• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-mikrobiologia-lekarska_12586_150x190

MIKROBIOLOGIA LEKARSKA

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2016, dodruk 2017
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 798
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-200-4308-2
214,00 zł
186,90 zł 214 186.9 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 175,90 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Nowy podręcznik z mikrobiologii lekarskiej przygotowany przez znanych i cenionych polskich specjalistów. 

W książce omówiono poszczególne grupy drobnoustrojów: bakterie, wirusy, pasożyty i grzyby, oraz ich chorobotwórczość i znaczenie w medycynie. Wiele uwagi poświęcono nowoczesnym metodom diagnostycznym, epidemiologii, zakażeniom szpitalnym i postępowaniu leczniczemu.

Bogaty materiały ilustracyjny – liczne kolorowe ryciny i schematy – będą doskonałą pomocą w przygotowaniu się do zajęć i egzaminu.

Publikacja adresowana jest do studentów wydziałów lekarskich oraz innych kierunków medycznych, a także do osób, którym w codziennej praktyce zawodowej niezbędna jest wiedza z zakresu mikrobiologii.

Spis treści

1. Historia mikrobiologii – Marian Binek
1.1. Mikrobiologia XIX i początku XX w. zdominowana przez mikrobiologię medyczną
1.2. Dyscypliny towarzyszące mikrobiologii medycznej
1.2.1. Wakcynologia
1.2.2. Higiena i antyseptyka
1.2.3. Chemioterapia


2. Wprowadzenie do epidemiologii chorób zakaźnych – Andrzej Zieliński
2.1. Proces zakaźny
2.2. Szerzenie się chorób zakaźnych w populacji
2.3. Epidemiologia opisowa i analityczna
2.4. Badania przyczynowości w epidemiologii
2.5. Nadzór epidemiologiczny


3. Dezynfekcja, sterylizacja i antyseptyka – Małgorzata Fleischer
3.1. Dezynfekcja
3.1.1. Zasady dezynfekcji
3.1.2. Mechanizm działania środków dezynfekcyjnych
3.1.3. Metody dezynfekcji
3.2. Sterylizacja
3.2.1. Zasady prawidłowej sterylizacji
3.2.2. Metody sterylizacji
3.2.3. Kontrola procesu sterylizacji
3.3. Dekontaminacja przy podejrzeniu skażenia prionami
3.4. Antyseptyka


4. Immunoprofilaktyka zakażeń czynna i bierna – Janusz Ślusarczyk
4.1. Uodpornienie człowieka i jego rodzaje
4.2. Mechanizmy odporności nieswoistej
4.3. Mechanizmy odporności swoistej
4.4. Odporność poszczepienna
4.4.1. Definicje szczepionki i szczepienia
4.4.2. Cele programów szczepień ochronnych
4.4.3. Charakterystyka szczepionek
4.4.4. Immunogenność szczepionek
4.4.5. Zastosowanie syntetycznych peptydów i DNA jako immunogenów szczepionkowych
4.5. Szczepionki przeciwwirusowe
4.5.1. Rodzaje i swoistość szczepionek przeciwwirusowych
4.5.2. Perspektywy zwalczania zakażeń wirusowych
4.6. Immunoprofilaktyka bierna zakażeń
4.6.1. Immunoglobuliny ludzkie
4.6.2. Humanizowane przeciwciała monoklonalne
4.6.3. Antytoksyny zwierzęce
4.7. Szczepienia u osób podróżujących
4.7.1. Zasady zapobiegania chorobom zakaźnym podczas podróży
4.7.2. Sytuacja epidemiologiczna w miejscu docelowym podróży
4.7.3. Szczepienia ochronne zalecane podróżnym


5. Bakteriologia ogólna z patogenezą zakażeń bakteryjnych
5.1. Klasyfikacja bakterii – Artur Drzewiecki
5.2. Budowa i fizjologia bakterii – Artur Drzewiecki
5.2.1. Budowa komórki bakterii
5.2.2. Metabolizm bakterii
5.2.3. Wzrost bakterii
5.2.4. Biofilm
5.3. Genetyka bakterii – mechanizmy warunkujące zmienność genomów i proteomów bakteryjnych – Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka, Paweł Łaniewski
5.3.1. Genomy bakteryjne
5.3.2. Plastyczność genomów bakteryjnych
5.3.3. Zmienność proteomów bakteryjnych w odpowiedzi na czynniki środowiska
5.3.4. Fenotypowa różnorodność populacji bakteryjnych
5.4. Patogeneza zakażeń bakteryjnych – Barbara Różalska, Beata Sadowska
5.4.1. Podstawowe mechanizmy patogenności bakterii
5.4.2. Unikanie działania mechanizmów obronnych gospodarza
5.5. Flora fizjologiczna i jej rola w obronie przed zakażeniami – Piotr B. Heczko
5.5.1. Nabywanie mikrobiomu
5.5.2. Skład mikrobiomu człowieka
5.5.3. Wpływ mikrobiomu na odporność
5.5.4. Choroby związane z zaburzeniami mikrobiomu


6. Bakteriologia szczegółowa
6.1. Ziarenkowce Gram-dodatnie – Małgorzata Bulanda
6.1.1. Rodzaj Staphylococcus
6.1.2. Rodzaj Micrococcus
6.1.3. Rodzaj Streptococcus
6.1.4. Rodzaj Enterococcus
6.2. Ziarenkowce Gram-ujemne – Artur Drzewiecki
6.2.1. Rodzaj Neisseria
6.2.2. Rodzaj Moraxella
6.2.3. Bakterie z grupy HACEK
6.3. Laseczki Gram-dodatnie niewytwarzające spor – Gayane Martirosian
6.3.1. Rodzaj Corynebacterium
6.3.2. Rodzaj Listeria
6.3.3. Rodzaj Erysipelothrix
6.4. Laseczki Gram-dodatnie wytwarzające spory – Gayane Martirosian
6.4.1. Rodzaj Bacillus
6.4.2. Rodzaj Clostridium
6.5. Pałeczki Gram-ujemne: Enterobacteriaceae, Vibrionaceae, Aeromonadaceae – Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
6.5.1. Rodzaj Escherichia
6.5.2. Rodzaj Salmonella
6.5.3. Rodzaj Shigella
6.5.4. Rodzaj Yersinia
6.5.5. Rodzaj Plesiomonas
6.5.6. Inne rodzaje należące do Enterobacteriaceae
6.5.7. Rodzaj Vibrio
6.5.8. Rodzaj Aeromonas
6.6. Pałeczki Gram-ujemne niefermentujące glukozy – Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas, Burkholderia – Eugenia Gospodarek
6.6.1. Rodzaj Pseudomonas
6.6.2. Rodzaj Acinetobacter
6.6.3. Rodzaj Stenotrophomonas
6.6.4. Rodzaj Burkholderia
6.7. Pozostałe pałeczki Gram-ujemne: Bordetella, Haemophilus, Pasteurella, Brucella, Francisella, Bartonella, Campylobacter, Helicobacter, Legionella – Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
6.7.1. Rodzaj Bordetella
6.7.2. Rodzaj Haemophilus
6.7.3. Rodzaj Pasteurella
6.7.4. Rodzaj Francisella
6.7.5. Rodzaj Bartonella
6.7.6. Rodzaj Brucella
6.7.7. Rodzaj Campylobacter
6.7.8. Rodzaj Helicobacter
6.7.9. Rodzaj Legionella
6.8. Bakterie beztlenowe niewytwarzające spor – Gayane Martirosian
6.8.1. Rodzaj Bacteroides
6.8.2. Rodzaj Prevotella
6.8.3. Rodzaj Porphyromonas
6.8.4. Rodzaj Fusobacterium
6.8.5. Rodzaj Veillonella
6.8.6. Rodzaje Peptococcus i Peptostreptococcus
6.8.7. Rodzaj Propionibacterium
6.8.8. Rodzaj Lactobacillus
6.8.9. Rodzaj Eubacterium
6.8.10. Rodzaj Bifidobacterium
6.8.11. Rodzaj Gardnerella
6.8.12. Rodzaj Mobiluncus
6.9. Prątki Mycobacterium – Zofia Zwolska
6.10. Krętki – Marian Binek
6.10.1. Rodzaj Borrelia
6.10.2. Rodzaj Treponema
6.10.3. Rodzaj Leptospira
6.10.4. Rodzaj Brachyspira
6.11. Promieniowce i pokrewne bakterie – Marian Binek
6.11.1. Rodzaj Actinomyces
6.11.2. Rodzaj Nocardia
6.11.3. Rodzaj Rhodococcus
6.11.4. Inne pokrewne bakterie
6.12. Chlamydie – Barbara Zawilińska
6.12.1. Rodzaj Chlamydia
6.12.2. Rodzaj Chlamydophila
6.13. Mykoplazmy – Barbara Zawilińska
6.14. Inne bakterie – Rickettsiaceae, Anaplasmataceae i Coxiellaceae – Barbara Zawilińska


7. Wirusologia ogólna – Marta Wróblewska
7.1. Struktura i klasyfikacja wirusów
7.1.1. Struktura wirusów
7.1.2. Klasyfikacja wirusów
7.2. Cykl replikacyjny wirusów
7.2.1. Przyleganie wirusa do komórki (adsorpcja)
7.2.2. Wnikanie wirusa do komórki (penetracja)
7.2.3. Odpłaszczenie kwasu nukleinowego wirusa
7.2.4. Synteza białek wczesnych
7.2.5. Replikacja genomu i synteza białek strukturalnych wirusa (eklipsa)
7.2.6. Składanie i dojrzewanie potomnych wirionów (morfogeneza)
7.2.7. Uwolnienie potomnych wirionów z komórki
7.2.8. Cykl replikacyjny poszczególnych grup wirusów
7.3. Genetyka wirusów
7.3.1. Zmienność genetyczna wirusów
7.3.2. Oddziaływanie wirusów w zakażeniach mieszanych
7.3.3. Wirusy jako wektory
7.4. Patogeneza zakażeń wirusowych
7.4.1. Zakażenia miejscowe i uogólnione
7.4.2. Relacje wirus – komórka gospodarza
7.4.3. Relacje wirus – organizm gospodarza
7.4.4. Zakażenia latentne
7.5. Odporność gospodarza na zakażenia wirusowe
7.5.1. Mechanizmy immunologiczne w zakażeniach wirusowych
7.5.2. Czynniki warunkujące odporność gospodarza na zakażenia wirusowe
7.5.3. Rola układu odpornościowego w patogenezie zakażeń wirusowych
7.5.4. Mechanizmy unikania przez wirusy odpowiedzi immunologicznej gospodarza
7.6. Wirusy a onkogeneza
7.6.1. Patogeneza nowotworów o etiologii wirusowej
7.6.2. Onkogenne wirusy RNA
7.6.3. Onkogenne wirusy DNA
7.7. Epidemiologia zakażeń wirusowych
7.7.1. Definicje i wskaźniki epidemiologiczne
7.7.2. Czynniki wpływające na epidemiologię chorób wirusowych
7.7.3. Drogi szerzenia się zakażeń wirusowych
7.7.4. Zakażenia wirusowe u podróżnych
7.7.5. Nowe i nawracające zakażenia wirusowe
7.8. Zapobieganie zakażeniom wirusowym
7.8.1. Zasady kontroli zakażeń wirusowych
7.8.2. Szczepionki
7.8.3. Surowice odpornościowe


8. Wirusologia szczegółowa
8.1. Herpeswirusy – Magdalena Kosz-Vnenchak, Sława Szostek
8.1.1. Wirusy opryszczki zwykłej
8.1.2. Wirus ospy wietrznej i półpaśca
8.1.3. Wirus cytomegalii
8.1.4. Wirus Epsteina-Barr
8.1.5. Ludzki herpeswirus 6
8.1.6. Ludzki herpeswirus 7
8.1.7. Ludzki herpeswirus 8
8.2. Adenowirusy – Tomasz Dzieciątkowski
8.2.1. Postacie kliniczne zakażeń adenowirusami
8.2.2. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń adenowirusowych
8.2.3. Leczenie i profilaktyka chorób o etiologii adenowirusowej
8.3. Pokswirusy – Maciej Przybylski
8.3.1. Wirus ospy prawdziwej
8.3.2. Wirus mięczaka zakaźnego
8.4. Parwowirusy – Tomasz Dzieciątkowski
8.4.1. Postacie kliniczne zakażeń parwowirusem B19
8.4.2. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń parwowirusem B19
8.4.3. Leczenie i profilaktyka zakażeń parwowirusowych
8.5. Poliomawirusy – Tomasz Dzieciątkowski
8.5.1. Postacie kliniczne zakażeń poliomawirusami
8.5.2. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń poliomawirusami
8.5.3. Leczenie i profilaktyka chorób spowodowanych przez poliomawirusy
8.6. Papillomawirusy – Tomasz Dzieciątkowski
8.6.1. Choroby o etiologii HPV
8.6.2. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń HPV
8.6.3. Leczenie i profilaktyka zakażeń HPV
8.7. Ortomyksowirusy – Maciej Przybylski
8.7.1. Epidemiologia grypy
8.7.2. Patogeneza i obraz kliniczny grypy
8.7.3. Diagnostyka laboratoryjna grypy
8.7.4. Leczenie i profilaktyka grypy
8.8. Pikornawirusy – Maciej Przybylski
8.8.1. Enterowirusy niepoliomielityczne z gatunków A–D
8.8.2. Poliowirusy
8.8.3. Rinowirusy
8.8.4. Parechowirusy
8.9. Paramyksowirusy – Maciej Przybylski
8.9.1. Wirus odry
8.9.2. Wirus świnki
8.9.3. Syncytialny wirus oddechowy (wirus RS)
8.9.4. Wirusy paragrypy
8.9.5. Ludzki metapneumowirus
8.10. Koronawirusy – Marta Wróblewska
8.10.1. Ludzkie koronawirusy
8.10.2. Koronawirus ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV)
8.10.3. Koronawirus MERS
8.10.4. Ludzki torowirus
8.11. Astrowirusy – Marta Wróblewska
8.11.1. Epidemiologia zakażeń astrowirusami
8.11.2. Patogeneza i obraz kliniczny zakażeń astrowirusami
8.11.3. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń astrowirusami
8.11.4. Leczenie i profilaktyka zakażeń astrowirusami
8.12. Kaliciwirusy – Marta Wróblewska
8.12.1. Norowirusy
8.12.2. Sapowirusy
8.12.3. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń kaliciwirusami
8.12.4. Leczenie i profilaktyka zakażeń kaliciwirusami
8.13. Reowirusy – Marta Wróblewska
8.13.1. Rodzaj Rotavirus
8.13.2. Rodzaj Coltivirus
8.13.3 Rodzaje Orbivirus, Seadornavirus i Orthoreovirus
8.14. Togawirusy – Marta Wróblewska
8.14.1. Wirus różyczki
8.14.2. Wirusy końskiego zapalenia mózgu
8.14.3. Kompleks serologiczny wirusa gorączki lasu Semliki
8.14.4. Wirus Sindbis
8.15. Flawiwirusy – Marta Wróblewska
8.15.1. Wirus żółtej gorączki
8.15.2. Wirus dengi
8.15.3. Kompleks serologiczny wirusa japońskiego zapalenia mózgu
8.15.4. Kompleks serologiczny wirusa kleszczowego zapalenia mózgu
8.15.5. Inne flawiwirusy
8.16. Filowirusy – Marta Wróblewska
8.16.1. Rodzaje Ebolavirus i Marburgvirus
8.16.2. Rodzaj Cuevavirus
8.17. Rabdowirusy – Marta Wróblewska
8.17.1. Wścieklizna
8.17.2. Wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej
8.18. Buniawirusy – Marta Wróblewska
8.18.1. Rodzaj Nairovirus
8.18.2. Rodzaj Phlebovirus
8.18.3. Rodzaj Hantavirus
8.18.4. Rodzaj Orthobunyavirus
8.19. Arenawirusy – Marta Wróblewska
8.19.1. Wirus Lassa
8.19.2. Wirus limfocytarnego zapalenia splotu naczyniówkowego i opon mózgowych
8.19.3. Wirusy południowoamerykańskich gorączek krwotocznych
8.19.4. Inne arenawirusy patogenne dla ludzi
8.20. Retrowirusy – Marta Wróblewska
8.20.1. Rodzaj Deltaretrovirus
8.20.2. Rodzaj Lentivirus
8.20.3. Inne retrowirusy
8.21. Wirusowe zapalenia wątroby – Marta Wróblewska
8.21.1. Wirus zapalenia wątroby typu A
8.21.2. Wirus zapalenia wątroby typu B
8.21.3. Wirus zapalenia wątroby typu C
8.21.4. Wirus zapalenia wątroby typu D
8.21.5. Wirus zapalenia wątroby typu E
8.21.6. Wirus zapalenia wątroby typu G
8.21.7. Inne wirusy zapalenia wątroby
8.22 Priony – Marta Wróblewska
8.22.1 Epidemiologia chorób prionowych
8.22.2 Replikacja prionów i patogeneza zakażeń
8.22.3 Postacie kliniczne chorób prionowych
8.22.4 Diagnostyka chorób prionowych
8.22.5 Leczenie i profilaktyka chorób prionowych


9. Mykologia ogólna z patogenezą zakażeń grzybiczych – Anna B. Macura
9.1. Morfologia, metabolizm i rozmnażanie się grzybów
9.2. Klasyfikacja grzybów
9.3. Patogeneza zakażeń grzybiczych
9.3.1. Patogeneza zakażeń wywołanych przez grzyby drożdżopodobne
9.3.2. Patogeneza zakażeń wywołanych przez pleśnie
9.3.3. Patogeneza zakażeń wywołanych przez dermatofity
9.4. Epidemiologia i profilaktyka zakażeń grzybiczych
9.5. Mykotoksyny i mykotoksykozy
9.6. Grzyby jako alergeny


10. Mykologia szczegółowa
10.1. Grzyby drożdżopodobne (drożdże) – Anna B. Macura, Paweł Krzyściak
10.1.1. Workowce
10.1.2. Podstawczaki
10.1.3. Pneumocystis jirovecii
10.1.4. Profilaktyka zakażeń grzybami drożdżopodobnymi
10.2. Grzyby strzępkowe – Anna B. Macura, Magdalena Skóra
10.2.1. Sprzężniaki (Zygomycota)
10.2.2. Pleśnie z podtypu Pezizomycotina (typ Ascomycota)
10.2.3. Profilaktyka zakażeń grzybami strzępkowymi
10.3. Dermatofity – Anna B. Macura, Paweł Krzyściak
10.3.1. Trichophyton
10.3.2. Epidermophyton
10.3.3. Microsporum
10.3.4. Profilaktyka zakażeń dermatofitami
10.4. Grzyby dimorficzne – Anna B. Macura
10.4.1. Histoplasma capsulatum
10.4.2. Blastomyces dermatitidis
10.4.3. Coccidioides immitis
10.4.4. Paracoccidioides brasiliensis
10.4.5. Sporothrix schenckii


11. Parazytologia ogólna – Zbigniew Pawłowski
11.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu parazytologii
11.1.1. Różnorodność w parazytologii
11.1.2. Proces inwazji
11.2. Mianownictwo i klasyfikacja systematyczna pasożytów człowieka
11.2.1. Mianownictwo
11.2.2. Klasyfikacja systematyczna pasożytów
11.3. Patogeneza i objawy chorób pasożytniczych
11.3.1. Wzajemne relacje pasożytów i człowieka jako ich żywiciela
11.3.2. Bezpośrednie mechanizmy patogenetyczne
11.3.3. Immunologiczne mechanizmy patogenetyczne
11.3.4. Reakcje nadwrażliwości na obecność pasożytów
11.3.5. Powikłania w chorobach pasożytniczych
11.4. Epidemiologia i profilaktyka inwazji pasożytniczych
11.4.1. Odrębność epidemiologii inwazji pasożytniczych
11.4.2. Proces epidemiologiczny
11.4.3. Dochodzenie epidemiologiczne i zapobieganie parazytozom


12. Parazytologia szczegółowa
12.1. Pierwotniaki
12.1.1. Giardia lamblia – Agata Pietrzyk
12.1.2. Trichomonas vaginalis – Agata Pietrzyk
12.1.3. Leishmania spp. – Agata Pietrzyk
12.1.4. Trypanosoma spp. – Agata Pietrzyk
12.1.5. Entamoeba histolytica i pełzaki niechorobotwórcze – Małgorzata Paul
12.1.6. Inne pełzaki przewodu pokarmowego – Małgorzata Paul
12.1.7. Pełzaki wolno żyjące – Małgorzata Paul
12.1.8. Toxoplasma gondii – Małgorzata Paul
12.1.9. Cryptosporidium spp. – Małgorzata Paul
12.1.10. Kokcydia chorobotwórcze dla człowieka – Małgorzata Paul
12.1.11. Plasmodium spp. – Małgorzata Paul
12.1.12. Babesia spp. – Małgorzata Paul
12.1.13. Balantidium coli – Małgorzata Paul
12.1.14. Microsporidia – Małgorzata Paul
12.2. Robaki
12.2.1. Przywry – Małgorzata Paul
12.2.2. Tasiemce – Zbigniew Pawłowski
12.2.3. Nicienie przewodu pokarmowego – Agata Pietrzyk
12.2.4. Nicienie tkanek oraz krwi i limfy – Małgorzata Paul
12.2.5. Stawonogi – Zbigniew Pawłowski


13. Leki przeciwdrobnoustrojowe i antybiotykoterapia chorób zakaźnych
13.1. Zasady racjonalnej chemioterapii – Artur Drzewiecki
13.1.1. Farmakokinetyka
13.1.2. Farmakodynamika
13.1.3. Oporność bakterii i grzybów
13.1.4. Skojarzenia antybiotyków
13.1.5 Rodzaje farmakoterapii zakażeń
13.2. Leki przeciwbakteryjne – Danuta Dzierżanowska-Madalińska
13.2.1. Klasyfikacja, sposób działania i zastosowanie kliniczne
13.2.2. Mechanizmy bakteryjnej oporności na antybiotyki
13.2.3. Metody oznaczania wrażliwości na antybiotyki
13.3. Leki przeciwwirusowe – Marta Wróblewska
13.3.1. Interferony
13.3.2. Rybawiryna
13.3.3. Leki przeciw wirusom grypy
13.3.4. Leki przeciw herpeswirusom
13.3.5. Leki przeciwretrowirusowe
13.3.6. Leki stosowane w zakażeniu HBV
13.3.7. Leki stosowane w zakażeniu HCV
13.3.8. Przeciwwirusowe surowice odpornościowe
13.4. Leki przeciwgrzybiczne – Danuta Dzierżanowska-Madalińska
13.4.1. Podział leków przeciwgrzybiczych
13.4.2. Metody oznaczania wrażliwości grzybów na antymykotyki
13.5. Leki przeciw inwazjom pasożytniczym – Jerzy Stefaniak
13.5.1. Zasady leczenia chorób wywoływanych przez pasożyty
13.5.2. Leki przeciw zarażeniom pierwotniakami
13.5.3. Leki przeciw robaczycom
13.5.4. Leki przeciw pasożytom zewnętrznym


