Najniższa cena z 30 dni: 41,40 zł
99,00 zł
89,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 81,00 zł

POLECAMY

386,00 zł
329,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 329,90 zł
79,70 zł
63,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 63,90 zł
79,70 zł
63,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 63,90 zł
104,00 zł
91,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 88,90 zł
49,00 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,90 zł
99,90 zł
79,99 zł
Najniższa cena z 30 dni: 79,99 zł
29,00 zł
25,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 25,90 zł
240,00 zł
211,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 211,90 zł
54,00 zł
49,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 49,90 zł
33,00 zł
29,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 26,90 zł
28,00 zł
24,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 22,50 zł
17,00 zł
15,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 15,00 zł
49,50 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,90 zł
29,50 zł
26,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 26,00 zł
65,00 zł
57,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 57,20 zł
65,00 zł
57,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 57,20 zł