• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-31186_20214_150x190

WYBRANE OBSZARY DIAGNOZY, PROFILAKTYKI, TERAPII W TEORII I PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ

 • Wydawca: Difin
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 326
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-8085-462-8
 
65,00 zł
58,00 zł 58,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki, terapii w teorii i praktyce pedagogicznej

Autor: Stokowska-Zagdan Elżbieta, Przybysz-Zaremba Małgorzata, Stepaniuk Joanna

Diagnoza pedagogiczna przewiduje dwie orientacje.

Pierwsza z nich − diagnoza pozytywna, przy doborze odpowiednich metod i form pracy terapeutycznej, rokuje pomyślną redukcję niepokojącego stanu na rzecz jego poprawy.

Z  kolei drugi typ diagnozy − negatywna przewiduje pogłębienie istniejącego problemu, zaburzenia, czy też zagrożenia.

Zarówno diagnoza pozytywna, jak i negatywna zakłada pewien rozwój istniejącego problemu. Jednak jego następstwo nie zawsze może być pomyślne zarówno dla samej jednostki, grupy ludzi, czy też społeczeństwa. Trafne rozpoznanie, a następnie ocena ryzyka determinującego kierunek ewaluacji wcześniej zaistniałego problemu jest niezwykle ważnym momentem w praktyce pedagogicznej.

Od nauczyciela/pedagoga/logopedy/diagnosty, współcześnie oczekuje się wysokich kompetencji w zakresie diagnozy, profilaktyki i terapii pedagogicznej. Na owe kompetencje składają się przede wszystkim wiedza teoretyczna, metodologiczna, sprawności oraz umiejętności praktyczne, a także samoświadomość w zakresie kompetencji osobistych. Posiadanie kompetencji w tych trzech obszarach, pozwala opracować właściwy program pomocy dziecku, w którym zostaną uwzględnione najbardziej optymalne metody i formy pracy pedagogicznej. Na tym etapie ważna jest współpraca ze środowiskiem rodzinnym, w którym rozwija się dziecko. Zazwyczaj czynniki determinujące zaburzenia w harmonijnym rozwoju nie pochodzą z jednego źródła, nie tkwią tylko w osobowości dziecka, ale również w jego najbliższym otoczeniu społecznym. Identyfikowanie wszelkich zagrożeń i czynników działających destrukcyjnie na rozwój dziecka, jest jednym z elementów nie tylko diagnozy, ale przede wszystkim stanowi wstęp dobrze prowadzonej profilaktyki.

Spis treści

Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki, terapii w teorii i praktyce pedagogicznej

Autor: Stokowska-Zagdan Elżbieta, Przybysz-Zaremba Małgorzata, Stepaniuk Joanna

Część 1. WYBRANE OBSZARY DIAGNOZY W PEDAGOGICE

 • Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w zakresie zachowań suicydalnych młodzieży – zarys problemu
 • Zachowania suicydalne dzieci i młodzieży w świetle badań
 • Holistyczna diagnoza rodziny jako najważniejszego środowiska wychowawczego w perspektywie familiologii
 • Środowisko rodzinne a kompetencje społeczne uczniów w młodszym wieku szkolnym
 • Współczesne dyskursy wokół diagnozy i terapii słuchu
 • Samoocena ucznia w perspektywie pracy nauczyciela szkoły podstawowej
 • Współczesne problemy rozwoju pedagogiki muzealnej w Ukrainie
 • Dobre samopoczucie czy zdrowie psychiczne? Refleksje nad kondycją psychiczną współczesnego człowieka
 • Instytucjonalizm jako kwintesencja mentalności społeczeństwa

Część 2. PROFILAKTYKA WOBEC WYBRANYCH PROBLEMÓW, SYTUACJI I ZAGROŻEŃ

 • Gotowość logopedów do realizacji zadań w zakresie profilaktyki zaburzeń komunikacji
 • Szkoła w profilaktyce sytuacji granicznych
 • Rodzaje zachowań ryzykownych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i sposoby ich niwelowania
 • Zapobieganie zachowaniom suicydalnym

Część 3. WYBRANE METODY PRACY, POMOCY I WSPARCIA (TERAPEUTYCZNEGO) DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH

 • Metody wspomagające pracę dydaktyczną nauczyciela akademickiego
 • Żywa biblioteka jako metoda edukacji antydyskryminacyjnej
 • Aromaterapia, chromoterapia, luminoterapia i chi ball wsparciem oddziaływań logopedycznych
 • Bajkoterapia w edukacji dziecka w wieku przedszkolnym
 • Changing the Known into the Fresh; Modernizing Traditional TEFL Methods and Techniques When Teaching English to Young Learners as a Segment of Lifelong Education
 • Pomoc rodzinie i dziecku z FASD – okiem pedagoga: potrzeby, możliwości, propozycje rozwiązań systemowych
 • Metoda projektów jako element rozwoju kompetencji i narzędzie pracy pracowników socjalnych oraz edukatorów w kształceniu i pracy z młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY