• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-20269_21184_150x190

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE PODRĘCZNIKOWY ZARYS PROBLEMATYKI

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2021
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 180
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788380959309
59,80 zł
51,90 zł 59.8 51.9 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,90 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Zarządzanie w oświacie Podręcznikowy zarys problematyki

Autor: prof. Lechosław Gawrecki

Zarządzanie to szczególnie istotny czynnik efektywnego funkcjonowania całego systemu oświaty zarówno w państwie, jak i w poszczególnych placówkach edukacyjnych, tworzących ten system.

We współczesnej polskiej literaturze pedagogicznej problem ten jest opisywany na ogół przyczynkarsko, w odniesieniu do pojedynczych zagadnień. Brakuje natomiast opracowań całościowych i to zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Chodzi o publikację o charakterze podręcznikowym, ujmującą syntetycznie podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania w oświacie. Jednocześnie jednak taką, która zainteresuje liczną rzeszę osób pełniących funkcje kierownicze w oświacie i nie będzie „teorią dla teorii”.

Pisząc tę publikację, przyjąłem następujące cele:

- zebrać i uporządkować wiedzę dotyczącą zarządzania w oświacie;
- uświadomić różnorodność rozwiązań w tym zakresie na tle porównawczym;
- wskazać tendencje i kierunki zmian w zarządzaniu systemem edukacji i poszczególnymi placówkami tworzącymi ten system;
- zarekomendować własne propozycje zmian w niektórych obszarach dotyczących podjętego tematu. Są to oczywiście tylko założenia, zasygnalizowanie kierunków zmian. Opracowanie pełnej, szczegółowej -koncepcji wymaga pogłębionej pracy wielu osób znających tę problematykę.

Spis treści

Część pierwsza
Zarządzanie – systematyka i praktyka

1. Początki i rozwój nauki o zarządzaniu w oświacie   

2. Współczesne kierunki rozwoju nauki o zarządzaniu oświatą   
2.1. Próby tworzenia pedagogiki zarządzania jako subdyscypliny naukowej    
2.2. Konteksty badawcze w XXI wieku    

3. Zarządzanie organizacją    
3.1. Organizacja – interpretacje definicyjne    
3.2. Zarządzanie – aspekty systemowe, socjologiczne i prakseologiczne    

4. Zarządzanie systemem oświaty    
4.1. Cechy systemu oświaty    
4.2. Cele i struktura systemu oświaty    
4.3. Zarządzanie oświatą jako działalność regulacyjna   
4.4. Centralizm i decentralizm w zarządzaniu oświatą   

5. Menedżerskie zarządzanie oświatą samorządową   
5.1. Organizacja i funkcjonowanie struktur samorządowych    
5.2. Uprawnienia samorządu w zakresie oświaty   
5.3. Współczesne problemy zarządzania lokalną oświatą    
5.4. Menedżerskie działania samorządu i kierownika oświaty    
5.4.1. Umiejętności techniczne     
5.4.2. Umiejętności społeczne    
5.4.3. Umiejętności koncepcyjne    
5.4.4. Kompetencje oświatowego samorządowca   
5.5. Warunki efektywności działań menedżera oświaty samorządowej   

6. Rodzice w systemie zarządzania oświatą    
6.1. Podstawy prawne oddziaływania rodziców na instytucje edukacyjne    
6.2. Uprawnienia rodziców wobec instytucji edukacyjnej    
6.2.1. Prawa jednostkowe     
6.2.2. Prawa zbiorowe     
6.3. Udział polskich rodziców w zarządzaniu instytucją edukacyjną   
6.3.1. Rada rodziców w placówce edukacyjnej    
6.3.2. Udział rodziców w radach oświatowych    

7. Zarządzanie placówką oświatową jako organizacją    
7.1. Szkoła jako organizacja społeczna    
7.2. Zarządzanie a kierowanie organizacją edukacyjną   
7.3. Wolny rynek w oświacie    
7.3.1. Pojęcie rynku i jego uwarunkowania w oświacie    
7.3.2. Elementy wolnego rynku w polskiej oświacie   
7.3.3. Niebezpieczeństwa wolnego rynku w oświacie    
7.3.4. Wnioski dla dyrektora-menedżera oświaty    

8. Szkoła jako placówka usługowa    
8.1. Usługa jako czynność międzyludzka    
8.2. Wspieranie rozwoju jednostki jako główny cel usługi edukacyjnej    
8.3. Usługi edukacyjne jako produkt działania szkoły    

9. Dyrektor-humanistyczny menedżer oświaty    
9.1. Ewolucja pozycji dyrektora placówki edukacyjnej    
9.2. Menedżer oświaty – czyli kto?   
9.3. Humanistyczny menedżer oświaty    
9.4. Kompetencje dyrektora-humanistycznego menedżera placówki edukacyjnej    
9.4.1. Pojęcie i rodzaje kompetencji    
9.4.2. Kompetencje twarde (bazowe)    
9.4.3. Kompetencje miękkie (interpersonalne)    
9.4.4. Wiedza niezbędna do opanowania kompetencji menedżerskich   
9.5. Mistrzostwo w zakresie zarządzania szkołą    
9.6. Predyspozycje kierownicze    
9.7. Tworzenie koncepcji rozwoju placówki oświatowej    
9.7.1. Diagnozowanie pracy szkoły jako całości oraz poszczególnych jej elementów    
9.7.2. Tworzenie i realizowanie autorskiej koncepcji działalności szkoły    

10. Doskonalenie kierowniczej kadry oświaty w Polsce powojennej   
10.1. Doskonalenie okazjonalne (do roku 1972)  
10.1.1. Prymat przygotowania ideologicznego (1945–1956)    
10.1.2. Próby kształcenia merytorycznego od 1957 roku   
10.2. Kształcenie w ramach systemu IKN (1972–1990)    
10.2.1. Geneza koncepcji studiów podyplomowych organizacji i zarządzania oświatą    
10.2.2. Organizacja studiów podyplomowych    
10.2.3. Programy nauczania    
10.2.4. Wymagania i wykładowcy    
10.3. Menedżerskie doskonalenie kierowników oświaty po zmianach ustrojowych   

Część druga
REKOMENDACJE – CO I JAK ZMIENIĆ?

11. Założenia PROJEKTU PERMANENTNEGO DOSKONALENIA MENEDŻERA OŚWIATY-PRZYWÓDCY   
11.1. Współczesne tendencje w doskonaleniu kierowniczej kadry oświaty   
11.2. Doskonalenie zawodowe dyrektorów polskich placówek oświatowych w świetle badań   
11.3. Zasady doskonalenia menedżerów oświaty
11.4. System wieloszczeblowego doskonalenia  

12. DYLEMATY POLSKIEJ SZKOŁY XXI WIEKU – PRÓBA DIAGNOZY I REKOMENDACJE    
12.1. XIX-wieczne korzenie edukacji początków XXI wieku    
12.1.1. Jaki świat XXI wieku?    
12.1.2. Jak zmieniać szkołę?    
12.2. Niezależna szkoła, uwolniony nauczyciel
12.2.1. Wyzwolić inicjatywę nauczycieli    
12.2.2. Przekazać szkoły podmiotom społecznym i nauczycielom    
12.2.3. Jaka rola państwa?    
12.2.4. Szkoła uwolniona lepsza!    
12.2.5. Refleksja odautorska    

13. JAK KSZTAŁCIĆ KREATYWNEGO NAUCZYCIELA KREATYWNEJ SZKOŁY? REKOMENDACJE    
13.1. Jakie założenia kształcenia nauczycieli? Rekomendacje treściowe    
13.2. Rekomendacje dotyczące form kształcenia nauczycieli    
13.3. Rekomendacje dotyczące organizacji kształcenia pedagogicznego  
13.4. Powrócić do sprawdzonych idei – rekomendacje historyczne    
13.5. Refleksja końcowa    

BIBLIOGRAFIA

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

59,00 zł
53,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 53,10 zł
40,01 zł
36,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 36,00 zł
34,00 zł
30,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 30,60 zł
47,20 zł
42,48 zł
Najniższa cena z 30 dni: 42,48 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

59,00 zł
51,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,90 zł
59,00 zł
53,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 53,10 zł
74,00 zł
65,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 65,90 zł
39,90 zł
35,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,10 zł

POLECAMY

119,90 zł
95,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 71,90 zł
24,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 21,90 zł
49,40 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
44,40 zł
35,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,50 zł
89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 73,90 zł
44,99 zł
40,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 40,50 zł
119,00 zł
104,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 99,90 zł
59,00 zł
51,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,90 zł
95,00 zł
76,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 76,00 zł
502,20 zł
426,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 407,80 zł
287,00 zł
243,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 232,90 zł
59,50 zł
47,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 47,90 zł
44,40 zł
35,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,50 zł
44,40 zł
35,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,90 zł
49,90 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,90 zł
39,50 zł
37,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 37,90 zł