• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-25462_13556_150x190

ABC PEDAGOGA SPECJALNEGO RAZEM ŁATWIEJ NOWE DOŚWIADCZENIA

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 256
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7850-806-9
 
38,00 zł
33,90 zł 33,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Książka ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej. Nowe doświadczenia, którą polecamy, jest kontynuacją i aktualizacją książki ABC pedagoga specjalnego, której współautorką jest Alicja Krztoń. Zmieniły się rozporządzenia, podstawa programowa, nieco inne jest obecnie nazewnictwo. Również doświadczenia Autorki stały się bogatsze, a warsztat pracy pełniejszy. Tak więc wydanie to uzupełniono o nowe doświadczenia, biorąc pod uwagę cenne uwagi, codzienne rozmowy i spojrzenie na ideę kształcenia integracyjnego osób bardzo zaangażowanych w swoją pracę. Niezmienne pozostały: bardzo dobra współpraca z rodzicami, chęć poszukiwania nowych rozwiązań, satysfakcja z wykonywanej pracy oraz sukcesy – małe i duże – podopiecznych Autorki.

Książka została poszerzona, uzupełniona i podzielona na osiem części. W pierwszej – obok krótkiej charakterystyki upośledzenia umysłowego – zawarto najczęściej spotykane przyczyny trudności w uczeniu się, nakreślono edukację dzieci z niepełnosprawnością w szkole masowej, zapoznając tym samym Czytelników z ideą klas integracyjnych, założeniami i warunkami dobrej integracji. Pisząc o klasach integracyjnych, nie sposób podzielić się wszystkimi spostrzeżeniami związanymi z pracą w tego typu oddziałach, dlatego też wybrano te aspekty, na które – zdaniem Autorki – każdy pedagog specjalny w swojej pracy powinien zwrócić uwagę (jak kwestia doboru dzieci do klas integracyjnych, ocenianie uczniów niepełnosprawnych czy też rola pracy w grupach).

Część druga została poświęcona organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

Część trzecia to opis celów i zadań rewalidacji indywidualnej wraz z ramowym programem rewalidacji, a także zbiór wskazówek przydatnych w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością na tego typu zajęciach. 

W części czwartej zamieszczono przykładowe ćwiczenia zgodne z podanym wcześniej ramowym programem, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach rewalidacji indywidualnej.

Część piąta określa zakres czynności i uprawnienia pedagoga specjalnego pracującego w klasie integracyjnej, jego prawa i obowiązki.

Część szósta natomiast zawiera przykładowe opracowania, które – w mniejszym bądź większym stopniu – towarzyszą pedagogom specjalnym w ich pracy. Wybrano te opracowania, które – jak wiadomo Autorce – sprawiają, szczególnie studentom oraz młodym nauczycielom, najwięcej trudności – między innymi opracowanie konspektu, indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, rozkładu materiału oraz oceny opisowej.

W części siódmej zaprezentowano opis i analizę przypadku uczniów z niepełnosprawnościami. Wśród nich znalazł się uczeń z zespołem Aspergera, uczeń z zespołem Downa oraz uczeń niedowidzący.

Ostatnia część zawiera wybrane programy wspomagające rozwój uczniów. Program dla ucznia z nadpobudliwością/nadruchliwością, program dla ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną – autyzmem i niedosłuchem oraz program dla ucznia z obustronnym niedosłuchem.

Polecamy! 

Spis treści

Wstęp

Część pierwsza
Miejsce dziecka upośledzonego umysłowo w szkole masowej

Charakterystyka upośledzenia umysłowego  
Najczęściej spotykane przyczyny trudności w uczeniu się
Zaburzenia rozwoju ruchowego
Zaburzenia spostrzeżeń wzrokowych  
Zaburzenia spostrzeżeń słuchowych  
Zaburzenia rozwoju mowy  
Edukacja dzieci z niepełnosprawnością w szkole masowej
Teoretyczne założenia i warunki dobrej integracji   32
Zasady pracy pedagogicznej z uczniem z niepełnosprawnością
Moje refleksje związane z pracą w klasie integracyjnej
Rola pedagoga specjalnego w klasie integracyjnej  
Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością  
Dostosowanie wymagań edukacyjnych
Praca w grupach

Część druga
Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
we współczesnej szkole

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole  

Część trzecia
Rewalidacja indywidualna jako forma wspierająca
kształcenie dziecka z niepełnosprawnością w szkole masowej

Rewalidacja indywidualna – jej cele i zadania  
Ramowy program rewalidacji indywidualnej
Wskazówki do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością podczas zajęć rewalidacji indywidualnej
Przykładowy program terapii logopedycznej
Przykładowy program terapii manualnej  
Przykładowy program fizjoterapii dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Wybrane metody najczęściej stosowane w fizjoterapii
Słów kilka o zajęciach socjoterapii
Przykładowe scenariusze gier o podłożu socjoterapeutycznym

Część czwarta
Przykładowe ćwiczenia wykorzystywane na zajęciach rewalidacji indywidualnej 
zgodnie z ramowym programem rewalidacji

Przykłady ćwiczeń według ramowego programu rewalidacji
Przykładowe konspekty zajęć rewalidacji

Część piąta
Zakres czynności i uprawnienia pedagoga specjalnego w klasie integracyjnej

Pedagog specjalny w klasie integracyjnej  

Część szósta
Przykładowe opracowania niezbędne w pracy pedagoga specjalnego

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (wersja I)  
Dokumentacja przebiegu nauczania ucznia niepełnosprawnego – indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (wersja II)
Karta obserwacji ucznia  
Bilans wiadomości i umiejętności ucznia z niepełnosprawnością
Standardy wymagań i treści nauczania dla ucznia klasy I  
Przykładowy rozkład materiału dla uczniów klasy I i IV
Schemat tabeli – dzienny plan dydaktyczno-wychowawczy dla uczniów klasy I
Przykładowy dzienny plan dydaktyczno-wychowawczy (rozkład materiału) dla uczniów klasy I
Schemat tabeli – plan dydaktyczno-wychowawczy (rozkład materiału) dla uczniów klasy IV
Tygodniowy rozkład materiału dla uczniów klasy IV z języka polskiego, matematyki i przyrody
Schemat konspektu

Przykładowe opracowanie konspektów w klasach I–III  
Edukacja wczesnoszkolna – konspekt lekcji przeprowadzonej w klasie I integracyjnej
Edukacja wczesnoszkolna – konspekt lekcji przeprowadzonej w klasie II integracyjnej  
Edukacja wczesnoszkolna – konspekt lekcji przeprowadzonej w klasie III integracyjnej
Przykładowe oceny opisowe  

Część siódma
Opis i analiza przypadku – uczeń z niepełnosprawnością

Dziecko z zespołem Aspergera w klasie integracyjnej
Start szkolny dziecka z zespołem Downa w klasie integracyjnej  
Wpływ sytuacji rodzinnej na funkcjonowanie ucznia niedowidzącego w klasie integracyjnej i przyczyny jego trudności edukacyjnych
Biografia szkolna uczennicy z niepełnosprawnością na poziomie szkoły podstawowej

Część ósma
Wybrane programy wspomagające rozwój uczniów

Czym tak naprawdę jest nadpobudliwość?  
Program wspomagający rozwój uczniów: „Słyszę ciszę” – uspokajanie i koncentracja
Program rewalidacji dla ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną
Program rewalidacji dla ucznia z obustronnym niedosłuchem  
Najważniejsze akty prawne dotyczące kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Bibliografia   

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY