• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-27195_15454_150x190

ODSŁONY TOŻSAMOŚCI

  • Wydawca: PWN
  • Rok wydania: 2016
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 352
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-01-18664-7
 
44,00 zł
39,60 zł 39,60 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Tożsamość, „duchowy problem naszych czasów”.

Czy jest konieczna we współczesnym świecie?

Jest przeszkodą dla adaptacji czy jej koniecznym warunkiem?

Stała, jakby wynikało z nazwy, czy jednak zmienna?

Spójna, co zdaje się należeć do jej istoty, czy jednak złożona i niejednoznaczna jak światowid?

I wreszcie – osobista czy społeczna?

Pytania dotyczące tożsamości, te znane od lat i te nowe, wynikłe z interakcji między osobą a kulturą, wciąż inspirują, niepokoją, motywują do badań.
Książka ta relacjonuje kolejny etap niekończącej się drogi poznawania tożsamości ulegającej zmianom wraz ze zmianami, jakie przechodzi człowiek na poziomie samoświadomości.
Styl książki charakteryzuje się dojrzałością, a zarazem pewną lekkością teoretyczną. Autorzy formułują wiele inspirujących propozycji, syntez oraz interpretacji wyników, przy czym często wyniki uzyskane w jednym modelu interpretują nie tylko w kategoriach tego wyjściowego modelu, ale też innych, pokazując interesujące połączenia. (…) Książka z cała pewnością pobudza i zachęca do myślenia, a nawet – zgodnie z celem Autorów – prowokuje do stawiania pytań.
Z recenzji dr hab. prof. UKSW Jana Cieciucha

Spis treści


Rozdział 1. Dlaczego o tożsamości? 13

Rozdział 2. Tożsamość osobista – treść, procesy, struktura 25

2.1. Procesy rozwoju tożsamości osobistej 34

2.2. Struktura tożsamości – podstawy teoretyczne 47

Rozdział 3. Motywowane konstruowanie tożsamości 53

3.1. Perspektywa społeczno-poznawcza w ujęciu teorii motywowanego konstruowania tożsamości 53

3.2. Trójwymiarowy model struktury tożsamości 61

3.3. Motywy kształtujące tożsamość 65

3.3.1. Samoocena 67

3.3.2. Skuteczność 69

3.3.3. Ciągłość 71 3.

3.4. Odrębność 74

3.3.5. Przynależność 76

3.3.6. Sens 78

Rozdział 4. Projekt 1. Dynamika tożsamości: reorganizacja w czasie 81

4.1. Metoda 84

4.1.1. Procedura badań 84

4.1.2. Narzędzia 86

4.1.3. Model statystyczny: regresja wielopoziomowa jako metoda analizy danych o hierarchicznej strukturze 90

4.2. Motywy podstawowe i aktywność dialogowa wyjaśniają zmiany w strukturze tożsamości. Analiza i dyskusja wyników 93

4.2.1. Zmiany w wymiarze poznawczym struktury tożsamości 94

4.2.2. Zmiany w wymiarze afektywnym struktury tożsamości 101

4.2.3. Zmiany w wymiarze behawioralnym struktury tożsamości 107

4.3. Podsumowanie wyników projektu pierwszego 112

4.3.1. Motywacyjne uwarunkowania dynamiki tożsamości – ujęcie całościowe 114 4.3.2. Rola dialogowości w dynamice tożsamości 116

4.3.3. Relacje między trzema wymiarami subiektywnie spostrzeganej struktury tożsamości 119

4.3.4. Ograniczenia projektu i perspektywy dalszych badań 120 R

ozdział 5. Projekt 2. Zagrożona tożsamość: które treści tożsamościowe są szczególnie cenne w obliczu jej zagrożenia? 123

5.1. Metoda 126

5.1.1. Procedura badań 126

5.1.2. Narzędzia 127

5.1.3. Model statystyczny 131

5.2. Elementy tożsamości ważne w sytuacji jej zagrożenia: analiza i dyskusja wyników 132

5.2.1. Zagrożenie tożsamości a poziom pozytywnego stanu emocjonalnego 132

5.2.2. Zagrożenie tożsamości a poziom awersyjnego stanu emocjonalnego 136

5.2.3. Zagrożenie tożsamości a poczucie bycia „tą samą osobą” 140

5.3. Podsumowanie wyników projektu drugiego 143

5.3.1. Rola motywu sensu w kontekście zagrożenia tożsamości 145

5.3.2. Rola motywu samooceny w kontekście zagrożenia tożsamości 146

5.3.3. Rola motywu ciągłości w kontekście zagrożenia tożsamości 147

5.3.4. Aktywność dialogowa w kontekście zagrożenia tożsamości 150

5.3.5. Motywy kształtujące tożsamość a dyskomfort w sytuacji jej wyobrażonego zagrożenia – ujęcie całościowe 151

5.3.6. Ograniczenia projektu i perspektywy dalszych badań 157

Rozdział 6. Dyskusja: Motywacyjne i dialogowe podstawy tożsamości, czyli co wiemy z badań 161

6.1. Dynamika tożsamości w aspekcie motywów i wewnętrznej aktywności dialogowej 162

6.1.1. Motywacyjne źródła strukturalnych zmian tożsamości: samoocena, ciągłość, przynależność 163

6.1.2. Wewnętrzna aktywność dialogowa a strukturalna reorganizacja tożsamości 166 6.2. Motywy tożsamościowe wyjaśniające dyskomfort w sytuacji zagrożenia    167

6.3. Motywy strategiczne dla strukturalnych zmian tożsamości a motywy ważne w sytuacji jej zagrożenia 169

6.4. Implikacje praktyczne 173

Rozdział 7. Poczucia tożsamościowe jako doświadczanie siebie 177

Rozdział 8. Projekt 3. Wymiary tożsamości osobistej: spójność, stabilność, otwartość 195

8.1. Matryca poczuć i treści tożsamościowych jako operacjonalizacja teoretycznych podstaw projektu 196

8.2. Metoda 198

8.3. Analiza zebranych danych 200

8.4. Pomiar spójności, stabilności i otwartości jako strukturalnych wymiarów tożsamości osobistej 211

8.5. Spójność, stabilność i otwartość jako wymiary struktury tożsamości osobistej w świetle innych badań i koncepcji teoretycznych 214

8.6. Dominujący wymiar struktury tożsamości regułą jej organizacji 222

Rozdział 9. Projekt 4. Zmiany struktury tożsamości pod wpływem modyfikacji samooceny. Jak samoocena wpływa na strukturę tożsamości? 225

9.1. Metoda 234

9.2. Wyniki badań 240

9.3. Dyskusja wyników 254

Rozdział 10. Projekt 5. W kierunku metapoziomu tożsamości 267

Rozdział 11. Projekt 6. Rdzenne poczucia tożsamościowe 277

Rozdział 12. Dyskusja: zmienność tożsamości osobistej 289

12.1. Zmienność tożsamości osobistej – model uwarunkowań 296

Rozdział 13. W kierunku jeszcze jednej teorii tożsamości osobistej 315

Rozdział 14. Tożsamość i jej zaprzeczenia 337

14.1. Tożsamość pochodną rozwoju kultury 337

14.2. Kultura – z przyspieszeniem, a tożsamość – na wstecznym biegu? 343

14.3. Czym jest – ze względu na treść – poczucie tożsamości? 348

14.4. Co motywuje do zmian tożsamości? 348

14.5. Kotwice tożsamości 350

14.6. Pułapka aktywności 350

14.7. Dialogowość Ja jako droga do tożsamości 351

Rozdział 15. Socjokulturowe aspekty tożsamości 355

15.1. Współczesne ramy społeczne procesów tożsamościowych 356

15.2. Idea dynamiki i kontradykcji w kulturze 359
 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY