• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-21624_22630_150x190

PROFESJONALIZACJA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ TEORIA A PRAKTYKA

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2022
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 278
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788382940145
58,00 zł
51,00 zł 51,00 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,00 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Profesjonalizacja rodzinnej pieczy zastępczej Teoria a praktyka

Autor: Natalia Harewska, Grażyna Gajewska

Przedmiotem badań autorki uczyniły profesjonalizację rodzinnej pieczy zastępczej. W książce prezentują analizę teoretyczną opisywanego zjawiska oraz diagnozę wybranych jego obszarów.

Monografia składa z dwóch części: pierwszej, będącej w znacznej mierze fragmentem niepublikowanej rozprawy doktorskiej N. Harewskiej (2021), oraz drugiej, w której G. Gajewska prezentuje analizę literatury naukowej oraz wyniki badań i działań własnych związanych z kształtowaniem profesjonalizacji i świadomości społecznej dotyczącej pieczy zastępczej w szkole wyższej. Są one rozwinięciem i próbą nowego ujęcia publikowanych wcześniej przez autorkę wątków (Gajewska, 2009b, 2020, 2021b). Autorki są pracownikami Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Książka składa się z dwóch autorskich części. Pierwszą stanowi analiza naukowa Natalii Harewskiej pt. Profesjonalizacja rodzinnej pieczy zastępczej, będąca w znacznej mierze częścią niepublikowanej rozprawy doktorskiej (2021). Druga zawiera opracowanie Grażyny Gajewskiej pt. Profesjonalizacja rodzinnej pieczy zastępczej i postaw wobec adopcji dziecka realizowana w szkole wyższej, stanowiące rozwinięcie i próbę nowego ujęcia publikowanych wcześniej przez autorkę rozważań (Gajewska, 2009b, 2020, 2021).

Liczymy, że zaprezentowane w pracy opisy i wyjaśnienia, studium aktualnej literatury oraz przedstawione wyniki badań wzbogacą stan wiedzy na ten bardzo ważny i nadal mało rozpoznany temat. Jednocześnie być może zainspirują innych badaczy do dalszych studiów. Wierzymy także, że będą one miały również zastosowanie w praktyce, życiu społecznym czy edukacyjnym, a profesjonalizacja pieczy zastępczej w Polsce, szczególnie rodzinnej, będzie na coraz wyższym poziomie.

Spis treści

Profesjonalizacja rodzinnej pieczy zastępczej Teoria a praktyka

Autor: Natalia Harewska, Grażyna Gajewska

Część I. PROFESJONALIZACJA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ (Natalia Harewska)

Wprowadzenie     

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne oraz ramy organizacyjno-prawne zjawiska     
1.1. Rodzinna piecza zastępcza – ustalenia terminologiczne, organizacyjne i prawne  
1.1.1. Ramy prawno-organizacyjne   
1.1.2. Opieka i wychowanie, czyli podstawowe zadania opiekunów zastępczych   
1.1.3. Obecne kierunki przemian w rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce na tle międzynarodowych trendów. Istotne wątki dotyczące profesjonalizacji podejmowane w literaturze przedmiotu   
1.2. Profesjonalizacja rodzinnej pieczy zastępczej     
1.2.1. Dotychczasowy stan badań   
1.2.2. Znaczenie profesjonalnej opieki dla rozwoju dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej  
1.2.3. Nieprawidłowe funkcjonowanie środowisk rodzin pochodzenia podopiecznych jako jeden z czynników warunkujących konieczność profesjonalnej opieki    
1.2.4. Proces szkolenia i kwalifikacji opiekunów     
1.2.5. Bariery w profesjonalizacji rodzinnej pieczy zastępczej i zagrożenia z nią związane    
1.2.6. Formułowanie i realizacja standardów w rodzinnej pieczy zastępczej  jako jeden z aspektów profesjonalizacji   

Rozdział 2. Założenia metodologiczne badań własnych    
2.1. Przedmiot i cele badań oraz problemy badawcze    
2.2. Metody, techniki i narzędzia badań własnych    
2.3. Organizacja, przebieg i charakterystyka grupy badawczej     

Rozdział 3. Analiza wyników badań własnych  
3.1. Określenie podstawowych standardów w rodzinnej pieczy zastępczej     
3.2. Realizacja standardów w rodzinnej pieczy zastępczej w opinii opiekunów z różnych jej form
3.2.1. Standardy odnoszące się do praw dzieci (i w pewnym zakresie ich rodzin biologicznych) dotyczących okoliczności umieszczania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej (1–8)    
3.2.2. Standardy odnoszące się do praw dzieci dotyczących jakości opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej (9–16)  
3.2.3. Standardy odnoszące się do praw opiekunów dotyczących zasad przyjmowania dzieci pod opiekę (17–19)
3.2.4. Standardy odnoszące się do praw opiekunów dotyczących możliwości otrzymywania wsparcia w pełnieniu swojej roli (20–23)   
3.3. Synteza wyników badań własnych i kluczowe wnioski  

Rozdział 4. Rekomendacje     
Zakończenie    
Bibliografia   

Część II. PROFESJONALIZACJA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I POSTAW WOBEC ADOPCJI DZIECKA REALIZOWANA W SZKOLE WYŻSZEJ (Grażyna Gajewska)

Wprowadzenie  

Definiowanie pojęć kluczowych dla rozważań o profesjonalizacji rodzinnej pieczy zastępczej realizowanej w szkole wyższej  
Zajęcia dydaktyczne w szkole wyższej mogące skutkować zwiększeniem stopnia profesjonalizacji w pieczy zastępczej     
Działania pozadydaktyczne w szkole wyższej sprzyjające budowaniu profesjonalizmu i kształtowaniu profesjonalistów rozumiejących i wspierających pieczę zastępczą   
Badania naukowe, także z udziałem doktorantów i studentów różnych specjalności pedagogicznych i innych kierunków studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim  
Piecza zastępcza w deklaracjach studentów wyznacznikiem ich profesjonalizacji w szkole wyższej – wyniki badań własnych w 2021 roku  
Metodologia badań     
Zależności między deklaracją gotowości studentów do założenia rodziny zastępczej i adopcyjnej w 2021 roku a ich znajomością osób, które chcą takie stworzyć lub je ustanowiły

Deklarowana gotowość studentów do zostania rodzicem zastępczym lub adopcyjnym, ich wiedza i postrzeganie pieczy zastępczej. Wyniki sondażu z 2021 roku  
Przeświadczenie badanych o tym, czy rodziny zastępcze i adopcyjne są potrzebne   
Deklaracja studentów dotycząca chęci założenia w przyszłości rodziny zastępczej i/lub adopcyjnej    
Znajomość przez badanych osób, które chciałyby założyć i/lub założyły rodzinę zastępczą i/lub adopcyjną, oraz ocena tej decyzji    
Analiza badanych osób „obracających się w kręgu rodzicielstwa zastępczego lub adopcyjnego”   
Ocena decyzji o zostaniu rodziną zastępczą i adopcyjną osób znanych badanym     
Przeszkody w rozwoju rodzin zastępczych w województwie i powiecie, w których mieszkają badani, a znajomość osób, które założyły rodzinę zastępczą
Propozycje do zachęcenia osób do założenia rodzin zastępczych  
Wiedza na temat pieczy zastępczej    
Propozycje studentów mające na celu zachęcenie różnych osób do adopcji dzieci w Polsce     
Wiedza o roli ośrodka adopcyjnego    
Wiedza o formach pieczy zastępczej i ich lokowaniu w grupach pieczy rodzinnej i instytucjonalnej    
Wiedza o tym, których rodzin zastępczych jest w Polsce najwięcej   
Krotność wypełniania ankiety na temat postrzegania pieczy zastępczej wśród studentów  
Odczuwany poziom wiedzy badanych na temat pieczy zastępczej   
Uwagi do prowadzącego badania, na przykład refleksja, która pojawiła się podczas wypełniania ankiety, pytania, na które warto poszukać odpowiedzi, uwagi do skonstruowanej ankiety     
Wnioski z badań    
Zakończenie  
Bibliografia    

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

69,00 zł
60,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 60,90 zł
99,00 zł
87,12 zł
Najniższa cena z 30 dni: 84,90 zł
55,00 zł
48,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 48,90 zł
59,90 zł
56,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 56,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

59,90 zł
49,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 52,90 zł

POLECAMY

89,80 zł
71,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 71,90 zł
54,00 zł
47,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 47,60 zł
219,00 zł
192,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 186,90 zł
79,00 zł
69,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 67,90 zł
49,99 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,90 zł
69,00 zł
61,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 61,90 zł
79,70 zł
63,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 63,90 zł
74,70 zł
59,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 59,80 zł
298,00 zł
259,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 259,80 zł
29,90 zł
26,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 26,90 zł
35,00 zł
30,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 30,90 zł
84,00 zł
64,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 68,90 zł
110,00 zł
79,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 89,90 zł
55,00 zł
49,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 49,90 zł
240,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 240,00 zł
85,00 zł
74,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 74,80 zł