• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-30609_19535_150x190

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WYZWANIA PRACA SOCJALNA

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: 2020
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 272
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-8085-942-5
 
59,00 zł
52,90 zł 52,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Niepełnosprawność Wyzwania Praca socjalna

Autor: Remigiusz Podgórska-Jachnik, Dorota Kijak

Publikacja stanowi kompendium współczesnej wiedzy o niepełnosprawności, przekładającej aktualne ujęcia teoretyczne współczesnych interdyscyplinarnych Disability studies na praktyczne wskazania dla pracowników socjalnych, jak organizować wsparcie, komunikować się, skutecznie aktywizować osoby z niepełnosprawnością. Dzięki książce zyskują szerszy teoretyczny kontekst do swojej pracy, zgodny z najbardziej aktualną wiedzą, będą lepiej rozumieć swoich klientów, diagnozować dany problem oraz wiedzieć kto i w jakim zakresie może im pomóc, gdzie skierować daną osobę po wsparcie lub z kim współpracować w rozwiązywaniu danego problemu, itd. Publikację uzupełniają rekomendacje. Praca ma być skierowana w szczególności do pracowników instytucji i organizacji zajmujących się wyszczególnionymi grupami, czyli do pracowników socjalnych, psychologów, asystentów rodzinnych, doradców zawodowych, osób świadczących usługi opiekuńcze, terapeutów.

Spis treści

Rozdział 1. Współczesne podejście do niepełnosprawności jako podstawa projektowania działań wspierających

1.1. Niepełnosprawność jako fenomen ludzkiego życia
1.2. Zmiana w podejściu do niepełnosprawności – uwarunkowania i konsekwencje
1.3. Co daje zmiana perspektywy? Wybrane teorie naukowe jako generator zmian w rozwiązaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością
1.4. Kto i dlaczego powinien zajmować się problemem niepełnosprawności? Od „specjalistów od niepełnosprawności” do wsparcia multiprofesjonalnego
1.5. Co zmienia w podejściu do niepełnosprawności perspektywa disability studies?
1.6. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – dekalog podstawowych zobowiązań (także) w pracy socjalnej
1.7. W kierunku przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnością
1.8. Zobowiązania wynikające z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
1.9. Rzecznicy osób z niepełnosprawnością w polskim systemie prawnym i w realiach życia społecznego – gdzie szukać wsparcia?

Rozdział 2. Podstawy pracy socjalnej z osobami z niepełnosprawnością

2.1. Osoby z niepełnosprawnością wśród grup defaworyzowanych a mechanizmy wykluczenia społecznego
2.2. Rola i zadania oraz działania pracownika socjalnego w pracy z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną
2.3. Ramy prawne wyznaczające zakres pracy socjalnej i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością
2.4. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i instytucje zaangażowane w działania na rzecz osób z niepełnosprawnością
2.5. Podstawowe źródła wiedzy o osobie z niepełnosprawnością i jej rodzinie w pracy pracownika socjalnego
2.6. Informacje o niepełnosprawności jako dane wrażliwe a ochrona danych osobowych
2.7. Bariery mentalne i komunikacyjne w pracy z osobą z niepełnosprawnością i ich pokonywanie

Rozdział 3. Specyfika pracy socjalnej w zależności od rodzaju niepełnosprawności

3.1. Niepełnosprawność intelektualna
3.2. Niepełnosprawność ruchowa
3.3. Niepełnosprawność sensoryczna – wzrokowa i słuchowa
3.4. Problem uzależnień i „podwójnej diagnozy” wśród osób z niepełnosprawnością
3.5. Spektrum zaburzeń autystycznych
3.6. Otyłość jako nowa niepełnosprawność
3.7. Specyfika niepełnosprawności związanej z  wiekiem rozwojowym
3.8. Specyfika niepełnosprawności osoby dorosłej

Rozdział 4. Formy pomocy i wybrane problemy wspierania osób z niepełnosprawnością w pracy socjalnej

4.1. Świadczenia, usługi socjalne i opieka wytchnieniowa
4.2. Od ubezwłasnowolnienia do wspieranej decyzyjności – kuratela, doradztwo, rzecznictwo własne i asystenci prawni a podnoszenie autonomii osób z niepełnosprawnością
4.3. Treningi socjalne i mieszkalnictwo wspierane jako forma usamodzielnienia osób z niepełnosprawnością
4.4. Zastosowania i ograniczenia kontraktu socjalnego oraz projektu socjalnego w pracy z osobami z niepełnosprawnością
4.5. Wsparcie asystenta rodziny osób z niepełnosprawnością w ich rodzicielstwie
4.6. Nietypowe zasoby: ekspert przez doświadczenie i grupy wsparcia w formie klubowej
4.7. Aktywizacja zawodowa i formy zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY