• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-26553_14754_150x190

PRZEMYŚLEĆ Z MICHELEM FOUCAULTEM EDUKACYJNE DYSKURSY O MŁODZIEŻY DYSPOZYTYW I URZĄDZANIE

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 263
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7850-898-4
29,90 zł
27,55 zł 27,55 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Tytułowa fraza „przemyśleć z Michelem Foucaultem” w intencji Autorki przybliża cel, jaki przyświecał napisaniu oddawanej do rąk Czytelników książki. Autorka podejmuje próby zaangażowania dla własnych celów badawczych koncepcji, kategorii i tropów wskazanych przez francuskiego filozofa. W tym sensie publikacja ta pomyślana jest jako skromny wkład w dyskusję nad możliwościami recepcji idei Michela Foucaulta w rodzimej pedagogice oraz ukazania, co Foucaultowskie i postfoucaultowskie podejście do badania dyskursów, władzy i wiedzy może wnieść do badań pedagogicznych.

Prezentowana książka jest kolejnym krokiem i rozwinięciem wcześniejszych przedsięwzięć badawczych Autorki, mieszczących się w obszarze badań nad dyskursami o młodzieży. Podstawowy problem, który ukierunkował prowadzony tutaj wywód, sprowadza się bowiem do pytania o to, w jaki sposób Foucault pozwala „przemyśleć” i poddać krytycznej analizie te dyskursy, strategie i instytucje, których zbiór w najbardziej ogólnym ujęciu określono mianem urządzania młodzieży?
Pytania postawione w niniejszej monografii dotyczą m.in. możliwych pól badawczych i problematyzacji, które otwierają wybrane ujęcia definicyjne dyskursu edukacyjnego, dyspozytywu i urządzania.

 

"Książkę tę uważam za oryginalne osiągnięcie naukowe wielce obiecujące dla otwierania nowych dróg badań edukacyjnych. Jest ona przejrzyście sproblematyzowana, wewnętrznie spójna, dobrze i jasno napisana. Bez wątpienia zasługuje na opublikowanie i dobrą promocję... 
 

Książka Heleny Ostrowickiej [...] jest próbą wykorzystania całkowitego dorobku jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, Michela Foucaulta, do metaanaliz polskich dyskursów o młodzieży, edukacji i polityce wobec młodzieży na europejskim tle porównawczym. Jest to duże wyzwanie nie tylko ze względu na rozmach i wielotematyczność dorobku Foucaulta, ale także wysoki stopień swoistości jego języka i kontrowersji znaczeń podstawowych kategorii jego teorii. Autorka bardzo dobrze poradziła sobie z tymi trudnościami i w rezultacie jej studiów krytycznych powstała zwięzła objętościowo, ale niezmiernie bogata problemowo i heurystycznie monografia, która może odegrać znaczącą rolę w rozwoju polskiej pedagogiki krytycznej i studiów nad młodzieżą. Książkę tę uważam za oryginalne osiągnięcie naukowe, wielce obiecujące dla otwierania nowych dróg badań edukacyjnych. Jest ona przejrzyście sproblematyzowana, wewnętrznie spójna, dobrze i jasno napisana...[...]" 

Z recenzji prof. zw. dra hab. Zbigniewa Kwiecińskiego 

 

Spis treści

Podziękowania     7

Przedmowa     9

Michel Foucault i badania edukacyjne    12
Terminy gouvernementalité i dispositif    17
Pola problematyzacji    20
Struktura monografii    24

Rozdział pierwszy
Od pojęcia dyskursu do heurystyki dyspozytywu    27


1. Z recepcji Michela Foucaulta w polskiej pedagogice    30
2. Wokół perspektyw badania dyskursu edukacyjnego     43
3. Dyskurs edukacyjny – dyskurs pedagogiczny    53
4. Przemyśleć z Michelem Foucaultem dyskurs edukacyjny    58
5. Dyspozytyw jako kategoria dla analityczno-krytycznych badań pedagogicznych    66

Rozdział drugi
Urządzanie jako kategoria i perspektywa badawcza dla pedagogiki    89


1. Pedagogie – praktyki dyskursywne    91
2. Od wiedzy-władzy do urządzania    96
3. Urządzanie jako kategoria dla pedagogiki   106
4. Studia nad urządzaniem   117
5. W diagramie urządzania   122

Rozdział trzeci
Dyskursy o młodzieży w diagramie urządzania   133


1. Diagram urządzania – model analizy   133
2. Wiedza o młodzieży w dyskursach pedagogicznych   136
3. Urządzanie młodzieży z perspektywy dyspozytywu   149
4. Dyskursy edukacyjne i kategoria młodzieży – europejska przestrzeń urządzania   156
5. Dyspozytyw wieku w warunkach pedagogizacji życia społecznego   179

Posłowie   195

Heurystyczne perspektywy diagramu urządzania   195
O (p)oszukiwaniu znaczenia dyskursu edukacyjnego o młodzieży   197


Bibliografia   207

Literatura cytowana   207
Prace Michela Foucaulta przywołane w książce   223
Analizowane dokumenty   224

Spis schematów i tabel   227

Aneks   229
Michel Foucault i badania edukacyjne – recepcja (wybór)   229

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY