• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-etyka-w-praktyce-pielegniarskiej-zasady-podejmowania-decyzji-etycznych_6475_150x190

ETYKA W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ. ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI ETYCZNYCH

  • Wydawca: Makmed
  • Rok wydania: 2009
  • Wydanie: II
  • Ilość stron: 240
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-927780-8-0
 
58,00 zł
39,00 zł 39,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Pielęgniarki to część personelu medycznego, który ma największy kontakt z pacjentem, dlatego tak ważna jest dla przedstawicieli tego zawodu etyka, którą przedstawiono na przykład w książce Etyka w praktyce pielęgniarskiej Fry.

Pielęgniarki w swojej praktyce podejmują niezliczone decyzje dotyczące opieki nad pacjentem. Każda taka decyzja przekłada się na konkretne działanie, którego celem jest niesienie pomocy pacjentowi. Istnieje olbrzymi obszar zwyczajnych "codziennych" działań pielęgniarskich, promujących dobro moralne pacjentów - sprawiedliwe ich traktowanie, zapewnienie szacunku, przekazywanie im istotnych informacji dotyczących opieki i leczenia, respektowanie kulturowych wartości i poglądów, stosowanie środków skutecznie łagodzących dolegliwości, zapewnienie odpowiedniego wsparcia w sytuacji, gdy cały "system" ochrony zdrowia wydaje się ich zawodzić, okazywanie im oddania, poświęcenia, troski, uwagi, zainteresowania w sposób niezwłoczny i odpowiedni do sytuacji, o czym właśnie mówi książka Etyka w praktyce pielęgniarskiej.
Pielęgniarki nigdy nie powinny lekceważyć swoich indywidualnych zdolności w osiąganiu moralnie dobrych skutków działania w warunkach, w których żyją i pracują. Od pielęgniarek nie zawsze oczekuje się wielkich bohaterskich czynów, a tylko "zwyczajnych" gestów życzliwości, współczucia, uczciwości czy poświęcenia uwagi osobom znajdującym się pod ich opieką lub współpracownikom.
Niniejsza publikacja Etyka w praktyce pielęgniarskiej Fry stanowi swoisty przewodnik w labiryncie moralnych dylematów, które towarzyszą pielęgniarkom na co dzień - przykłady oparte na autentycznych doświadczeniach pielęgniarek pozwalają zrozumieć moralny wymiar opieki nad pacjentem i wprowadzić do praktyki takie działania, które będą służyć dobru pacjenta w każdym tego słowa znaczeniu.

Książka Etyka w praktyce pielęgniarskiej Fry stanowi podstawowe opracowanie uczące pielęgniarki, co robić, by pacjenta traktować jak najbardziej moralnie.

Spis treści

Część 1 Przygotowanie do podejmowania decyzji etycznych

Rozdział 1. Kształtowanie wartości i konflikty wartości
Istota wartości
Wartości kulturowe
Wartości religijne
Wartości osobiste
Wartości zawodowe
Konflikty wartości

Rozdział 2. Etyka jako dyscyplina naukowa
Etyka tradycyjna
Teorie etyczne
Zasady etyki
Poza tradycyjnymi teoriami etyki i pryncypializmem
Etyka a prawo
Bioetyka

Rozdział 3. Koncepcje etyczne w praktyce pielęgniarskiej
Adwokatura
Odpowiedzialność i rozliczenie (się) z ponoszonej odpowiedzialności
Współpraca
Troskliwość
Zgodność koncepcji

Rozdział 4. Standardy etycznego zachowania
Pierwsze standardy zachowań etycznych pielęgniarek
Rozwój pielęgniarskich kodeksów etycznych
Funkcje kodeksu etyki
Zagadnienia wspólne w pielęgniarskich kodeksach etycznych
Wprowadzanie i umacnianie kodeksów etyki pielęgniarskiej

Rozdział 5. Etyczna analiza i podejmowanie decyzji w praktyce pielęgniarskiej
Modele etycznej analizy i podejmowania decyzji
Model etycznej analizy a podejmowania decyzji w praktyce pielęgniarskiej
Podejmowanie etycznego działania


Część 2 Etyczna odpowiedzialność pielęgniarki

Rozdział 6. Promowanie zdrowia
Rozdział 7. Zapobieganie chorobie
Rozdział 8. Przywracanie zdrowia
Rozdział 9. Łagodzenie cierpienia

Część 3 Zastosowanie etyki w praktyce pielęgniarskiej

Rozdział 10. Pielęgniarki a ludzie
Służenie ludziom potrzebującym opieki pielęgniarskiej
Dobro indywidualne a dobro wspólne
Szanowanie wartości, obyczajów i wierzeń
Ochronienie praw człowieka i ludzkiej godności

Rozdział 11. Pielęgniarki a praktyka zawodowa
Przydzielanie opieki pielęgniarskiej
Przekazywanie autorytetu pielęgniarskiego innym
Przyjmowanie odpowiedzialności za opiekę pielęgniarską

Rozdział 12. Pielęgniarki a zawód
Zapewnienie pożądanych standardów praktyki i kształcenie pielęgniarek
Badania naukowe przeprowadzane z udziałem ludzi
Sprawiedliwe socjalno-ekonomiczne warunki pracy w pielęgniarstwie

Rozdział 13. Pielęgniarki a współpracownicy
Współpraca z lekarzami
Współpraca z pielęgniarkami i innymi pracownikami
Zgłaszanie wypadków niekompetentnej opieki pielęgniarskiej

Załącznik 1. Nauczanie pielęgniarek etyki
Załącznik 2. Podejmowanie moralnego działania
Załącznik 3. Słownik
Załącznik 4. Wybrana bibliografia dotycząca etyki pielęgniarskiej: w wymiarze zawodowym i międzynarodowym
Załącznik 5. Kodeks Etyki dla Pielęgniarek Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN)

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY