• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-radiologia-diagnostyka-obrazowa-rtg-tk-usg-i-mr_12882_150x190

RADIOLOGIA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA RTG TK USG I MR

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2015, dodruk 2020
  • Wydanie: III
  • Ilość stron: 754
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-200-6039-3
279,00 zł
239,90 zł 279 239.9 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 228,90 zł

Opis

Ideą przewodnią podręcznika jest wykazanie, jak interesującą dziedziną medycyny jest współczesna diagnostyka obrazowa. Stosowanie wielu różniących się metod badania, wykorzystujących jako źródło informacji rozpoznawczej szeroki zakres fal elektromagnetycznych, wymaga w pierwszym rzędzie wiedzy na temat bezpieczeństwa pacjenta, ogólnych zasad powstawania obrazów tkanek prawidłowych i zmienionych chorobowo oraz zdolności rozpoznawczej stosowanych metod. Informacje te powinny stanowić ważną część wiedzy lekarzy wszystkich specjalności.

Nowe opracowanie podręcznika w dużej mierze kontynuuje układ poprzednich, dobrze przyjętych przez czytelników wydań z lat 1999 i 2003. Składa się z dwóch część: ogólnej, w której przedstawiono podstawy teoretyczne badań obrazowych, oraz części poświęconej szczegółowej patologii narządowej głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, układu krążenia i układu ruchu oraz podstawom radiologii zabiegowej. 

W części szczegółowej zmieniony został układ rozdziałów. Każdy z nich składa się z następujących zasadniczych części. Są to: wprowadzenie, czyli krótka definicja tematu, najczęstsze przyczyny omawianej choroby, dominujące objawy kliniczne, pierwszoplanowe, a następnie uzupełniające badania obrazowe.
Znaczna większość rozdziałów została poprawiona i uzupełniona zgodnie ze współczesnymi zaleceniami postępowania rozpoznawczego.

Tagi: radiologia książka , radiologia książki ,

Spis treści

CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Główne etapy rozwoju badań obrazowych - Bogdan Pruszyński

2. Podstawy teoretyczne badań obrazowych
2.2. Ultrasonografia i elastografia
2.2.1. Ultrasonografia - Henryk Kowalski, Tomasz Siedlecki
Fizyczne podstawy ultrasonografii
Urządzenia do ultrasonografii
2.1.2. Elastografia - Bogdan Pruszyński
2.2. Tomografia rezonansu magnetycznego - Piotr Bogorodzki, Ewa Piątkowska-Janko, Bogdan Pruszyński
2.2.1. Podstawy fizyczne
2.2.2. Wybrane przykłady sekwencji
2.2.3. Techniki stosowane w badaniach dynamicznych
2.2.4. Spektroskopia rezonansu magnetycznego
2.3. Obrazowanie tensora dyfuzji metodą rezonansu magnetycznego - Barbara Bobek-Billewicz, Waldemar Senczenko
2.3.1. Podstawy fizyczne
2.3.2. Kliniczne wykorzystanie obrazowania tensora dyfuzji i traktografii
2.4. Rentgenodiagnostyka - Jerzy Zajgner
2.4.1. Powstawanie promieni rentgenowskich
2.4.2. Wzajemne oddziaływanie promieniowania rentgenowskiego i materii
2.4.3. Właściwości promieniowania rentgenowskiego
2.4.4. Podstawy techniczne rentgenodiagnostyki
2.4.5. Urządzenia do diagnostyki rentgenowskiej
2.4.6. Systemy obrazowania w rentgenodiagnostyce
2.4.7. Kliniczne znaczenie konwencjonalnej radiografii cyfrowej
2.4.8 Radiografia cyfrowa - Bogdan Pruszyński
2.5. Tomografia komputerowa - Bogdan Pruszyński
2.5.1. Tomografia komputerowa wielorzędowa
2.5.2. Tomografia komputerowa dwuenergetyczna
2.5.3. Tomografia wolumetryczna
2.6. Obrazowanie molekularne - Paweł Grieb
2.6.1. Ogólne uwagi
2.6.2. Technologie składników wytwarzających kontrast
2.6.3. Technologie składników adresowych
2.6.4. Obrazowanie molekularne wybranych procesów patologicznych
2.6.5. Obrazowanie molekularne chorób wybranych narządów
2.6.6. Teraźniejszość i przyszłość obrazowania molekularnego

3. Radiobiologia – Jacek Fijuth
3.1. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią
3.1.1. Odziaływanie cząsteczek naładowanych z materią
3.1.2. Oddziaływanie neuronów z materią
3.1.3. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią
3.1.4. Dawki promieniowania
3.2. Działanie promieniowania jonizującego na komórki i tkanki
3.2.1. Odpowiedź systemu biologicznego na napromienianie – tarcze komórkowe
3.2.2. Wpływ promieniowania na cykl komórkowy, DNA i inne struktury wewnątrzkomórkowe
3.2.3. Rozpoznawanie i naprawa uszkodzeń DNA
3.2.4. Apoptoza
3.3. Zależność biologicznych efektów promieniowania od podanej dawki
3.4. Typy odczynów popromiennych w tkankach
3.5. Somatyczne skutki promieniowania
3.5.1. Wczesne skutki somatyczne
3.5.2. Skutki promieniowania dla organizmu w życiu wewnątrzmacicznym
3.6. Późne skutki promieniowania. Popromienna kancerogeneza
3.7. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym
3.7.1. Źródła promieniowania jonizującego i geneza systemu ochrony radiologicznej
3.7.2. Stochastyczne i deterministyczne efekty promieniowania
3.7.3. Definicje i jednostki
3.7.4. Indywidualne dawki graniczne
3.7.5. Ekspozycja zawodowa na promieniowanie jonizujące
3.7.6. Ekspozycja medyczna na promieniowanie jonizujące
3.7.7. Zasady ochrony pacjenta przed nadmierną ekspozycją
3.7.8. Ekspozycja ludności
3.7.9. Ekspozycja potencjalna
3.7.10. Program ochrony radiologicznej

4. Środki kontrastujące stosowane w badaniach obrazowych – Marek Gołębiowski
4.1. Środki cieniujące stosowane w rentgenodiagnostyce
4.1.1. Środki cieniujące nierozpuszczalne w wodzie
4.1.2. Środki cieniujące rozpuszczalne w wodzie
4.2. Środki kontrastujące stosowane w badaniach rezonansu magnetycznego
4.3. Środki kontrastujące stosowane w badaniach ultrasonograficznych

5. Ryzyko badań obrazowych - Bogdan Pruszyński, Andrzej Cieszanowski
5.1. Ryzyko promieniowania jonizującego związane z działalnością medyczną
5.2. Ryzyko związane z badaniami techniką rezonansu magnetycznego
5.3. Ryzyko związane z badaniami ultrasonograficznymi
5.4. Powikłania występujące w przebiegu badań naczyniowych

6. Podstawy interpretacji badań obrazowych - Andrzej Cieszanowski, Bogdan Pruszyński, Stanisław Leszczyński
6.1. Ogólna interpretacja wyników badań i nazewnictwo objawów występujących w różnych technikach obrazowych
6.1.1. Konwencjonalne badania radiologiczne
6.1.2. Badanie dwukontrastowe przewodu pokarmowego
6.1.3. Tomografia komputerowa
6.1.4. Rezonans magnetyczny
6.1.5. Ultrasonografia


CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

7. Głowa i szyja
7.1. Ośrodkowy układ nerwowy - Marek Gołębiowski, Jerzy Walecki
7.1.1. Metody badania
7.1.2. Anatomia radiologiczna
7.1.3. Podstawy interpretacji obrazów mózgowia
7.1.4. Wady rozwojowe
7.1.5. Urazy czaszkowo-mózgowe
7.1.6. Choroby naczyniowe mózgu
Niedokrwienie i zawał mózgu
Krwotok śródmózgowy
Wady naczyniowe
7.1.7. Guzy mózgu
Gwiaździak
Glejak wielopostaciowy
Oponiak
Nerwiaki osłonkowe
Chłoniaki
Guzy dysontogenetyczne
Przerzuty nowotworowe
7.1.8. Zmiany chorobowe przysadki
Gruczolaki
Czaszkogardlak
Oponiak guzka siodła tureckiego
Zespół pustego siodła
7.1.9. Zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
7.1.10. Choroba Alzheimera i inne przyczyny otępienia
7.2. Oczodół i jego zawartość – Piotr Sosnowski
7.2.1. Metody badania
7.2.2. Anatomia radiologiczna
7.2.3. Zmiany chorobowe
Ściany kostne oczodołu
Gałka oczna
Nerw wzrokowy
Mięśnie oczodołu
Naczynia
Inne struktury oczodołu
7.3. Kość skroniowa i narząd słuchu – Romana Bogusławska-Walecka, Piotr Koziński
7.3.1. Metody badania
7.3.2. Anatomia radiologiczna
7.3.3. Patologie ucha zewnętrznego
Wrodzone zwężenie/zarośnięcie przewodu słuchowego zewnętrznego
Perlak przewodu słuchowego zewnętrznego
Wyrośla kostne przewodu słuchowego zewnętrznego
Rak płaskonabłonkowy przewodu słuchowego zewnętrznego
7.3.4. Patologie ucha środkowego
Perlak wrodzony ucha środkowego
Tympanoskleroza ucha środkowego
Perlak nabyty ucha środkowego
Kłębczak bębenkowy
7.3.5. Patologie ucha wewnętrznego
Wady wrodzone ucha wewnętrznego
Zmiany zapalne/pozapalne, rozrostowe i inne
7.3.6. Przerzuty do kości skroniowej
7.3.7. Urazy kości skroniowej
7.4. Jama nosa i zatoki przynosowe – Romana Bogusławska-Walecka, Anna Chmielik, Lechosław Chmielik
7.4.1. Metody badania
7.4.2. Anatomia radiologiczna i odmiany budowy jamy nosa
7.4.3. Ostre zapalenie zatok
7.4.4. Przewlekłe zapalenie zatok
Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa
7.4.5. Grzybicze zapalenie zatok przynosowych
7.4.6. Nowotwory łagodne i zmiany guzopodobne
Brodawczak
Torbiel śluzowa
Torbiel retencyjna
Torbiel zębopochodna
Kostniak
Naczyniakowłókniak młodzieńczy
7.4.7. Nowotwory złośliwe
7.4.8. Ziarniniak Wegenera
7.4.9. Urazy twarzoczaszki
7.5. Narząd żucia – Ingrid Różyło-Kalinowska
7.5.1. Metody badania
Zęby
Szczęki i żuchwa
7.5.2. Próchnica zębów
7.5.3. Zmiany zapalne przyzębia przyszczytowego i zmiany kostne (zmiany okołowierzchołkowe)
7.5.4. Choroby przyzębia brzeżnego (peridontopatia)
7.5.5. Złamanie żuchwy
7.5.6. Torbiele narządu żucia
7.5.7. Nowotwory szczęk i żuchwy
Guzy związane z tkanką kostną
Nowotwory wywodzące się z tkanek miękkich
7.5.8. Choroby stawów skroniowo-żuchwowych
7.5.9. Choroby gruczołów ślinowych
7.6. Część nosowa gardła – Barbara Bobek-Billewicz, Agnieszka Trojanowska
7.6.1. Metody badania
7.6.2. Anatomia radiologiczna
7.6.3. Torbiel Tornwalda
7.6.4. Łagodny guz mieszany przestrzeni śluzowej gardła
7.6.5. Rak płaskonabłonkowy nosogardła
7.6.6. Naczyniakowłókniak młodzieńczy
7.6.7. Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy
7.7. Jama ustna – Barbara Bobek-Billewicz, Agnieszka Trojanowska
7.7.2. Metody badania
7.7.1. Anatomia radiologiczna
7.7.3. Zmiany łagodne
Malformacje naczyniowe
Torbiele skórzaste i naskórkowe
Zmiany zapalne
Łagodne guzy wychodzące ze ślinianek
7.7.4. Nowotwory złośliwe
7.8. Część ustna gardła – Barbara Bobek-Billewicz, Agnieszka Trojanowska
7.8.2. Metody badania
7.8.1. Anatomia radiologiczna
7.8.3. Zmiany zapalne
7.8.4. Nowotwory
7.9. Gardło dolne i krtań – Barbara Bobek-Billewicz, Agnieszka Trojanowska
7.9.1. Gardło dolne
Metody badania
Anatomia radiologiczna
Nowotwory gardła dolnego
Monitorowanie leczenia nowotworów
7.9.2. Krtań
Metody badania
Anatomia radiologiczna
Nowotwory krtani
Naciekanie chrząstek krtani w badaniach obrazowych
7.10. Tarczyca - Urszula Łebkowska, Piotr Polaków
7.10.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
7.10.2. Rak tarczycy
7.10.3. Guzy łagodne tarczycy (gruczolaki, guzki hipoplastyczne)
7.10.4. Wole guzkowe nietoksyczne
7.10.5. Nadczynność tarczycy
Wole guzkowe toksyczne
Choroba Gravesa-Basedowa
Pojedynczy guzek autonomiczny
7.10.6. Niedoczynność tarczycy

8. Klatka piersiowa
8.1. Płuca i opłucna
8.1.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
Zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej - Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk
Tomografia komputerowa - Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk
Ultrasonografia - Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk
Rezonans magnetyczny - Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk
Angiografia tętnicy płucnej – Bogdan Pruszyński
8.1.2. Nazewnictwo i patomorfologia najczęściej występujących zmian płucnych - Iwona Bestry, Bogdan Pruszyński, Małgorzata Żukowska
8.1.3. Infekcje płucne
Infekcje płucne u dorosłych - Jakub Ptak, Bogdan Pruszyński, Bogusława Benendo-Kapuścińska
Gruźlica płuc - Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska, Karina Oniszh
Mikobakteriozy - Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska, Karina Oniszh
Grzybicze zapalenia płuc - Jan Kuś, Bogdan Pruszyński
Choroby pasożytnicze płuc - Bogdan Pruszyński
8.1.4. Eozynofilie płucne - Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska
8.1.5. Nowotwory płuc
Rak płuc - Urszula Grzesiakowska
Chłoniaki płuc i śródpiersia - Bogdan Pruszyński, Małgorzata Tacikowska
Przerzuty nowotworowe do płuc - Urszula Grzesiakowska
Pojedynczy guzek płucny. Postępowanie rozpoznawcze - Bohdan Daniel
8.1.6. Choroby tchawicy, oskrzeli i przestrzeni powietrznych - Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska
Choroby tchawicy
Choroby oskrzeli
Choroby oskrzelików i przestrzeni powietrznych płuc
8.1.7. Choroby śródmiąższowe płuc - Ewa Rowińska-Zakrzewska, Iwona Bestry
Sarkoidoza
Samoistne śródmiąższowe zapalenia płuc
8.1.8. Zmiany płucne w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej - Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska
8.1.9. Zespół ostrej niewydolności oddechowej - Mariusz I. Furmanek, Jerzy Walecki
8.1.10. Zmiany w krążeniu płucnym w chorobach serca i płuc - Olgierd Kapuściński
Nadciśnienie płucne hiperkinetyczne
Nadciśnienie wtórne (bierne)
Nadciśnienie płucne obturacyjne
Nadciśnienie płucne pierwotne (samoistne)
Śródmiąższowy (przewlekły) obrzęk płuc
Pęcherzykowy obrzęk płuc
Zmniejszenie ukrwienia płuc
8.1.11. Zatorowość płucna - Ryszard Pacho, Piotr Pruszczyk
8.1.12. Pierwotne układowe zapalenia naczyń - Elżbieta Wiatr, Iwona Bestry
Ziarniniakowatość Wegenera
Zespół Churga-Strauss
Mikroskopowe zapalenie naczyń
8.1.13. Zewnątrzpochodne choroby układu oddechowego
Pylice - Jacek Heciak
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych - Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska
Niezamierzone reakcje polekowe w obrębie układu oddechowego - Elżbieta Wiatr
8.1.14. Choroby opłucnej - Lilia Pawlicka, Barbara Burakowska
Płyn w jamie opłucnej
Zgrubienia i zrosty opłucnej
Odma opłucnowa
Nowotwory opłucnej
8.1.15. Płuco przeszczepione - Tadeusz Orłowski, Iwona Bestry
8.1.16. Zmiany na zdjęciach rentgenowskich klatki piersiowej i obrazach tomografii komputerowej oraz choroby związanych z ich występowaniem - Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry
8.2. Śródpiersie - Lilia Pawlicka
8.2.1. Choroby śródpiersia przedniego
Torbiel oskrzelopochodna
Torbiel celomatyczna
Patologia grasicy
Choroby grasicy
Zmiany tarczycy
Potworniak i torbiele skórzaste śródpiersia
8.2.2. Choroby śródpiersia środkowego
Powiększenie węzłów chłonnych
8.2.3. Guzy śródpiersia tylnego
8.2.4. Zapalenie śródpiersia
8.3. Serce
8.3.1. Echokardiografia w diagnostyce chorób serca - Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Janusz Kochanowski
Ogólna charakterystyka metody
Zastosowanie echokardiografii
8.3.2. Radiologiczne badania konwencjonalne, TK i MR w diagnostyce chorób serca - Jan Baron, Ilona Michałowska, Małgorzata Urbańczyk
Metody badania
Zastosowanie badań obrazowych serca
8.4. Przełyk - Bogdan Pruszyński, Stanisław Leszczyński
8.4.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
8.4.2. Zaburzenia czynnościowe przełyku
Achalazja
Twardzina przełyku
8.4.3. Zapalenia przełyku
8.4.4. Rak przełyku
Mięśniak gładkokomórkowy
8.4.5. Uchyłki przełyku
8.4.6. Żylaki przełyku
8.4.7. Ciało obce w przełyku
8.4.8. Perforacja przełyku
8.4.9. Przełyk operowany
8.5. Przepona – Bogdan Pruszyński
8.5.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
8.5.2. Przepukliny przeponowe
8.5.3. Nieprawidłowości położenia i zaburzenia ruchomości przepony oraz nieprawidłowości jej zarysów
8.5.4. Nowotwory przepony
8.6. Urazy klatki piersiowej - Bogdan Pruszyński
8.6.1. Urazy ściany klatki piersiowej
8.6.2. Zmiany pourazowe opłucnej
8.6.3. Urazowe uszkodzenie płuca
8.6.4. Uszkodzenie tchawicy i oskrzeli
8.6.5. Uszkodzenie serca i dużych naczyń
8.6.6. Urazy przepony
8.7. Gruczoł piersiowy - Ewa Wesołowska
8.7.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
8.7.2. Metody weryfikacji zmiany w gruczole piersiowym
8.7.3. Nowotwory
Badania przesiewowe w przypadku raku gruczołu piersiowego

9. Jama brzuszna
9.1. Żołądek i dwunastnica - Ludwik Smajkiewicz, Andrzej Drop
9.1.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
Metody badania
Anatomia radiologiczna
9.1.2. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
9.1.3. Powikłania choroby wrzodowej
Zwężenie odźwiernika
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego
Perforacja ściany żołądka lub dwunastnicy
9.1.5. Rak żołądka
9.1.6. Chłoniak żołądka
9.1.7. Guzy żołądka pochodzenia mezenchymalnego
9.1.8. Polipy żołądka
9.1.9. Mięsak Kaposiego
9.1.10. Żylaki żołądka
9.1.11. Nowotwory dwunastnicy
9.1.12. Uchyłki żołądka i dwunastnicy
9.1.13. Żołądek operowany
Powikłania pooperacyjne wczesne
Powikłania pooperacyjne późne
9.1.14. Przepuklina żołądka
9.2. Jelito cienkie - Joanna Pilch-Kowalczyk
9.2.1. Metody badania
9.2.2. Choroba Leśniowskiego-Crohna
9.2.3. Gruźlica jelit
9.2.4. Nowotwory jelita cienkiego
Guz neuroendokrynny
Złośliwe nowotwory jelita cienkiego
Łagodne nowotwory jelita cienkiego
9.2.5. Uchyłek Meckla
9.3. Wyrostek robaczkowy - Joanna Pilch-Kowalczyk
9.4. Jelito grube - Stanisław Leszczyński, Piotr Palczewski
9.4.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
9.4.2. Uchyłki jelita grubego
9.4.3. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Przewlekła postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
9.4.4. Choroba Leśniowskiego-Crohna
9.4.5. Gruźlica jelit
9.4.6. Ostre niedokrwienne zapalenie jelita grubego
Przewlekłe niedokrwienne zapalenie jelita grubego
9.4.7. Zespół jelita drażliwego
9.4.8. Polipy jelita grubego
9.4.9. Rak jelita grubego i odbytnicy
Inne choroby odbytu
9.5. Wątroba - Andrzej Cieszanowski, Bogdan Pruszyński
9.5.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
9.5.2. Zmiany ogniskowe wątroby
Przerzuty do wątroby
Rak wątrobowokomórkowy
Postać włóknisto-blaszkowata raka wątrobowokomórkowego
Rak z komórek nabłonka dróg żółciowych
Chłoniak wątroby
Naczyniak wątroby
Ogniskowy przerost guzkowy
Gruczolak wątroby
Torbiele wątroby
Ogniskowe stłuszczenie wątroby
Ropień wątroby
Bąblowiec wątroby
9.5.3. Uogólnione choroby wątroby
Stłuszczenie wątroby
Marskość wątroby
Zespół Budda-Chiariego
Hemosyderoza i syderozy wtórne
9.6. Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe - Izabela Herman-Sucharska, Wiesław Pawlik, Bogdan Pruszyński
9.6.1 Metody badania i anatomia radiologiczna
9.6.2. Choroby pęcherzyka żółciowego
Kamica pęcherzyka żółciowego
Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego
Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
Martwicze zapalenie pęcherzyka żółciowego
Zakażenie bakteriami gazotwórczymi
Ropień wątroby
Ropniak pęcherzyka żółciowego
Zespół Mirizziego
Perforacja pęcherzyka żółciowego
Rak pęcherzyka żółciowego
Guzy łagodne i rzekome pęcherzyka żółciowego
9.6.3 Choroby dróg żółciowych
Kamica przewodowa
Zwężające (stwardniające) zapalenie dróg żółciowych
Rak dróg żółciowych
Choroby zwieracza Oddiego i brodawki Vatera
Jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych
9.7. Trzustka - Joanna Pilch-Kowalczyk, Bogdan Pruszyński
9.7.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
9.7.2. Zapalenia trzustki
Ostre zapalenie trzustki
Przewlekłe zapalenie trzustki
9.7.4. Nowotwory trzustki
Rak trzustki
Guzy torbielowate trzustki
Guzy neuroendokrynne trzustki i przewodu pokarmowego
9.8. Śledziona - Bogdan Pruszyński
9.8.1 Metody badania i anatomia radiologiczna
9.8.2. Powiększenie śledziony
9.8.3. Zmiany torbielowate
9.8.4. Ropnie śledziony
9.8.5. Zmiany lite
9.8.6. Powiększona śledziona w przebiegu marskości wątroby
8.8.7. Zatory i zawały śledziony
9.8.8. Uraz śledziony
9.8.9. Dodatkowe śledziony
9.9. Układ moczowy - Andrzej Cieszanowski, Bogdan Pruszyński
9.9.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
9.9.2. Wady rozwojowe i wady budowy
Nieprawidłowa liczba i wielkość nerek
Nieprawidłowe położenie nerek
Nerki zrośnięte
Anomalie dotyczące kształtu i budowy nerek
Zmiany torbielowate nerek
Wady kielichów, miedniczek i moczowodów
Wady cewki moczowej
9.9.3. Choroby torbielowate nerek
Torbiel prosta
Torbiele powikłane
Torbielowatość nerek typu dorosłych
Nerka wielotorbielowata
Torbiel wielokomorowa
Nerka gąbczasta
Nabyta torbielowatość nerek
Choroby przebiegające z występowaniem torbieli nerek
9.9.4. Choroby zapalne nerek
Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
Ropień nerki
Ropowica przynerkowa
Roponercze
Gazotwórcze odmiedniczkowe zapalenie nerek
Pyelonephritis xantogranulomatosa
Martwica brodawek nerkowych
Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek
9.9.5. Guzy nerek
Rak nerkowokomórkowy
Rak przejściowokomórkowy
Naczyniakomięśniakotłuszczak
Oncocytoma
Chłoniak
Przerzuty do nerek
9.9.6. Kamica nerkowa
9.9.7. Wapnica nerek
9.9.8. Diagnostyka nerki przeszczepionej
9.9.9. Choroby pęcherza moczowego
Zapalenie pęcherza moczowego
Guzy pęcherza moczowego
Uchyłki pęcherza moczowego
Przetoki pęcherza moczowego
Kamica pęcherza moczowego
Pęcherz neurogenny
9.9.10. Podstawy diagnostyki różnicowej chorób nerek
9.9.11. Urazy układu moczowego
Urazy nerek
Urazy pęcherza moczowego
9.10. Nadnercza - Andrzej Cieszanowski, Ryszard Pacho
9.10.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
9.10.2. Gruczolak kory nadnerczy
9.10.3. Przerzuty do nadnerczy
9.10.4. Rak kory nadnerczy
9.10.5. Guz chromochłonny
9.10.6. Przerost kory nadnerczy
9.10.7. Tłuszczak szpiku
9.10.8. Zwojak zarodkowy
9.10.9. Krwotok do nadnerczy
9.10.10. Torbiele nadnerczy
9.11. Przestrzeń zaotrzewnowa - Ryszard Pacho, Renata Szamowska
9.11.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
9.11.2. Krwiak przestrzeni zaotrzewnowej
9.11.3. Guzy pierwotne przestrzeni zaotrzewnowej
9.11.4. Zwłóknienie przestrzeni zaotrzewnowej
9.12. Układ płciowy
9.12.1. Żeński układ płciowy - Laretta Grabowska-Derlatka, Paweł Derlatka
Metody badania i anatomia radiologiczna
Przyczyny niepłodności i wady wrodzone macicy
Zmiany zapalne w obrębie narządu rodnego
Torbiele jajników
Nowotwory
Ciążowa choroba trofoblastyczna
Gruczolistość
9.12.2. Narządy płciowe męskie
Jądra i najądrza - Bogdan Pruszyński
Gruczoł krokowy- Elżbieta Łuczyńska, Janusz Jaszczyński
9.13. Ostre choroby jamy brzusznej („ostry brzuch”) - Bogdan Pruszyński, Ryszard Pacho, Bogusława Benendo-Kapuścińska
9.13.1. Metody badania
9.13.2. Zapalenie otrzewnej
9.13.3. Niedrożność jelit
Niedrożność mechaniczna jelita cienkiego bez niedokrwienia
Niedrożność żółciowa
Mechaniczna niedrożność jelita grubego
Niedrożność jelit przebiegająca z zaburzeniami ukrwienia
Niedrożność porażenna jelit

10. Układ naczyniowy - Bogdan Pruszyński, Grzegorz Małek
10.1. Metody badania i anatomia radiologiczna
10.1.1. Ultrasonografia
10.1.2. Tomografia komputerowa
10.1.3. Rezonans magnetyczny
10.1.4. Cyfrowa angiografia subtrakcyjna
10.2. Symptomatologia chorób układu naczyniowego
10.3. Niedokrwienie mózgu
10.3.1. Zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej
10.3.2. Zwężenie tętnic odchodzących od łuku aorty
10.4. Choroby aorty
10.4.1. Wady rozwojowe aorty
10.4.2. Tętniaki aorty
10.4.3. Rozwarstwienie aorty
10.4.4. Miażdżyca aorty i jej powikłania
10.4.5. Urazy aorty
10.5. Zwężenie tętnicy nerkowej
10.6. Niedokrwienie kończyn dolnych
10.7. Zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych
10.8. Nadciśnienie wrotne
10.9. Zakrzepica żyły głównej dolnej
10.10. Zakrzepica żyły głównej górnej

11. Kanał kręgowy i rdzeń kręgowy - Marek Sąsiadek, Joanna Bladowska
11.1. Metody badania
11.1.1. Konwencjonalne badanie rentgenowskie
11.1.2. Rezonans magnetyczny
11.1.3. Tomografia komputerowa
11.1.4. Badania izotopowe
11.1.5. Inne metody badania
11.2. Anatomia radiologiczna
11.3. Wady rozwojowe
11.4. Zwyrodnieniowa ciasnota kanału kręgowego
11.5. Nowotwory kanału kręgowego
11.6. Zmiany pourazowe kanału kręgowego i rdzenia kręgowego
11.7. Inne procesy wewnątrzkanałowe

12. Układ kostno-mięśniowy - Piotr Palczewski, Bohdan Daniel, Daniel Kotrych
12.1. Anatomia, rozwój i fizjologia
12.2. Metody badania i anatomia radiologiczna
12.2.1. Konwencjonalne badania radiologiczne
12.2.2. Tomografia komputerowa
12.2.3. Ultrasonografia
12.2.4. Rezonans magnetyczny
12.2.5. Badania izotopowe
12.3. Odmiany rozwojowe układu ruchu
12.4. Wady wrodzone układu kostnego
12.5. Choroby metaboliczne układu kostnego
12.5.1. Osteoporoza
Osteoporoza miejscowa
12.5.2. Osteomalacja
12.5.3. Nadczynność gruczołów przytarczycznych
12.5.4. Inne zaburzenia hormonalne
12.5.5. Krystalopatie
12.5.6. Choroba Pageta
12.6. Zmiany niedokrwienne układu kostnego
Martwica jałowa kości
Zawał kostny
Idiopatyczne martwice jałowe
12.7. Urazy kości i tkanek miękkich
12.7.1. Urazy kości
Złamania przezstawowe
Złamania kości płaskich
Złamania awulsyjne kości
Złamania przeciążeniowe kości
12.7.2. Urazy stawów
Zwichnięcie w stawie ramiennym
Uszkodzenia stawu kolanowego
Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego
Uszkodzenia łakotek
12.7.3. Urazy mięśni
12.7.4. Urazy kręgosłupa
Uszkodzenia kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego
Uszkodzenia kręgosłupa szyjnego
12.7.5. Powikłania urazów
12.8. Choroba zwyrodnieniowa kości i stawów
Staw biodrowy
Staw kolanowy
Stawy kończyn górnych
12.8.1. Artropatia neurogenna
Cukrzyca
Jamistość rdzenia
Kiła
12.8.2. Choroby reumatoidalne
Reumatoidalne zapalenie stawów
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
12.9. Choroby dermatologiczne oraz choroby tkanki łącznej
12.9.1. Łuszczycowe zapalenie stawów
12.9.2. Twardzina
12.10. Hemofilia
12.11. Zapalenie kości
12.11.1. Nieswoiste zapalenie kości i stawów
12.11.2. Swoiste zapalenia kości i stawów
Gruźlica kostno-stawowa
Bruceloza
Kiła
12.12. Guzy kości
12.12.1. Zmiany guzopodobne
Torbiel samotna
Torbiel tętniakowata
Korowy ubytek włóknisty i włókniak niekostniejący
Dysplazja włóknista
Guz olbrzymiokomórkowy
Histiocytoza komórek Langerhansa
12.12.2. Guzy łagodne
Wyrośl chrzęstno-kostna
Chrzęstniak
Wyspa kostna
Kostniak
Kostniak kostninowy
Kostniak zarodkowy
12.12.3. Guzy złośliwe
Mięsak kostnopochodny
Mięsak chrzęstnopochodny
Włókniakomięsak i złośliwy włókniak histiocytarny
Guzy drobnokomórkowe
Inne guzy
12.12.4. Guzy tkanek miękkich

13. Urazy wielonarządowe - Bogdan Pruszyński
13.1. Metody badania
13.2. Ogólne zasady techniki badania

14. Radiologia zabiegowa - Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
14.1. Zabiegi wewnątrznaczyniowe
14.1.1. Embolizacja
14.1.2. Angioplastyka
14.1.3. Zastosowanie stent-graftów w chorobach naczyń
14.1.4. Wewnątrzwątrobowe zespolenia wrotno-systemowe
14.1.5. Umieszczanie filtrów w żyle głównej
14.1.6. Farmakoterapia celowana
14.2. Przezskórne zabiegi pozanaczyniowe
14.2.1. Przezskórny drenaż zbiorników płynu
14.2.2. Zabiegi na drogach żółciowych
14.2.3. Zastosowanie stentów w przypadku zwężeń przełyku

Skorowidz
Wykaz skrótów
   

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

PRODUKTY POWIĄZANE

360,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 360,00 zł
70,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 70,00 zł
139,00 zł
121,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 121,00 zł
150,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 150,00 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

189,00 zł
164,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 189,00 zł
169,00 zł
148,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 148,90 zł
242,00 zł
203,28 zł
Najniższa cena z 30 dni: 242,00 zł
149,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 149,00 zł
240,00 zł
218,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 240,00 zł
69,00 zł
60,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 60,90 zł
91,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 91,00 zł
170,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 170,00 zł

POLECAMY

98,00 zł
89,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 89,90 zł
29,90 zł
26,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 29,90 zł
24,90 zł
23,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 23,00 zł
30,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 30,00 zł
10,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 10,50 zł
29,90 zł
26,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 29,90 zł
29,90 zł
26,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 29,90 zł
140,00 zł
123,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 114,90 zł
79,90 zł
71,91 zł
Najniższa cena z 30 dni: 71,91 zł
33,60 zł
30,24 zł
Najniższa cena z 30 dni: 30,24 zł
59,00 zł
51,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,90 zł
46,00 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,60 zł
34,00 zł
29,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 22,50 zł
69,00 zł
60,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 60,90 zł
73,00 zł
64,30 zł
Najniższa cena z 30 dni: 64,30 zł
82,00 zł
72,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 68,98 zł

PORADNIKI O ZDROWIU

Chłoniak Hodgkina - co to jest, objawy, diagnostyka

Choć jego występowanie jest stosunkowo rzadkie w porównaniu z innymi nowotworami,...

czytaj więcej
Wirusowe zapalenie wątroby typu A – co to jest, objawy, diagnostyka

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A), zwane również żółtaczką pokarmową,...

czytaj więcej
Choroba Addisona - co to jest, objawy, diagnostyka

Choroba Addisona to temat, który zyskuje coraz większe zainteresowanie zarówno...

czytaj więcej
Diagnostyka medyczna – co to jest, rodzaje badań diagnostycznych

Diagnostyka medyczna to filar nowoczesnej i odpowiedzialnej opieki zdrowotnej, umożliwiając...

czytaj więcej
Badania obrazowe - czym są i co obejmują?

Badania obrazowe to element współczesnej diagnostyki medycznej. Te zaawansowane...

czytaj więcej