• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-25452_13544_150x190

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

 • Wydawca: PWN
 • Rok wydania: 2015
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 414
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-01-18167-3
89,00 zł
78,90 zł 78,90 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,90 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Kryzysy rozwojowe są naturalnymi zdarzeniami w życiu człowieka. Często radzimy sobie z nimi sami lub „z niewielką pomocą przyjaciół”. Bywają jednak i takie kryzysy, z których łatwiej jest wyjść, korzystając z pomocy psychologa.

Publikacja Poradnictwo psychologiczne pod redakcją Czesława Czabały i Sylwii Kluczyńskiej to kompendium wiedzy dotyczącej teorii i praktyki poradnictwa psychologicznego dla osób na wszystkich etapach rozwoju. Czytelnik znajdzie w nim wiedzę na temat:

 • celów, przebiegu i aspektów etycznych poradnictwa,
 • umiejętności niezbędnych, by skutecznie udzielać pomocy psychologicznej,
 • zadań rozwojowych odpowiadających poszczególnym etapom życia i możliwym trudnościom w ich realizacji,
 • metod udzielania pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym,
 • standardów poradnictwa psychologicznego dla par, rodzin, osób starszych, chorych, z niepełnosprawnością.

Publikacja umożliwia wszechstronne przygotowanie do prowadzenia poradnictwa psychologicznego w sposób skuteczny i profesjonalny.

Tagi: psychoterapia książki ,

Spis treści

Rozdział 1
Poradnictwo psychologiczne (Jan Czesław Czabała) 
Wstęp
1.1. Zdrowie psychiczne, wskaźniki i uwarunkowania 
1.2. Kryzysy rozwojowe 
1.3. Poradnictwo psychologiczne 
1.3.1. Rodzaje zmian potrzebnych do poradzenia sobie z trudnościami
1.3.2. Proces poradnictwa pozwalający na osiąganie zmian 
1.4. Wiedza i umiejętności potrzebne profesjonalistom w dziedzinie
poradnictwa psychologicznego 
1.5. Problemy etyczne w poradnictwie psychologicznym 
Podsumowanie 

Rozdział 2
Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych
z realizacją zadań rozwojowych (Ewa Sokołowska) 
Wstęp 
2.1. Zadania rozwojowe pojawiające się w życiu człowieka 
2.1.1. Rodzaje zadań rozwojowych 
2.1.2. Czynniki warunkujące realizację zadań rozwojowych 
2.2. Uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych
2.2.1. Psychologiczne uwarunkowania trudności związanych
z realizacją zadań rozwojowych 
2.2.2. Uwarunkowania społeczne trudności związanych
z realizacją zadań rozwojowych 
Podsumowanie 

Rozdział 3
Poradnictwo dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
(Witold Pawliczuk) 
Wstęp 
3.1. Zadania rozwojowe dziecka w okresie przedszkolnym i szkolnym 
3.1.1. Okres przedszkolny (3-5 lat) - wybrane zagadnienia 
3.1.2. Okres szkolny (6-11 lat) - wybrane zagadnienia 
3.2. Trudności w realizacji zadań rozwojowych wynikające
ze wzorca przywiązania 
3.3. Trudności w realizacji zadań rozwojowych wynikające
z temperamentu 
3.4. Oddziaływania behawioralne w pracy z dziećmi 
3.4.1. Podstawy behawioryzmu, czyli co to jest zachowanie,
rodzaje warunkowania, wzmocnienia oraz kary behawioralne
3.4.2. Praca na poprzeczce 
3.4.3. Analiza behawioralna według Carol Sutton 
3.4.4. Zasady (działanie w punkcie A) 
3.4.5. Nagrody, przywileje i pochwały behawioralne
(działanie w punkcie C) 
3.4.6. Konsekwencje (działanie w punkcie C) 
3.4.7. Wybuch agresji impulsywnej (działanie w punktach A, B i C)
3.5. Oddziaływania behawioralne w specyficznych problemach u dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym 
3.5.1. Lęk separacyjny 
3.5.2. Moczenie mimowolne nieorganiczne 
3.5.3. Zaniżona samoocena 
3.5.4. Dziecko nieposłuszne 
3.6. Oddziaływania wpływające na modyfikację środowiska dziecka 
3.7. Dylematy i trudności w procesie poradnictwa 
3.7.1. Rodzina "przemocowa" 
3.7.2. Opiekunowie z dużymi wymaganiami wobec dziecka 
3.7.3. Opiekunowie lękowi 
3.7.4. Rodzice niezaangażowani 
Podsumowanie 

Rozdział 4
Poradnictwo psychologiczne w okresie adolescencji (Witold Pawliczuk)
Wstęp 
4.1. Zadania rozwojowe okresu adolescencji (12-18 lat) - wybrane zagadnienia
4.2. Metody pracy z adolescentem 
4.2.1. Dialog ukierunkowany 
4.2.2. Inne techniki przydatne w pracy z adolescentem 
4.2.3. Dialog motywujący 
4.3. Metody pracy z rodzicem adolescenta 
4.4. Oddziaływania w specyficznych problemach adolescentów 
4.4.1. Pomoc w budowaniu własnej tożsamości 
4.4.2. Lęk przed byciem ocenianym przez innych 
4.4.3. Bunt nastoletni 
4.4.4. Eksperymentowanie z używkami 
4.4.5. Przemoc rówieśnicza 
4.4.6. Próby samobójcze 
4.5. Dylematy i trudności w procesie poradnictwa
Podsumowanie 

Rozdział 5
Poradnictwo psychologiczne dla osób w okresie
średniej dorosłości (Sylwia Kluczyńska) 
Wstęp 
5.1. Zadania rozwojowe w okresie średniej dorosłości 
5.1.1. Wspomaganie rozwoju dorastających dzieci 
5.1.2. Opieka nad starzejącymi się rodzicami 
5.1.3. Praca zawodowa 
5.2. Wybrane trudności pojawiające się w realizowaniu zadań rozwojowych
w okresie średniej dorosłości 
5.2.1. Trudności w pełnieniu ról w rodzinie 
5.2.2. Kryzysy wieku średniego 
5.2.3. Specyficzne trudności kobiet w wieku średnim 
5.2.4. Specyficzne trudności mężczyzn w wieku średnim 
5.2.5. Trudności w pracy zawodowej 
5.3. Wybrane metody pomocy osobom w okresie średniej dorosłości 
5.3.1. Praca nad konstruktywnym wyrażaniem emocji 
5.3.2. Psychoedukacja 
5.3.3. Praca nad rozpoznawaniem niekorzystnego sposobu myślenia 
5.3.4. Wzmacnianie samooceny 
5.3.5. Szukanie nowych rozwiązań i możliwości 
5.3.6. Wsparcie społeczne 
5.3.7. Techniki radzenia sobie ze stresem 
5.3.8. Rozwój osobisty 
Podsumowanie 

Rozdział 6
Poradnictwo psychologiczne dla osób w okresie późnej dorosłości
{Stanisława Steuden) 
Wstęp 
6.1. Charakterystyka okresu późnej dorosłości 
6.1.1. Fizjologiczny wymiar starzenia się i starości 
6.1.2. Przystosowanie do starości 
6.2. Trudności pojawiające się w realizowaniu zadań rozwojowych
w okresie późnej dorosłości 
6.3. Dolegliwości nasilające się z wiekiem 
6.1.1. Zaburzenia widzenia 
6.1.2. Zaburzenia słuchu 
6.1.1. Zaburzenia otępienne 
6.1.2. Zaburzenia psychiczne 
6.4. Metody pomocy osobom w okresie późnej dorosłości 
Podsumowanie 

Rozdział 7
Poradnictwo par.
Paradygmat poznawczo-behawioralny (Wojciech Stefaniak) 
Wstęp 
7.1. Utrzymanie pozytywnego poziomu satysfakcji ze związku
7.1.1. Trudności na poziomie zachowań wpływające na możliwości
utrzymania satysfakcji ze związku 
7.1.2. Trudności pojawiające się na poziomie przetwarzania poznawczego
wpływające na możliwości utrzymania satysfakcji ze związku 
7.2. Diagnoza sytuacji pary 
7.2.1. Styl przywiązania 
7.2.2. Style relacji i interakcji w parze 
7.2.3. Uwarunkowania psychiczne i osobowościowe partnerów
7.3. Metody pomocy osobom doświadczającym trudności w związku 
7.3.1. Interwencje behawioralne 
7.3.2. Interwencje poznawcze 
7.4. Dylematy i trudności w procesie poradnictwa par 
7.4.1. Gotowe rozwiązania problemów czy raczej narzędzia
do ich rozwiązania? 
7.4.2. Brak gotowości do współpracy 
7.4.3. Trudności z zachowaniem zasady symetrycznego traktowania
partnerów przez doradcę 
7.4.4. Trudności wynikające z osobowości, doświadczeń i systemu przekonań
prowadzącego poradnictwo 
Podsumowanie 

Rozdział 8
Poradnictwo rodzinne (Irena Jelonkiewicz) 
Wstęp 
8.1. Trudności pojawiające się w realizowaniu zadań rozwojowych rodziny
8.1.1. Systemowe rozumienie rodziny 
8.1.2. Koncepcja cyklu życia rodzinnego 
8.1.3. Wykorzystanie w poradnictwie rodzinnym różnych
podejść teoretycznych: behawioralnego, strukturalnego,
strategicznego, ekologicznego, Gestalt 
8.2. Metody pomocy osobom doświadczającym określonych trudności 
8.2.1. Pojęcie, cel i funkcja poradnictwa rodzinnego 
8.2.2. Metody pomocy 
8.3. Dylematy i trudności w procesie poradnictwa rodzinnego 
Podsumowanie 

Rozdział 9
Poradnictwo psychologiczne w trudnościach szkolnych
(Grażyna Fabiszewska) 
Wstęp 
9.1. Charakterystyka trudności szkolnych 
9.1.1. Definicje, rodzaje oraz fazy narastania trudności
i niepowodzeń szkolnych 
9.1.2. Przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych 
9.1.3. Konsekwencje trudności i niepowodzeń szkolnych 
9.2. Poradnictwo w trudnościach szkolnych 
9.2.1. Szkoła jako miejsce rozpoznawania pierwszych sygnałów
trudności dziecka 
9.2.2. Poradnictwo w trudnościach szkolnych na terenie
poradni psychologiczno-pedagogicznych 
9.3. Dylematy i trudności w procesie poradnictwa 
Podsumowanie 

Rozdział 10
Poradnictwo psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością
{Małgorzata Luba) 
Wstęp 
10.1. Trudności pojawiające się w realizowaniu zadań rozwojowych 
10.1.1. Rodzaje niepełnosprawności 
10.1.2. Proces przystosowania się do niepełnosprawności 
10.1.3. Zmiany w funkcjonowaniu rodziny 
10.2.Metody pomocy osobom doświadczającym określonych trudności 
10.2.1. Budowanie poczucia własnej wartości i wzmacnianie samooceny 
10.2.2. Zwiększanie zakresu samodzielności i wspieranie
komunikowania potrzeb 
10.2.3. Motywowanie do działania 
10.2.4. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z innymi 
10.2.5. Wspieranie relacji intymnych 
10.3. Dylematy i trudności w procesie poradnictwa 
10.3.1. Przekonania utrudniające pracę z osobami z niepełnosprawnością
10.3.2. Przejmowanie odpowiedzialności za proces zmiany 
10.3.3. Złość na brak aktywności 
10.3.4. Obawa przed stawianiem wymagań 
Podsumowanie 

Rozdział 11
Poradnictwo psychologiczne dla osób chorych somatycznie
(Lidia Zabłocka-Żytka) 
Wstęp 
11.1. Konsekwencje choroby somatycznej w obszarze psychospołecznego
funkcjonowania chorego i realizacji zadań rozwojowych 
11.1.1. Funkcjonowanie emocjonalne 
11.1.2. Funkcjonowanie poznawcze 
11.1.3. Funkcjonowanie społeczne 
11.1.4. Obraz siebie, samoocena 
11.1.5. Sfera fizyczna 
11.2. Poradnictwo psychologiczne w chorobie somatycznej 
11.2.1. Techniki wykorzystywane w poradnictwie psychologicznym
dla chorych somatycznie 
11.2.2. Poradnictwo na poszczególnych etapach radzenia sobie
z chorobą somatyczną 
11.2.3. Specyfika poradnictwa dla chorych somatycznie 
11.2.4. Dlaczego poradnictwo psychologiczne? 
11.3. Dylematy i trudności w procesie poradnictwa 
Podsumowanie 

Rozdział 12
Poradnictwo psychologiczne dla osób z poważnymi
zaburzeniami psychicznymi i dla ich rodzin (Beata Hintze) 
Wstęp 
12.1. Trudności pojawiające się w realizowaniu zadań rozwojowych 
12.1.1. Konsekwencje zachorowania w różnych okresach życia 
12.2.Diagnoza psychologiczna w zaburzeniach psychicznych - pomoc
w zrozumieniu problemów pacjenta, podstawa dalszej pracy terapeutycznej
12.2.1. Zaburzenia myślenia w psychozach 
12.2.2. Zaburzenia poznawcze 
12.3.Metody pomocy osobom doświadczającym określonych trudności 
12.3.1. Metody pomocy osobom z pierwszym epizodem choroby
i ich bliskim 
12.3.2. Metody pomocy osobom z kilkuletnim przebiegiem choroby
i ich rodzinom 
12.3.3. Metody pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi
z problemami w funkcjonowaniu poznawczym 
12.3.4. Pomoc w radzeniu sobie z psychologicznymi i społecznymi
konsekwencjami zaburzeń psychicznych 
12.3.5. Pomoc psychologowi i rodzinie w sytuacji samobójstwa osoby
z zaburzeniami psychicznymi 
12.4.Dylematy i trudności w procesie poradnictwa 
Podsumowanie 

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

59,00 zł
51,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 49,90 zł
49,88 zł
44,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,90 zł
89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 75,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

79,00 zł
69,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,90 zł
89,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 89,00 zł
59,00 zł
51,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,90 zł
29,99 zł
25,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 25,90 zł
49,99 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 0,00 zł
59,00 zł
51,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 45,30 zł
149,00 zł
131,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 131,90 zł
89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,90 zł

POLECAMY

34,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 34,00 zł
59,00 zł
53,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 53,00 zł
49,40 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
36,00 zł
30,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 30,60 zł
570,00 zł
456,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 456,00 zł
350,00 zł
300,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 300,00 zł
49,35 zł
44,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,10 zł
189,00 zł
166,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 160,90 zł
8,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 8,00 zł
78,75 zł
69,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,90 zł
90,00 zł
63,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 63,00 zł
129,00 zł
112,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 112,90 zł
8,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 8,00 zł
39,90 zł
35,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,10 zł