• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-badania-naukowe-tom-4-na-www_16656_150x190

BADANIA NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE TOM 4

  • Wydawca: Continuo
  • Rok wydania: 2017
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 544
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-62182-66-4
 
80,00 zł
72,00 zł 72,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

"Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 4" pod redakcją Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej 

Przedmowa:

"Przed zastosowaniem wyników badań w praktyce należy poddać je ocenie. Taka ocena wyników badań do zastosowania w praktyce klinicznej to proces złożony i pełen niuansów.

Pielęgniarki w coraz większym stopniu angażują się w planowanie i wykonywanie badań naukowych, co skutkuje nie tylko korzyściami dla zawodu oraz jakości opieki nad pacjentami, ale również przyczynia się do poprawy opieki w całym systemie ochrony zdrowia.

Badanie pielęgniarskie jest usystematyzowanym procesem badawczym mającym na celu rozwój wiedzy z zakresu ważnych elementów zawodu pielęgniarskiego, czyli praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych, edukacji, zarządzania w pielęgniarstwie oraz technik informatycznych.

Badania kliniczne z zakresu pielęgniarstwa jest procesem badawczym nastawionym na zdobywanie i poszerzanie wiedzy użytecznej w praktyce pielęgniarskiej, jak równiez na polepszenie poziomu zdrowia społeczeństwa oraz jakości opieki osób będących pod opieką personelu pielęgniarskiego. Ocena badań będących podstawą wytycznych opartych na dowodach naukowych wymaga krytycznego myślenia. i właściwego osądu klinicznego. Bywa, że wyniki badań są niejednozanaczne, a nawet wzajemnie sprzeczne. Dlatego oceniając, czy dane naukowe można zastosować w praktyce, należy wziąć pod uwagę rzetelność, trafność i możliwość uogulnienia dostępnych badań. W tym celu pielęgniarki dokonują selekcji najlepszych dowodów naukowych istotnych w określonych przypadkach pacjentów. Jest to złożony proces, którego częścią jest również intuicja.

Wybór najbardziej adekwatnych dowodów z badań naukowych wymaga właściwego osądu klinicznego. Dodatkowo, rosnący zbiór dowodów naukowych oraz coraz większa intensywność i złożoność opieki wymagają wysoko rozwiniętychzdolności intelektualnych oraz umiejętności krytycznego myślenia. Osiągnięcie takiego poziomu wymaga nierzadko dodatkowego kształcenia, wykraczającego poza przygotowanie kliniczne.

Badania odgrywają bardzo ważną rolę w pielęgniarstwie. Od pielęgniarek w coraz większym stopniu oczekuje się wdrażania praktyki opartej na dowodach naukowych, tzn. stosowania najlepszych możliwych metod wynikających z wyników badań podczas podejmowania decyzji w procesie pielęgnacji. Pielęgniarki w coraz większym stopniu są świadome konieczności oparcia czynności pielęgniarskich oraz decyzji na dowodach, co skutkuje tym, że działania są właściwe, efektywne kosztowo oraz prowadzą do korzystnych wyników terapii u pacjentów.

W niniejszej, już czwartej z kolei publikacji, prezentujemy wyniki kilkudziesięciu badań naukowych przeprowadzanych przez pielęgniarki i położne z różnych ośrodków w kraju. Mamy nadzieję, że przedstawione wyniki posłużą jako źródło inspiracji do aktywnego udziału w rozwoju pielęgniarstwa opartego na dowodach naukowych."

Izabella Uchmanowicz

"Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 4" adresowana jest szczególnie do pielęgniarek oraz położnych praktykujących w szpitalach, przychodniach, zakładach opiekuńczych i leczniczych, w których sprawowana jest opieka nad pacjentem, nauczycieli akademickich oraz studentów.

Spis treści

"Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 4" pod redakcją Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej 

Przedmowa. 

Poziom wiedzy młodzieży na temat zaburzeń odżywiania.

Stres na stanowisku pracy pielęgniarki.

Pielęgnowanie i rehabilitacja pacjentek po mastektomii w pierwszych dobach po zabiegu na podstawie studium przypadku.

Aspekty endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej w diagnostyce i leczeniu nowotworów dróg żółciowych i przewodu trzustkowego (w jęz. ang.).

Wpływ akceptacji choroby na jakość życia chorych z nadciśnieniem tętniczym.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z rakiem płuca – studium przypadku.

Świadomość ostrowskiego społeczeństwa dotycząca wykorzystania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (w jęz. ang.).

Funkcjonowanie numeru alarmowego 112 na terenie Opolszczyzny (w jęz. ang.).

Wiedza i opinie maturzystów na temat transplantacji.

Pozycje ułożeniowe i transfery pacjenta jako występny proces rehabilitacji.

Częstość występowania zespołu kompulsywnego objadania się wśród katowickich maturzystów.

Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą Parkinsona.

Ocena przygotowania pielęgniarek do sprawowania opieki nad pacjentem z depresją.

Ocena zależności między zespołem kruchości, akceptacją choroby a jakością życia w cukrzycy typu 2.

Ocena wiedzy i postaw studentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na temat transplantacji narządów.

Charakterystyka wybranych wskaźników proporcji ciała zielonogórskich studentów i studentek w kontekście ich zachowań zdrowotnych.

Problemy nietrzymania moczu u kobiet w podeszłym wieku.

Dlaczego dziecko nie mówi poprawnie? Wczesne uwarunkowania rozwoju mowy i języka.

Proces pielęgnowania pacjentki ze stwardnieniem rozsianym.

Poziom wiedzy mężczyzn na temat objawów, diagnozowania i leczenia nowotworów stercza.

Znaczenie chirurgii laparoskopowej w leczeniu raka jelita grubego (w jęz. ang.)

Praca pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej a syndrom wypalenia zawodowego.

Poród na przestrzeni dziejów.

Ocena jakości usług poradni przyszpitalnej z zastosowaniem modelu SERVQUAL – perspektywa pacjenta.

Ocena stanu wiedzy na temat HIV i AIDS wśród studentów pielęgniarstwa w województwie lubuskim.

Ocena jakości opieki zdrowotnej w Polsce z wykorzystaniem metody SERVQUAL w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Opieka nad pacjentką z niedokrwistością w połogu – studium przypadku.

Wiedza współczesnych kobiet na temat wpływu toksoplazmozy na rozwój i przebieg ciąży.

Rola podstawowej opieki zdrowotnej w opiece nad rodziną (w jęz. ang.).

Wiedza i zachowania kobiet w wieku 45–50 lat wobec antykoncepcji.

Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o porodzie rodzinnym.

Postawy pacjentów hemodializowanych wobec transplantacji nerki od żywego dawcy.

Wiedza ciężarnych na temat wpływu Płodowego Zespołu Alkoholowego na układ sercowo-naczyniowy płodu i noworodka.

Pacjent z cukrzycą typu 2, z powikłaniem w postaci stopy cukrzycowej.

Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wśród nastolatków – opis przypadku (w jęz. ang.).

Czynniki ryzyka występowania chorób układu krążenia (w jęz. ang.).

Wybrane aspekty komunikowania pielęgniarki z pacjentem geriatrycznym.

Rozszerzenie uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie samodzielnego ordynowania niektórych leków, wystawiania i przedłużania recept oraz kierowania na wybrane badania diagnostyczne – opinie studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo w PMWSZ w Opolu.

Wpływ edukacji przedporodowej na poziom lęku u kobiet ciężarnych (w jęz. ang.).

Mikrobiota jelitowa noworodka czynnikiem determinującym zdrowie.

Wybrane modele pielęgnowania mające zastosowanie w pracy pielęgniarek.

Niewydolność cieśniowo-szyjkowa – studium przypadku.

Udział pielęgniarek w projektach naukowo-badawczych.

Prewencja wtórna u pacjentów w podeszłym wieku po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego przebywających w oddziale rehabilitacji kardiologicznej.

Opinie personelu pielęgniarskiego na temat wiedzy, umiejętności i postaw studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu realizujących zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na kierunku Pielęgniarstwo.

Analiza wiedzy pacjentów po udarze mózgu na temat jego czynników ryzyka i czasu dotarcia do szpitala.

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY