• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-31741_20823_150x190

GENETYKA ZWIERZĄT W TEORII I PRAKTYCE

  • Wydawca: SGGW
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 208
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788375835649
 
30,00 zł
30,00 zł 30,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Genetyka zwierząt w teorii i praktyce

Autor: red. Zuzanna Nowak

Podręcznik jest przeznaczony zarówno dla studentów wszystkich kierunków studiów, na których znajomość podstaw genetyki zwierząt jest konieczna, jak i osób zainteresowanych poznaniem zagadnień związanych z genetyką zwierząt.

Podręcznik jest podzielony na wstęp i dziewięć rozdziałów, z których każdy składa się z dwóch części - obszernej części teoretycznej i części praktycznej (przy­kłady i zadania). Na zakończenie każdego rozdziału prezentowanego Czytelnikom tej publikacji podano najważniejsze, zdaniem autorów, pozycje piśmiennictwa z za­kresu omawianych zagadnień. Autorzy skupili się w niniejszym opracowaniu nie tylko na elementach podstaw genetyki klasycznej, ale przedstawili najbardziej ak­tualne informacje dotyczące umaszczenia zwierząt, dziedziczenia grup krwi, a tak­że chorób genetycznych wad wrodzonych u zwierząt. Zamieścili także unikatowe informacje dotyczące zagadnień cytogenetyki oraz mapowania genetycznego. Dwa ostatnie rozdziały zawieraj ą podstawo we informacje o rodowodach, spokrewnieniu i inbredzie, a także wstęp do genetyki populacji.

Do napisania tego podręcznika i ostatecznego jego kształtu przyczyniło się na­sze wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia prac badawczych i dydaktyki. Doświadczenie to pozwoliło na kompleksowe ujęcie i powiązanie teorii z praktyką

Spis treści

Genetyka zwierząt w teorii i praktyce

Autor: red. Zuzanna Nowak

1. Pojęcie genu, mutacje genowe

1.1. Budowa genu u Procaryota i Eucaryota i wynikające z tego różnice

1.1.1. Transkrypcja 

1.1.2. Translacja 

1.2. Mutacje

Literatura do rozdziału 1 

Zadania do rozdziału 1 

Odpowiedzi do zadań
2. Podziały komórkowe. Chromosomy 

2.1. Mitoza

2.2. Informacje o chromosomach wybranych gatunków 

2.2.1. Bydło domowe Bos taurus 2n = 60, XY

2.2.2. Owca domowa Ovis aries 2n = 54, XY

2.2.3. Inne parzystokopytne 

2.2.4. Koniowate 

2.2.5. Świnia domowa Sus scrofa dom. L. 2n = 38, XY 

2.2.6. Chromosomy ptaków 

2.3. Chromosomy płci 

2.4 Chromosomy aktywne transkrypcyjnie 

2.4.1. Chromosomy politeniczne

2.4.2. Chromosomy szczoteczkowe 

2.5. Podstawowe metody barwienia chromosomów 

2.5.1. Barwienie konwencjonalne 

2.5.2. Barwienia różnicujące

2.5.2.1. Prążki G 

2.5.2.2. Prążki R (metoda RBA) 

2.5.2.3. Prążki C (metoda CBG) 

2.5.2.4. Oznaczanie rejonów jąderkotwórczych – NOR 

2.5.3. Barwienia fluorochromami

2.5.3.1. Podstawowe fluorochromy

2.5.3.2. Metoda FISH (Fluorescence In Situ Hybridyzation)

2.6. Mejoza 

2.6.1. Profaza 

2.6.2. Metafaza I 

2.6.3. Anafaza I 

2.6.4. Telofaza I i pozostałe etapy mejozy 

2.7. Mutacje chromosomowe 

2.7.1. Duplikacje i delecje

2.7.2. Inwersje 

2.7.3. Translokacje

2.8. Mutacje genomowe

2.8.1. Poliploidie

2.8.2. Aneuploidie 

2.9. Prawa Mendla w świetle zasad podziału komórki

2.9.1. Realizacja praw Mendla w czasie podziału mejotycznego 

2.9.2. Odstępstwa od praw Mendla

Literatura do rozdziału 2

Zadania do rozdziału 2

Odpowiedzi do zadań 

3. Dziedziczenie Mendlowskie 

3.1. Współdziałanie alleliczne

3.1.1. Dominacja całkowita 

3.1.2. Dominacja niepełna (dziedziczenie pośrednie)

3.1.3. Kodominacja 

3.1.4. Naddominowanie

3.1.5. Współdziałanie addytywne

3.1.6. Plejotropia 

3.2. Niezależne dziedziczenie cech

3.2.1. Proporcje fenotypów w krzyżówkach wielocechowych

3.2.2. Testowanie hipotezy o zgodności z rozkładem teoretycznym

3.3. Współdziałanie niealleliczne

3.3.1. Współdziałanie komplementarne (dopełniające) 

3.3.2. Współdziałanie dopełniające kumulatywne 

3.3.3. Epistaza

3.3.3.1. Epistaza dominująca 

3.3.3.2. Epistaza recesywna 

3.3.3.3. Epistaza podwójna recesywna 

3.3.3.4. Epistaza podwójna dominująca 

3.3.3.5. Epistaza dominująca, niepełna, letalna

3.3.3.6. Epistaza sprzężona z płcią 

3.3.4. Addytywne (sumujące) działanie genów 

3.3.4.1. Poligeniczne uwarunkowanie cech ilościowych 

3.3.4.2. Geny modyfikujące (modyfikatory)

Literatura do rozdziału 3 

Zadania do rozdziału 3 

Odpowiedzi do zadań

4. Dziedziczenie i determinacja płci 

4.1. Genetyczne podstawy determinacji płci 

4.2. Cechy sprzężone z płcią 

4.3. Cechy związane z płcią i ograniczone płcią 

Literatura do rozdziału 4 

Zadania do rozdziału 4 

Odpowiedzi do zadań 

5. Markery genetyczne w hodowli zwierząt i allele wielokrotne

5.1. Wybrane przykłady grup krwi u zwierząt

5.2. Przykład polimorfizmu grup krwi i białek surowicy krwi u koni 

5.3. Sekwencje mikrosatelitarne 

5.4. Umaszczenie zwierząt 

5.5. Podstawowe geny warunkujące barwę włosa

5.5.1. Locus Tyrp1 (inaczej B)

5.5.2. Locus nonagouti (A) 

5.5.3. Locus E – extension 

5.5.4. Locus D – dilution 

5.5.5. Locus S (receptor endoteliny typu B – Ednrbs) 

5.5.6. Locus W (Dominant White Spotting)

5.6. Skutki mutacji w genach warunkujących umaszczenie u zwierząt 

Literatura do rozdziału 5 

Zadania do rozdziału 5 

Odpowiedzi do zadań 

6. Mapowanie genów 

6.1. Zjawisko rekombinacji

6.2. Sprzężenie genów 

6.3. Metody obliczania sprzężeń między genami

6.3.1. Krzyżówka dwupunktowa 

6.3.2. Krzyżówka trzypunktowa 

6.3.3. Określanie sprzężeń metodą statystyczną

6.4. Tworzenie map genetycznych

Literatura do rozdziału 6 

Zadania do rozdziału 6

Odpowiedzi do zadań 

7. Wady wrodzone

7.1. Podział i przyczyny wad wrodzonych

7.2. Wady wrodzone uwarunkowane mutacjami genów

7.3. Wady spowodowane mutacjami chromosomowymi 

7.4. Eliminacja wad wrodzonych 

7.4.1. Testowanie nosicielstwa genów recesywnych

7.4.2. Diagnostyka cytogenetyczna

7.4.3. Diagnostyka molekularna 

Literatura do rozdziału 7 

Zadania do rozdziału 7 

Odpowiedzi do zadań 

8. Struktura genetyczna populacji 

8.1. Frekwencja genów i genotypów – cechy uwarunkowane jedną parą alleli 

8.2. Frekwencja genów i genotypów – allele wielokrotne 

8.3. Frekwencja genów i genotypów – dwie lub więcej cech jednocześnie

8.4. Frekwencja genów i genotypów – cechy sprzężone z płcią 

Literatura do rozdziału 8 

Zadania do rozdziału 8 

Odpowiedzi do zadań 

9. Spokrewnienie i inbred 

9.1. Rodowód 

9.2. Obliczanie spokrewnienia i inbredu 

9.3. Spokrewnienie w linii prostej i linii bocznej 

9.3.1. Spokrewnienie w linii prostej

9.3.2. Spokrewnienie w linii bocznej 

9.3.3. Średnie spokrewnienie w stadzie 

Literatura do rozdziału 9

Zadania do rozdziału 9 

Odpowiedzi do zadań 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY