• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-wiktymologia_21050_150x190

WIKTYMOLOGIA SPOŁECZNA

  • Wydawca: PWN
  • Rok wydania: 2020
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 874
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788301214937
 
199,00 zł
175,90 zł 175,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Wiktymologia społeczna

Autor: Hołyst Brunon

Kolejne dzieło Profesora Brunona Hołysta budzi podziw z racji wielopłaszczyznowego i wielopoziomowego ujęcia problemu wiktymologii. Stanowi ono rezultat interdyscyplinarnej wiedzy Autora, w tym także filozoficznej. Profesor Brunon Hołyst wyjaśnia, że właściwie każda działalność człowieka może mieć implikacje wiktymizacyjne. Zagrożenia są nie tylko zewnętrzne, lecz także wewnętrzne, płynące z niepożądanych zmian w psychice człowieka.

prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska (z recenzji)

Opracowanie naukowe Profesora Brunona Hołysta to wybitna praca ukazująca horyzont tożsamości człowieka i przyrody z punktu widzenia zachowania gatunku ludzkiego. Na poziomie świata obiektów, zmysłów i myśli została zaprezentowana problematyka bezpieczeństwa rodu ludzkiego, które jest rozumiane jako zgodność ideałów – świata wartości – jednostki, wspólnoty oraz kultury i cywilizacji. Autor ukazał najistotniejsze zagrożenia cywilizacyjne dla dobra wspólnego, proponując działania profilaktyczno-prewencyjne mające na celu ograniczenie przemocy strukturalnej i dochodzenie do społeczeństwa sprawiedliwego.

prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (z recenzji) ,

Wiktymologię interesują wszelkie zjawiska powodujące nierówności społeczne, pokrzywdzenie społeczeństw czy jednostki ludzkiej, w tym przedmiotem jej badań jest zarówno globalizacja, powodująca zmniejszenie nierówności społeczno-gospodarczych i poprawę bytu ludności, jak i sfera poruszana przez przeciwników globalizacji, mówiąca o pogorszeniu i zagrożeniu jakości życia i o wynikających z tego rożnych formach pokrzywdzenia człowieka.

Niniejsza praca nie wyczerpuje bogatej problematyki wiktymologii. Zawiera jednak analizę i ocenę tych problemów, które w wymiarze jednostkowym i społecznym stały się zagrożeniami na przełomie tysiącleci. Dla rozwoju wiktymologii jako ruchu społecznego ważne jest wdrażanie wyników badań wiktymologicznych.

 

Spis treści


CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje wiktymologii

Uwagi wstępne

Wiktymologia teologiczna

Wiktymologia naturalna

Wiktymologia ekologiczna

Wiktymologia indywidualna

Wiktymologia grup społecznych

Wiktymologia społeczna

Wiktymologia kulturowa

Wiktymologia realistyczna

Wiktymologia kryminalna

Nowa wiktymologia

Zadania wiktymologii

Rozdział 2.

Ogólna klasyfikacja zagrożeń

Zagrożenia ze strony przyrody oraz wytworów cywilizacji

Zagrożenia ekonomiczne i społeczne

Zagrożenia wewnętrzne

CZĘŚĆ II: WIKTYMOLOGIA GRUP SPOŁECZNYCH

Rozdział 3. Warunki życia w naturalnym środowisku

Intensywna eksploatacja zasobów naturalnych

Ochrona lasów

Ochrona energii

Skażenie wód

Kwaśne deszcze 

Zanieczyszczenia atmosfery, zanik ozonu i efekt cieplarniany

Erozja gleby

Toksyny 

Skażenia radioaktywne

Hałas

Odpady, śmieci oraz recykling

Wzrost populacji


Rozdział 4. Choroby i zagrożenia cywilizacyjne

Choroby związane z postępem cywilizacyjnym

Choroby zakaźne, epidemie i pandemie

Zagrożenia kryminalne

Rozdział 5. Kondycja materialna polskiego społeczeństwa

Bezpieczeństwo społeczne 

Bezrobocie 

Dochody ludności

Sytuacja mieszkaniowa

Bezdomność

Żebractwo

Pomoc społeczna

Ubóstwo

Pomyślność finansowa a poczucie szczęścia

Rozdział 6.Bezrobocie jako czynnik wiktymizacyjny w skali makrospołecznej

Rozdział 7. Kształtowanie postaw antywiktymizacyjnych w ruchu drogowym

Psychologiczne prawidłowości postaw antywiktymizacyjnych w ruchu drogowym

Zakres wiktymizacji uczestników ruchu drogowego

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w krajach członkowskich Unii Europejskiej

Rozdział 8. Samobójstwo – ekstremalna forma autowiktymizacji 

Rozdział 9. Wypadki przy pracy 

Rozdział 10. Zachowania kompulsywne

Alkoholizm

Narkomania

Nikotynizm

łuzależnienie

Pracoholizm

Uzależnienie od hazardu 

Uzależnienie od technologii i Internetu

Inne uzależnienia 

Rozdział 11. Patologizacja rodziny

Teoretyczna analiza problematyki patologizacji rodziny

Przejawy patologizacji rodziny w świetle badań empirycznych

Dzieci jako ofiary przestępstw 

Dzieci jako ofiary zaniedbań

Sieroctwo społeczne

Niespenalizowane nadużycia wobec dzieci

Przemoc fizyczna

Wykorzystywanie seksualne dzieci

Rozdział 12. Kredytobiorcy jako ofiary 

Rozdział 13. Wiktymologiczne aspekty technologii informatycznych

Rozdział 14. Problemy wiktymizacji w medycynie

Przestrzeganie praw pacjenta w polskich szpitalach

Agresywny pacjent

Etyka medyczna

Rozdział 15. Przemoc w szkole 

Rozumienie przemocy 

Przyczyny przemocy w szkole 

Przemoc nauczycieli w stosunku do uczniów

Przemoc uczniów w stosunku do uczniów 

Rozdział 16. Mowa nienawiści w życiu społecznym 

Rozdział 17. Wiktymologiczne aspekty stalkingu

Rozdział 18 Agresja i przemoc w sporcie 

Rozdział 19. Manipulacyjne działania sekt religijnych 

Rozdział 20. Wiktymologiczne aspekty mobbingu

Rozdział 21. Wiktymologiczne implikacje wypalenia emocjonalnego 

Rozdział 22. Wiktymizacja dzieci i młodzieży

Ryzyko wiktymizacji 

Zagrożenia w Internecie 

Dostępne technologie obronne

Nieusprawiedliwiona nieobecność w szkole a wiktymizacja 

Rozdział 23. Wiktymizacja osób starszych – ageizm

Rozdział 24. Wiktymizacja osób niepełnosprawnych

Rozdział 25. Wiktymizacja osób o odmiennej orientacji seksualnej

Rozdział 26. Wiktymizacja osób społecznie zmarginalizowanych 

Rozdział 27. Cybernetyczne molestowanie – technologia nienawiści

Rozdział 28. Wiktymizacja osób cierpiących na ł stresu pourazowego

Rozdział 29. Złe traktowanie zwierząt

Literatura uzupełniająca


 

 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY