• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci

ZABURZENIA EMOCJONALNE I BEHAWIORALNE U DZIECI

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2015, dodruk 2016, dodruk 2017
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 376
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-200-3136-2
 
109,00 zł
92,60 zł 92,60 zł PLN 1
Dostawa od 11.80 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

W dzisiejszych czasach określenie „dziecko sprawiające problemy” jest używane dość często. W sensie medycznym oznacza to zaburzenia emocjonalne lub behawioralne związane z niektórymi chorobami organicznymi lub istniejące niezależnie od nich. Według danych epidemiologicznych zaburzenia takie dotyczą 15-20% całej populacji dzieci i młodzieży, a liczba ta wydatnie wzrasta. Pierwszym lekarzem, do którego trafia dziecko „sprawiające problemy”, jest pediatra lub lekarz rodzinny. To właśnie on musi ustalić wstępne rozpoznanie, przeprowadzić diagnostykę różnicową i ewentualnie podjąć decyzję o leczeniu lub skierowaniu dziecka do specjalisty. Ta książka z pewnością mu w tym pomoże.

Tagi: pediatria książki , pediatria ksiązki ,

Spis treści

1. Rozwój psychiczny dziecka — Agnieszka Kulik 
Okres niemowlęcy 
Okres poniemowlęcy 
Wiek przedszkolny 
Młodszy wiek szkolny
Okres dorastania
Dojrzewanie
Kryzys młodzieńczy
Wiek młodzieńczy 

2. Rodzina jako system. Wpływ systemu rodzinnego na funkcjonowanie
dziecka — Ewa Paszkiewicz 

3. Zaburzenia emocjonalne we wczesnym dzieciństwie — Lidia Popek
Reaktywne zaburzenia przywiązania w dzieciństwie 
Zaburzenia selektywności przywiązania w dzieciństwie
Zaburzenia odżywiania w niemowlęctwie i dzieciństwie 
Ruminacje 
Pica 
Czynności nawykowe
Podsumowanie 

4. Upośledzenie umysłowe — Jadwiga Komender 
Epidemiologia 
Etiologia 
Obraz kliniczny 
Czynniki biomedyczne 
Czynniki psychologiczne 
Czynniki środowiskowe 
Rozpoznanie 
Zasady zapobiegania upośledzeniu umysłowemu 
Leczenie upośledzenia umysłowego 

5. Całościowe zaburzenia rozwoju — Beata J. Kozielec, Gabriela Jagielska 
Autyzm 
Epidemiologia 
Etiologia 
Ciąża i okres okołoporodowy 
Obraz kliniczny na podstawie kryteriów klasyfikacji ICD-10 
Rokowanie 
Inne całościowe zaburzenia rozwoju 
Zespół Retta 
Dziecięce zaburzenie dezintegracyjne 
Zespół Aspergera
Postępowanie diagnostyczne w przypadku całościowych zaburzeń rozwoju 
Farmakoterapia 
Terapia psychologiczna 

6. Moczenie mimowolne i zanieczyszczanie się — Urszula Szymańska, Hanna Szymanik-Grzelak 
Moczenie mimowolne 
Oddawanie moczu w okresie rozwoju 
Zaburzenia w oddawaniu moczu u dzieci 
Podział moczenia 
Diagnostyka zaburzeń oddawania moczu 
Leczenie 
Psychologiczne aspekty moczenia mimowolnego 
Nietrzymanie stolca 
Etiologia 
Diagnostyka 
Postępowanie lecznicze w zaparciach prostych 
Psychologiczne aspekty nietrzymania stolca

7. Zaburzenia snu — Krystyna Szymańska 
Czynniki wpływające na sen dziecka 
Klasyfikacja zaburzeń snu u dzieci 
Najczęstsze zaburzenia snu u dzieci występujące w 1.–3. roku życia
Najczęstsze zaburzenia snu u dzieci występujące po 3. roku życia 
Zespoły z nadmierną sennością
Zaburzenia snu u dzieci niezwiązane z przedziałem wiekowym 

8. Zaburzenia nastroju u dzieci — Agata Brzozowska, Tomasz Wolańczyk 
Zaburzenia depresyjne 
Epidemiologia 
Etiopatogeneza depresji
Leczenie zaburzeń depresyjnych 
Mania i zaburzenia afektywne dwubiegunowe 
Epidemiologia 
Etiologia 
Leczenie 

9. Próby samobójcze i samobójstwa u dzieci — Agata Brzozowska,Marian Ciupak 
Patogeneza zachowania samobójczego, czynniki ryzyka 
Myśli, groźby i próby samobójcze 
Postępowanie w przypadku próby samobójczej 
Dalsze postępowanie i pomoc 

10. Zaburzenia lękowe i zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne — Anita Bryńska 
Zaburzenia lękowe 
Lęk przed separacją w dzieciństwie (F93.0) 
Zaburzenia lękowe w postaci fobii (F40)
Lęk społeczny w dzieciństwie (F93.2) 
Mutyzm wybiórczy (F94.0) 
Uogólnione zaburzenia lękowe (F41.1, F93.80) 
Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny) (F41.0) 
Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne 
Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (F42) 
Dane epidemiologiczne i obraz kliniczny 
Etiologia 
Popaciorkowcowe autoimmunologiczne zaburzenia neuropsychiatryczne
(PANDAS) 
Leczenie 

11. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) i zaburzenia przebiegające pod postacią somatyczną — Mariola Skowrońska, Tomasz Wolańczyk 
Kryteria diagnostyczne zaburzeń czynnościowych 
Zaburzenia pod postacią somatyczna
Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) 
Psychologiczne wyjaśnienia zaburzeń psychosomatycznych 
Teoria systemów 
Model poznawczy zaburzeń psychosomatycznych 
Koncepcja aleksytymii 
Postępowanie w zaburzeniach pod postacią somatyczną i zaburzeniach
konwersyjnych dzieci i młodzieży 
Leczenie 

12. Zaburzenia tikowe — Anita Bryńska, Tomasz Wolańczyk 
Rozpoznanie 
Klasyfikacja tików 
Zaburzenia współistniejące. Różnicowanie tików z innymi zaburzeniami
Etiologia zaburzeń tikowych 
Leczenie

13. Specyficzne trudności w uczeniu się — Małgorzata Święcicka 
Definicja i rozpoznanie
Objawy specyficznych trudności w nauce czytania i pisania 
Objawy specyficznych trudności w uczeniu się matematyki 
Współwystępowanie specyficznych trudności w uczeniu się z innymi zaburzeniami 
Pomoc dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

14. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej — Agnieszka Pisula, Tomasz Wolańczyk 
Terminologia 
Kryteria diagnostyczne 
Obraz zaburzenia w zależności od wieku 
Epidemiologia 
Zaburzenia współwystępujące 
Etiologia 
Rozpoznanie 
Diagnostyka specjalistyczna 
Leczenie 
Metody niefarmakologiczne 
Farmakoterapia 
Monitorowanie postępów terapii 

15. Zaburzenia zachowania — Artur Kołakowski 
Definicja, kryteria diagnostyczne, problemy klasyfikacyjne i pojęciowe 
Agresja, konflikt z prawem 
Rozpowszechnienie .
Modele powstawania zaburzeń zachowania (etiologia, czynniki ryzyka, czynniki podtrzymujące i czynniki ochronne) 
Leczenie i profilaktyka 

16. Zaburzenia odżywiania — Gabriela Jagielska, Celina Tomaszewicz-Libudzic, Artur Wiśniewski 
Jadłowstręt psychiczny 
Obraz kliniczny 
Epidemiologia 
Etiologia 
Przebieg choroby 
Powikłania somatyczne w przebiegu jadłowstrętu psychicznego
Przewlekłe powikłania jadłowstrętu psychicznego 
Diagnostyka różnicowa 
Leczenie 
Żarłoczność psychiczna 
Obraz kliniczny
Epidemiologia 
Powikłania somatyczne żarłoczności psychicznej
Diagnostyka różnicowa
Leczenie 
Otyłość

17. Używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież — Helena Baran-Furga, Karina Steinbarth-Chmielewska 
Epidemiologia 
Podział substancji psychoaktywnych i podstawowe definicje. Charakterystyka
wybranych narkotyków 
Problemy diagnostyczne zaburzeń psychicznych i zachowania związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
Charakterystyka zaburzeń psychicznych i zachowań związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych wg ICD-10 
Alkohol 
Opiaty/opioidy 
Kanabinole
Leki uspokajające i nasenne 
Kokaina i inne substancje stymulujące, w tym kofeina 
Substancje halucynogenne 
Nikotyna 
Lotne rozpuszczalniki 
Podstawowe metody leczenia 
Noworodki matek przyjmujących substancje psychoaktywne 

18. Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych — Tomasz Wolańczyk 
Zaburzenia narządów zmysłów 
Zaburzenia słuchu
Zaburzenia widzenia 
Choroby układu nerwowego 
Mózgowe porażenie dziecięce 
Padaczka
Urazy głowy 
Migrena i inne bóle głowy 
Infekcje 
Majaczenie (ostry zespół mózgowy) 
Zaburzenia psychiczne poinfekcyjne 
Infekcje paciorkowcowe 
Pląsawica Sydenhama 
Popaciorkowcowe autoimmunologiczne zaburzenia neuropsychiatryczne u dzieci (PANDAS) 
Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) i zakażenie wirusem HIV 
Choroby endokrynologiczne 
Cukrzyca insulinozależna 
Nadczynność tarczycy 
Niedoczynność tarczycy 
Choroby metaboliczne 
Mukopolisacharydozy 
Fenyloketonuria 
Galaktozemia
Choroba Lescha-Nyhana 
Choroby układu oddechowego 
Astma (dychawica oskrzelowa)
Mukowiscydoza 13
Choroby hematologiczne 
Hemofilia

19. Problemy dziecka z chorobą przewlekłą i jego rodziny — Mariola Skowrońska 
Rodzina 
Rodzeństwo 
Przystosowanie społeczne i relacje rówieśnicze 
Przystosowanie emocjonalne 
Rozwój poznawczy 
Koncepcja siebie 
Wybrane sytuacje związane z chorobą przewlekłą dziecka
Hospitalizacja
Ból 
Kiedy dziecko odchodzi 
Promocja zdrowia psychicznego 
Zakończenie 

20. Maltretowanie fizyczne i wykorzystywanie seksualne dziecka — Agata Brzozowska, Magda Błachno 
Epidemiologia 
Przyczyny maltretowania 
Charakterystyka różnych form przemocy i jej rozpoznawanie 
Przemoc fizyczna 
Wykorzystanie seksualne 
Zaniedbanie i krzywdzenie emocjonalne 
Czynniki wzbudzające podejrzenie istnienia przemocy 
Postępowanie 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

59,00 zł
53,10 zł
169,00 zł
148,90 zł
299,00 zł
239,90 zł
176,95 zł
158,90 zł
188,85 zł
169,90 zł
134,20 zł
120,90 zł

POLECAMY