14. Zakażenia szpitalne
14.1. Podstawowe pojęcia i definicje – Jadwiga Wójkowska-Mach
14.2. Czynniki ryzyka występowania zakażeń szpitalnych – Małgorzata Bulanda
14.3. Epidemiologia zakażeń szpitalnych – Jadwiga Wójkowska-Mach
14.4. Kontrola zakażeń – Jadwiga Wójkowska-Mach
14.5 Czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych – Małgorzata Bulanda
14.5.1. Wirusy jako czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych
14.5.2. Bakterie jako czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych
14.5.3. Grzyby jako patogeny w zakażeniach szpitalnych
14.6. Postacie kliniczne zakażeń szpitalnych
14.6.1. Podział zakażeń szpitalnych – Jadwiga Wójkowska-Mach
14.6.2. Zakażenie miejsca operowanego – Małgorzata Bulanda
14.7. Higiena szpitalna – Małgorzata Fleischer
14.7.1. Higiena rąk
14.7.2. Środki ochrony osobistej
14.7.3. Utrzymanie czystości pomieszczeń szpitalnych
14.8. Typowanie molekularne – Agnieszka Chmielarczyk
14.8.1. Analiza restrykcyjna chromosomalnego DNA połączona z elektroforezą pulsową
14.8.2. Metody oparte na technice PCR (wykorzystujące amplifikację DNA)
14.8.3. Analiza sekwencji metodą MLST


15. Bioterroryzm – Janusz Kocik, Marcin Niemcewicz, Anna Bielecka-Oder
15.1. Historia broni biologicznej
15.2. Podział czynników broni biologicznej


16. Diagnostyka mikrobiologiczna
16.1. Diagnostyka zakażeń bakteryjnych – Małgorzata Bulanda
16.1.1. Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań bakteriologicznych
16.1.2. Klasyczne metody diagnostyczne
16.1.3. Etap polaboratoryjny
16.2. Diagnostyka zakażeń wirusowych – Maciej Przybylski, Tomasz Dzieciątkowski
16.2.1. Badania wirusologiczne
16.2.2. Diagnostyka serologiczna – wykrywanie przeciwciał
16.3. Diagnostyka zakażeń grzybiczych – Anna B. Macura, Magdalena Skóra
16.3.1. Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań mykologicznych
16.3.2. Metody mikroskopowe i hodowlane
16.3.3. Metody immunologiczne
16.3.4. Metody molekularne
16.3.5. MALDI-TOF MS – laserowa desorpcja i jonizacja próbki wspomagana matrycą
16.4. Diagnostyka parazytologiczna – Małgorzata Paul
16.4.1. Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań parazytologicznych
16.4.2. Diagnostyka pasożytów przewodu pokarmowego
16.4.3. Diagnostyka pasożytów krwi i tkanek
16.4.4. Metody biologii molekularnej w diagnostyce parazytologicznej


