• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-90578_18364_150x190

ODRĘBNOŚCI DIAGNOSTYKI I LECZENIA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO W ZALEŻNOŚCI OD STANÓW I CHORÓB WSPÓŁISTNIEJĄCYCH

  • Wydawca: Medycyna Praktyczna
  • Rok wydania: 2018
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 253
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7430-557-0
45,00 zł
39,90 zł 45 39.9 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Odrębności diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego w zależności od stanów i chorób współistniejących

Autor: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz

Główny cel oddawanej do rąk Czytelnika monografii stanowi podkreślenie odrębności diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego współistniejącego z rożnymi stanami i chorobami. Przedstawiono m.in. postępowanie z chorym na nadciśnienie tętnicze współistniejące z cukrzycą, chorobą wieńcową oraz wybranymi wtórnymi postaciami nadciśnienia tętniczego. Zwrócono ponadto uwagę na sytuacje związane z izolowanym skurczowym nadciśnieniem tętniczym u młodzieży i młodych dorosłych, jak również na wymagające szybkich decyzji w rozwijającym się przełomie nadciśnieniowym.

Omawiając terapię nadciśnienia tętniczego, oparto się na współczesnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego przedstawiających obowiązujące zasady postępowania w rożnych stopniach zaawansowania nadciśnienia tętniczego i sytuacjach klinicznych.

Przygotowując książkę, Autorzy z jednej strony brali pod uwagę ewolucję i te kierunki badań klinicznych, które w największym stopniu zadecydowały o nowoczesnym podejściu do chorego na nadciśnienie tętnicze. Z drugiej - dołożono wszelkich starań, aby nadać monografii jak najbardziej praktyczny charakter, tzn. zachowano zwięzły charakter książki, a wiele ważnych informacji pomocnych w podejmowaniu konkretnych decyzji terapeutycznych przedstawiono graficznie w postaci tabel i rycin.

 

Spis treści

Odrębności diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego w zależności od stanów i chorób współistniejących

Autor: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz

Wstęp

Izolowane skurczowe nadciśnienie tętnicze u młodych dorosłych 

Znaczenie problemu, dotychczasowy stan wiedzy i odrębności

Leczenie izolowanego skurczowego nadciśnienia tętniczego u młodych dorosłych 

Wybrane nowe badania kliniczne

Nadciśnienie tętnicze i tachykardia

Znaczenie problemu

Stan wiedzy – wybrane zagadnienia

Odrębności postępowania

Leczenie farmakologiczne

Nadciśnienie tętnicze a ciąża 

Znaczenie problemu i dotychczasowy stan wiedzy 

Przebieg życia płodowego a rozwój chorób układu sercowo‑naczyniowego po urodzeniu

Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży według wytycznych PTNT z 2015 r

Ogólne zasady leczenia nadciśnienia tętniczego w ciąży – odrębności i trudności

Wybrane nowe badania kliniczne

Chorzy o dużym ryzyku sercowo‑naczyniowym

Znaczenie problemu i odrębności

Dotychczasowy stan wiedzy 

Nowe zagadnienia 

Odrębności postępowania

Odrębności diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego… Leczenie farmakologiczne

Trudności w leczeniu

Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe

Znaczenie problemu i odrębności 

Dotychczasowy stan wiedzy

Nowe zagadnienia

Odrębności postępowania

Leczenie farmakologiczne

Trudności w leczeniu

Nadciśnienie tętnicze a bezsenność, krótki czas snu i praca zmianowa

Znaczenie problemu i odrębności  

Dotychczasowy stan wiedzy

Nowe zagadnienia 

Odrębności postępowania 

Leczenie farmakologiczne

Trudności w leczeniu

Nadciśnienie tętnicze i obturacyjny bezdech senny

Znaczenie problemu i odrębności 

Dotychczasowy stan wiedzy 

Nowe zagadnienia  

Odrębności postępowania

Leczenie farmakologiczne 

Trudności w leczeniu 

Leczenie skojarzone nadciśnienia tętniczego – możliwości optymalizacji poprzez zastosowanie preparatów złożonych 

Konieczność stosowania leczenia skojarzonego u większości chorych na nadciśnienie tętnicze 

Rozpoczynanie terapii nadciśnienia tętniczego od leczenia skojarzonego

Stosowanie terapii skojarzonej nadciśnienia tętniczego od początku leczenia na przykładzie skojarzenia inhibitora konwertazy angiotensyny i blokera kanału wapniowego

Skojarzenie 3 leków hipotensyjnych w postaci preparatu złożonego

Miejsce preparatów złożonych w terapii nadciśnienia tętniczego na podstawie wytycznych

Nadciśnienie tętnicze oporne

Znaczenie problemu i dotychczasowy stan wiedzy

Definicja

Podział opornego nadciśnienia tętniczego

Epidemiologia

Najważniejsze badania dotyczące opornego nadciśnienia tętniczego w Polsce

Etiologia i patogeneza

Obraz kliniczny i odrębności opornego nadciśnienia tętniczego

Przebieg naturalny

Rozpoznanie

Ogólne zasady leczenia

Leczenie farmakologiczne

Niestosowanie się przez chorych do zaleceń dotyczących leczenia farmakologicznego

Trudności w leczeniu opornego nadciśnienia tętniczego

Wybrane nowe badania kliniczne

Leczenie nadciśnienia tętniczego a zaburzenia funkcji seksualnych 

Znaczenie problemu i dotychczasowy stan wiedzy

Odrębności i trudności w leczeniu zaburzeń erekcji u chorych na nadciśnienie tętnicze

Leczenie hipotensyjne a zaburzenia erekcji 

Wybrane nowe badania kliniczne

Zaburzenia nastroju, silny stres i zmienność ciśnienia tętniczego

Znaczenie problemu i odrębności 

Dotychczasowy stan wiedzy

Znaczenie zmienności ciśnienia tętniczego – wpływ na r 8 Odrębności diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego… Leczenie nadciśnienia tętniczego współistniejącego z cukrzycą 

Znaczenie problemu i dotychczasowy stan wiedzy 

Odrębności nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę

Ogólne zasady leczenia nadciśnienia tętniczego

Postępowanie z chorym na nadciśnienie tętnicze współistniejące z cukrzycą – podsumowanie obowiązujących wytycznych 

Trudności w leczeniu nadciśnienia tętniczego

Wybrane nowe badania kliniczne

Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na chorobę wieńcową

Znaczenie problemu i dotychczasowy stan wiedzy

Odrębności i trudności w postępowaniu z chorym na nadciśnienie tętnicze i chorobę wieńcową

Miejsce β‑adrenolityków i ACEI w leczeniu skojarzonym nadciśnienia tętniczego współistniejącego z chorobą wieńcową – korzyści z zastosowania preparatów złożonych

Skojarzenie β‑adrenolityku z ACEI 

Docelowe wartości ciśnienia tętniczego

Wybrane ważniejsze badania kliniczne

Nadciśnienie tętnicze a prewencja pierwotna i wtórna udaru mózgu 

Znaczenie problemu i aktualny stan wiedzy

Prewencja pierwotna udaru mózgu

Prewencja wtórna udaru mózgu

Podstawowe zasady terapii nadciśnienia tętniczego u chorych po udarze mózgu (PTNT 2015)

Trudności leczenia – porady praktyczne

Wybrane nowe badania kliniczne 

Leczenie nadciśnienia tętniczego współistniejącego z łagodnym rozrostem stercza

Znaczenie problemu i dotychczasowy stan wiedzy

Leki blokujące receptory α‑adrenergiczne w terapii nadciśnienia tętniczego

Najczęściej stosowane leki blokujące receptory α‑adrenergiczne

Odrębności leczenia nadciśnienia tętniczego u chorego z łagodnym rozrostem stercza

Wybrane nowe badania kliniczne

Nadciśnienie tętnicze u osób w wieku podeszłym i bardzo podeszłym

Znaczenie problemu i dotychczasowy stan wiedzy

Znaczenie pomiarów ciśnienia tętniczego u osób w wieku podeszłym i bardzo podeszłym

Odrębności i trudności w leczeniu nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym i bardzo podeszłym

Hipotonia ortostatyczna

Zwiększone ryzyko sercowe związane z nadmiernym obniżeniem ciśnienia tętniczego

Oporne nadciśnienie tętnicze u osób w wieku podeszłym i bardzo podeszłym

Nadciśnienie tętnicze u osób w wieku podeszłym i bardzo podeszłym – wytyczne ESH/ESC z 2013 r.

Nadciśnienie tętnicze u osób w wieku podeszłym i bardzo podeszłym – wytyczne PTNT z 2015 r.

Wybrane nowe badania kliniczne 

Leczenie nadciśnienia tętniczego a demencja

Znaczenie problemu i dotychczasowy stan wiedzy

Czynniki ryzyka rozwoju demencji

Odrębności i trudności w różnicowaniu zespołów otępiennych  

Nadciśnienie tętnicze a ryzyko demencji  

Leczenie nadciśnienia tętniczego a rozwój demencji

Wybrane nowe badania kliniczne

Nadciśnienie tętnicze wywołane zwężeniem tętnicy nerkowej

Znaczenie problemu i dotychczasowy stan wiedzy

Odrębności 

Miażdżycowe zwężenie tętnicy nerkowej

Diagnostyka obrazowa zwężenia tętnicy nerkowej w świetle najnowszych wytycznych

Nowe metody oceny perfuzji i metabolizmu nerek w przebiegu zwężenia tętnicy nerkowej

Leczenie zwężenia tętnicy nerkowej 

Dysplazja włóknisto‑mięśniowa tętnic

Trudności w leczeniu chorych ze zwężeniem tętnicy nerkowej 

Wybrane nowe badania kliniczne 

Odrębności diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego… Nadciśnienie tętnicze w przebiegu pierwotnego hiperaldosteronizmu

Znaczenie problemu i odrębności

Dotychczasowy stan wiedzy 

Nowe zagadnienia

Odrębności postępowania 

Leczenie farmakologiczne

Trudności w leczeniu 

Guz chromochłonny

Znaczenie problemu, dotychczasowy stan wiedzy i odrębności

Występowanie

Obraz kliniczny

Różnicowanie guza chromochłonnego

Diagnostyka biochemiczna – odrębności i trudności

Diagnostyka obrazowa – odrębności i trudności 

Złośliwy guz chromochłonny 

Leczenie chirurgiczne guza chromochłonnego 

Wybrane nowe wytyczne i badania kliniczne

Leczenie nadciśnienia tętniczego współistniejącego z czerwienicą prawdziwą

Znaczenie problemu i aktualny stan wiedzy 

Odrębności i trudności w leczeniu nadciśnienia tętniczego 

Wybrane nowe badania kliniczne

Przełom nadciśnieniowy 

Znaczenie problemu i odrębności 

Dotychczasowy stan wiedzy

Nowe zagadnienia

Odrębności

Leczenie farmakologiczne 

Trudności w leczeniu 

Wybrane piśmiennictwo 

Andrzej Januszewicz Aleksander Prejbisz

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

84,00 zł
73,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 71,90 zł
89,00 zł
75,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 75,65 zł
42,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 37,80 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

91,00 zł
79,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 66,90 zł
79,00 zł
71,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 71,90 zł
84,00 zł
73,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 73,90 zł
79,00 zł
69,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 58,50 zł
49,99 zł
42,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,00 zł
49,90 zł
44,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,90 zł
89,00 zł
75,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,90 zł

POLECAMY

174,00 zł
153,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 147,90 zł
178,00 zł
159,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 159,90 zł
49,00 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,90 zł
94,00 zł
82,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 75,90 zł
34,00 zł
30,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 30,60 zł
15,00 zł
13,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 11,90 zł
17,00 zł
14,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 15,30 zł
36,00 zł
32,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 32,90 zł
39,50 zł
36,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 33,90 zł
44,00 zł
38,70 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,00 zł
33,00 zł
29,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 29,90 zł
18,00 zł
16,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 16,90 zł
35,00 zł
31,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 29,90 zł
49,88 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,90 zł
78,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,90 zł
119,00 zł
104,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 94,90 zł