• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-problemy-wielokulturowosci-w-medycynie_7890_150x190

PROBLEMY WIELOKULTUROWOŚCI W MEDYCYNIE

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2010
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 400
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-200-4134-7
159,00 zł
139,90 zł 139,90 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
Najniższa cena z 30 dni: 135,90 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Jedyny na polskim rynku podręcznik omawiający problemy wielokulturowości w medycynie z tak szerokiej perspektywy. Wiedza o określonych zachowaniach każdej społeczności wobec zdrowia i choroby jest kluczowa w świadczeniu opieki zdrowotnej. Znajomość poruszanych w podręczniku zagadnień  przyczyni się do umocnienia terapeutycznych związków między pracownikami służby zdrowia a pacjentem.

W książce Problemy wielokulturowości w medycynie  omówiono m.in. wybrane religie i grupy etniczne, wielokulturowość społeczeństwa polskiego, postrzeganie zdrowia, choroby i śmierci w różnych kulturach, kulturowe uwarunkowania położnictwa, transplantologii, transfuzjologii i eutanazji, a także problemy etyczne w opiece nad pacjentami pochodzącymi z różnych kultur.
Podręcznik Problemy wielokulturowości w medycynie  przeznaczony jest dla studentów kierunków medycznych i wszystkich pracowników służby zdrowia. Polecamy go również uwadze studentów etnologii i psychologii oraz osób interesujących się współczesnymi przemianami społeczno-kulturowymi.

Spis treści

Rozdział 1. Charakterystyka wybranych religii świata i grup etnicznychBuddyzm

Chrześcijaństwo
Hinduizm
Islam
Judaizm
Prawosławie
Romowie
Świadkowie Jehowy
Rozdział 2. Śmierć w różnych religiach świata
Wprowadzenie
Śmierć w buddyzmie
Śmierć w chrześcijaństwie
Śmierć w hinduizmie
Śmierć w islamie
Śmierć w judaizmie
Rozdział 3. Kultura i subkultura
Wprowadzenie
Pochodzenie pojęcia „kultura”
Definicja kultury
Kultura a natura
Kultura a cywilizacja
Podstawowe cechy kultury
Subkultura
Społeczne funkcje kultury i subkultury
Rozdział 4. Wielokulturowość społeczeństwa polskiego
Wprowadzenie
Uchodźca, imigrant, repatriant
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rozdział 5. Krajowy program przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji w latach 2004-2009 w aspekcie ochrony zdrowia
Rozdział 6. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Prawa człowieka w Radzie Europy
Europejska Konwencja Praw Człowieka a Unia Europejska
Katalog praw człowieka
Prawo do skargi
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Europejska Konwencja Praw Człowieka a Polska
Podsumowanie
Rozdział 7. Dialog wielokulturowy
Wprowadzenie
Kompetencja międzykulturowa
Kontekst kultury w opiece zdrowotnej na świecie
Różnorodność moralna
Obszary różnorodności kulturowej w systemie opieki zdrowotnej
Pośrednik międzykulturowy
Kształcenie medyczne w wielokulturowym świecie
Model TOPOI. Systemowo-teoretyczne podejście do komunikacji międzykulturowej
Interakcja z innymi kulturami
Rozdział 8. Pojęcie zdrowia i choroby w wymiarze biopsychospołecznym
Wprowadzenie
Zdrowie i choroba w wymiarze biomedycznym
Społeczny wymiar zdrowia i choroby
Pojęcie zdrowia i choroby w wymiarze psychologicznym
Rozdział 9. Uwarunkowania zachowań zdrowotnych oraz reakcja na chorobę
Wprowadzenie
Uwarunkowania środowiskowe
Podstawy uwarunkowań kulturowych
Wiedza i wierzenia na temat przyczyn chorób
Sposób postrzegania i interpretowania objawów chorobowych oraz reakcja na ból
Postawy i zachowania wobec choroby
Współczesne wzory dbałości o ciało
Rozdział 10. Przesądy, zabobony a praktyki medyczne w ciągu wieków
Wprowadzenie
Przesądy a praktyki medyczne ludów pierwotnych
Przesądy a praktyki medyczne w Egipcie, Indiach i Chinach
Przesądy a praktyki medyczne w Grecji, kulturze arabskiej i judaizmie
Przesądy a praktyki medyczne w średniowieczu, odrodzeniu i oświeceniu
Przesądy a praktyki medyczne w XIX w.
Przesądy a praktyki medyczne w medycynie ludowej
Przesądy a praktyki medyczne w XX i XXI wieku
Rozdział 11. Religijność a zdrowie
Religia a zdrowie
Religia wobec choroby
Czy religijność ma wpływ na zdrowie?
Rozdział 12. Znaczenie przekonań religijnych w opiece zdrowotnej
Rozdział 13. Kulturowe uwarunkowania opieki zdrowotnej. Nierówności społeczne w dostępie do zdrowia
Kultura i religia wśród czynników warunkujących stan zdrowia
Przemiany w opiece zdrowotnej - od monokulturowej do wielokulturowej
Pozytywne i negatywne przykłady z historii
Tolerancja wyzwaniem współczesności
Czynniki związane z kulturą i/lub religią warunkujące stan zdrowia i zagrożenia zdrowotne
Czynniki związane z kulturą i/lub religią wpływające na funkcjonowanie opieki zdrowotnej
Rozdział 14. Funkcje zawodowe pracowników ochrony zdrowia w dziejach
Początki medycyny polskiej
Rola i funkcje zawodowe pracowników ochrony zdrowia
Rozdział 15. Kulturowe wyznaczniki badania jakości w medycynie
Jakość życia - ogólne pojęcie
Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia
Ocena jakości życia i jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia
Charakterystyka wybranych narzędzi do badania jakości życia
Rozdział 16. Satysfakcja chorego z opieki medycznej
Analiza terminologiczna pojęcia „satysfakcja pacjenta”
Badanie satysfakcji pacjentów
Kulturowe uwarunkowania badania satysfakcji pacjentów z opieki
Znaczenie pomiaru satysfakcji pacjenta z opieki
Rozdział 17. Teoria pielęgniarstwa Madeleine Leininger
Wprowadzenie
Teoria Leininger
Teoria Leininger a metaparadygmat pielęgniarstwa
Teoria Leininger a proces pielęgnowania i kryteria oceny teorii
Rozdział 18. Model Joyce Newman Giger i Ruth Elaine Davidhizare
Rozdział 19. Uprzedzenia rasowe i religijne oraz ich rola w procesie leczenia i pielęgnowania
Wprowadzenie
Rasizm
Geneza zjawiska uprzedzeń rasowych i religijnych
Skutki zjawiska uprzedzeń rasowych i religijnych
Relacje między personelem medycznym a pacjentem związane ze zjawiskiem uprzedzeń rasowych i religijnych
Rozdział 20. Kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychosomatycznych i psychogenne uwarunkowania zaburzeń somatycznych
Wprowadzenie
Kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychosomatycznych
Psychogenne uwarunkowania zaburzeń somatycznych
Rozdział 21. Kulturowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych w rodzinie
Rozdział 22. Kulturowe uwarunkowania żywieniowe
Rozdział 23. Wielokulturowość w pediatrii
Wprowadzenie
Dziecko w prehistorii
Dziecko w starożytnym Egipcie
Dziecko w starożytnej Grecji
Dziecko w starożytnym Rzymie
Dziecko w kulturze hinduskiej
Dziecko w kulturze hebrajskiej
Dziecko w kulturze islamskiej
Dziecko w średniowiecznej medycynie arabskiej
Dziecko w średniowiecznej medycynie chrześcijańskiej
Dziecko w odrodzeniu i baroku
Pediatria nowożytna
Dziecko i pediatria w wielokulturowych społeczeństwach na początku XXI wieku
Rozdział 24. Transkulturowa neurologia i psychiatria
Wprowadzenie
Podejście do pacjenta niepełnosprawnego w ciągu wieków
Kulturowe uwarunkowania zaburzeń neurologicznych
Podejście do pacjenta z zaburzeniami psychicznymi w ciągu wieków
Kulturowe uwarunkowania wybranych zaburzeń psychicznych
Rozdział 25. Kulturowe uwarunkowania narkomanii
Wprowadzenie
Rys historyczny wybranych substancji narkotycznych
Znaczenie narkotyków w kulturze wybranych społeczności
Narkotyki w ruchu hipisowskim
Dwie koncepcje rozwoju narkomanii
Podsumowanie
Rozdział 26. Kulturowe uwarunkowania zachowań seksualnych
Seksualność człowieka a prawa seksualne
Zachowania seksualne a chrześcijaństwo
Zachowania seksualne a islam
Zachowania seksualne a buddyzm
Zachowania seksualne w zróżnicowanej kulturowo Azji
Mniejszości seksualne
Transseksualizm w świetle kultury i religii
Rozdział 27. Kulturowe uwarunkowania w położnictwie, neonatologii i ginekologii
Społeczno-kulturowe uwarunkowania opieki nad rodzącą
Przebieg porodu - łagodzenie bólu porodowego a uwarunkowania społeczno-kulturowe
Aspekty społeczno-kulturowe ciąży
Ciąża u młodocianych
Aborcja w świetle światopoglądu i prawa
Zapłodnienie in vitro - uwarunkowania społeczne, kulturowe i religijne
Rozdział 28. Kulturowe uwarunkowania w transplantologii
Wprowadzenie
Poglądy Kościołów chrześcijańskich na transplantologię
Stanowisko innych religii
Podsumowanie
Rozdział 29. Kulturowe uwarunkowania transfuzjologii
Wybrane fakty z rozwoju transfuzjologii na świecie
Motyw krwi w kulturze i literaturze
Kulturowe uwarunkowania transfuzjologii
Rozdział 30. Kulturowe uwarunkowania eutanazji
Definicje eutanazji
Eutanazja w dziejach
Różnice pomiędzy opieką paliatywną, uporczywą terapią a eutanazją
Zmiany wartości podstawowych we współczesnych społeczeństwach
Sytuacje społeczno-ekonomiczne wymuszające decyzję o eutanazji
Rodzaje eutanazji
Eutanazja w różnych światopoglądach
Eutanazja w środkach masowego przekazu
Podsumowanie
Rozdział 31. Starość i samotność - transkulturowa analiza wzajemnych powiązań
Rozdział 32. Dylematy moralne w pracy pielęgniarek
Specyfika dylematu moralnego
Podstawy dylematów moralnych w pracy pielęgniarki
Odmienność kulturowa pacjentów jako źródło dylematów moralnych w praktyce medycznej
Rozwiązywanie dylematów, w których zaangażowane są wartości kulturowe
Rozdział 33. Przekonania religijne w sprawowaniu funkcji zawodowych przez pielęgniarki
Wprowadzenie
Wybrane zagadnienia dotyczące przeżyć i zachowań pielęgniarki w pracy
Pielęgniarstwo a zróżnicowanie kulturowe
Klauzula sumienia w pracy lekarza i pielęgniarki
Rozdział 34. Kulturowe uwarunkowania opieki pielęgniarskiej a kształcenie pielęgniarek

 

Elżbieta Krajewska-Kułak Irena Wrońska Kornelia Kędziora-Kornatowska

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

99,00 zł
87,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 84,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,90 zł
134,00 zł
117,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 117,90 zł
179,00 zł
157,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 179,00 zł
32,00 zł
28,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 28,90 zł
49,00 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 41,70 zł
98,00 zł
89,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 89,90 zł
59,00 zł
51,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,90 zł
79,00 zł
69,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,90 zł

POLECAMY

169,00 zł
148,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 141,90 zł
69,00 zł
59,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 60,03 zł
199,00 zł
175,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 163,90 zł
35,70 zł
32,13 zł
Najniższa cena z 30 dni: 32,13 zł
35,90 zł
31,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 30,36 zł
99,00 zł
87,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 87,90 zł
55,40 zł
45,49 zł
Najniższa cena z 30 dni: 46,80 zł
27,30 zł
24,67 zł
Najniższa cena z 30 dni: 24,67 zł
169,00 zł
148,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 131,90 zł
17,00 zł
15,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 15,60 zł
48,00 zł
24,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 24,00 zł
100,80 zł
89,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 89,90 zł
205,80 zł
185,22 zł
Najniższa cena z 30 dni: 185,22 zł
49,00 zł
44,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,10 zł
59,00 zł
53,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 53,10 zł
179,00 zł
159,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 152,90 zł