• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-95835138o_18641_150x190

PRAWO MEDYCZNE

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2019
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 473
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-200-5686-0
 
109,00 zł
92,90 zł 92,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Prawo medyczne

Autor: Justyna Zajdel-Całkowska

Kompaktowa publikacja w zakresie prawa medycznego, a w niej bieżące przepisy dotyczące pracy w służbie zdrowia. Autorka omawia tematy, które stanowią esencję prawa medycznego w obszarze związanym z: prawami pacjenta, obowiązkami osób wykonujących zawody medyczne i dokumentacją medyczną.

Publikacja zawiera liczne wzory dokumentów i schematy postępowania, które mają stanowić praktyczną wskazówkę w codziennej praktyce medycznej. Nieprzypadkowa jest również liczba przykładów medycznych, których zadaniem jest zbliżenie Czytelnika do realiów jego codziennej pracy i odniesienie przykładowych stanów faktycznych do aktualnie obowiązującego prawa, stanowiska doktryny i orzecznictwa sądów.

Spis treści

Prawo medyczne

Autor: Justyna Zajdel-Całkowska

Rozdział 1. Charakterystyka prawa medycznego.

1.1. Pojęcie prawa medycznego.

1.2. Podstawowe pojęcia i terminy.

1.3. Pacjent versus chory.

Rozdział 2. Prawa pacjenta.

2.1. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej.

2.2. Prawo do opieki duszpasterskiej.

2.3. Prawo do poszanowania intymności i godności.

2.4. Prawo do godności.

2.5. Prawo do umierania w spokoju i godności.

2.6. Prawo do informacji.

2.6.1. Ryzyko rzadkie.

2.6.2. Czy informacja szczegółowa nie jest nadmierna?

2.6.3. Zakres informacji w przypadku odstąpienia od proponowanych czynności.

2.6.4. Informacja na temat alternatywnych sposobów leczenia.

2.7. Prawo do wyrażania zgody i sprzeciwu na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

2.7.1. Zgoda i sprzeciw pacjenta co do swiadczeń zdrowotnych zwykłego ryzyka.

2.7.2. Zgoda na czynności medyczne podwyższonego ryzyka.

2.7.3. Czy milczenie oznacza zgodę?

2.7.4. Stosunki między rodzicami a dziećmi w kontekście zgody i sprzeciwu co do udzielania swiadczeń zdrowotnych.

2.7.5. Medyczne oświadczenie pro futuro.

2.8. Prawo do odmowy obecności osób trzecich podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

2.9. Prawo do życia rodzinnego.

Rozdział 3. Prawa osób wykonujących zawody medyczne.

3.1. Prawo do odstąpienia od rozpoczęcia lub kontynuowania świadczeń zdrowotnych.

3.1.1. "Klauzula sumienia".

3.2. Prawo do rozszerzenia zakresu czynności leczniczych w trakcie ich trwania.

3.3. Prawo do stosowania produktów leczniczych poza ChPL.

3.3.1. Zasady preskrypcji - refundacyjne wskazania pozarejstracyjne.

3.3.2. Zasady preskrypcji - refundacyjne wskazania rejestracyjne.

3.3.3. Prawo do preskrypcji bezpłatnych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

3.3.4. Wybrane aspekty realizacji recept a prawa osób uprawnionych do preskrypcji.

3.3.5. Ograniczenie substytucji aptecznej.

3.4. Prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu.

3.5. Prawo do przekazywania informacji na temat wykonywanych usług zdrowotnych.

3.5.1. Pojęcie reklamy podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielanych świadczeń zdrowotnych.

3.5.2. Linkowanie stron www jako element informacji o świadczeniach zdrowotnych.

3.5.3. Prowadzenie funpage'a w mediach społecznościowych - informacja, promocja czy reklama?

3.6. Prawo do uchylenia tajemnicy lekarskiej.

3.6.1. Prawo do uchylenia tajemnicy lekarskiej a obowiązek denuncjacji.

3.6.2. Prawo do uchylania tajemnicy lekarskiej w przypadku chorób zakaźnych i zakażeń.

3.6.3. Prawo do uchylania tajemnicy lekarskiej odnośnie do stanu zdrowia pracownika.

3.6.4. Prawo do uchylenia tajemnicy lekarskiej na rzecz innych podmiotów.

3.6.5. Prawo do uchylenia tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta.

3.6.6. Prawo do uchylenia tajemnicy lekarskiej a prawo do przekazania informacji.

3.7. Prawo do ochrony przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu.

Rozdział 4. Przymus w medycynie 

4.1. Postępowanie przymusowe wobec osób chorych psychicznie i zaburzonych psychicznie.

4.1.1. Dopuszczalność stosowania przymusu bezpośredniego w trakcie leczenia psychiatrycznego.

4.1.2. Czas zastosowania przymusu bezpośredniego.

4.2. Przymusowe postępowanie odwykowe.

4.2.1. Odwykowe leczenie alkoholizmu.

4.3. Przymusowe leczenie uzależnienia od narkotyków i srodków działających podobnie.

4.3.1. Odpowiedzialność cywilna osób będących pod wpływem substancji psychoaktywnych.

4.4. Przymusowe postępowanie wobec osób zakażonych i chorych na choroby zakaźne.

4.5. Obowiązkowe szczepienia ochronne.

4.5.1. Obowiązek wykonania szczepień versus sprzeciw wobec udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Rozdział 5. Aspekty prawne dotyczące postępowania ze zwłokami ludzkimi.

5.1. Stwierdzenie zgonu, wydawanie karty zgonu, sekcja zwłok, donacja ciała ludzkiego na cele naukowe i/lub dydaktyczne, dawstwo organów ex mortuo.

5.1.1. Karta zgonu.

5.2. Przekazanie zwłok na cele naukowe bądź dydaktyczne i dawstwo komórek, tkanek i narządów.

Rozdział 6. Dokumentacja medyczna – zasady prowadzenia, udostępniania i archiwizowania.

6.1. Udostępnianie dokumentacji medycznej.

6.1.1. udostępnianie dokumentacji medycznej pełnoletniemu pacjentowi lub osobie upoważnionej.

6.1.2. Udostępnianie dokumentacji medycznej przedstawicielom ustawowym małoletniego pacjenta.

6.1.3. Udostępnianie dokumentacji medycznej innym podmiotom i organom.

6.1.4. Udostępnianie dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeniowym.

6.1.5. udostępnianie dokumentacji medycznej organom rentowym i zespołom do spraw orzekania i niepełnosprawności.

Adnotacje 
 

 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY