• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-22901_15844_150x190

ZABURZENIA EMOCJONALNE I BEHAWIORALNE U DZIECI

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2015, dodruk 2016, dodruk 2017
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 376
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-200-3136-2
139,00 zł
122,90 zł 122,90 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
Najniższa cena z 30 dni: 118,90 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

W dzisiejszych czasach określenie „dziecko sprawiające problemy” jest używane dość często. W sensie medycznym oznacza to zaburzenia emocjonalne lub behawioralne związane z niektórymi chorobami organicznymi lub istniejące niezależnie od nich. Według danych epidemiologicznych zaburzenia takie dotyczą 15-20% całej populacji dzieci i młodzieży, a liczba ta wydatnie wzrasta. Pierwszym lekarzem, do którego trafia dziecko „sprawiające problemy”, jest pediatra lub lekarz rodzinny. To właśnie on musi ustalić wstępne rozpoznanie, przeprowadzić diagnostykę różnicową i ewentualnie podjąć decyzję o leczeniu lub skierowaniu dziecka do specjalisty. Ta książka z pewnością mu w tym pomoże.

Tagi: pediatria książki , pediatria ksiązki ,

Spis treści

1. Rozwój psychiczny dziecka — Agnieszka Kulik 
Okres niemowlęcy 
Okres poniemowlęcy 
Wiek przedszkolny 
Młodszy wiek szkolny
Okres dorastania
Dojrzewanie
Kryzys młodzieńczy
Wiek młodzieńczy 

2. Rodzina jako system. Wpływ systemu rodzinnego na funkcjonowanie
dziecka — Ewa Paszkiewicz 

3. Zaburzenia emocjonalne we wczesnym dzieciństwie — Lidia Popek
Reaktywne zaburzenia przywiązania w dzieciństwie 
Zaburzenia selektywności przywiązania w dzieciństwie
Zaburzenia odżywiania w niemowlęctwie i dzieciństwie 
Ruminacje 
Pica 
Czynności nawykowe
Podsumowanie 

4. Upośledzenie umysłowe — Jadwiga Komender 
Epidemiologia 
Etiologia 
Obraz kliniczny 
Czynniki biomedyczne 
Czynniki psychologiczne 
Czynniki środowiskowe 
Rozpoznanie 
Zasady zapobiegania upośledzeniu umysłowemu 
Leczenie upośledzenia umysłowego 

5. Całościowe zaburzenia rozwoju — Beata J. Kozielec, Gabriela Jagielska 
Autyzm 
Epidemiologia 
Etiologia 
Ciąża i okres okołoporodowy 
Obraz kliniczny na podstawie kryteriów klasyfikacji ICD-10 
Rokowanie 
Inne całościowe zaburzenia rozwoju 
Zespół Retta 
Dziecięce zaburzenie dezintegracyjne 
Zespół Aspergera
Postępowanie diagnostyczne w przypadku całościowych zaburzeń rozwoju 
Farmakoterapia 
Terapia psychologiczna 

6. Moczenie mimowolne i zanieczyszczanie się — Urszula Szymańska, Hanna Szymanik-Grzelak 
Moczenie mimowolne 
Oddawanie moczu w okresie rozwoju 
Zaburzenia w oddawaniu moczu u dzieci 
Podział moczenia 
Diagnostyka zaburzeń oddawania moczu 
Leczenie 
Psychologiczne aspekty moczenia mimowolnego 
Nietrzymanie stolca 
Etiologia 
Diagnostyka 
Postępowanie lecznicze w zaparciach prostych 
Psychologiczne aspekty nietrzymania stolca

7. Zaburzenia snu — Krystyna Szymańska 
Czynniki wpływające na sen dziecka 
Klasyfikacja zaburzeń snu u dzieci 
Najczęstsze zaburzenia snu u dzieci występujące w 1.–3. roku życia
Najczęstsze zaburzenia snu u dzieci występujące po 3. roku życia 
Zespoły z nadmierną sennością
Zaburzenia snu u dzieci niezwiązane z przedziałem wiekowym 

8. Zaburzenia nastroju u dzieci — Agata Brzozowska, Tomasz Wolańczyk 
Zaburzenia depresyjne 
Epidemiologia 
Etiopatogeneza depresji
Leczenie zaburzeń depresyjnych 
Mania i zaburzenia afektywne dwubiegunowe 
Epidemiologia 
Etiologia 
Leczenie 

9. Próby samobójcze i samobójstwa u dzieci — Agata Brzozowska,Marian Ciupak 
Patogeneza zachowania samobójczego, czynniki ryzyka 
Myśli, groźby i próby samobójcze 
Postępowanie w przypadku próby samobójczej 
Dalsze postępowanie i pomoc 

10. Zaburzenia lękowe i zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne — Anita Bryńska 
Zaburzenia lękowe 
Lęk przed separacją w dzieciństwie (F93.0) 
Zaburzenia lękowe w postaci fobii (F40)
Lęk społeczny w dzieciństwie (F93.2) 
Mutyzm wybiórczy (F94.0) 
Uogólnione zaburzenia lękowe (F41.1, F93.80) 
Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny) (F41.0) 
Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne 
Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (F42) 
Dane epidemiologiczne i obraz kliniczny 
Etiologia 
Popaciorkowcowe autoimmunologiczne zaburzenia neuropsychiatryczne
(PANDAS) 
Leczenie 

11. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) i zaburzenia przebiegające pod postacią somatyczną — Mariola Skowrońska, Tomasz Wolańczyk 
Kryteria diagnostyczne zaburzeń czynnościowych 
Zaburzenia pod postacią somatyczna
Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) 
Psychologiczne wyjaśnienia zaburzeń psychosomatycznych 
Teoria systemów 
Model poznawczy zaburzeń psychosomatycznych 
Koncepcja aleksytymii 
Postępowanie w zaburzeniach pod postacią somatyczną i zaburzeniach
konwersyjnych dzieci i młodzieży 
Leczenie 

12. Zaburzenia tikowe — Anita Bryńska, Tomasz Wolańczyk 
Rozpoznanie 
Klasyfikacja tików 
Zaburzenia współistniejące. Różnicowanie tików z innymi zaburzeniami
Etiologia zaburzeń tikowych 
Leczenie

13. Specyficzne trudności w uczeniu się — Małgorzata Święcicka 
Definicja i rozpoznanie
Objawy specyficznych trudności w nauce czytania i pisania 
Objawy specyficznych trudności w uczeniu się matematyki 
Współwystępowanie specyficznych trudności w uczeniu się z innymi zaburzeniami 
Pomoc dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

14. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej — Agnieszka Pisula, Tomasz Wolańczyk 
Terminologia 
Kryteria diagnostyczne 
Obraz zaburzenia w zależności od wieku 
Epidemiologia 
Zaburzenia współwystępujące 
Etiologia 
Rozpoznanie 
Diagnostyka specjalistyczna 
Leczenie 
Metody niefarmakologiczne 
Farmakoterapia 
Monitorowanie postępów terapii 

15. Zaburzenia zachowania — Artur Kołakowski 
Definicja, kryteria diagnostyczne, problemy klasyfikacyjne i pojęciowe 
Agresja, konflikt z prawem 
Rozpowszechnienie .
Modele powstawania zaburzeń zachowania (etiologia, czynniki ryzyka, czynniki podtrzymujące i czynniki ochronne) 
Leczenie i profilaktyka 

16. Zaburzenia odżywiania — Gabriela Jagielska, Celina Tomaszewicz-Libudzic, Artur Wiśniewski 
Jadłowstręt psychiczny 
Obraz kliniczny 
Epidemiologia 
Etiologia 
Przebieg choroby 
Powikłania somatyczne w przebiegu jadłowstrętu psychicznego
Przewlekłe powikłania jadłowstrętu psychicznego 
Diagnostyka różnicowa 
Leczenie 
Żarłoczność psychiczna 
Obraz kliniczny
Epidemiologia 
Powikłania somatyczne żarłoczności psychicznej
Diagnostyka różnicowa
Leczenie 
Otyłość

17. Używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież — Helena Baran-Furga, Karina Steinbarth-Chmielewska 
Epidemiologia 
Podział substancji psychoaktywnych i podstawowe definicje. Charakterystyka
wybranych narkotyków 
Problemy diagnostyczne zaburzeń psychicznych i zachowania związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
Charakterystyka zaburzeń psychicznych i zachowań związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych wg ICD-10 
Alkohol 
Opiaty/opioidy 
Kanabinole
Leki uspokajające i nasenne 
Kokaina i inne substancje stymulujące, w tym kofeina 
Substancje halucynogenne 
Nikotyna 
Lotne rozpuszczalniki 
Podstawowe metody leczenia 
Noworodki matek przyjmujących substancje psychoaktywne 

18. Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych — Tomasz Wolańczyk 
Zaburzenia narządów zmysłów 
Zaburzenia słuchu
Zaburzenia widzenia 
Choroby układu nerwowego 
Mózgowe porażenie dziecięce 
Padaczka
Urazy głowy 
Migrena i inne bóle głowy 
Infekcje 
Majaczenie (ostry zespół mózgowy) 
Zaburzenia psychiczne poinfekcyjne 
Infekcje paciorkowcowe 
Pląsawica Sydenhama 
Popaciorkowcowe autoimmunologiczne zaburzenia neuropsychiatryczne u dzieci (PANDAS) 
Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) i zakażenie wirusem HIV 
Choroby endokrynologiczne 
Cukrzyca insulinozależna 
Nadczynność tarczycy 
Niedoczynność tarczycy 
Choroby metaboliczne 
Mukopolisacharydozy 
Fenyloketonuria 
Galaktozemia
Choroba Lescha-Nyhana 
Choroby układu oddechowego 
Astma (dychawica oskrzelowa)
Mukowiscydoza 13
Choroby hematologiczne 
Hemofilia

19. Problemy dziecka z chorobą przewlekłą i jego rodziny — Mariola Skowrońska 
Rodzina 
Rodzeństwo 
Przystosowanie społeczne i relacje rówieśnicze 
Przystosowanie emocjonalne 
Rozwój poznawczy 
Koncepcja siebie 
Wybrane sytuacje związane z chorobą przewlekłą dziecka
Hospitalizacja
Ból 
Kiedy dziecko odchodzi 
Promocja zdrowia psychicznego 
Zakończenie 

20. Maltretowanie fizyczne i wykorzystywanie seksualne dziecka — Agata Brzozowska, Magda Błachno 
Epidemiologia 
Przyczyny maltretowania 
Charakterystyka różnych form przemocy i jej rozpoznawanie 
Przemoc fizyczna 
Wykorzystanie seksualne 
Zaniedbanie i krzywdzenie emocjonalne 
Czynniki wzbudzające podejrzenie istnienia przemocy 
Postępowanie 

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

130,00 zł
119,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 130,00 zł
119,00 zł
104,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 119,00 zł
189,00 zł
164,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 169,00 zł
50,00 zł
45,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 45,00 zł
89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 59,00 zł
278,00 zł
243,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 244,90 zł
130,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 130,00 zł
194,00 zł
169,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 110,00 zł

POLECAMY

99,00 zł
89,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 89,10 zł
199,00 zł
175,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 169,90 zł
39,90 zł
35,91 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,91 zł
105,00 zł
92,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 92,90 zł
29,90 zł
23,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 23,90 zł
14,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 14,00 zł
49,99 zł
44,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,00 zł
130,40 zł
110,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 108,00 zł
40,00 zł
36,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 36,00 zł
24,50 zł
23,28 zł
Najniższa cena z 30 dni: 23,28 zł
28,00 zł
24,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 24,90 zł
54,00 zł
47,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 47,90 zł
89,00 zł
78,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,00 zł
59,00 zł
47,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 53,10 zł
29,90 zł
26,91 zł
Najniższa cena z 30 dni: 26,91 zł