17. Zakażenia układowe i narządowe
17.1. Zakażenia układu oddechowego – Stefania Giedrys-Kalemba
17.1.1. Zakażenia górnych dróg oddechowych
17.1.2. Zakażenia dolnych dróg oddechowych
17.2. Zapalenie ucha – Stefania Giedrys-Kalemba
17.3. Zapalenie żołądka i jelit oraz zatrucia pokarmowe – Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
17.4. Zakażenia narządów płciowych i układu moczowego – Magdalena Strus
17.4.1. Prawidłowa mikrobiota pochwy
17.4.2. Waginoza bakteryjna
17.4.3. Tlenowe zapalenie pochwy
17.4.4. Zakażenia układu moczowego
17.5. Choroby przenoszone drogą płciową – Piotr Kochan
17.6. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i inne infekcje ośrodkowego układu nerwowego – Piotr Kochan
17.6.1. Czynniki predysponujące do infekcji OUN
17.6.2. Czynniki etiologiczne zakażeń i zarażeń OUN
17.6.3. Epidemiologia infekcji OUN
17.6.4. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
17.6.5. Diagnostyka zakażeń OUN
17.6.6. Leczenie zakażeń OUN
17.6.7. Profilaktyka zakażeń OUN
17.7. Zapalenia wsierdzia – Artur Drzewiecki
17.8. Bakteryjne zakażenie skóry i tkanek miękkich – Małgorzata Bulanda
17.8.1. Zakażenia o etiologii gronkowcowej
17.8.2. Zakażenia o etiologii paciorkowcowej
17.8.3. Zakażenia powodowane przez Pseudomonas aeruginosa
17.8.4. Diagnostyka bakteryjnych zakażeń skóry i tkanek miękkich
17.8.5. Leczenie bakteryjnych zakażeń skóry i tkanek miękkich
17.9. Bakteryjne zakażenia kości i stawów – Małgorzata Bulanda
17.9.1. Zakażenia kości
17.9.2. Zakażenia stawów
17.9.3. Zakażenia narządu ruchu związane z obecnością ciał obcych
17.10. Zakażenia narządu wzroku – Małgorzata Bulanda
17.11. Bakteriemia i sepsa – Anna Przondo-Mordarska
17.11.1. Epidemiologia
17.11.2. Etiopatogeneza zakażeń krwi
17.11.3. Szczegółowy patomechanizm rozwoju sepsy
17.11.4. Obraz kliniczny zakażeń krwi
17.11.5. Diagnostyka mikrobiologiczna w sepsie
17.11.6. Leczenie antybiotykami
17.12. Inwazyjne zakażenia grzybicze – Danuta Dzierżanowska
17.12.1. Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi
17.12.2. Zakażenia grzybami z rodzaju Aspergillus
17.12.3. Inne inwazyjne zakażenia grzybicze
17.12.4. Epidemiologia inwazyjnych zakażeń grzybiczych u osób z obniżoną odpornością
17.12.5. Diagnostyka i leczenie inwazyjnych zakażeń grzybiczych
17.13. Zakażenia wrodzone i okołoporodowe – Piotr B. Heczko, Magdalena Strus
17.13.1. Zakażenia wrodzone
17.13.2. Badania przesiewowe w celu wykrycia zagrożenia zakażeniami wrodzonymi
17.13.3. Zakażenia noworodków
17.14. Infekcje u chorych z obniżoną odpornością – Barbara Zawilińska
17.14.1. Pierwotne i wtórne niedobory odporności
17.14.2. Infekcje u pacjentów po przeszczepie narządów miąższowych i szpiku kostnego
Piśmiennictwo
Skorowidz          

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

169,00 zł
148,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 169,00 zł
199,00 zł
175,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 199,00 zł
89,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,90 zł
134,00 zł
117,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 113,90 zł
159,00 zł
139,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 135,90 zł
99,00 zł
84,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 84,20 zł
189,00 zł
166,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 156,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

104,00 zł
91,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 86,90 zł
199,00 zł
179,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 179,10 zł
124,00 zł
109,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 109,90 zł
69,00 zł
60,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 60,90 zł
54,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 47,90 zł
99,00 zł
87,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 87,90 zł
84,00 zł
73,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 73,90 zł
84,00 zł
73,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 73,90 zł

POLECAMY

129,00 zł
118,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 118,90 zł
50,50 zł
47,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 45,20 zł
184,00 zł
158,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 150,90 zł
109,00 zł
95,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 92,90 zł
159,00 zł
139,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 135,90 zł
399,00 zł
351,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 339,90 zł
159,00 zł
139,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 135,90 zł
179,00 zł
157,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 150,90 zł
89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 75,90 zł
104,00 zł
91,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 88,90 zł
119,00 zł
104,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 101,90 zł
119,00 zł
104,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 101,90 zł
119,00 zł
104,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 101,90 zł
44,90 zł
39,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,41 zł
45,00 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
21,00 zł
19,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 19,95 zł