• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-psychologia-rozwoju-czlowieka-t1_8644_150x190

PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA T.1

 • Wydawca: PWN
 • Rok wydania: 2009 dodruk 2018
 • Wydanie: 5
 • Ilość stron: 276
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 9788301159061
59,00 zł
51,90 zł 59 51.9 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 47,90 zł

Opis

 • przedstawia problemy i zadania współczesnej psychologii rozwoju człowieka;
 • prezentuje ekologiczne, kulturowe i środowiskowe podejście do badania procesów rozwojowych;
 • przybliża podstawowe modele, koncepcje i teorie rozwoju, zwraca także uwagę na problemy metodologiczne;
 • stanowi wprowadzenie do kolejnych tomów poświęconych: charakterystyce okresów życia człowieka (tom 2) oraz rozwojowi funkcji psychicznych (tom 3).

Pozycja jest adresowana przede wszystkim do wykładowców i studentów różnych kierunków uniwersyteckich (pedagogiki, psychologii, socjologii, etnografii itp.) oraz innych szkół wyższych (akademii medycznych, akademii wychowania fizycznego itd.). Może być także użyteczna dla wszystkich zainteresowanych profesjonalnie (psychologów-praktyków) i nieprofesjonalnie problemami rozwoju psychicznego człowieka od poczęcia do późnej starości oraz możliwościami optymalizowania tego rozwoju.

Spis treści

Rozdział 1. Kształtowanie się psychologii rozwojowej jako nauki (oprac. Maria Przetacznik-Gierowska)

1.1. Wczesne idee rozwoju psychicznego. Prekursorzy

1.2. Psychologia rozwojowa na przełomie XIX i XX wieku

1.3. Psychologia rozwojowa w XX wieku

Rozdział 2. Przedmiot, problemy i zadania współczesnej psychologii rozwoju człowieka (oprac. Maria Tyszkowa)

2.1. Przedmiot badań psychologii rozwoju człowieka

2.2. Główne działy psychologii rozwojowej

2.3. Stosunek psychologii rozwojowej do innych dyscyplin psychologii i jej miejsce wśród innych nauk

2.4. Podstawowe problemy współczesnej psychologii rozwoju człowieka

2.5. Podstawowe zadania współczesnej psychologii rozwoju człowieka

Rozdział 3. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej (oprac. Maria Tyszkowa)

3.1. Pojęcie rozwoju i jego geneza

3.2. Pojęcie rozwoju psychicznego i sposoby jego ujmowania

3.3. Pojęcie zmiany rozwojowej

3.4. Rodzaje zmian rozwojowych

3.4.1. Rozwojowe zmiany ontogenetyczne

3.4.2. Geneza aktualna lub mikrogeneza

3.4.3. Zmiany ilościowe i jakościowe

3.4.4. Zmiany intraindywidualne i interindywidualne

Rozdział 4. Zasady i prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka (oprac. Maria Przetacznik-Gierowska)

4.1. Czynniki rozwoju psychicznego

4.2. Mechanizmy zmian rozwojowych

4.3. Dojrzewanie – uczenie się – socjalizacja

4.4. Rozwój psychiczny jako proces wypełniania zadań życiowych

4.5. Nabywanie wczesnych doświadczeń. Okresy sensytywne i krytyczne

4.6. Zdarzenia życiowe a kryzysy w rozwoju człowieka

4.6.1. Klasyfikacja i modele zdarzeń życiowych

4.6.2. Pojęcie kryzysu w rozwoju człowieka

Rozdział 5. Ekologiczne uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (oprac. Maria Tyszkowa i Maria Przetacznik-Gierowska)

5.1. Ewolucja pojęcia środowisko

5.2. Środowisko z perspektywy interakcyjnej

5.3. Ekologiczna interpretacja rozwoju psychicznego człowieka

5.4. Aktywność w środowisku, doświadczenie i rozwój: o nowy paradygmat badań psychologiczno-rozwojowych

Rozdział 6. Rola kultury w rozwoju psychicznym jednostki (oprac. Maria Tyszkowa)

6.1. Kultura jako składnik i czynnik organizujący środowisko człowieka

6.2. Rola czynników kulturowych w rozwoju psychicznym jednostki

6.3. Kultura symboliczna, wartości i rozwój jednostki

Rozdział 7. Jednostka a rodzina: interakcje, stosunki, rozwój (oprac. Maria Tyszkowa)

7.1. Rodzinne uwarunkowania rozwoju osobowości jednostki

7.2. Założenia wyjściowe badań nad rodziną

7.3. Paradygmat teoretyczny badań nad związkiem między rodziną, jej funkcjonowaniem i rozwojem a jednostką i jej rozwojem indywidualnym

7.4. Rozwój psychiczny jednostki w rodzinie

7.5. Doświadczenie i jego rola w procesach rozwoju psychicznego jednostki

7.6. Stosunki międzyosobowe, społeczne role rodzinne i pozycje zajmowane w rodzinie a rozwój jednostki

7.7. Wpływ rozwoju jednostki na funkcjonowanie rodziny

Rozdział 8. Zmiany rozwojowe aktywności i działalności jednostki (oprac. Maria Przetacznik-Gierowska)

8.1. Aktywność jako podstawa i skutek zmian rozwojowych psychiki w różnych fazach życia

8.2. Charakterystyka struktury czynności

8.3. Dawne i współczesne poglądy na zabawę

8.3.1. Klasyczne teorie zabawy

8.3.2. Koncepcje psychoanalityczne, poznawcze i kulturalno-społeczne

8.3.3. Nowe poglądy na zabawy dzieci

8.4. Ogólna charakterystyka zabawy

8.4.1. Prawidłowości rozwojowe w zabawach dzieci

8.5. Twórczość dziecka

8.5.1. Twórczość plastyczna

8.5.2. Twórcza aktywność językowa

Rozdział 9. Wybrane koncepcje i teorie rozwoju psychicznego człowieka (oprac. Maria Tyszkowa i Maria Przetacznik-Gierowska)

9.1. Podstawowe kierunki teoretyczne w wyjaśnianiu rozwoju psychicznego

9.2. Teorie psychoanalityczne i modele rozwoju człowieka

9.3. Behawiorystyczne teorie rozwoju

9.4. Teorie poznawcze rozwoju

9.5. Kierunek kulturowo-historyczny w psychologii rozwojowej

9.6. Dialektyczne koncepcje rozwoju

9.7. Kompleksowe modele i koncepcje rozwoju

9.8. Nowsze koncepcje i modele rozwoju indywidualnego w ciągu życia w psychologii polskiej

Rozdział 10. Periodyzacja rozwoju psychicznego (oprac. Maria Przetacznik-Gierowska)

10.1. Problem stadialności rozwoju psychicznego

10.2. Problem ciągłości/nieciągłości rozwoju psychicznego

10.3. Tempo i rytm rozwoju. Pojęcia akceleracji i retardacji

10.4. Wybrane systemy periodyzacji rozwoju

10.5. Podsumowanie

Rozdział 11. Metodologiczne problemy badania procesów rozwoju (oprac. Maria Przetacznik-Gierowska)

11.1. Dymensjonalizacja procesów rozwoju dla celów badawczych

11.2. Podstawowe podejścia badawcze

11.2.1 Podejście synchroniczne i diachroniczno-funkcjonalne

11.2.2. Podejście transwersalne i longitudinalne

11.2.3. Analiza sekwencyjna

11.3. Podstawowe metody badań, narzędzia diagnozy stanu i perspektyw rozwojowych jednostki

11.4. Problemy etyczne badań nad rozwojem psychicznym człowieka

Bibliografia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

PRODUKTY POWIĄZANE

59,00 zł
51,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 47,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

89,90 zł
79,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 79,00 zł
79,00 zł
69,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,90 zł
59,90 zł
52,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 46,90 zł
39,90 zł
35,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 32,50 zł

POLECAMY

59,00 zł
56,05 zł
Najniższa cena z 30 dni: 59,00 zł
49,99 zł
42,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 42,90 zł
49,99 zł
42,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,00 zł
39,90 zł
33,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 34,90 zł
47,90 zł
42,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 42,90 zł
89,00 zł
79,21 zł
Najniższa cena z 30 dni: 79,90 zł
79,00 zł
69,52 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,00 zł
73,90 zł
65,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 61,20 zł
152,00 zł
136,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 136,80 zł
38,00 zł
34,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 34,20 zł
41,00 zł
38,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 20,50 zł
280,00 zł
252,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 252,00 zł
79,00 zł
69,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,90 zł
150,00 zł
127,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 127,00 zł
69,00 zł
59,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 54,90 zł
81,90 zł
71,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,60 zł