• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-atlas-histologiczny_18749_150x190

ATLAS HISTOLOGICZNY Z POWIĄZANIAMI CZYNNOŚCIOWYMI

 • Wydawca: MediPage
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 628
 • Oprawa: twarda
 • ISBN: 978-83-65946-04-1
280,00 zł
235,00 zł 235,00 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
Najniższa cena z 30 dni: 235,00 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Atlas histologiczny z powiązaniami czynnościowymi

Autor: Victor P. Eroschenko

Redakcja wydania polskiego: Marek Kujawa

Prezentowane wydanie "Atlasu histologicznego z powiązaniami czynnościowymi" dostarcza bogatej wiedzy na temat podstawowych koncepcji histologicznych, które opanować muszą zarówno studenci medycyny, jak i innych zawodów związanych ze służbą zdrowia.

Realistyczne, kolorowe ilustracje oraz mikrofotografie struktur histologicznych uzupełnione są przez krótkie opisy na temat ich najistotniejszych powiązań czynnościowych.

 • Ilustracje histologiczne pokazują schemat, a mikrofotografie dostarczają autentycznych obrazów, które pozwalaja studentom opanować rozpoznawanie poszczególnych struktur
 • Nowa, poprawiona szata graficzna pomaga studentom połączyć morfologię danej struktury z jej funkcjami
 • Zaktualizowane i poszerzone fragmenty zawierające powiązania czynnościowe sa obecne we wszystkich rozdziałach podręcznika i odzwierciedlają nowe dane naukowe wraz z ich interpretacją
 • Nowe mikrofotografie i zdjęcia z mikroskopów elektronowych obrazują mikrostruktury tak, jak są one widziane w rzeczywistości
 • Podsumowania rozdziałów w formie punktów dostarczają niezbędnej wiedzy do szybkich powtórek
 • Nowe sekcje zawierające dodatkowe obrazy histologiczne dopełniają każdy rozdział za pomoca mikrofotografii zdjęć z mikroskopów elektronowych
 • Nowe pytania kontrolne 375 pytań z odpowiedziami, które pozwolą studentom ocenić stopień opanowania materiału.

Tagi: Histologia ksiązka , Histologia książka ,

Spis treści

Atlas histologiczny z powiązaniami czynnościowymi

Autor: Victor P. Eroschenko

Redakcja wydania polskiego: Marek Kujawa

CZĘŚĆ I Wprowadzenie

ROZDZIAŁ 1 Metody histologiczne 

PODROZDZIAŁ 1 Przygotowanie tkanek i barwienie skrawków histologicznych 

PODROZDZIAŁ 2 Interpretacja preparatów histologicznych

RYCINA 1.1 Kora nerki z ciałkiem nerkowym i różnymi rodzajami kanalików krętych

RYCINA 1.2 Mięśnie szkieletowe w przekroju podłużnym i poprzecznym wraz z otaczającą je wybarwioną na niebiesko tkanką łączną

RYCINA 1.3 Kosmek jelita cienkiego z rąbkiem szczoteczkowym, nabłonkiem walcowatym i komórkami kubkowymi 

RYCINA 1.4 Przekrój przez ścianę aorty pokazujący obecność wybarwionych na ciemno włókien sprężystych i wybarwione na różowo mięśnie gładkie

RYCINA 1.5 Preparat ukazujący kostnienie na podłożu błoniastym w czaszce z wybarwioną na niebiesko tkanką łączną (tkanką kostną) oraz czerwonymi erytrocytami w naczyniach krwionośnych 

RYCINA 1.6 Rozmaz krwi ukazujący różne komórki i płytki krwi

RYCINA 1.7 Przekrój przez rdzeń kręgowy z widocznymi istotą szarą i istotą białą

RYCINA 1.8 Przekrój poprzeczny przez nerw obwodowy z widocznymi osłonkami mielinowymi aksonów

RYCINA 1.9 Mała tętniczka i żyły zawierające krew, otoczone tkanką łączną

RYCINA 1.10 Płaszczyzny przekroju przez owalny, lity obiekt, ugotowane na twardo jajko

RYCINA 1.11 Płaszczyzny przekroju przez strukturę kanalikową

RYCINA 1.12 Kanaliki jądra w różnych płaszczyznach przekroju

CZĘŚĆ II Komórka i cytoplazma

ROZDZIAŁ 2 Mikroskopia świetlna i mikroskopia elektronowa transmisyjna 

RYCINA 2.1 Schemat budowy komórki, jej cytoplazmy i organelli

RYCINA 2.2 Struktura błony komórkowej 

RYCINA 2.3 Wewnętrzna i zewnętrzna budowa urzęsionej i nieurzęsionej komórki nabłonka

RYCINA 2.4 Połączenia między komórkami nabłonka

RYCINA 2.5 Podstawna część komórek nabłonka

RYCINA 2.6 Podstawna część komórek transportujących jony

RYCINA 2.7 Rzęski i mikrokosmki 

RYCINA 2.8 Otoczka jądrowa i pory jądrowe

RYCINA 2.9 Mitochondria (przekroje podłużny i poprzeczny)

RYCINA 2.10 Siateczka śródplazmatyczna szorstka

RYCINA 2.11 Siateczka śródplazmatyczna gładka

RYCINA 2.12 Aparat Golgiego

RYCINA 2.13 Ultrastruktura lizosomów i ciałek resztkowych w cytoplazmie makrofaga tkankowego 

RYCINA 2.14 Cytoplazma i organelle urzęsionej komórki nabłonka z jajowodu ptaka

RYCINA 2.15 Cytoplazma i organelle komórki z rdzenia kręgowego gryzonia

RYCINA 2.16 Przekrój przez jądro komórkowe i przylegające organelle cytoplazmatyczne 

RYCINA 2.17 Przekrój przez cytoplazmę urzęsionej komórki nabłonka z jajowodu ptaka ukazujący różnego rodzaju organelle 

RYCINA 2.18 Komórki wydzielnicze z gęstymi ziarenkami wydzielniczymi w szczytowej części gruczołu widoczne na przekroju jajowodu ptaka 

RYCINA 2.19 Przekrój przez szczytową część komórek nabłonka wyścielającego jajowód ptaka ukazujący różne organelle komórkowe

RYCINA 2.20 Przekrój poprzeczny przez nabłonek wydzielniczy z jajowodu ptaka ukazujący silnie rozwiniętą siateczkę śródplazmatyczną szorstką 

RYCINA 2.21 Komórka wydzielnicza z gęstymi ziarenkami wydzielniczymi i poszerzoną siateczką śródplazmatyczną szorstką w nabłonku gruczołowym jajowodu ptaka

ROZDZIAŁ 3 Komórki i cykl komórkowy 

RYCINA 3.1 Różne fazy mitozy i cytokineza

CZĘŚĆ III Tkanki

ROZDZIAŁ 4 Tkanka nabłonkowa

PODROZDZIAŁ 1 Klasyfikacja tkanek nabłonkowych

RYCINA 4.1 Różne rodzaje nabłonków w wybranych narządach

RYCINA 4.2 Nabłonek jednowarstwowy płaski: widok powierzchni mezotelium wyścielającego jamę otrzewnową 

RYCINA 4.3 Nabłonek jednowarstwowy płaski: mezotelium okrywające jelito cienkie (przekrój poprzeczny)

RYCINA 4.4 Różne typy nabłonków w korze nerki

RYCINA 4.5 Nabłonek jednowarstwowy walcowaty: powierzchnia żołądka

RYCINA 4.6 Nabłonek jednowarstwowy walcowaty okrywający kosmki w jelicie cienkim: komórki z mikrokosmkami (rąbkiem szczoteczkowym) i komórki kubkowe

RYCINA 4.7 Nabłonek wielorzędowy walcowaty urzęsiony: drogi oddechowe–tchawica

RYCINA 4.8 Nabłonek przejściowy: pęcherz moczowy (nierozciągnięty)

RYCINA 4.9 Nabłonek przejściowy: pęcherz moczowy (rozciągnięty)

RYCINA 4.10 Nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący: przełyk 

RYCINA 4.11 Nabłonek wielowarstwowy płaski rogowaciejący: wewnętrzna powierzchnia dłoni

RYCINA 4.12 Nabłonek wielowarstwowy sześcienny: przewód wyprowadzający gruczołu ślinowego

PODROZDZIAŁ 2 Klasyfikacja tkanek gruczołowych

RYCINA 4.13 Zewnątrzwydzielnicze gruczoły cewkowe proste: gruczoły jelitowe.

A. Schemat gruczołu.

B. Przekrój poprzeczny przez jelito grube 

RYCINA 4.14 Zewnątrzwydzielnicze gruczoły cewkowe rozgałęzione: gruczoły żołądkowe.

A. Schemat gruczołu.

B. Przekrój poprzeczny przez żołądek 

RYCINA 4.15 Zewnątrzwydzielnicze gruczoły cewkowe zwinięte: gruczoły potowe.

A. Schemat gruczołu.

B. Przekrój poprzeczny i trójwymiarowy wygląd zwiniętego gruczołu potowego

RYCINA 4.16 Zewnątrzwydzielnicze gruczoły pęcherzykowe złożone: gruczoły mlekowe.

A. Schemat gruczołu.

B. i C. Gruczoł mlekowy czynny

RYCINA 4.17 Zewnątrzwydzielnicze gruczoły cewkowo-pęcherzykowe złożone: ślinianka.

A. Schemat gruczołu.

B. Ślinianka podżuchwowa

RYCINA 4.18 Zewnątrzwydzielniczy gruczoł cewkowo-pęcherzykowy złożony: ślinianka podjęzykowa

RYCINA 4.19 Gruczoł endokrynowy: wyspa trzustki.

A. Schemat wyspy trzustki.

B. Duże powiększenie fragmentu trzustki zawierającego elementy wewnątrzwydzielnicze i zewnątrzwydzielnicze 

RYCINA 4.20 Część wewnatrzwydzielnicza i część zewnątrzwydzielnicza trzustki

RYCINA 4.21 Nabłonek jednowarstwowy sześcienny i nabłonek jednowarstwowy płaski w różnych typach kanalików nerki gryzonia

RYCINA 4.22 Nabłonek jednowarstwowy walcowaty i nabłonek jednowarstwowy płaski w rejonie brodawek nerkowych nerki małpy 

RYCINA 4.23 Nabłonek jednowarstwowy walcowaty z rąbkiem szczoteczkowym, komórki kubkowe i limfocyty w tkance łącznej w kosmku jelita gryzonia

RYCINA 4.24 Nabłonek jednowarstwowy walcowaty z komórkami urzęsionymi i komórkami wydzielniczymi okrywający tkankę łączną z fibrocytami w jajowodzie małpy

RYCINA 4.25 Nabłonek wielowarstwowy sześcienny wyścielający przewód wyprowadzający ślinianki małpy otoczony włóknami i komórkami tkanki łącznej 

RYCINA 4.26 Nabłonek wielorzędowy walcowaty ze steroeociliami otoczony włóknami mięśni gładkich w najądrzu małpy

RYCINA 4.27 Nabłonek przejściowy w nierozciągniętym pęcherzu moczowym małpy leżący na tkance łącznej z fibrocytami 

RYCINA 4.28 Nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący z pochwy małpy z leżącą poniżej tkanką łączną zawierającą liczne ciemno wybarwione limfocyty 

ROZDZIAŁ 5 Tkanka łączna

RYCINA 5.1 Schematyczny obraz włókien i komórek występujących w tkance łącznej luźnej 

RYCINA 5.2 Tkanka łączna luźna (preparat rozpostartej krezki) z zabarwionymi komórkami i włóknami

RYCINA 5.3 Rodzaje komórek tkanki łącznej

RYCINA 5.4 Tkanka łączna, naczynie włosowate i komórka tuczna w krezce jelita cienkiego

RYCINA 5.5 Tkanka łączna zarodkowa

RYCINA 5.6 Tkanka łączna luźna z naczyniami krwionośnymi i komórkami tłuszczowymi 

RYCINA 5.7 Tkanka łączna zbita o utkaniu nieregularnym i tkanka łączna luźna

RYCINA 5.8 Tkanka łączna zbita o utkaniu nieregularnym i tkanka łączna luźna 

RYCINA 5.9 Tkanka łączna zbita o utkaniu nieregularnym i tkanka tłuszczowa 

RYCINA 5.10 Tkanka łączna zbita o utkaniu regularnym: ścięgno (przekrój podłużny) 

RYCINA 5.11 Tkanka łączna zbita o utkaniu regularnym: ścięgno (przekrój podłużny) 

RYCINA 5.12 Tkanka łączna zbita o utkaniu regularnym: ścięgno (przekrój poprzeczny)

RYCINA 5.13 Tkanka tłuszczowa: jelito

RYCINA 5.14 Tkanka mezenchymalna płodu gryzonia

RYCINA 5.15 Preparat krezki przedstawiający tkankę łączną luźną, włókna sprężyste, fibroblasty i otaczającą je obficie występującą istotę podstawową

RYCINA 5.16 Tkanka łączna luźna poniżej nabłonka przejściowego w skrawku z cewki moczowej małpy

RYCINA 5.17 Tkanka łączna zbita o utkaniu nieregularnym w wardze psa, stykająca się z komórkami tkanki tłuszczowej żółtej 

RYCINA 5.18 Tkanka łączna zbita o utkaniu regularnym ze ścięgna małpy, ukazująca gęsty układ włókien kolagenowych oraz ściśniętych fibroblastów

RYCINA 5.19 Sieć włókien siateczkowych w węźle chłonnym małpy 

RYCINA 5.20 Skrawek tętnicy głównej z zabarwionymi włóknami tkanki łącznej i komórkami mięśniowymi gładkimi 

RYCINA 5.21 Komórki tłuszczowe w tkance tłuszczowej żółtej w pobliżu włókien mięśniowych szkieletowych i tkanki łącznej zbitej o utkaniu nieregularnym. W czasie sporządzania preparatu kropla tłuszczu obecna w cytoplazmie uległa rozpuszczeniu i widać tylko jądra komórek

ROZDZIAŁ 6 Krew i hematopoeza

PODROZDZIAŁ 1 Krew

RYCINA 6.1 Różnicowanie mieloidalnych i limfoidalnych komórek prekursorowych do ich dojrzałych form i ich rozmieszczenie we krwi i w tkance łącznej

RYCINA 6.2 Rozmaz krwi ludzkiej: erytrocyty, neutrofile, eozynofile, limfocyt i płytki krwi

RYCINA 6.3 Rozmaz krwi ludzkiej: RBCs, neutrofile, duży limfocyt i płytki krwi

RYCINA 6.4 Erytrocyty i płytki krwi w rozmazie krwi

RYCINA 6.5 Neutrofile i ciałko Barra

RYCINA 6.6 Eozynofil 

RYCINA 6.7 Limfocyty

RYCINA 6.8 Monocyt

RYCINA 6.9 Bazofil

RYCINA 6.10 Rozmaz krwi ludzkiej: bazofil, neutrofil, erytrocyty i płytki krwi

RYCINA 6.11 Rozmaz krwi ludzkiej: monocyt, erytrocyty i płytki krwi

PODROZDZIAŁ 2 Szpik kostny 

RYCINA 6.12 Rozwój różnych komórek krwi w szpiku czerwonym (kość odwapniona)

RYCINA 6.13 Rozmaz szpiku kostnego: rozwój różnych typów komórek krwi

RYCINA 6.14 Rozmaz szpiku kostnego: wybrane komórki prekursorowe różnych komórek krwi

RYCINA 6.15 Rozmaz krwi ludzkiej ukazujący różnicujące się komórki krwi i fragmenty komórkowe – płytki krwi

RYCINA 6.16 Rozmaz krwi ludzkiej przedstawiający różne komórki krwi i fragmenty komórkowe

RYCINA 6.17 Duże powiększenie rozmazu krwi ludzkiej przedstawiające dwa neutrofile z wielopłatowymi jądrami i kilkoma jasno barwiącymi się ziarenkami 

RYCINA 6.18 Duże powiększenie rozmazu krwi ludzkiej przedstawiające eozynofil z charakterystycznymi czerwono barwiącymi się ziarenkami cytoplazmatycznymi i dwupłatowym jądrem 

RYCINA 6.19 Duże powiększenie rozmazu krwi ludzkiej przedstawiające bazofil z charakterystycznymi ciemnoniebiesko zabarwionymi ziarenkami cytoplazmatycznymi 

RYCINA 6.20 Duże powiększenie rozmazu krwi ludzkiej przedstawiające monocyt z charakterystycznym nerkowatym jądrem 

RYCINA 6.21 Duże powiększenie rozmazu krwi ludzkiej przedstawiające rzadko widziany duży limfocyt z charakterystycznym ciemnym jądrem i widoczną obwódką, niebiesko zabarwionej cytoplazmy

RYCINA 6.22 Duże powiększenie rozmazu krwi ludzkiej przedstawiające mały limfocyt z ciemnoniebieskim jądrem, zajmującym prawie całą cytoplazmę

ROZDZIAŁ 7 Tkanki szkieletowe: chrząstka i kość 

PODROZDZIAŁ 1 Chrząstka

RYCINA 7.1 Kostnienie śródchrzęstne (endochondralne). Rycina pokazuje poszczególne stadia tworzenia kości na podłożu modelu chrzęstnego

RYCINA 7.2 Płodowa chrząstka szklista

RYCINA 7.3 Chrząstka szklista i otaczające ją struktury: tchawica 

RYCINA 7.4 Komórki i substancja międzykomórkowa w dojrzałej chrząstce szklistej 

RYCINA 7.5 Chrząstka szklista: rozwój kości 

RYCINA 7.6 Chrząstka sprężysta: nagłośnia

RYCINA 7.7 Chrząstka sprężysta: nagłośnia 

RYCINA 7.8 Chrząstka włóknista: krążek międzykręgowy

RYCINA 7.9 Chrząstka włóknista: krążek międzykręgowy małpy z chondrocytami i gęsto ułożonymi włóknami kolagenowymi typu I 

RYCINA 7.10 Skrawek z obwodowej części chrząstki szklistej ukazujący ochrzęstną i zawarte w niej komórki 

RYCINA 7. 11 Chrząstka szklista i zawarte w niej komórki widoczne pod większym powiększeniem 

RYCINA 7.12 Obwodowa część chrząstki szklistej i otaczająca ją ochrzęstna 

RYCINA 7.13 Skrawek chrząstki sprężystej, na którym widać ochrzęstną i zawarte w niej komórki

RYCINA 7.14 Powiększenie duże części obwodowej chrząstki sprężystej

RYCINA 7.15 Skrawek chrząstki włóknistej z krążka międzykręgowego przedstawiający ściśle ułożone włókna kolagenowe

RYCINA 7.16 Skrawek chrząstki włóknistej z krążka międzykręgowego, przeciętego pod innym kątem, przedstawiający włókna kolagenowe i chondrocyty 

RYCINA 7.17 Chrząstka włóknista z innej okolicy krążka międzykręgowego. Widoczne są ściśle ułożone włókna kolagenowe i rozmieszczone między nimi chondrocyty 

PODROZDZIAŁ 2 Kość

RYCINA 7.18 Budowa histologiczna kości zbitej

RYCINA 7.19 Kostnienie na podłożu chrzęstnym (kostnienie endochondralne): rozwój kości długiej (widok ogólny, przekrój podłużny) 

RYCINA 7.20 Kostnienie na podłożu chrzestnym: strefa kostnienia 

RYCINA 7.21 Kostnienie na podłożu chrzęstnym (kostnienie endochondralne): strefa kostnienia 

RYCINA 7.22 Kostnienie na podłożu chrzęstnym: tworzenie wtórnych (nasadowych) punktów kostnienia i chrząstki (płytki) nasadowej w kości długiej (kość odwapniona, przekrój podłużny) 

RYCINA 7.23 Powstawanie kości: tworzenie osteonów (systemów Haversa i szpik pierwotny: kość odwapniona, przekrój poprzeczny) 

RYCINA 7.24 Kostnienie na podłożu błoniastym: rozwój żuchwy (kość odwapniona, przekrój poprzeczny)

RYCINA 7.25 Kostnienie na podłożu błoniastym: rozwój kości czaszki (kość odwapniona, przekrój poprzeczny)

RYCINA 7.26 Kość gąbczasta z beleczkami kostnymi i jamami szpikowymi: mostek (kość odwapniona, przekrój poprzeczny) 

RYCINA 7.27 Kość gąbczasta: mostek (kość odwapniona, przekrój poprzeczny) 

RYCINA 7.28 Kość zbita, wysuszona (szlif kostny, przekrój poprzeczny)

RYCINA 7.29 Kość zbita, wysuszona (szlif kostny, przekrój podłużny) 

RYCINA 7.30 Kość zbita, wysuszona: osteon (przekrój poprzeczny)

RYCINA 7.31 Kostnienie na podłożu chrzęstnym. Rycina przedstawia substancję międzykomórkową (macierz) chrząstki, zwapniałą chrząstkę i tworzenie mankietu kostnego

RYCINA 7.32 Kostnienie na podłożu chrzęstnym. Widoczne są zwapniałe przegrody chrząstki z wytwarzaną na ich powierzchni kością oraz powstający szpik

RYCINA 7.33 Skrawek zwapniałej chrząstki z modelu chrzęstnego kości z komórkami szpiku 

RYCINA 7.34 Kostnienie na podłożu chrzęstnym. Widoczne są: zwapniała chrząstka, macierz kostna i komórki tworzące kość

RYCINA 7.35 Kostnienie na podłożu błoniastym. Widoczne są komórki tworzące kość oraz rozwijający się szpik

RYCINA 7.36 Beleczki kostne powstające na podłożu błoniastym

RYCINA 7.37 Beleczki kostne powstające na podłożu błoniastym

RYCINA 7.38 Szlif wysuszonej kości zbitej, na którym pokazana jest jej wewnętrzna budowa

ROZDZIAŁ 8 Tkanka mięśniowa

PODROZDZIAŁ 1 Mięsień szkieletowy

RYCINA 8.1 Schemat przedstawiający budowę mikroskopową mięśnia szkieletowego

RYCINA 8.2 Mięśnie szkieletowe (poprzecznie prążkowane): język (przekroje podłużny i poprzeczny)

RYCINA 8.3 Mięśnie szkieletowe (poprzecznie prążkowane): język (przekroje podłużny i poprzeczny)

RYCINA 8.4 Włókna mięśniowe szkieletowe (przekrój podłużny) 

RYCINA 8.5 Ultrastruktura miofibryli komórki mięśnia szkieletowego

RYCINA 8.6 Ultrastruktura sarkomerów, kanlików T i triad w komórce mięśnia szkieletowego

RYCINA 8.7 Mięśnie szkieletowe, nerwy, aksony i płytki motoryczne

RYCINA 8.8 Mięsień szkieletowy z wrzecionkiem nerwowo-mięśniowym (przekrój poprzeczny) 

PODROZDZIAŁ 2 Mięsień sercowy

RYCINA 8.9 Schematyczne przedstawienie obrazu mikroskopowego mięśnia sercowego  

RYCINA 8.10 Mięsień sercowy (przekroje podłużny i poprzeczny)

RYCINA 8.11 Mięsień sercowy (przekrój podłużny) 

RYCINA 8.12 Mięsień sercowy (przekrój podłużny) 

RYCINA 8.13 Ultrastruktura mięśnia sercowego (przekrój podłużny)

PODROZDZIAŁ 3 Mięsień gładki

RYCINA 8.14 Schematyczne przedstawienie mikroskopowej budowy mięśnia gładkiego

RYCINA 8.15 Mięsień gładki: ściana jelita cienkiego (przekroje podłużny i poprzeczny) 

RYCINA 8.16 Mięsień gładki: ściana jelita cienkiego (przekroje poprzeczny i podłużny)

RYCINA 8.17 Ultrastruktura komórek mięśniowych gładkich na przekroju ściany jelita

RYCINA 8.18 Przekroje poprzeczny i podłużny włókien mięśniowych szkieletowych z języka małpy

RYCINA 8.19 Większe powiększenie mięśnia szkieletowego języka w przekrojach podłużnym i poprzecznym 

RYCINA 8.20 Duże powiększenie skrawka półcienkiego ukazującego prążkowanie mięśnia szkieletowego, obwodowo położone jądra i otaczającą tkankę łączną 

RYCINA 8.21 Skrawek półcienki mięśnia szkieletowego ukazujący wrzecionko nerwowo-mięśniowe, jego budowę i otaczające włókna mięśniowe

RYCINA 8.22 Powiększenie duże przekroju mięśnia sercowego małpy przedstawiające położone centralnie jądra oraz wstawki

RYCINA 8.23 Przekrój mięśnia sercowego małpy ukazujący włókna mięśnia sercowego przecięte w różnych płaszczyznach

RYCINA 8.24 Przekrój ściany jelita cienkiego przedstawiający okrężną (góra) i podłużną (dół) warstwę mięśni gładkich

RYCINA 8.25 Powiększenie duże warstwy okrężnej mięśnia gładkiego w ścianie jelita cienkiego małpy

ROZDZIAŁ 9 Tkanka nerwowa

PODROZDZIAŁ 1 Ośrodkowy układ nerwowy: mózgowie i rdzeń kręgowy

RYCINA 9.1 Ośrodkowy układ nerwowy. Układ ten składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Na schemacie przekroju przedstawiono fragment mózgowia i rdzenia kręgowego wraz z ochraniającymi je warstwami tkanki łącznej nazywanymi oponami (oponą twardą, oponą pajęczą i oponą miękką)

RYCINA 9.2 Przykłady różnych typów neuronów zlokalizowanych w zwojach i narządach poza OUN

RYCINA 9.3 Rdzeń kręgowy: okolica środkowa części piersiowej (przekrój poprzeczny)

RYCINA 9.4 Rdzeń kręgowy: róg przedni istoty szarej, neurony ruchowe i przylegająca istota biała

RYCINA 9.5 Rdzeń kręgowy: okolica środkowa części szyjnej (przekrój poprzeczny)

RYCINA 9.6 Rdzeń kręgowy: róg przedni istoty szarej, neurony ruchowe i przylegająca istota biała przednia

RYCINA 9.7 Ultrastruktura typowych synaps akso-dendrytycznych w OUN. Mikrofotografia z mikroskopu elektronowego transmisyjnego

RYCINA 9.8 Neurony ruchowe: róg przedni rdzenia kręgowego

RYCINA 9.9 Neurofibryle i neurony ruchowe w istocie szarej rogu przedniego rdzenia kręgowego

RYCINA 9.10 Róg przedni istoty szarej rdzenia kręgowego: neurony wielobiegunowe, aksony i komórki glejowe

RYCINA 9.11 Kora mózgu: istota szara

RYCINA 9.12 Warstwa V kory mózgu

RYCINA 9.13 Móżdżek (przekrój poprzeczny)

RYCINA 9.14 Kora móżdżku: warstwa drobinowa, warstwa komórek Purkinjego i warstwa ziarnista 

RYCINA 9.15 Astrocyty włókniste i naczynie krwionośne włosowate w mózgowiu

RYCINA 9.16 Ultrastruktura naczynia krwionośnego włosowatego w OUN i stopek końcowych okołonaczyniowych astrocytów. Mikrofotografia z mikroskopu elektronowego transmisyjnego

RYCINA 9.17 Oligodendrocyty w mózgowiu 

RYCINA 9.18 Ultrastruktura oligodendrocyta i zmielinizowanych aksonów w OUN. Mikrofotografia z mikroskopu elektronowego transmisyjnego 

RYCINA 9.19 Ultrastruktura aksonów zmielinizowanych i przewężenia Ranviera (węzła) w OUN. Mikrofotografia z mikroskopu elektronowego transmisyjnego

RYCINA 9.20 Komórki mikrogleju w mózgowiu

PODROZDZIAŁ 2 Obwodowy układ nerwowy

RYCINA 9.21 Obwodowy układ nerwowy. Układ ten składa się z nerwów czaszkowych i nerwów rdzeniowych. Na rycinie przedstawiono przekroje poprzeczne rdzenia kręgowego i nerwu obwodowego oraz charakterystyczne cechy neuronu ruchowego 

RYCINA 9.22 Nerw obwodowy oraz naczynia krwionośne (przekrój poprzeczny)

RYCINA 9.23 Włókna nerwowe zmielinizowane (przekroje podłużny i poprzeczny) 

RYCINA 9.24 Nerw kulszowy (przekrój podłużny)

RYCINA 9.25 Nerw kulszowy (przekrój podłużny) 

RYCINA 9.26 Nerw kulszowy (przekrój poprzeczny)

RYCINA 9.27 Nerw obwodowy: przewężenia Ranviera (węzły) i aksony 

RYCINA 9.28 Ultrastruktura pęczka włókien nerwowych nerwu obwodowego w obwodowym układzie nerwowym, przekrojonego w płaszczyźnie poprzecznej 

RYCINA 9.29 Zwój rdzeniowy oraz korzenie: grzbietowy i brzuszny nerwu rdzeniowego (przekrój podłużny)

RYCINA 9.30 Neurony jednobiegunowe (rzekomojednobiegunowe) i inne komórki zwoju rdzeniowego

RYCINA 9.31 Neurony wielobiegunowe, komórki otaczające i włókna nerwowe zwoju współczulnego

RYCINA 9.32 Zwój rdzeniowy: neurony jednobiegunowe (rzekomojednobiegunowe) i komórki otaczające

RYCINA 9.33 Przekrój poprzeczny rdzenia kręgowego w środkowej okolicy części piersiowej

RYCINA 9.34 Przekrój poprzeczny rdzenia kręgowego w części lędźwiowej 

RYCINA 9.35 Przekrój przedniego rogu rdzenia kręgowego przedstawiający neurony ruchowe wielobiegunowe i przylegające aksony zmielinizowane 

RYCINA 9.36 Przekrój przedniego rogu rdzenia kręgowego przedstawiający jego składniki komórkowe i włókniste

RYCINA 9.37 Fragment rdzenia kręgowego przedstawiający neuron ruchowy wielobiegunowy w rogu przednim rdzenia kręgowego

RYCINA 9.38 Fragment czuciowego zwoju rdzeniowego z neuronami jednobiegunowymi (rzekomojednobiegunowymi), pęczkami aksonów i otaczającą torebką łącznotkankową

RYCINA 9.39 Przekrój poprzeczny nerwu przedstawiający poszczególne komórki, aksony i otaczającą tkankę łączną

RYCINA 9.40 Przekrój podłużny nerwu obwodowego z przewężeniami Ranviera (węzłami), aksonami i siecią białek w wyekstrahowanych osłonkach mielinowych 

CZĘŚĆ IV Układy

ROZDZIAŁ 10 Układ krążenia

RYCINA 10.1 Tętnica mięśniowa

RYCINA 10.2 Duża żyła

RYCINA 10.3 Trzy typy naczyń włosowatych (przekroje poprzeczne)

RYCINA 10.4 Różne naczynia krwionośne i limfatyczne w obrębie tkanki łącznej

RYCINA 10.5 Naczynia włosowate krezki jelita cienkiego (przekroje poprzeczny i podłużny) 

RYCINA 10.6 Ultrastruktura naczynia włosowatego ciągłego w OUN (przekrój poprzeczny)

RYCINA 10.7 Ultrastruktura naczynia włosowatego okienkowego splotu naczyniówkowego komory OUN (przekrój poprzeczny)

RYCINA 10.8 Tętnica typu mięśniowego i żyła (przekrój poprzeczny) 

RYCINA 10.9 Tętnica i żyła w tkance łącznej zbitej o utkaniu nieregularnym w nasieniowodzie  

RYCINA 10.10 Ściana tętnicy typu sprężystego: aorta (przekrój poprzeczny)

RYCINA 10.11 Ściana dużej żyły: żyła wrotna (przekrój poprzeczny) 

RYCINA 10.12 Serce: przedsionek lewy, zastawka przedsionkowo-komorowa i komora lewa (przekrój podłużny) 

RYCINA 10.13 Serce: komora prawa, pień płucny i zastawka płucna (przekrój podłużny)

RYCINA 10.14 Serce: kurczliwe włókna mięśnia sercowego i komórki Purkinjego przewodzące bodźce

RYCINA 10.15 Ściana serca: komórki Purkinjego

RYCINA 10.16 Rozciągnięta krezka z naczyniami włosowatymi, jądrami komórek śródbłonka oraz komórkami i włóknami otaczającej tkanki łącznej

RYCINA 10.17 Przekrój przez krezkę pokazujący naczynia włosowate z erytrocytami, komórkę tuczną i zarys otaczających, wypłukanych adipocytów

RYCINA 10.18 Porównanie budowy tętnicy i żyły krezki 

RYCINA 10.19 Porównanie budowy warstw w ścianach żyły i tętnicy krezki 

RYCINA 10.20 Porównanie małej tętniczki i żyły z zastawkami otoczonych tkanką łączną właściwą luźną z fibrocytami 

RYCINA 10.21 Ściana tętnicy i ściana żyły otoczone adipocytami

RYCINA 10.22 Przekrój przez ścianę tętnicy przedstawiający różne warstwy

RYCINA 10.23 Przekrój ściany serca w okolicy komory ukazujący różne struktury

ROZDZIAŁ 11 Układ limfatyczny

RYCINA 11.1 Rozmieszczenia narządów i naczyń limfatycznych

RYCINA 11.2 Budowa węzła limfatycznego 

RYCINA 11.3 Budowa śledziony

RYCINA 11.4 Węzeł limfatyczny (widok ogólny)

RYCINA 11.5 Torebka węzła limfatycznego, kora i rdzeń (przekrój węzła) 

RYCINA 11.6 Kora i rdzeń węzła limfatycznego 

RYCINA 11.7 Węzeł limfatyczny: zatoka podtorebkowa, grudka limfatyczna, zatoka promienista kory i komórki siateczki

RYCINA 11.8 Węzeł limfatyczny: żyłka wysokośródbłonkowa w strefie przykorowej węzła

RYCINA 11.9 Węzeł limfatyczny: zatoka podtorebkowa, zatoka promienista kory i włókna siateczkowe zrębu 

RYCINA 11.10 Grasica (widok ogólny) 

RYCINA 11.11 Grasica (widok wycinka) 

RYCINA 11.12 Kora i rdzeń grasicy

RYCINA 11.13 Śledziona (widok ogólny)

RYCINA 11.14 Śledziona: miazga czerwona i miazga biała

RYCINA 11.15 Śledziona: miazga czerwona i miazga biała

RYCINA 11.16 Migdałek podniebienny

RYCINA 11.17 Skrawek węzła limfatycznego małpy pokazany pod małym powiększeniem

RYCINA 11.18 Kora i rdzeń węzła limfatycznego małpy pokazane pod średnim powiększeniem

RYCINA 11.19 Węzeł limfatyczny małpy pokazany pod dużym powiększeniem

RYCINA 11.20 Skrawek śledziony małpy pokazany pod małym powiększeniem

RYCINA 11.21 Skrawek śledziony człowieka. Widoczne są grudki limfatyczne, okołotętnicza pochewka limfatyczna oraz miazga biała i miazga czerwona

RYCINA 11.22 Skrawek grasicy małpy. Widoczne są kora i rdzeń płacika oraz występujące w nich struktury

RYCINA 11.23 Skrawek grasicy człowieka. Widoczne są ciałka grasicze Hassalla z otaczającą je tkanką

RYCINA 11.24 Skrawek migdałka podniebiennego człowieka. Widoczne są krypty i pozostałe szczegóły budowy 

ROZDZIAŁ 12 Powłoki ciała

PODROZDZIAŁ 1 Skóra cienka

RYCINA 12.1 Składniki tkanki łącznej skóry właściwej pochodzącej ze skóry cienkiej ramienia 

RYCINA 12.2 Skóra cienka: naskórek i składniki skóry właściwej

RYCINA 12.3 Skóra: naskórek, skóra właściwa i tkanka podskórna owłosionej skóry głowy 

RYCINA 12.4 Owłosiona, cienka skóra głowy: mieszki włosowe i otaczające je struktury 

RYCINA 12.5 Mieszek włosowy i otaczające go struktury: cebulka włosa, gruczoł potowy, gruczoł łojowy oraz mięsień napinający włos (przekrój podłużny)

PODROZDZIAŁ 2 Skóra gruba

RYCINA 12.6 Składniki tkanki łącznej skóry właściwej skóry grubej dłoni 

RYCINA 12.7 Skóra gruba: naskórek, skóra właściwa i tkanka podskórna dłoni 

RYCINA 12.8 Skóra gruba dłoni, powierzchowne warstwy komórkowe oraz barwnik melanina 

RYCINA 12.9 Skóra gruba: naskórek i powierzchowne warstwy komórek 

RYCINA 12.10 Gruczoł potowy apokrynowy: części wydzielnicze i wyprowadzające

RYCINA 12.11 Gruczoł potowy ekrynowy (przekrój poprzeczny i wygląd trójwymiarowy) 

RYCINA 12.12 Kłębek w skórze właściwej skóry grubej 

RYCINA 12.13 Ciałka Paciniego w skórze właściwej skóry grubej (przekroje poprzeczny i podłużny)

RYCINA 12.14 Skrawek skóry cienkiej małpy pokazujący składniki naskórka i skóry właściwej

RYCINA 12.15 Owłosiona skóra ludzkiej głowy z widocznymi mieszkami włosowymi wraz z otaczającymi tkankami skóry właś ciwej 

RYCINA 12.16 Skrawek ludzkiej skóry grubej (dłoni) przedstawiający naskórek, skórę właściwą i ich składniki 

RYCINA 12.17 Skrawek ludzkiej skóry grubej pokazujący warstwy naskórka

RYCINA 12.18 Powiększenie duże skrawka ludzkiej skóry grubej przedstawiające warstwy naskórka, ciałka Meissnera i leżącą poniżej skórę właściwą 

RYCINA 12.19 Skrawek ludzkiej skóry właściwej zawierającej przewody wyprowadzające i komórki wydzielnicze gruczołów potowych otoczone komórkami mioepitelialnymi

RYCINA 12.20 Ludzki gruczoł potowy wraz z przewodami wyprowadzającymi i komórkami mioepitelialnymi widziany pod większym powiększeniem

RYCINA 12.21 Ciałko Paciniego wraz z otaczającymi strukturami skóry właściwej małpy (samca)

ROZDZIAŁ 13 Układ pokarmowy, część I: jama ustna i duże gruczoły ślinowe

PODROZDZIAŁ 1 Jama ustna 

RYCINA 13.1 Przekrój strzałkowy zęba

RYCINA 13.2 Przekrój języka w tylnym odcinku ukazujący brodawki okolone, położenie kubków smakowych i związanych z nimi gruczołów surowiczych 

RYCINA 13.3 Grzbietowa powierzchnia języka z widocznymi różnego rodzaju brodawkami oraz migdałkami

RYCINA 13.4 Przekrój przez nabłonek języka ukazujący kubek smakowy i jego komórki rozciągające się przez całą szerokość nabłonka wielowarstwowego płaskiego

RYCINA 13.5 Warga (przekrój podłużny)

RYCINA 13.6 Okolica przednia języka: koniec języka (przekrój podłużny)

RYCINA 13.7 Język: brodawka okolona (przekrój poprzeczny)

RYCINA 13.8 Język: brodawki nitkowate i brodawka grzybowata

RYCINA 13.9 Język: kubki smakowe

RYCINA 13.10 Język (część tylna): za brodawkami okolonymi w pobliżu migdałków językowych (przekrój podłużny) 

RYCINA 13.11 Migdałki językowe (przekrój poprzeczny)

RYCINA 13.12 Ząb wysuszony (przekrój podłużny). Niebarwiony szlif zęba

RYCINA 13.13 Ząb wysuszony: połączenie szkliwno-zębinowe. Niebarwiony szlif zęba

RYCINA 13.14 Ząb wysuszony: połączenie cementowo-zębinowe. Niebarwiony szlif zęba

RYCINA 13.15 Rozwój zęba (przekrój podłużny)

RYCINA 13.16 Rozwój zęba: szczegóły połączenia szkliwno-zębinowego

PODROZDZIAŁ 2 Główne gruczoły ślinowe (ślinianki) 

RYCINA 13.17 Gruczoły ślinowe. Na rycinie uwidoczniono różne rodzaje odcinków wydzielniczych (surowiczy, śluzowy i mieszany z półksiężycami surowiczymi) oraz różne rodzaje przewodów (wstawki, przewody prążkowane i śródpłacikowe), a także komórki mioepitelialne gruczołów ślinowych

RYCINA 13.18 Gruczoł ślinowy przyuszny

RYCINA 13.19 Gruczoł ślinowy podżuchwowy

RYCINA 13.20 Gruczoł ślinowy podjęzykowy 

RYCINA 13.21 Gruczoł ślinowy surowiczy: gruczoł przyuszny

RYCINA 13.22 Gruczoł ślinowy mieszany: gruczoł podjęzykowy

RYCINA 13.23 Grzbietowa powierzchnia języka ludzkiego. Zdjęcie pokazuje brodawki nitkowate i brodawkę grzybowatą z kubkami smakowymi 

RYCINA 13.24 Grzbietowa powierzchnia języka ludzkiego. Zdjęcie ukazuje brodawkę okoloną z otaczającymi ją strukturami

RYCINA 13.25 Brodawka grzybowata małpy; fragment ukazujący kubki smakowe 

RYCINA 13.26 Skrawek surowiczego gruczołu ślinowego przyusznego małpy, ukazujący przewód prążkowany i pęcherzyki surowicze

RYCINA 13.27 Gruczoł surowiczo-śluzowy (podżuchwowy) małpy, ukazujący pęcherzyki surowicze i cewki śluzowe oraz różne przewody wyprowadzające 

RYCINA 13.28 Fragment ślinianki surowiczo-śluzowej (podżuchwowej) małpy, ukazujący pęcherzyki surowicze i cewki śluzowe 

RYCINA 13.29 Skrawek gruczołu ślinowego śluzowo-surowiczego (podjęzykowego) małpy z cewkami śluzowymi, półksiężycami surowiczymi i przewodami wyprowadzającymi

RYCINA 13.30 Skrawek gruczołu ślinowego śluzowo-surowiczego (podjęzykowego) małpy. Widoczne są cewki śluzowe, półksiężyce surowicze oraz przewody wyprowadzające

ROZDZIAŁ 14 Układ pokarmowy, część II: przełyk i żołądek

PODROZDZIAŁ 1 Przełyk 

RYCINA 14.1 Cztery warstwy ściany przełyku (błona śluzowa, błona podśluzowa, błona mięś niowa, przydanka) i charakterystyka ich budowy

RYCINA 14.2 Przełyk: ściana odcinka górnego (przekrój poprzeczny)

RYCINA 14.3 Przełyk: odcinek górny (przekrój poprzeczny)

RYCINA 14.4 Przełyk: odcinek dolny (przekrój poprzeczny)

RYCINA 14.5 Przełyk: odcinek górny – błona śluzowa i błona podśluzowa (przekrój podłużny)

RYCINA 14.6 Przełyk: ściana dolnego odcinka (przekrój poprzeczny) 

RYCINA 14.7 Połączenie przełykowo-żołądkowe 

RYCINA 14.8 Połączenie przełykowo-żołądkowe (przekrój poprzeczny) 

PODROZDZIAŁ 2 Żołądek

RYCINA 14.9 Cztery warstwy ściany żołądka (błona śluzowa, błona podśluzowa, błona mięśniowa i błona surowicza) oraz ich charakterystyczne składniki 

RYCINA 14.10 Żołądek: okolica dna i trzonu (przekrój poprzeczny) 

RYCINA 14.11 Żołądek: błona śluzowa dna i trzonu (przekrój poprzeczny) 

RYCINA 14.12 Żołądek: okolica dna i trzonu (skrawek plastikowy)

RYCINA 14.13 Żołądek: część powierzchniowa błony śluzowej (dna) żołądka

RYCINA 14.14 Żołądek: część podstawna błony śluzowej dna żołądka 

RYCINA 14.15 Okolica odźwiernika żołądka

RYCINA 14.16 Połączenie odźwiernikowo-dwunastnicze (przekrój podłużny) 

RYCINA 14.17 Przekrój poprzeczny przełyku małpy z widocznymi elementami składowymi jego ściany. Gruczoły właściwe przełyku znajdują się w błonie podśluzowej

RYCINA 14.18 Przekrój przez ścianę przełyku człowieka (powiększenie większe). Widoczne nabłonek i blaszka właściwa błony śluzowej  

RYCINA 14.19 Połączenie przełykowo-żołądkowe człowieka. Widoczna gwałtowna zmiana budowy nabłonka w złączu

RYCINA 14.20 Ściana żołądka małpy z okolicy dna/trzonu (powiększenie małe) 

RYCINA 14.21 Ściana żołądka człowieka okolicy dna/trzonu (powiększenie małe)

RYCINA 14.22 Okolica dna/trzonu żołądka małpy. Widoczne dołki żołądkowe i gruczoły żołądkowe z różnymi komórkami 

RYCINA 14.23 Cienki skrawek plastikowy powierzchni światła żołądka okolicy dna/trzonu małpy

RYCINA 14.24 Skrawek okolicy dna/trzonu żołądka małpy. Widoczne podstawy gruczołów żołądkowych

ROZDZIAŁ 15 Układ pokarmowy, część III: jelito cienkie i jelito grube

PODROZDZIAŁ 1 Jelito cienkie 

RYCINA 15.1 Różne typy komórek i warstwy w ścianie jelita cienkiego

RYCINA 15.2 Jelito cienki: dwunastnica (przekrój podłużny) 

RYCINA 15.3 Jelito cienkie: dwunastnica (przekrój poprzeczny)

RYCINA 15.4 Jelito cienkie: jelito czcze (przekrój poprzeczny)

RYCINA 15.5 Gruczoły jelitowe z komórkami Panetha i komórkami enteroendokrynowymi 

RYCINA 15.6 Jelito cienkie: jelito czcze z komórkmi Panetha

RYCINA 15.7 Jelito cienkie: jelito kręte z grudkami limfatycznymi (kępkami Peyera) (przekrój poprzeczny) 

RYCINA 15.8 Jelito cienkie: kosmki (przekroje podłużny i poprzeczny) 

RYCINA 15.9 Ultrastruktura mikrokosmków w komórce absorpcyjnej jelita cienkiego 

PODROZDZIAŁ 2 Jelito grube

RYCINA 15.10 Różne komórki i warstwy ściany jelita grubego (widok ogólny, przekrój poprzeczny)

RYCINA 15.11 Jelito grube: okrężnica i krezka (widok ogólny, przekrój poprzeczny) 

RYCINA 15.12 Jelito grube: ściana okrężnicy (przekrój poprzeczny) 

RYCINA 15.13 Jelito grube: ściana okrężnicy (przekrój poprzeczny)

RYCINA 15.14 Wyrostek robaczkowy (widok ogólny, przekrój poprzeczny) 

RYCINA 15.15 Odbytnica (widok ogólny, przekrój poprzeczny) 

RYCINA 15.16 Połączenie odbytowo-odbytnicze (przekrój podłużny) 

RYCINA 15.17 Przekrój poprzeczny dwunastnicy kota przedstawia jej charakterystyczne cechy. Komórki wydzielające śluz barwią się purpurowo 

RYCINA 15.18 Powiększenie większe dwunastnicy małpy z gruczołami jelitowymi i charakterystycznymi gruczołami dwunastniczymi 

RYCINA 15.19 Duże powiększenie kosmka dwunastnicy człowieka, przedstawiające jego budowę

RYCINA 15.20 Przekrój jelita czczego człowieka, ukazujący błonę śluzową z komórkami Panetha w gruczołach jelitowych

RYCINA 15.21 Przekrój jelita czczego kota, ukazujący dna gruczołów jelitowych z komórkami Panetha

RYCINA 15.22 Przekrój jelita krętego człowieka ukazujący kępkę Peyera i nagromadzenie limfocytów w błonie śluzowej

RYCINA 15.23 Przekrój okrężnicy człowieka z fałdami przejściowymi, gruczołami jelitowymi oraz przekrojem taśmy okrężnicy 

RYCINA 15.24 Budowa ściany okrężnicy małpy (materiał zatopiony w plastiku) 

ROZDZIAŁ 16 Układ pokarmowy, część IV: narządy dodatkowe układu pokarmowego (wątroba, trzustka i pęcherzyk żółciowy) 

PODROZDZIAŁ 1 Wątroba 

RYCINA 16.1 Fragment wątroby uwidaczniający szczegóły zrazika wątrobowego

RYCINA 16.2 Wątroba świni (widok ogólny, przekrój poprzeczny)

RYCINA 16.3 Wątroba małpy (widok ogólny, przekrój poprzeczny)

RYCINA 16.4 Wątroba wołu: zraziki wątrobowe (przekrój poprzeczny)

RYCINA 16.5 Fragment zrazika wątrobowego (przekrój poprzeczny)

RYCINA 16.6 Kanaliki żółciowe w zraziku wątrobowym (preparat traktowany kwasem osmowym)

RYCINA 16.7 Komórki Browicza–Kupffera w zraziku wątrobowym (po podaniu tuszu chińskiego) 

RYCINA 16.8 Ziarenka glikogenu w komórkach wątrobowych (hepatocytach)

RYCINA 16.9 Włókna siateczkowe w zraziku wątrobowym

RYCINA 16.10 Sinusoidy wątroby, przestrzeń Dissego, hepatocyty i komórki śródbłonka w zraziku wątrobowym

PODROZDZIAŁ 2 Trzustka 

RYCINA 16.11 Fragment trzustki z układem przewodów wyprowadzających części zewnątrzwydzielniczej 

RYCINA 16.12 Część zewnątrz- i wewnątrzwydzielnicza trzustki (fragment narządu)

RYCINA 16.13 Wyspa trzustkowa

RYCINA 16.14 Wyspa trzustkowa (barwienie specjalne)

RYCINA 16.15 Trzustka: części egzokrynowa i endokrynowa (wyspa trzustkowa)

RYCINA 16.16 Barwienie immunohistochemiczne wyspy trzustkowej ssaka

PODROZDZIAŁ 3 Pęcherzyk żółciowy

RYCINA 16.17 Ściana pęcherzyka żółciowego

RYCINA 16.18 Obraz wątroby świni w małym powiększeniu ukazujący zraziki wątrobowe otoczone przegrodami łącznotkankowymi 

RYCINA 16.19 Przestrzeń wrotna wątroby świni ukazująca obecne w niej elementy

RYCINA 16.20 Ziarenka glikogenu w hepatocytach we fragmencie zrazika wątrobowego otaczającego żyłę centralną 

RYCINA 16.21 Fragment zrazika wątroby gryzonia po podaniu dożylnym tuszu chińskiego w celu ukazania aktywności fagocytarnej komórek Browicza–Kupffera

RYCINA 16.22 Skrawek trzustki małpy w małym powiększeniu ukazujący wyspy trzustkowe otoczone pęcherzykami zewnątrzwydzielniczymi 

RYCINA 16.23 Wyspa trzustkowa, przewód wyprowadzający i pęcherzyki trzustkowe u małpy w dużym powiększeniu 

RYCINA 16.24 Bardziej szczegółowy obraz wyspy trzustkowej małpy, przewód wyprowadzający i otaczające komórki 

RYCINA 16.25 Skrawek pęcherzyka żółciowego małpy w małym powiększeniu ukazujący budowę jego ściany

ROZDZIAŁ 17 Układ oddechowy 

RYCINA 17.1 Fragment płuca przedstawiony w trzech płaszczyznach, a także w przekroju poprzecznym. Powiększone oskrzeliki i pneumocyty typu II (zaznaczone kółkiem) przedstawiono na rycinach 17.2 i 17.3

RYCINA 17.2 Wewnętrzna budowa oskrzelika oddechowego płuca pokazująca bezpośrednią bliskość między powietrzem pęcherzyka, krwią naczynia krwionośnego włosowatego i makrofagiem – komórką pyłową

RYCINA 17.3 Komórka pęcherzykowa typu II (w dużym powiększeniu) 

RYCINA 17.4 Nabłonek węchowy i małżowina nosowa górna (widok ogólny)

RYCINA 17.5 Błona śluzowa węchowa: szczegóły budowy strefy przejściowej

RYCINA 17.6 Błona śluzowa okolicy węchowej jamy nosa: strefa przejściowa

RYCINA 17.7 Nagłośnia (przekrój podłużny) 

RYCINA 17.8 Krtań (przekrój czołowy) 

RYCINA 17.9 Tchawica – widok ogólny (przekrój poprzeczny)

RYCINA 17.10 Ściana tchawicy (przekrój)

RYCINA 17.11 Płuco (widok ogólny)

RYCINA 17.12 Oskrzele śródpłucne (przekrój poprzczny) 

RYCINA 17.13 Oskrzele śródpłucne, płytki chrzęstne i otaczające pęcherzyki płucne 

RYCINA 17.14 Oskrzelik końcowy (przekrój poprzeczny)

RYCINA 17.15 Oskrzelik oddechowy, przewód pęcherzykowy i pęcherzyki płucne

RYCINA 17.16 Płuco: oskrzelik końcowy, oskrzelik oddechowy, przewody pęcherzykowe, pęcherzyki oraz naczynie krwionośne 

RYCINA 17.17 Ściany pęcherzyków płucnych i komórki pęcherzykowe

RYCINA 17.18 Przekrój przez pęcherzyki płucne przylegające do ściany oskrzelika

RYCINA 17.19 Ultrastruktura płuca ukazana w niewielkim powiększeniu. Widać część ściany oskrzelika i przylegające pęcherzyki płucne

RYCINA 17.20 Przekrój ludzkiej jamy nosowej pokazujący przejście i różnice między nabłonkiem oddechowym urzęsionym (po lewej stronie) oraz nabłonkiem węchowym (po prawej stronie) 

RYCINA 17.21 Przekrój tchawicy małpy pokazujący nabłonek wielorzędowy walcowaty urzęsiony oraz podtrzymującą chrząstkę szklistą

RYCINA 17.22 Przekrój oskrzeli śródpłucnych wraz z otaczającymi tkankami płucnymi małpy 

RYCINA 17.23 Przekrój ludzkiego nabłonka wielorzędowego walcowatego urzęsionego oskrzela śródpłucnego zatopionego w plastyku

RYCINA 17.24 Przekrój poprzeczny oskrzelika oraz otaczających tkanek u małpy 

RYCINA 17.25 Oskrzelik o małej średnicy w płucu małpy otaczony pęcherzykami

RYCINA 17.26 Oskrzelik końcowy małpy otaczony pęcherzykami 

RYCINA 17.27 Oskrzelik oddechowy z pęcherzykami płucnymi małpy otaczony pęcherzykami  

ROZDZIAŁ 18 Układ moczowy 

RYCINA 18.1 Przekrój strzałkowy nerki przedstawiający jej korę i rdzeń wraz z naczyniami krwionośnymi oraz przewodami wydalającymi, wśród których są miedniczka i moczowód 

RYCINA 18.2 Porównanie histologicznych obrazów naczyń krwionośnych, różnych kanalików nefronu oraz przewodów zbiorczych

RYCINA 18.3 Nerka: kora, rdzeń, piramida, brodawka i kielich mniejszy (widok ogólny) 

RYCINA 18.4 Kora nerki i strefa zewnętrzna rdzenia

RYCINA 18.5 Kora nerki: aparat przykłębuszkowy

RYCINA 18.6 Kora nerki: ciałko nerkowe, aparat przykłębuszkowy i kanaliki kręte

RYCINA 18.7 Nerka: ultrastruktura komórek kanalika krętego I rzędu

RYCINA 18.8 Nerka: ultrastruktura powierzchni wierzchołkowej komórki kanalika krętego I rzędu

RYCINA 18.9 Nerka: mikrofotografia z mikroskopu elektronowego skanującego podocytów (listka trzewnego nabłonka torebki kłębuszka) otaczających naczynia krwionośne włosowate kłębuszka

RYCINA 18.10 Nerka: mikrofotografia podocytu i przylegających do niego naczyń krwionośnych włosowatych w ciałku nerkowym z mikroskopu elektronowego transmisyjnego

RYCINA 18.11 Rdzeń nerki: okolica brodawki (przekrój poprzeczny)

RYCINA 18.12 Rdzeń nerki: zewnętrzna powierzchnia brodawki (przekrój podłużny)

RYCINA 18.13 Nerka: przewody części rdzeniowej (przekrój podłużny) 

RYCINA 18.14 Układ moczowy: moczowód (przekrój poprzeczny)

RYCINA 18.15 Przekrój ściany moczowodu (przekrój poprzeczny)

RYCINA 18.16 Moczowód (przekrój poprzeczny) 

RYCINA 18.17 Pęcherz moczowy: ściana (przekrój poprzeczny) 

RYCINA 18.18 Pęcherz moczowy: błona śluzowa obkurczona (przekrój poprzeczny) 

RYCINA 18.19 Pęcherz moczowy: błona śluzowa rozciągnięta (przekrój poprzeczny)

RYCINA 18.20 Mikrofotografia jednopłatowej nerki gryzonia (ludzka nerka jest wielopłatowa), uzyskana pod małym powiększeniem 

RYCINA 18.21 Mikrofotografia przekrojonej kory nerki gryzonia uzyskana pod większym powiększeniem, uwidacznia jej części składowe 

RYCINA 18.22 Przekrój kory nerki ludzkiej uwidaczniający ciałko nerkowe oraz otaczające je przewody

RYCINA 18.23 Przekrój podłużny okolicy rdzeniowej nerki małpy z widocznymi różnymi kanalikami i naczyniami krwionośnymi  

RYCINA 18.24 Przekrój podłużny przewodów brodawkowych w brodawce nerkowej małpy uwidaczniający nabłonek jednowarstwowy walcowaty wraz z otaczającymi tkankami 

RYCINA 18.25 Przekrój poprzeczny moczowodu małpy wraz z nabłonkiem przejściowym, warstwami mięśni gładkich oraz otaczającymi tkankami

RYCINA 18.26 Przekrój ściany pustego pęcherza małpy i wygląd nabłonka przejściowego

RYCINA 18.27 Przekrój rozciągniętej ściany pęcherza małpy i wygląd nabłonka przejściowego

ROZDZIAŁ 19 Układ dokrewny

PODROZDZIAŁ 1 Hormony i przysadka

RYCINA 19.1 Podwzgórze i przysadka. Rycina przedstawia połączenie podwzgórza i przysadki za pomocą elementów układu nerwowego (aksonów) i naczyń. Pokazane są również główne komórki, tkanki i narządy docelowe reagujące na hormony wytwarzane przez przysadkę gruczołową i przysadkę nerwową 

RYCINA 19.2 Przysadka (widok ogólny, przekrój strzałkowy) 

RYCINA 19.3 Przysadka: część dalsza, część pośrednia i część nerwowa

RYCINA 19.4 Przysadka: część dalsza (przekrój) 

RYCINA 19.5 Rodzaje komórek w przysadce

RYCINA 19.6 Przysadka: część dalsza, część pośrednia i płat tylny 

PODROZDZIAŁ 2 Tarczyca, gruczoły przytarczyczne i nadnercza

RYCINA 19.7 Na rycinie pokazana jest mikroskopowa budowa tarczycy i gruczołów przytarczycznych

RYCINA 19.8 Budowa nadnerczy na poziomie mikroskopowym 

RYCINA 19.9 Tarczyca psa (widok ogólny) 

RYCINA 19.10 Tarczyca psa (przekrój)

RYCINA 19.11 Fragment tarczycy i przytarczycy psa (przekrój) 

RYCINA 19.12 Tarczyca i gruczoł przytarczyczny

RYCINA 19.13 Nadnercza

RYCINA 19.14 Nadnercze: kora i rdzeń

RYCINA 19.15 Przekrój części dalszej przysadki ludzkiej przedstawiający w powiększeniu większym różne rodzaje komórek 

RYCINA 19.16 Przekrój przysadki ludzkiej przedstawiający fragment części nerwowej (strona lewa), części pośredniej (środek) i części dalszej (strona prawa) 

RYCINA 19.17 Duże powiększenie części nerwowej przysadki ludzkiej przedstawiające pituicyty i kule Herringa otoczone przez aksony niezmielinizowane 

RYCINA 19.18 Fragment tarczycy psa przedstawiający pęcherzyki z obkurczonym koloidem i rozproszone komórki przypęcherzykowe (komórki C) 

RYCINA 19.19 Fragment tarczycy małpy z pęcherzykami wypełnionymi koloidem oraz fragment przytarczycy zawierającej komórki główne i oksyfilne

RYCINA 19.20 Przekrój przytarczycy małpy przedstawiający skupiska komórek oksyfilnych zlokalizowane między komórkami głównymi 

RYCINA 19.21 Część górna kory nadnercza małpy przedstawiająca dwie górne warstwy 

RYCINA 19.22 Przekrój nadnercza małpy przedstawiający warstwy pasmowatą i siatkowatą kory oraz rdzeń 

ROZDZIAŁ 20 Układ rozrodczy męski 

PODROZDZIAŁ 1 Jądro

RYCINA 20.1 Budowa wewnętrzna jądra

RYCINA 20.2 Różne fazy spermiogenezy

RYCINA 20.3 Budowa dojrzałego plemnika

RYCINA 20.4 Jądro (przekrój brzeżny)

RYCINA 20.5 Jądro: kanaliki plemnikotwórcze (przekrój poprzeczny)

RYCINA 20.6 Jądro: spermatogeneza w kanalikach plemnikotwórczych (przekrój poprzeczny)

RYCINA 20.7 Przekrój poprzeczny przez kanaliki plemnikotwórcze ukazujący komórki podporowe Sertolego, spermatogonie i spermatydy w różnych stadiach rozwoju 

RYCINA 20.8 Jądro małpy: różne stadia spermatogenezy

RYCINA 20.9 Ultrastruktura komórki Sertolego i komórek otaczających

RYCINA 20.10 Kanaliki plemnikotwórcze, kanaliki proste, sieć jądra i przewodziki odprowadzające jądra 

RYCINA 20.11 Przewodziki odprowadzające jądra i przewód najądrza

RYCINA 20.12 Przewód najądrza (przekrój poprzeczny)

RYCINA 20.13 Nasieniowód (przekrój poprzeczny)

RYCINA 20.14 Bańka nasieniowodu (przekrój poprzeczny)

PODROZDZIAŁ 2 Gruczoły dodatkowe układu rozrodczego męskiego

RYCINA 20.15 Rozmieszczenie jąder i dodatkowych narządów rozrodczych męskich

RYCINA 20.16 Gruczoł krokowy i część sterczowa cewki moczowej 

RYCINA 20.17 Gruczoł krokowy: pęcherzyki gruczołowe i kamyki sterczowe

RYCINA 20.18 Gruczoł krokowy: gruczoły stercza z kamykami sterczowymi

RYCINA 20.19 Pęcherzyk nasienny

RYCINA 20.20 Gruczoł opuszkowo-cewkowy

RYCINA 20.21 Prącie człowieka (przekrój poprzeczny)

RYCINA 20.22 Część gąbczasta cewki moczowej (przekrój poprzeczny)

RYCINA 20.23 Przekrój jądra psa w małym powiększeniu przedstawia naczynia krwionośne jądra i przekroje przewodu najądrza

RYCINA 20.24 Przekrój poprzeczny kanalików plemnikotwórczych ukazujący ich zawartość 

RYCINA 20.25 Powiększenie duże fragmentu kanalika plemnikotwórczego gryzonia przedstawiające różne typy komórek i ich rozwój 

RYCINA 20.26 Przekroje przewodu najądrza małpy ukazujące szczegóły ich budowy i zawartość

RYCINA 20.27 Rozmaz ludzkich plemników ukazujący ich dojrzałe formy z widocznymi czapeczkami akrosomalnymi 

RYCINA 20.28 Przekrój poprzeczny nasieniowodu psa z widocznymi warstwami mięśniowymi i przydanką

RYCINA 20.29 Przekrój gruczołu krokowego psa zawierający odcinki wydzielnicze i włóknisto- -mięśniową tkankę łączną

RYCINA 20.30 Przekrój poprzeczny prącia małpy ukazujący tkanki wzwodowe

ROZDZIAŁ 21 Układ rozrodczy żeński 

PODROZDZIAŁ 1 Jajnik i macica

RYCINA 21.1 Sekwencja zmian zachodzących podczas rozwoju pęcherzyków jajnikowych kończąca się owulacją i wytworzeniem ciałka żółtego. Dodatkowo, zmiany w ścianie macicy podczas cyklu menstruacyjnego są skorelowane z hormonami przysadki i funkcją jajników

RYCINA 21.2 Jajnik

RYCINA 21.3 Anatomia narządów żeńskiego układu rozrodczego

RYCINA 21.4 Jajnik: różne stadia rozwoju pęcherzyków (widok ogólny)

RYCINA 21.5 Jajnik: przekrój podłużny jajnika kota ukazujący liczne pęcherzyki jajnikowe i ciałka żółte

RYCINA 21.6 Jajnik: przekrój przez korę jajnika i rozwijające się pęcherzyki

RYCINA 21.7 Jajnik: kora jajnika, pęcherzyki pierwotne i zawiązkowe

RYCINA 21.8 Pęcherzyki jajnikowe zawiązkowe i pierwotne

RYCINA 21.9 Jajnik: pęcherzyk jajnikowy dojrzewający w jajniku kota

RYCINA 21.10 Jajnik: oocyt I rzędu i fragment pęcherzyka dojrzałego 

RYCINA 21.11 Ciałko żółte (widok ogólny)

RYCINA 21.12 Ciałko żółte: komórki luteinowe i komórki paraluteinowe 

RYCINA 21.13 Jajnik ludzki: fragment ciałka żółtego i ciałka białawego

RYCINA 21.14 Jajowód: bańka z krezką jajowodu (widok ogólny, przekrój poprzeczny)

RYCINA 21.15 Jajowód: fałdy błony śluzowej 

RYCINA 21.16 Jajowód: nabłonek wyścielający

RYCINA 21.17 Macica: faza proliferacyjna (pęcherzykowa)

RYCINA 21.18 Macica: faza wydzielnicza (lutealna)

RYCINA 21.19 Ściana macicy (endometrium): faza wydzielnicza (lutealna)

RYCINA 21.20 Ściana macicy: wczesna faza miesiączkowa

RYCINA 21.21 Fragment jajnika kota z widocznymi pęcherzykami w różnych stadiach rozwoju, powiększenie małe

RYCINA 21.22 Budowa rozwijającego się pęcherzyka pierwotnego w korze jajnika wraz z komórkami otaczającymi i przylegającym pęcherzykiem atrezyjnym 

RYCINA 21.23 Charakterystyczny obraz dojrzewającego wtórnego pęcherzyka jajnikowego w korze jajnika

RYCINA 21.24 Obszar lejka jajowodu małpy, ukazujący budowę błony śluzowej

RYCINA 21.25 Fragment błony śluzowej jajowodu małpy, ukazujący różne typy komórek

RYCINA 21.26 Fragment ludzkiej macicy w fazie wzrostowej

RYCINA 21.27 Fragment ludzkiej macicy z fazy menstruacyjnej 

RYCINA 21.28 Fragment ludzkiej macicy z późnej fazy menstruacyjnej, ukazujący warstwę podstawną endometrium i części podstawne gruczołów macicznych pozostałe po złuszczeniu warstwy czynnościowej

PODROZDZIAŁ 2 Szyjka macicy, pochwa, łożysko i gruczoły mlekowe

RYCINA 21.29 Szyjka macicy, kanał szyjki i sklepienie pochwy (przekrój podłużny) 

RYCINA 21.30 Pochwa (przekrój podłużny) 

RYCINA 21.31 Glikogen w ludzkim nabłonku pochwy

RYCINA 21.32 Cytologia eksfoliatywna pochwy (wymazy z pochwy) z różnych okresów faz rozrodczych

RYCINA 21.33 Pochwa: nabłonek powierzchniowy

RYCINA 21.34 Łożysko ludzkie (widok ogólny) 

RYCINA 21.35 Kosmki kosmówki: łożysko z wczesnego okresu ciąży

RYCINA 21.36 Kosmki kosmówki: łożysko w okresie okołoporodowym

RYCINA 21.37 Gruczoł mlekowy nieczynny

RYCINA 21.38 Gruczoł mlekowy: mikrofotografia gruczołu nieczynnego

RYCINA 21.39 Gruczoł mlekowy podczas proliferacji we wczesnym okresie ciąży 

RYCINA 21.40 Gruczoł mlekowy pobudzony do rozwoju i na wczesnym jego etapie

RYCINA 21.41 Gruczoł mlekowy z późnego okresu ciąży

RYCINA 21.42 Gruczoł mlekowy w okresie laktacji

RYCINA 21.43 Gruczoł mlekowy w okresie laktacji

RYCINA 21.44 Fragment pochwy małpy, ukazujący jej nabłonek i podścielającą go tkankę łączną 

RYCINA 21.45 Fragment płacika ludzkiego gruczołu mlekowego zawierający przewody i otaczającą tkankę łączną; początek aktywacji gruczołu 

RYCINA 21.46 Fragment płacika gruczołu mlekowego czynnego małpy z okresu ciąży, zawierający rozwijające się pęcherzyki 

RYCINA 21.47 Fragment gruczołu mlekowego gryzonia z okresu laktacji ukazujący pęcherzyki z substancją wydzielniczą i przewód wyprowadzający międzypłacikowy 

ROZDZIAŁ 22 Narządy zmysłów: narząd wzroku i narząd słuchu

PODROZDZIAŁ 1 Narząd wzroku

RYCINA 22.1 Budowa wnętrza oka

RYCINA 22.2 Komórki tworzące siatkówkę receptorową

RYCINA 22.3 Powieka (przekrój strzałkowy)

RYCINA 22.4 Gruczoł łzowy 

RYCINA 22.5 Rogówka (przekrój poprzeczny)

RYCINA 22.6 Gałka oczna (przekrój strzałkowy) 

RYCINA 22.7 Część tylna gałki ocznej: twardówka, naczyniówka, tarcza nerwu wzrokowego, nerw wzrokowy, siatkówka i dołek środkowy (widok ogólny) 

RYCINA 22.8 Warstwy naczyniówki i siatkówki (szczegóły budowy) 

RYCINA 22.9 Oko: warstwy siatkówki i naczyniówki (szczegóły budowy)

RYCINA 22.10 Fragment tylnej części gałki ocznej z siatkówką i dołkiem środkowym 

RYCINA 22.11 Tarcza (brodawka, krążek) nerwu wzrokowego, nerw wzrokowy oraz fragment siatkówki z tylnego odcinka gałki ocznej 

RYCINA 22.12 Fragment tylnej części siatkówki z żółtym barwnikiem plamki żółtej

PODROZDZIAŁ 2 Narząd słuchu 

RYCINA 22.13 Wewnętrzna budowa ucha

RYCINA 22.14 Ślimak 

RYCINA 22.15 Narząd spiralny (narząd Cortiego) 

RYCINA 22.16 Ucho wewnętrzne: ślimak (przekrój pionowy)

RYCINA 22.17 Ucho wewnętrzne: schody środkowe i narząd spiralny Cortiego

RYCINA 22.18 Ucho wewnętrzne: schody środkowe i narząd spiralny Cortiego

RYCINA 22.19 Ucho wewnętrzne: narząd spiralny Cortiego w schodach środkowych

RYCINA 22.20 Tylna okolica gałki ocznej małpy. Widać jak nerw wzrokowy wychodzi z oka w miejscu tarczy nerwu wzrokowego

RYCINA 22.21 Fragment oka małpy pokazujący różne warstwy siatkówki

RYCINA 22.22 Fragment ślimaka małpy. Widać przewody, ich zawartość i otaczające struktury 

RYCINA 22.23 Narząd spiralny małpy (duże powiększenie)

Indeks

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

54,00 zł
45,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 47,90 zł
139,00 zł
119,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 119,90 zł
179,00 zł
152,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 152,00 zł
64,00 zł
56,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 49,30 zł
139,00 zł
123,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 123,00 zł
189,00 zł
162,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 151,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

203,00 zł
176,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 169,20 zł
243,00 zł
208,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 201,30 zł
203,00 zł
178,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 171,60 zł
54,00 zł
47,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 47,90 zł
59,00 zł
51,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,90 zł
52,00 zł
45,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 45,90 zł

POLECAMY

110,00 zł
95,70 zł
Najniższa cena z 30 dni: 95,70 zł
259,00 zł
227,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 220,90 zł
507,00 zł
431,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 418,90 zł
42,00 zł
36,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 36,90 zł
169,00 zł
148,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 139,90 zł
169,00 zł
148,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 139,90 zł
169,00 zł
148,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 139,90 zł
59,50 zł
47,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 47,60 zł
60,00 zł
54,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 54,00 zł
49,90 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,90 zł
49,00 zł
43,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,20 zł
140,00 zł
119,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 119,00 zł
84,00 zł
73,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 73,90 zł
49,90 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,90 zł
48,00 zł
42,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 42,90 zł
270,00 zł
243,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 243,00 zł