• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-kardiologia-kliniczna-schorzenia-serca-ukladu-krazenia-i-naczyn-okolosercowych-tom-i-ii_7908_150x190

KARDIOLOGIA KLINICZNA SCHORZENIA SERCA, UKŁADU KRĄŻENIA I NACZYŃ OKOŁOSERCOWYCH TOM I, II

  • Wydawca: Czelej
  • Rok wydania: Lublin 2010
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 690
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-7563-108-1
 
205,80 zł
185,22 zł 185,22 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

W pełni wyczerpujące i aktualne przedstawienie zagadnień dotyczących nowoczesnej diagnostyki i terapii schorzeń serca, układu krążenia oraz wielkich naczyń krwionośnych.

PIERWSZE POLSKIE WYDANIE

opracowane na podstawie 7. najnowszego wydania cenionego niemieckiego podręcznika kardiologii, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1975 roku.

W każdym rozdziale odniesiono się do badań klinicznych oraz podano obowiązujące schematy leczenia, w tym informacje o najnowszych osiągnięciach medycyny. Opisano leczenie wielu schorzeń układu krążenia – zarówno w aspekcie profilaktyki, jak i wymiernego procesu terapeutycznego (farmakologicznego i interwencyjnego). Szczególnie cenne są algorytmy postępowania i aktualne wytyczne, umożliwiające szybkie podjęcie decyzji diagnostycznej i terapeutycznej. Publikacja uwzględnia również rzadkie schorzenia kardiologiczne a także zagadnienia z pogranicza innych dziedzin medycyny, które mają znaczenie w codziennej pracy lekarskiej.

ILUSTRACJE i TABELE
249 rycin, 169 tabel oraz 106 podsumowujących zestawień, które znacznie ułatwiają orientację i zapamiętywanie przeczytanego tekstu.

LEKI i ZALECENIA TERAPEUTYCZNE
zawiera spis leków oraz zalecenia terapeutyczne i diagnostyczne zgodne z wytycznymi European Society of Cardiology, American Heart Association oraz Ceutsche Gesellschaft fuer Kardiologie / Herz- und Kreislaufforschung.

AUTORZY
prof. dr. Erland Erdmann jest dyrektorem Centrum Kardiologicznego w Kolonii oraz cenionym autorytetem w dziedzinie kardiologii.
Pozostałych 33 autorów to znani w swoich dziedzinach specjaliści, których wiedza i doświadczenie umożliwiły stworzenie dzieła na wysokim poziomie fachowym reprezentującym praktyczne podejście do wielu trudnych problemów kardiologicznych.

DODATKI
spis leków, spis najistotniejszych badań klinicznych, ważne daty z historii kardiologii, tabela przeliczeniowa pomiędzy jednostkami SI a jednostkami konwencjonalnymi najczęściej stosowanych wartości laboratoryjnych, spis skrótów używanych w tekście.

Spis treści

ROZDZIAŁ 1. Czynniki ryzyka sercowo -naczyniowego oraz metody wywierania na nie wpływu terapeutycznego
1.1. Hierarchia czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
1.2. Czynniki ryzyka kategorii I
1.3. Czynniki ryzyka kategorii II
1.4. Czynniki ryzyka kategorii III
1.5. Czynniki ryzyka kategorii IV

ROZDZIAŁ 2. Choroba wieńcowa oraz ostry zespół wieńcowy

2.1. Anatomia, epidemiologia oraz patogeneza choroby wieńcowej
2.2. Objawy kliniczne i diagnostyka stabilnej choroby wieńcowej
2.3. Leczenie stabilnej choroby wieńcowej
2.4. Ostry zespół wieńcowy
2.5. Leczenie niestabilnej dusznicy bolesnej oraz zawału serca bez uniesienia odcinka ST
2.6. Zawał serca z uniesieniem odcinka ST
2.7. Stratyfikacja ryzyka i środki prewencyjne

ROZDZIAŁ 3. Zaburzenia rytmu serca
3.1. Podstawy elektrofizjologiczne
3.2. Zasady postępowania terapeutycznego
3.3. Zaburzenia rytmu serca przebiegające z bradykardią
3.4. Tachykardie nadkomorowe

ROZDZIAŁ 4. Ostra niewydolność serca i obrzęk płuc
4.1. Patofizjologia
4.2. Etiologia
4.3. Rokowanie
4.4. Podział ostrej niewydolności serca
4.5. Objawy kliniczne ostrej niewydolności serca
4.6. Diagnostyka specjalna
4.7. Leczenie
4.8. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 5. Przewlekła niewydolność serca
5.1. Definicja i epidemiologia
5.2. Patofizjologia
5.3. Objawy kliniczne
5.4. Rozpoznanie oraz diagnostyka różnicowa
5.5. Leczenie przewlekłej niewydolności serca
5.6. Leczenie farmakologiczne przewlekłej niewydolności serca
5.7. Leczenie rozkurczowej niewydolności serca
5.8. Elektrostymulacja
5.9. Metody mechanicznego wspierania układu krążenia
5.10. Metody leczenia operacyjnego

ROZDZIAŁ 6. Wstrząs
6.1. Definicje wstrząsu
6.2. Patofizjologia wstrząsu
6.3. Diagnostyka i monitoring wstrząsu
6.4. Zasady leczenia wstrząsu
6.5. Zespół niewydolności wielonarządowej
6.6. Specyficzne postaci wstrząsu

ROZDZIAŁ 7. Nadciśnienie tętnicze
7.1. Definicja i klasyfikacja
7.2. Epidemiologia
7.3. Patofizjologia
7.4. Rodzaje nadciśnienia tętniczego
7.5. Diagnostyka
7.6. Wskazania do podjęcia leczenia, ryzyko sercowo-naczyniowe
7.7. Wybór leków przeciwnadciśnieniowych
7.8. Aspekty dotyczące różnicowania leczenia
7.9. Leczenie i kontrola towarzyszących czynników ryzyka
7.10. Aspekty farmakoekonomiczne

ROZDZIAŁ 8. Niedociśnienie ortostatyczne
8.1. Mechanizmy dysregulacji układu krążenia
8.2. Rodzaje niedociśnienia ortostatycznego
8.3. Diagnostyka
8.4. Leczenie
8.5. Rokowanie

ROZDZIAŁ 9. Omdlenie
9.1. Znaczenie i wprowadzenie
9.1.1 Omdlenia autonomiczno -neuronalne (omdlenia wazowagalne)
9.2. Diagnostyka
9.3. Leczenie omdlenia wazowagalnego oraz innych rodzajów omdleń
9.4. Rokowanie

ROZDZIAŁ 10. Zator tętnicy płucnej i ostre serce płucne

10.1. Epidemiologia
10.2. Czynniki ryzyka
10.3. Konsekwencje patofizjologiczne ostrego zatoru tętnicy płucnej
10.4. Obraz kliniczny
10.5. Diagnostyka
10.6. Leczenie
10.7. Leczenie różnicowe
10.8. Zawał płuca
10.9. Szczególne formy zatoru tętnicy płucnej
10.10. Zapobieganie zatorowi tętnicy płucnej


Tom II

ROZDZIAŁ 11. Przewlekłe łe nadciśnienie płucne
11.1. Hemodynamika krążenia płucnego
11.2. Definicja i klasyfikacja
11.3. Epidemiologia
11.4. Etiologia i patogeneza
11.5. Obraz kliniczny
11.6. Diagnostyka nieinwazyjna
11.7. Diagnostyka inwazyjna
11.8. Leczenie

ROZDZIAŁ 12. Kardiomiopatie
12.1. Kardiomiopatia rozstrzeniowa
12.2. Kardiomiopatia przerostowa
12.3. Kardiomiopatia restrykcyjna
12.4. Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory
12.5. Kardiomiopatia w przebiegu schorzeń endokrynologicznych
12.6. Kardiomiopatia toksyczna
12.7. Szczególne postacie kardiomiopatii

ROZDZIAŁ 13. Gorączka reumatyczna i reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego
13.1. Epidemiologia
13.2. Patogeneza
13.3. Diagnostyka
13.4. Leczenie
13.5. Zapobieganie

ROZDZIAŁ 14. Schorzenia serca natury immunologicznej

14.1. Etiologia i patofizjologia
14.2. Reumatyczne schorzenia serca
14.3. Kardiomiopatie restrykcyjne i naciekowe
14.4. Odczynowe (reaktywne) schorzenia serca

ROZDZIAŁ 15. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
15.1. Diagnostyka
15.2. Leczenie skierowane przeciwko czynnikom infekcyjnym
15.3. Leczenie operacyjne infekcyjnego zapalenia wsierdzia
15.4. Leczenie przeciwkrzepliwe
15.5. Opieka nad pacjentem po przebytym zapaleniu wsierdzia
15.6. Zapobieganie infekcyjnemu zapaleniu wsierdzia

ROZDZIAŁ 16. Wirusowe zapalenie mięśnia sercowego
16.1. Etiologia
16.2. Patogeneza
16.3. Przykłady wirusów wywołujących zapalenie mięśnia sercowego
16.4. Objawy kliniczne
16.5. Diagnostyka
16.6. Leczenie

ROZDZIAŁ 17. Schorzenia osierdzia

17.1. Ostre zapalenie osierdzia
17.2. Płyn w worku osierdziowym i tamponada osierdzia
17.3. Zaciskające zapalenie osierdzia

ROZDZIAŁ 18. Wrodzone choroby serca u osób dorosłych
18.1. Dane i fakty
18.2. Ubytek w przegrodzie międzykomorowej
18.3. Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej
18.4. Zwężenie zastawkowe tętnicy płucnej
18.5. Przetrwały przewód Botalla
18.7. Ubytek w przegrodzie przedsionkowo -komorowej (AVSD)
18.8. Tetralogia Fallota
18.9. Przełożenie wielkich pni tętniczych
18.10. Krążenie Fontana
18.11. ZESPÓŁ Eisenmengera
18.12. Adresy internetowe

ROZDZIAŁ 19. Nabyte wady zastawkowe
19.1. Zwężenie zastawki mitralnej
19.2. Niedomykalność zastawki mitralnej
19.3. Zespół wypadania płatka zastawki mitralnej
19.4. Zwężenie zastawki aortalnej
19.5. Niedomykalność zastawki aortalnej
19.6. Zwężenie zastawki trójdzielnej
19.7. Niedomykalność zastawki trójdzielnej
19.8. Zwężenie zastawki płucnej
19.9. Niedomykalność zastawki płucnej
19.10. Sztuczne zastawki serca

ROZDZIAŁ 20. Schorzenia aorty piersiowej
20.1. Ostry tętniak rozwarstwiający aorty
20.2. Przewlekły tętniak rozwarstwiający aorty
20.3. Schorzenia zapalne aorty

ROZDZIAŁ 21. Guzy serca i osierdzia
21.1. Pierwotne guzy łagodne
21.2. Pierwotne guzy złośliwe
21.3. Wtórne guzy złośliwe
21.4. Objawy kliniczne
21.5. Diagnostyka
21.6. Leczenie i rokowanie

ROZDZIAŁ 22. Schorzenia serca u kobiet w ciąży
22.1. Zmiany hemodynamiczne u kobiet w ciąży
22.2. Ocena ryzyka i przeciwwskazania do ciąży
22.3. Metody diagnostyczne
22.4. Nabyte wady zastawkowe
22.4.1. Zwężenie zastawki mitralnej
22.5. Kardiomiopatie
22.6. Leczenie farmakologiczne niewydolności serca u kobiet w ciąży
22.7. Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży
22.8. Choroba wieńcowa serca
22.9. Zaburzenia rytmu serca
22.10. Zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym u kobiet w ciąży i leczenie przeciwkrzepliwe

ROZDZIAŁ 23. Serce u osób w wieku podeszłym
23.1. Proces starzenia się a wydolność fizyczna
23.2. Zmiany morfologiczne i funkcjonalne serca, naczyń oraz mięśni szkieletowych
23.3. Schorzenia serca i układu krążenia u osób w wieku podeszłym
23.4. Serce starcze jako rodzaj schorzenia

ROZDZIAŁ 24. Przedoperacyjna ocena serca
24.1. Aspekty ekonomiczne i prognostyczne
24.2. Ocena ryzyka
24.3. Diagnostyka
24.4. Opcje terapeutyczne
24.5. Postępowanie praktyczne w przypadku przedoperacyjnej oceny oraz prób minimalizacji ryzyka okołooperacyjnego

ROZDZIAŁ 25. Urazy serca
25.1. Etiologia i patogeneza
25.2. Morfologia i symptomatyka
25.3. Objawy kliniczne
25.4. Diagnostyka
25.5. Leczenie
25.6. Przebieg i rokowanie
25.7. Uraz elektryczny

ROZDZIAŁ 26. Dolegliwości funkcjonalne ze strony serca
26.1. Definicja
26.2. Dolegliwości serca natury funkcjonalnej w przebiegu schorzenia somatycznego
26.3. Schorzenia pozasercowe
26.4. Dolegliwości serca natury funkcjonalnej przy braku schorzenia somatycznego

ROZDZIAŁ 27. Rzadkie schorzenia serca
27.1. Rzadkie kardiomiopatie i zapalenia mięśnia sercowego
27.2. Udział serca w przebiegu schorzeń infekcyjnych
27.3. Manifestacje sercowe w przebiegu schorzeń neurologicznych
27.4. Rzadkie zespoły wrodzone z udziałem serca

ROZDZIAŁ 28. Transplantacja serca
28.1. Ocena przed przeprowadzeniem transplantacji serca
28.2. Przeszczepione serce
28.3. Immunosupresja
28.4. Powikłania
28.5. Jakość życia osób po transplantacji serca

ROZDZIAŁ 29. Orzecznictwo w kardiologii
29.1. Podstawy prawne działalności orzeczniczej
29.2. Zadania i obowiązki orzecznika
29.3. Obowiązek współpracy ze strony osoby orzekanej
29.4. Pojęcia specyficzne dla orzecznictwa socjalnego
29.5. Zmniejszenie zdolności do wykonywania pracy/stopień niezdolności
29.6. Ciężkie upośledzenie
29.7. Orzecznictwo wypadkowe i odszkodowania socjalne
29.8. Forma i treść orzeczenia kardiologicznego
29.9. Badanie kardiologiczne z punktu widzenia orzecznictwa
29.10. Ocena

ROZDZIAŁ 30. Cukrzyca i serce
30.1. Stabilna choroba wieńcowa
30.2. Ostry zespół wieńcowy
30.3. Przewlekła niewydolność serca
30.4. Kardiomiopatia cukrzycowa

ROZDZIAŁ 31. Nerka i serce
31.1. Schorzenia nerek a ryzyko sercowo-naczyniowe
31.2. Inne choroby serca związane z chorobami nerek
31.3. Funkcja nerek w przebiegu schorzeń kardiologicznych

ROZDZIAŁ 32. Serce i sport
32.1. Nagły zgon sercowy u sportowców
32.2. Zmiany w zakresie mięśnia sercowego u sportowców („serce sportowca”)
32.3. Screening u sportowców przed podjęciem zawodowej aktywności sportowej
32.4. Sport w przebiegu schorzeń układu krążenia

ROZDZIAŁ 33. Leczenie uzupełniające w przebiegu schorzeń układu krążenia
33.1. Metodyka i dane
33.2. Niewydolność serca
33.3. Nadciśnienie tętnicze
33.4. Choroba niedokrwienna serca

ROZDZIAŁ 34. Terapeutyczne opcje regeneracji mięśnia sercowego
34.1. Leczenie komórkami macierzystymi
34.2. „Tissue engineering”

Ważne daty z historii kardiologii

Tabela przeliczeniowa pomiędzy jednostkami SI a jednostkami konwencjonalnymi najczęściej stosowanych parametrów laboratoryjnych

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

POLECAMY