• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-neoliberalne-reformy-edukacji-w-stanach-zjednoczonych_12505_150x190

NEOLIBERALNE REFORMY EDUKACJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2014
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 442
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7850-609-6
58,00 zł
52,20 zł 52,20 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Warto sięgnąć po najnowszą, kolejną już książkę prof. Eugenii Potulickiej z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu poświęconą ideologii neoliberalnej w edukacji. Poprzednią wydała wraz z prof. Joanną Rutkowiak, bazując głównie na zakorzenionej na naszym kontynencie powyższej ideologii. Tym razem rozprawa poznańskiej komparatystki nosi tytuł - "Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Od Ronalda Reagana do Baracka Obamy".

Trzeba dysponować ogromną wiedzą, także pozyskaną dzięki naukowym pobytom w USA, żeby dokonać merytorycznej odsłony neoliberalnej polityki oświatowej w Stanach Zjednoczonych AP, która rzutuje w jakiejś mierze także na naszych polityków i niestety częściowo bezkrytycznych naukowców. Dokładnie widać to w naszym kraju, jak neoliberalny rząd Donalda Tuska i bezwzględnie, a zatem i bezdyskusyjnie podporządkowane mu władze Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz edukacyjnych instytucji centralistycznego nadzoru, realizują założenia „neoliberalnej fantazji”, która produkuje jedynie słuszną wizję „najlepszych praktyk” opartych na metodach i założeniach globalnego biznesu, a wszystko to dzieje się poza i wbrew interesom państw narodowych.

Neoliberalizm jest dominującą ideologią we współczesnym świecie, wywiera ogromny wpływ także na edukację. Książka weryfikuje hipotezę o istnieniu edukacyjnego programu ekonomii korporacyjnej. O ile wybitni ekonomiści mówią otwarcie o błędach doktryny neoliberalnej i o potrzebie wymyślenia nowej koncepcji, o tyle pedagodzy w naszym kraju (bo nie za granicą) na ogół milczą na temat konieczności radykalnej zmiany funkcjonującego modelu edukacji, jako pochodnej, gdyż stanowiącej narzędzie i konsekwencję funkcjonowania korporacyjnej ekonomii.
Celem książki jest krytyczna analiza teorii, ideologii, filozofii neoliberalizmu oraz jego pedagogii w Polsce i na świecie. Autorki dociekają także, jakie są skutki neoliberalnej pedagogii i kultury Sądzą, że znajomość zagadnień podejmowanych w publikacji jest konieczna każdemu, kto chce się uważać za świadomego obywatela. Są zdania, iż należy krytycznie przemyśleć całość edukacyjną, w jakiej funkcjonujemy z wzięciem pod uwagę jej neoliberalnego – również całościowego - uwikłania.   

Spis treści

Wstęp – szkic problematyki pracy    9
Neoliberalizm jako dominująca ideologia    9
Polityka oświatowa Stanów Zjednoczonych manifestacją ideologii korporacjonizmu   11
Wojna o kształt edukacji   12
Deklaracje wojny w dokumentach krajowych i światowych   13
Wojna z kadrą pedagogiczną całego systemu szkolnego   15
Walka przeciwników neoliberalnych reform edukacji w Stanach Zjednoczonych   18
Parę uwag metodologicznych o badaniu amerykańskiej polityki oświatowej   19
Bibliografia   20

Rozdział 1. Ponowna ofensywa zwolenników edukacji wolnorynkowej w Stanach Zjednoczonych   23
1.1. Ofensywa w kampanii wyborczej 2011/12   23
1.2. „Naturalne” wyjaśnianie zróżnicowanych osiągnięć uczniów   24
1.3. Atak na szkolnictwo publiczne   26
1.4. Atak na związki zawodowe nauczycieli   28
1.5. Zarzuty pod adresem pedagogów akademickich   33
1.6. Czy Stany Zjednoczone dotknęła epidemia głupoty?   34
Bibliografia   38


Rozdział 2. Rynek w edukacji amerykańskiej jako teoria oraz ideologia neoliberalna   41
2.1. Rynek: teoria pozytywna, teoria normatywna czy ideologia?   41
2.2. Teorie wykorzystywane przez neoliberalizm   44
2.2.1. Monetaryzm   44
2.2.2. Teoria transakcji społecznych   45
2.2.3. Teoria kapitału ludzkiego   45
2.2.4. Teoria wyboru publicznego   51
2.2.5. Teoria agencji   56
2.2.6. Teoria kosztów transakcyjnych   57
2.3. Neoliberalizm jako ideologia, wojna szkolna, zmiana paradygmatu   59
Bibliografia   64

Rozdział 3. Ruch reform edukacji w Stanach Zjednoczonych i jego początki po 1981 roku    69
3.1. Fale ruchu reform    69
3.2. Raport „Naród w zagrożeniu”    69
3.2.1. Raport ministra Terrela H. Bella    69
3.2.2. Reakcje na raport    77
3.3. Doskonałości nie można zadekretować    80
Bibliografia    82

Rozdział 4. Ruch restrukturyzacji w szkolnictwie amerykańskim – reforma oddolna?    85
4.1. Restrukturyzacja w świetle raportu dla Ministerstwa Edukacji    86
4.2. Restrukturyzacja w percepcji pedagogów    88
4.3. Restrukturyzacja w stanie Kentucky    90
4.4. Restrukturyzacja w Chicago    92
4.5. Reforma w koncepcji biznesu    98
4.6. Trudności przeprowadzenia restrukturyzacji   100
4.7. Co wiadomo o efektach tej fali reform?   102
Bibliografia   107


Rozdział 5. Reformy edukacji skoncentrowane na standardach w Stanach Zjednoczonych   111
5.1. Polityczna geneza ruchu standardów   111
5.2. Koncepcja reformy systemowej Marshalla Smitha i Jennifer O’Day   123
5.3. Atak na konstruktywistyczną koncepcję nauczania-uczenia się   134
5.4. Wymuszanie reformy przez testowanie   139
5.5. Wnioski z badań skutków reformy skoncentrowanej na standardach i testowaniu   147
5.6. „Światowej klasy standardy” czy zwiększanie barier?   154
Bibliografia   160


Rozdział 6. Prywatne może być publiczne? Vouchery – najbardziej radykalna forma prywatyzacji amerykańskiej edukacji   167
6.1. Prywatyzacja jako główny temat polityki oświatowej w XXI wieku   167
6.2. Vouchery w perspektywie ich adwokatów   171
6.3. Opozycja przeciw voucherom i rynkowym reformom edukacji   183
6.4. Trudności we wprowadzaniu voucherów   187
6.5. Szkic rozwoju voucherów   190
6.6. Między deklaracjami a celami rzeczywiście realizowanymi   191
6.7. Prognozy dotyczące przyszłości voucherów   199
6.8. Podsumowanie   201
Bibliografia   204


Rozdział 7. Szkoły czarterowe w Stanach Zjednoczonych – wybór publiczny czy prywatny?   211
7.1. Czym są szkoły czarterowe?   211
7.2. Teoria wyboru publicznego czy neoliberalna ideologia?   214
7.3. Cele ruchu szkół czarterowych   221
7.4. Szkic rozwoju szkół czarterowych   222
7.5. Tworzenie szkół czarterowych i ich funkcjonowanie   227
7.6. Typy szkół czarterowych   240
7.7. Osiągnięcia uczniów szkół czarterowych   244
7.8. Niepowodzenia i problemy ruchu wyboru szkoły   250
7.9. Dalsze zwiększanie publicznego finansowania prywatyzacji szkolnictwa   256
Bibliografia   259


Rozdział 8. „Nie zostawimy żadnego dziecka w tyle”. Reforma edukacji prezydenta George’a W. Busha   269
8.1. Reforma George’a W. Busha na tle reform wprowadzonych
od czasu prezydentury Ronalda Reagana   269
8.2. „No child left behind” („Nie zostawimy żadnego dziecka w tyle”) –  mierz i karz   270
8.3. Rozliczanie rozliczania   274
8.3.1. Standardy będące wyzwaniem?   274
8.3.2. Do czego prowadzi obsesja testów?   277
8.3.3. Dzieci zostawione w tyle   288
8.3.4. Czy można zmierzyć adekwatny postęp roczny szkoły?   295
8.3.5. Rozliczanie jako centralna kwestia NCLB i wyniki strategii presji   297
8.4. Rekomendacje dotyczące dalszych reform edukacji i niektóre przyczyny porażki NCLB   306
8.5. Ustawa Busha a neoliberalizm   311
Bibliografia   312


Rozdział 9. „Wyścig w górę” – kolejne zaklęcie amerykańskiej polityki oświatowej   321
9.1. Stanowisko polityczne Baracka Obamy   321
9.2. Neoliberalna polityka oświatowa   325
9.3. Stanowisko Baracka Obamy i Arnego Duncana w sprawach edukacji przed wyborami w roku 2008   326
9.4. American recovery and reinvestment act   328
9.5. Zarys koncepcji reformy edukacji Baracka Obamy i Arnego Duncana   331
9.6. Race to the Top   334
9.6.1. Granty dla szkół publicznych   334
9.6.2. Reformowanie profesji nauczycielskiej   337
9.6.3. Wspólne podstawowe standardy edukacyjne   344
9.6.4. Usilne popieranie rozwoju szkół czarterowych   350
9.6.5. Tworzenie systemu danych o osiągnięciach uczniów i nauczycieli   352
9.6.6. Zakończenie programu Race to the Top   352
9.7. Kampania wyborcza w 2012 roku i nowy plan reformy edukacji   354
9.8. Oceny działań Baracka Obamy i Arnego Duncana w edukacji   355
9.9. Plany Baracka Obamy i Arnego Duncana na drugą kadencję i kolejne „rozliczenia rozliczających”   358
Bibliografia   363


Rozdział 10. Reforma amerykańskich uniwersytetów –  czas przetrwania   369
10.1. Kapitalistyczny reżim akademicki i jego mechanizmy   369
10.2. Kto rządzi w uczelniach? Niezwykłe upolitycznienie szkolnictwa wyższego   377
10.3. Sytuacja kadry uczelnianej   383
10.4. Atak na uczelnie kształcące pedagogów   399
10.5. Sytuacja studentów w kapitalistycznym reżimie akademickim   403
10.6. Podsumowanie przyczyn reform uniwersytetów oraz ich skutków   414
Bibliografia   416

11. Zakończenie – amerykański sposób reformowania edukacji   421
11.1. Stany Zjednoczone globalną agendą neoliberalnych zmian w szkolnictwie   421
11.2. Podsumowanie celów i efektów poszczególnych faz amerykańskiego ruchu reform   428
Bibliografia   439 

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY