• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-teorie-osobowosci_10992_150x190

TEORIE OSOBOWOŚCI

  • Wydawca: PWN
  • Rok wydania: 2019
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 688
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-01-14678-8
94,00 zł
82,90 zł 82,90 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,90 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Książka Teorie osobowości to jeden z najpopularniejszych podręczników psychologii. Aktualnie dostępne jest nowe, rozszerzone w stosunku do poprzedniego wydanie. 

W podręczniku Teorie osobowości autorzy przedstawiają najpopularniejsze teorie osobowości zawsze wg tego samego schematu, co ułatwia ich porównanie (m.in. charakterystyka nurtu lub teorii, biografia twórcy lub czołowych przedstawicieli, obecny status i ocena). Książka wzbogacona jest o przegląd współczesnych badań.

Zawiera nowe treści z zakresu psychologii poznawczej, teorii społecznego uczenia się, teorii cech, genetyki behawioralnej i ewolucyjnych teorii osobowości.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów psychologii, pedagogiki oraz innych nauk społecznych.

Spis treści

Rozdział 1
Istotne cechy teorii osobowości
Teoria osobowości a historia psychologii
Co to jest osobowość?
Co to jest teoria?
Teoria osobowości
Teoria osobowości a inne teorie psychologiczne
Porównanie teorii osobowości
Cechy formalne
Cechy merytoryczne
Teorie uwypuklające psychodynamikę

Rozdział 2
Klasyczna teoria psychoanalityczna Sigmunda Freuda
Wprowadzenie i kontekst
Życiorys autora
Struktura osobowości
Id
Ego
Superego
Dynamika osobowości
Popęd
Rozdzielanie i wykorzystywanie energii psychicznej
Lęk
Rozwój osobowości
Identyfikacja
Przemieszczenie
Mechanizmy obronne ego
Stadia rozwoju
Charakterystyczne badania i metody badawcze
Credo naukowe Freuda
Swobodne skojarzenia i analiza snów
Studiowanie przypadków
Autoanaliza Freuda
Aktualne badania
Podprogowe pobudzenie psychodynamiczne
Nowy Nurt 3
Obecny status i ocena

Rozdział 3
Analityczna teoria Carla Junga
Wprowadzenie i kontekst
Życiorys autora
Struktura osobowości
Ego
Nieświadomość osobowa
Nieświadomość zbiorowa
Jaźń
Postawy
Funkcje
Wzajemne oddziaływanie poszczególnych systemów osobowości
Dynamika osobowości
Energia psychiczna
Zasada ekwiwalencji
Zasada entropii
Wykorzystanie energii
Rozwój osobowości
Przyczynowość a teleologizm
Synchroniczność
Dziedziczność
Stadia rozwoju
Rozwój a regresja
Proces indywiduacji
Funkcja transcendentna
Sublimacja i wypieranie
Symbolizacja
Charakterystyczne badania i metody badawcze
Badania eksperymentalne nad kompleksami
Studia przypadków
Badania porównawcze nad mitologią, religią i okultyzmem
Sny
Aktualne badania
Typologia Junga
Wskaźnik Typów Myers-Briggs
Obecny status i ocena

Rozdział 4
Teorie psychospołeczne: Adler, Fromm, Horney i Sullivan
Wprowadzenie i kontekst
Alfred Adler
Fikcja jako cel
Dążenie do wyższości
Poczucie niższości i kompensacja
Zainteresowanie społeczne
Styl życia
Twórcza jaźń
Nerwica
Charakterystyczne badania i metody badawcze
Kolejność urodzeń a osobowość
Wczesne wspomnienia
Doświadczenia z okresu dzieciństwa
Aktualne badania
Zainteresowanie społeczne
Erich Fromm
Karen Horney
Horney a Freud
Lęk podstawowy
Potrzeby neurotyczne
Trzy rozwiązania
Alienacja
Harry Stack Sullivan
Struktura osobowości
Dynamizmy
Personifikacje
Procesy poznawcze
Dynamika osobowości
Napięcie
Transformacje energii
Rozwój osobowości
Stadia rozwoju
Wyznaczniki rozwoju
Charakterystyczne badania i metody badawcze
Wywiad
Badania nad schizofrenią
Obecny status i ocena

Rozdział 5
Erik Erikson i współczesna teoria psychoanalityczna
Wprowadzenie i kontekst
Psychologia ego
Anna Freud
Relacje z obiektami
Heinz Kohut
Zbliżenie między psychoanalizą a psychologią
George Klein
Robert White
Erik H. Erikson
Życiorys autora
Psychospołeczna teoria rozwoju
I. Podstawowa ufność a podstawowa nieufność
II. Autonomia a wstyd i niepewność
III. Inicjatywa a poczucie winy
IV. Pracowitość a poczucie niższości
V. Tożsamość a pomieszanie tożsamości
VI. Bliskość a izolacja
VII. Produktywność a stagnacja
VIII. Integralność a rozpacz
Nowa koncepcja ego
Charakterystyczne badania i metody badawcze
Historie przypadków
Sytuacje zabawowe
Badania antropologiczne
Psychohistoria
Aktualne badania
Stan tożsamości
Inne stadia
Status międzykulturowy
Obecny status i ocena
Teorie uwypuklające strukturę osobowości

Rozdział 6
Personologia Henry‘ego Murraya
Wprowadzenie i kontekst
Życiorys autora
Struktura osobowości
Definicja osobowości
Przebiegi i serie
Programy serii i rozkłady czasowe
Zdolności i osiągnięcia
Systemy osobowości
Dynamika osobowości
Potrzeba
Presja
Redukcja napięcia
Temat
Integrat potrzeby
Temat jednostkowy
Procesy panujące
Schemat wektor-wartość
Rozwój osobowości
Kompleksy niemowlęce
Czynniki genetyczne i dojrzewanie
Uczenie się
Determinanty społeczno-kulturowe
Niepowtarzalność
Procesy nieświadome
Proces socjalizacji
Charakterystyczne badania i metody badawcze
Intensywne badania małej liczby osób normalnych
Rada diagnostyczna
Narzędzia do pomiaru osobowości
Reprezentatywne badania
Aktualne badania
McClelland i motywy społeczne
Interakcjonizm
"Gdzie jest Osoba?"
Psychobiografia
Obecny status i ocena

Rozdział 7
Gordon Allport a jednostka
Wprowadzenie i kontekst
Życiorys autora
Struktura i dynamika osobowości
Osobowość, charakter i temperament
Cecha
Zamiary
Proprium
Autonomia funkcjonalna
Jedność osobowości
Rozwój osobowości
Niemowlę
Przekształcenie niemowlęcia
Dorosły
Charakterystyczne badania i metody badawcze
Idiograficzny a nomotetyczny sposób podejścia
Bezpośredni i pośredni pomiar osobowości
Badania nad zachowaniem ekspresyjnym
Listy od Jenny
Aktualne badania
Interakcjonizm a powrót do sporu "osoba czy sytuacja"
Podejście idiograficzne i podejście idiotetyczne
Powrót do Allporta
Obecny status i ocena

Rozdział 8
Czynnikowa teoria cech Raymonda Cattella
Wprowadzenie i kontekst
Analiza czynnikowa
Życiorys autora
Natura osobowości - struktura cech
Cechy
Cechy zdolnościowe i temperamentalne
Równanie specyfikacyjne
Cechy dynamiczne
Cattell a Freud
Rozwój osobowości
Analiza wpływu dziedziczności i środowiska
Uczenie się
Integracja dojrzewania i uczenia się
Kontekst społeczny
Charakterystyczne badania i metody badawcze
Badanie jednej osoby z zastosowaniem analizy czynnikowej
Systemowy model osobowości VIDAS
Aktualne badania
Wielka Piątka czynników osobowości
Genetyka zachowania
Ewolucyjna teoria osobowości
Obecny status i ocena

Rozdział 9
Teoria cech biologicznych Hansa Eysencka
Wprowadzenie i kontekst
Życiorys autora
Opis temperamentu
Ekstrawersja i neurotyzm
Psychotyzm
Modele wyjaśniające przyczyny
Eysenck (1957)
Eysenck (1967)
Charakterystyczne badania i metody badawcze
Aktualne badania
Gray
Zuckerman
Obecny status i ocena
Teorie uwypuklające spostrzeganą rzeczywistość

Rozdział 10
Teoria konstruktów osobistych George‘a Kelly‘ego
Wprowadzenie i kontekst
Kurt Lewin
Struktura osobowości
Przestrzeń życiowa
Zróżnicowanie
Powiązania między regionami
Liczba regionów
Osoba w środowisku
Dynamika osobowości
Energia
Napięcie
Potrzeba
Napięcie a działanie ruchowe
Wartościowość
Siła, czyli wektor
Przemieszczanie
Rozwój osobowości
George Kelly
Życiorys autora
Podstawy teorii Kelly‘ego
Alternatywizm konstruktywny
Człowiek-uczony
Skupienie się na interpretatorze
Motywacja
Bycie sobą
Konstrukty osobiste
Skale
Podstawowe założenie i wynikające z niego tezy
Kontinuum świadomości poznawczej
Konstrukty ulegające zmianie
Charakterystyczne badania i metody badawcze
Aktualne badania
Obecny status i ocena

Rozdział 11
Skoncentrowana na osobie teoria Carla Rogersa
Wprowadzenie i kontekst
Kurt Goldstein
Struktura organizmu
Dynamika organizmu
Wyrównywanie
Samorealizacja
"Dochodzenie do porozumienia" ze środowiskiem
Rozwój organizmu
Abraham Maslow
Założenia dotyczące ludzkiej natury
Hierarchia potrzeb
Syndromy
Osoby samorealizujące się
Carl Rogers
Życiorys autora
Struktura osobowości
Organizm
Pojęcie Ja
Organizm a Ja: zgodność i niezgodność
Dynamika osobowości
Rozwój osobowości
Charakterystyczne badania i metody badawcze
Badania jakościowe
Analiza treści
Skale ocen
Badania z zastosowaniem techniki Q
Badania eksperymentalne nad pojęciem Ja
Inne podejścia empiryczne
Aktualne badania
Teoria dysonansu poznawczego
Teoria rozbieżności różnych aspektów Ja
Dynamiczne pojęcie Ja
Obecny status i ocena
Teorie uwypuklające zjawisko uczenia się

Rozdział 12
Warunkowanie sprawcze B. F. Skinnera
Wprowadzenie i kontekst
Życiorys autora
Ogólne założenia
Prawa rządzące zachowaniem
Analiza funkcjonalna
Struktura osobowości
Dynamika osobowości
Rozwój osobowości
Warunkowanie klasyczne
Warunkowanie sprawcze
Rozkłady wzmocnień
Zachowanie przesądne
Wzmocnienie wtórne
Generalizacja i różnicowanie bodźców
Zachowanie społeczne
Zachowanie anormalne
Charakterystyczne badania i metody badawcze
Aktualne badania
Obecny status i ocena

Rozdział 13
Teoria bodźca-reakcji Dollarda i Millera
Wprowadzenie i kontekst
Życiorysy autorów
Eksperyment przykładowy
Struktura osobowości
Dynamika osobowości
Rozwój osobowości
Wyposażenie wrodzone
Proces uczenia się
Popęd wtórny a proces uczenia się
Wyższe procesy psychiczne
Kontekst społeczny
Krytyczne stadia rozwoju
Zastosowania modelu
Procesy nieświadome
Konflikt
Jak człowiek uczy się nerwicy
Psychoterapia
Charakterystyczne badania i metody badawcze
Aktualne badania
Wolpe
Seligman
Obecny status i ocena

Rozdział 14
Albert Bandura i teorie uczenia się społecznego
Wprowadzenie i kontekst
Albert Bandura
Życiorys autora
Zmiana koncepcji wzmocnienia
Zasady uczenia się obserwacyjnego
Procesy uwagi
Procesy przechowywania
Procesy wytwarzania
Procesy motywacyjne
Determinizm wzajemny
System Ja
Samoobserwacja
Proces oceniania
Reakcja na siebie samego
Zastosowanie do terapii
Poczucie skuteczności własnej
Charakterystyczne badania i metody badawcze
Walter Mischel
Poznawcze zmienne osobowe
Paradoks spójności i prototypy poznawcze
Teoria poznawczo-afektywnego systemu osobowości
Obecny status i ocena
Perspektywy i wnioski

Rozdział 15
Teoria osobowości w perspektywie
Porównanie teorii osobowości
Nieco refleksji nad współczesną teorią osobowości
Synteza teorii czy wielość teorii 

Calvin S. Hall Gardner Lindzey John B. Campbell

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

75,00 zł
66,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 66,00 zł
64,00 zł
56,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 56,90 zł
59,00 zł
51,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,90 zł
44,99 zł
39,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,60 zł
62,00 zł
54,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 54,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

44,99 zł
35,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,00 zł
65,00 zł
57,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 57,20 zł
49,90 zł
42,40 zł
Najniższa cena z 30 dni: 42,40 zł
44,90 zł
40,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 40,50 zł
45,00 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
49,90 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,90 zł
44,90 zł
39,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,50 zł
110,00 zł
99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 99,00 zł

POLECAMY

169,00 zł
148,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 138,90 zł
33,00 zł
29,70 zł
Najniższa cena z 30 dni: 29,70 zł
114,00 zł
99,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 96,90 zł
600,00 zł
339,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 339,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 100,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 100,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 100,00 zł
69,00 zł
60,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 60,90 zł
84,00 zł
73,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,90 zł
55,00 zł
49,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 49,50 zł
39,90 zł
35,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,90 zł
49,80 zł
44,82 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,82 zł
29,90 zł
28,40 zł
Najniższa cena z 30 dni: 28,40 zł
35,00 zł
31,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,50 zł
189,00 zł
166,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 158,90 zł
49,00 zł
41,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 41,65 zł