• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-30937_19916_150x190

BADANIA NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE TOM 8

 • Wydawca: Continuo
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 532
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-62182-88-6
 
78,00 zł
69,90 zł 69,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 8

Autor: I. Uchmanowicz, M. Przestrzelska, P.J. Gurowiec

Ósma publikacja z serii „Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie” prezentująca wyniki kilkudziesięciu badań naukowych przeprowadzonych przez pielęgniarki i położne z różnych ośrodków w Polsce. Redaktorzy mają nadzieję, że przedstawione wyniki posłużą jako źródło inspiracji do aktywnego udziału w rozwoju medycyny opartej na dowodach naukowych.

Książka składa się z 44 rozdziałów, których autorzy – zdobyli swoje doświadczenia w praktyce pielęgniarskiej lub położniczej, a dodatkowo pogłębili je pracą naukowo-badawczą oraz podczas pełnienia funkcji nauczyciela akademickiego.

Monografia adresowana jest szczególnie do pielęgniarek oraz położnych praktykujących w szpitalach, przychodniach, zakładach opiekuńczych i leczniczych, w których sprawowana jest opieka nad pacjentem, nauczycieli akademickich oraz studentów.

Tagi: położnictwo książki ,

Spis treści

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 8

Autor: I. Uchmanowicz, M. Przestrzelska, P.J. Gurowiec

Przedmowa

 1. Opieka i pielęgnacja pacjenta z przewlekłą niewydolnością serca
 2. Pielęgniarska opieka pooperacyjna nad chorym po endoprotezoplastyce stawu biodrowego – studium przypadku
 3. Wybrane metody oceny czynnościowej (funkcjonalnej) chorych po udarze mózgu w praktyce pielęgniarskiej
 4. Struktura zawodu pielęgniarki i położnej w świetle danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Wyzwania, zagrożenia, przyszłość
 5. Opieka nad pacjentem przed i po wszczepieniu rozrusznika serca
 6. Wiedza młodzieży z terenu województwa śląskiego na temat zakażeń wiru-sem HIV i AIDS
 7. Problem uzależnienia od komputera i Internetu wśród dzieci i młodzieży
 8. Udział personelu pielęgniarskiego w niwelowaniu uzależnienia od leków – studium przypadku osoby starszej
 9. Choroba Leśniowskiego–Crohna – nowe metody leczenia
 10. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową – studium przypadku na podsta-wie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®)
 11. Depresja i satysfakcja z życia pielęgniarek pracujących w opiece stacjonarnej
 12. Onycholiza u 13-letniej pacjentki – opis przypadku
 13. Wirtualna rzeczywistość jako metoda wspomagająca w terapii, rehabilitacji i edukacji
 14. Dymorfizm płciowy oraz charakterystyka typologiczna młodzieży akade-mickiej na podstawie wybranych wskaźników budowy ciała w odniesieniu do miejsca zamieszkania
 15. Szczepienie przeciw HPV – wczoraj i dziś
 16. Analiza poziomu wiedzy studentów kierunku Pielęgniarstwo Warszawskie-go Uniwersytetu Medycznego na temat chirurgicznego leczenia otyłości
 17. Odrębność kulturowa pacjentów i pielęgniarek – wpływ na pracę pielęgnia-rek i ich potrzeby w zakresie wsparcia
 18. Wpływ występowania objawów depresji i zaburzeń lękowych na przestrze-ganie zaleceń terapeutycznych pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym
 19. Analiza subiektywnej reakcji kobiet na objawy związane z menopauzą oraz ocena stanów psychoemocjonalnych w wybranym aspekcie życia
 20. Najczęściej stosowane leki w analgezji porodu drogami natury oraz ich wpływ na wybrane parametry stanu klinicznego noworodka
 21. Proces pielęgnowania z elementami fizjoterapii w opiece nad pacjentem po amputacji kończyny dolnej – studium przypadku
 22. Czynniki motywujące personel pielęgniarski do udziału w szkoleniach spe-cjalizacyjnych
 23. Postawy rodzin pacjentów hospicyjnych wobec postępującej choroby osoby bliskiej
 24. Ocena jakości życia pacjentów leczonych metodą hemodializy
 25. Stopień akceptacji choroby a poczucie satysfakcji życiowej u pacjentów z cu-krzycą typu 2
 26. Opieka pielęgniarska nad pacjentką z zaostrzeniem przewlekłej choroby nerek – opis przypadku
 27. Depresja jako czynnik wypalenia zawodowego
 28. Opieka okołoporodowa nad kobietą niesłyszącą
 29. Rak jąder – poziom wiedzy, jej źródła oraz zakres i metody jej poszerzania w opinii badanych
 30. Jakość życia rodziców dzieci z cukrzycą typu 1 leczonych przy użyciu osobi-stej pompy insulinowej
 31. Akceptacja choroby nowotworowej przez kobiety po mastektomii a rola grupy wsparcia
 32. Psychologiczna perspektywa kobiety po narodzinach dziecka z wadą gene-tyczną
 33. Dieta ketogenna – niefarmakologiczna metoda leczenia padaczki lekoopor-nej u dzieci
 34. Zasady stosowania przymusu bezpośredniego w praktyce pielęgniarskiej
 35. Odruch dysforycznego wypływu mleka D-MER
 36. Wiedza społeczeństwa na temat przyczyn i objawów choroby niedokrwiennej serca
 37. Ocena wiedzy i nastawienia społeczeństwa do transplantologii narządów
 38. Wpływ wybranych zmiennych na jakość życia pacjentów objętych leczeniem metodą hemodializy
 39. Wiedza personelu medycznego z zakresu możliwości wykorzystania komórek macierzystych
 40. Wiedza i opinie respondentów na temat nowotworów jelita grubego
 41. Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu operacyjnym żylaków kończyn dolnych
 42. Przewlekła obturacyjna choroba płuc – częsta dolegliwość osób w podeszłym wieku
 43. Wstrząs kardiogenny. Zadania pielęgniarki nad pacjentem w stanie zagro-żenia życia

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY