• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-27054_15298_150x190

MERITUM PRAWO FARMACEUTYCZNE

 • Wydawca: Wolters Kluwer
 • Rok wydania: 2016
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 960
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-264-8435-3
269,00 zł
242,10 zł 269 242.1 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 242,10 zł

Opis

MERITUM Prawo farmaceutyczne to unikatowa publikacja kompleksowo przedstawiająca problematykę obrotu produktami leczniczymi oraz omawiająca regulacje prawne z tym związane. 

 

W publikacji omówiono m.in.:

 • Zasady prowadzenia obrotu hurtowego i detalicznego produktami leczniczymi.
 • Wymagania, jakie należy spełnić, by otworzyć hurtownię farmaceutyczną czy aptekę.
 • Zasady prowadzenia hurtowni farmaceutycznej i apteki zgodnie z prawem.
 • Konsekwencje naruszania prawa przy prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej i apteki.
 • Zasady dopuszczania do obrotu produktów leczniczych.
 • Funkcjonowanie systemu refundacji.
 • Sposoby uzyskania refundacji dla określonego leku.
 • Stosowanie w praktyce przepisów refundacyjnych.
 • Zagadnienia związane z reklamą aptek.
 • Kwestie związane z funkcjonowaniem aptek internetowych.
 • Prawa pacjenta w aptece.
 • Problematykę związaną z opieką farmaceutyczną oferowaną przez apteki.
 • Zagadnienia związane z funkcjonowaniem nadzoru farmaceutycznego.
 • Tematykę obrotu produktami, które mogą być sprzedawane w aptekach, a nie są produktami leczniczymi.
 • Zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty.

Atutem publikacji jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony "żargonu" prawniczego pozwala na korzystanie z książki także osobom stosującym przepisy Prawa farmaceutycznego w codziennej pracy, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.

 

Istotnymi walorami książki są:

 • układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji poprzez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony podział tekstu),
 • rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w prosty i szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miejscu publikacji; dzięki takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,
 • zamieszczane na marginesach numery boczne, które wskazują na ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem,
 • wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce,
 • wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,
 • schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,
 • zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,
 • czytelne podsumowanie tematu na końcu większej jednostki tekstu poprzez podanie zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu,
 • szczegółowy indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,
 • przyjazna dla czytelnika szata graficzna, zakładki, a także wysoka jakość użytych materiałów.

 

Publikacja przeznaczona jest dla właścicieli i kierowników aptek, przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w branży farmaceutycznej, farmaceutów, prawników obsługujących apteki oraz pracowników Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Powinna także zainteresować firmy farmaceutyczne. 

Publikacja obejmuje zmiany ustawy - Prawo farmaceutyczne wprowadzone w 2015 r. Wszystkie zmiany wynikające z kolejnych nowelizacji tej i innych ustaw omówionych w książce zostaną przedstawione i szczegółowo omówione w ramach dwóch elektronicznych aktualizacji. 

Spis treści

Wprowadzenie | str. 9

Wykaz skrótów | str. 13

Rozdział I. Zasady tworzenia oraz funkcjonowania aptek | str. 19
1. Wiadomości wstępne | str. 23
2. Zasady tworzenia apteki | str. 34
3. Wymagania dotyczące lokalu apteki oraz jego wyposażenia | str. 67
4. Zasady funkcjonowania aptek | str. 79
5. Kierownik apteki | str. 110

Rozdział II. Wymagania dotyczące funkcjonowania hurtowni farmaceutycznych, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego | str. 127
1. Zasady tworzenia i funkcjonowania hurtowni farmaceutycznych | str. 130
2. Zasady tworzenia i funkcjonowania punktów aptecznych | str. 157
3. Zasady tworzenia i funkcjonowania placówek obrotu pozaaptecznego | str. 176

Rozdział III. Marketing i reklama apteki | str. 187
1. Wprowadzenie | str. 191
2. Reklama apteki lub działalności apteki | str. 193
3. Zakaz reklamy aptek w orzecznictwie sądów oraz organów nadzoru | str. 221
4. Ocena poszczególnych działań marketingowych aptek w świetle zakazu reklamy aptek | str. 221
5. Samorząd aptekarski a zakaz reklamy aptek | str. 280
6. Kompetencje organów inspekcji farmaceutycznej oraz sądów w sprawach dotyczących zakazu reklamy aptek oraz wybrane zagadnienia proceduralne | str. 287
7. Konsekwencje prowadzenia zakazanej reklamy aptek przewidziane w ustawie - Prawo farmaceutyczne | str. 300
8. Kwestia zgodności zakazu reklamy aptek z regulacjami wyższego rzędu | str. 302
9. Skutki zakazu dla funkcjonowania rynku aptecznego | str. 312
10. Ocena zakazu reklamy aptek | str. 318
11. Zakaz dotyczący punktów sprzedaży pozaaptecznej - wzmianka | str. 324
12. Pozostałe regulacje dotyczące działań marketingowych apteki | str. 325
13. Reklama produktów leczniczych (oraz innych produktów) w aptece | str. 330
14. Konsekwencje prowadzenia sprzecznych z prawem lub zasadami etyki zawodowej działań marketingowych przez apteki | str. 334
15. Sposoby "obrony" przed bezprawną reklamą apteki | str. 340

Rozdział IV. Obrót produktami leczniczymi - warunki, zasady | str. 343
1. Podstawowe definicje | str. 345
2. Ogólne zasady prowadzenia obrotu produktami leczniczymi | str. 351
3. Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | str. 354
4. Dystrybucja równoległa i import równoległy | str. 368
5. Podmioty uprawnione do prowadzenia obrotu hurtowego | str. 374
6. Dobra Praktyka Dystrybucyjna | str. 383
7. Pośrednictwo w obrocie produktami leczniczymi | str. 398
8. Zapobieganie wprowadzaniu do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych | str. 403
9. Obrót produktami leczniczymi, które są środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami | str. 404
10. Obrót produktami leczniczymi radiofarmaceutycznymi | str. 457
11. Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi | str. 413

Rozdział V. Obrót pozostałymi produktami, które mogą być sprzedawane w aptekach | str. 417
1. Wprowadzenie | str. 418
2. Wyroby medyczne | str. 419
3. Produkty przeznaczone na eksport | str. 437
4. Środki spożywcze | str. 442
5. Kosmetyki | str. 456
6. Inne produkty | str. 468
7. Wzory formularzy | str. 469

Rozdział VI. Reklama produktów leczniczych | str. 481
1. Regulacje dotyczące reklamy produktów leczniczych | str. 483
2. Definicja reklamy produktu leczniczego | str. 484
3. Reklama kierowana do publicznej wiadomości a reklama kierowana do tzw. profesjonalistów | str. 491
4. Działania ustawowo wyłączone spod definicji reklamy | str. 528
5. Nowe formy reklamy | str. 534
6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie reklamy | str. 539
7. Przepisy karne dotyczące prowadzenia niezgodnej z prawem reklamy leków | str. 541
8. Zakaz reklamy aptek | str. 542

Rozdział VII. Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych | str. 545
1. Zakres produktów podlegających refundacji i kategorie dostępności refundacyjnej | str. 547
2. Kategorie dostępności refundacyjnej | str. 548
3. Kategorie odpłatności | str. 551
4. Wnioski refundacyjne | str. 558
5. Negocjacje warunków refundacji | str. 569
6. Decyzja refundacyjna | str. 581
7. Wykazy produktów refundowanych | str. 587
8. Wnioski o zmianę decyzji refundacyjnej | str. 589
9. Obrót produktami refundowanymi | str. 599
10. Wystawianie recept na produkty refundowane | str. 606
11. Realizacja recept na produkty refundowane | str. 607
12. System payback | str. 616
13. Refundacja produktów z importu docelowego | str. 618
14. Refundacja wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie | str. 621
15. Zakaz udzielania korzyści | str. 629

Rozdział VIII. Prawa pacjenta w aptece i opieka farmaceutyczna | str. 637
1. Prawa pacjenta w aptece | str. 638
2. Prawa pacjenta w Unii Europejskiej | str. 643
3. Prawo polskie | str. 655
4. Opieka farmaceutyczna | str. 693

Rozdział IX. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna | str. 699
1. Zagadnienia ogólne | str. 701
2. Kompetencje i zadania organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej | str. 701
3. Podmioty ponoszące koszty przeprowadzenia badań | str. 709
4. Struktura Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej | str. 711
5. Zadania Głównego Inspektora Farmaceutycznego | str. 717
6. Zadania wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego | str. 724
7. Inspekcja Weterynaryjna | str. 725
8. Wojskowa Inspekcja Farmaceutyczna | str. 727
9. Kontrola jakościowa produktów leczniczych | str. 728
10. Uprawnienia inspektorów PIF | str. 729
11. Sankcje administracyjne | str. 731
12. Szczegółowe zasady prowadzenia kontroli lub inspekcji | str. 739

Rozdział X. Apteki internetowe | str. 745
1. Uwagi wstępne na temat aptek internetowych | str. 747
2. Wymagania nałożone na apteki i punkty apteczne prowadzące sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych | str. 765
3. Możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży wysyłkowej produktu leczniczego oraz problematyka zwrotów zakupionych produktów | str. 784
4. Apteki internetowe a zakaz reklamy aptek | str. 794
5. Chwila i miejsce zawarcia umowy sprzedaży wysyłkowej produktu leczniczego | str. 798

Rozdział XI. Wykonywanie zawodu farmaceuty | str. 801
1. Farmaceuta jako zawód zaufania publicznego | str. 803
2. Tytuł zawodowy farmaceuty i jego ochrona prawna | str. 804
3. Jak zostać farmaceutą | str. 809
4. Kształcenie farmaceutów | str. 844
5. Zawieszenie w prawie wykonywania zawodu farmaceuty. Ograniczenie w wykonywaniu określonych czynności | str. 856
6. Utrata prawa wykonywania zawodu farmaceuty | str. 857
7. Skreślenie z listy członków okręgowej izby aptekarskiej | str. 860
8. Wykonywanie zawodu farmaceuty | str. 861
9. Technik farmaceutyczny | str. 867
10. Samorząd aptekarski | str. 872

Rozdział XII. Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa farmaceuty | str. 883
1. Uwagi ogólne | str. 885
2. Błąd w sztuce aptekarskiej | str. 885
3. Odpowiedzialność karna farmaceuty | str. 891
4. Odpowiedzialność administracyjnoprawna - kary pieniężne | str. 912
5. Odpowiedzialność cywilna farmaceuty | str. 915
6. Odpowiedzialność zawodowa farmaceuty | str. 922

Indeks rzeczowy | str. 951

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

PRODUKTY POWIĄZANE

299,00 zł
269,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 269,10 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

50,00 zł
45,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 45,00 zł
149,00 zł
134,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 134,10 zł

POLECAMY

39,30 zł
31,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,20 zł
31,50 zł
28,30 zł
Najniższa cena z 30 dni: 28,30 zł
69,00 zł
62,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 52,90 zł
29,00 zł
27,55 zł
Najniższa cena z 30 dni: 27,55 zł
43,50 zł
39,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,20 zł
24,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 14,00 zł
45,00 zł
38,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 38,90 zł
149,00 zł
136,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 122,90 zł
9,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 9,90 zł
119,00 zł
109,92 zł
Najniższa cena z 30 dni: 92,90 zł
297,00 zł
252,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 261,90 zł
29,00 zł
27,55 zł
Najniższa cena z 30 dni: 27,55 zł
99,00 zł
84,15 zł
Najniższa cena z 30 dni: 84,20 zł
34,90 zł
31,40 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,40 zł
50,00 zł
42,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 45,00 zł
64,00 zł
57,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 57,60 zł

PORADNIKI O ZDROWIU

Badania prenatalne - czym są i kiedy je wykonywać?

Badania prenatalne stanowią kluczowy etap opieki zdrowotnej dla przyszłych matek...

czytaj więcej