• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-psychospoleczne-uwarunkowania-defaworyzacji-dzieci-i-mlodziezy_7778_150x190

PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA DEFAWORYZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: 2010
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 208
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7641-323-5
 
40,00 zł
35,20 zł 35,20 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Książka powstała jako jeden z rezultatów działań naukowych i edukacyjnych realizowanych w ramach międzynarodowego projektu europejskiego JUDGE – Juvenile Delinquents’ Guided Education - program: Youth in Action (2008-2009). Celem projektu było opracowanie metod oddziaływań wychowawczych kierowanych do młodzieży defaworyzowanej społecznie, a także zaprojektowanie i przeprowadzenie szkoleń dla trenerów pracujących z tą młodzieżą w ośrodkach wychowawczych.

W publikacji zostało zaprezentowane wieloaspektowe podejście do zjawiska defaworyzacji, obejmujące zarówno wybrane wymiary społeczne oddziaływań defaworyzujących, jak również uwarunkowania podmiotowe oraz interakcje szeroko rozumianych czynników psychospołecznych. Samo zjawisko defaworyzacji – mimo różnorakich kontekstów, w jakich jest rozpatrywane przez poszczególnych autorów – jest na poziomie pojęciowym rozumiane najczęściej jako element składowy mechanizmów dyskryminacji oraz społecznej ekskluzji. Autorzy wskazują, iż istotą defaworyzacji jest obniżanie pozycji jednostek i grup w określonym porządku społecznym, a także umniejszanie ich szans na korzystanie z należnych im praw określonych normami (formalnymi lub nieformalnymi) danej struktury społecznej.

Całość publikacji ma układ problemowy złożony z trzech części. W pierwszej zaprezentowane zostały mechanizmy defaworyzacji w kontekście wybranych, istotnych dla zagadnienia sytuacji społecznych. Uwzględniony został zarówno psychologiczny punkt widzenia (spojrzenie na obiekt oddziaływań defaworyzacyjnych przez pryzmat jego poczucia własnej wartości), poprzez podejścia pedagogiczne (spojrzenie na społeczny problem dzieci ulicy oraz postawy wobec niepełnosprawności), aż po ujęcie problemu z poziomu oddziaływań instytucjonalnych. Uwzględnione zostały także kwestie otyłości oraz wykluczenia cyfrowego – jako społeczne konteksty oddziaływań defaworyzujących.
Druga część pracy opiera się na rozważaniach skoncentrowanych wokół środowiska szkoły. Uwzględnione w niej zostały zagadnienia związane z defaworyzacją uczniów z określonymi problemami (zachowania agresywne, nadpobudliwość psychoruchowa), jak również sformułowane zostały wytyczne określające kierunki profilaktyki.

Trzecia część koncentruje się na różnych formach szeroko rozumianej społecznej profilaktyki defaworyzacji. Rozważania w tej części mają charakter zarówno ideowy (problematyka równości szans), jak i odwołują się do zaprezentowania konkretnych metod i form pracy, możliwych do zastosowania na różnych poziomach profilaktyki defaworyzacji (kampanie społeczne, psychoedukacja, tutoring, survival oraz oddziaływanie poprzez sztukę). Ponadto został zaprezentowany system pomocy ofiarom grup destruktywnych jako osobom uwikłanym w wielokierunkowe relacje defaworyzujące.
 

Spis treści


Część I. Mechanizmy defaworyzacji w kontekście wybranych sytuacji społecznych
 
Społeczne oddziaływania defaworyzujące a poczucie własnej wartości dzieci i młodzieży
Andrzej Zbonikowski
 
Problem dzieci ulicy w kontekście zjawiska defaworyzacji społecznej
Nella Stolińska-Pobralska
 
Wpływ instytucji „pomocowych” na proces wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją
Renata Szczepanik
 
Droga do osiągnięcia wielu celów Unii wiedzie przez społeczeństwo informacyjne
Grażyna Tadeusiewicz
 
Społeczna defaworyzacja otyłości
Mariola Świderska
 
Defaworyzacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną
Małgorzata Kosiorek
 
Część II. Zjawisko defaworyzacji społecznej w środowisku szkolnym
 
Przeciwdziałanie społecznej defaworyzacji dzieci i młodzieży. Rola przywództwa edukacyjnego
Joanna Michalak
 
Poziom kompetencji komunikacyjnej a defaworyzacja dziecka w środowisku szkolnym
Kinga Kuszak
 
Profilaktyka wobec zjawiska defaworyzacji w szkole
Daria Modrzejewska
 
Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży – implikacje profilaktyczne i terapeutyczne
Konstantinos Tsirigotis, Ewa Lewik-Tsirigotis
 
Społeczna defaworyzacja nastolatków z ADHD – raport z badań
Wanda Baranowska
 
Równość szans oświatowych – koncepcje teoretyczne oraz zalecenia w zakresie polityki edukacyjnej
Robert Pawlak
 
Część III. Przeciwdziałanie defaworyzacji i działania profilaktyczne
 
Kampanie społeczne jako szansa w przezwyciężaniu społecznej defaworyzacji
Błażej Dyczewski
 
Równe szanse w edukacji – dwa oblicza idei
Danuta Uryga
 
Uczelnia równych szans. O praktycznym wymiarze wprowadzania tutoringu na polskie uczelnie
Monika Czyżewska
 
Zapomniane wpływy natury – survival drogą do samego siebie?
Krzysztof J. Kwiatkowski
 
System pomocy dla osób uzależnionych od grup destruktywnych (sekt)
Laura Gallas
 
Znaczenie metody warsztatowej w procesie przeciwdziałania defaworyzacji młodzieży akademickiej
Monika Kustra-Paszek, Aldona Urbanek, Szymon Niesłańczyk
 
Malarstwo jako źródło ekspresji, energia odbioru dzieła. Spotkanie ze sztuką spotkaniem siebie. Dzieci i młodzież w muzeum
Jacek Dziekoński
 
 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

44,90 zł
39,90 zł
69,00 zł
59,90 zł

POLECAMY