• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-praca-z-uczniami-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi_12718_150x190

PRACA Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: 2014
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 229
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7930-323-6
45,00 zł 45 45 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 40,50 zł
Produkt niedostępny
Powiadom o dostępności produktu
Imię i nazwisko
Email
Telefon

Opis

Książka zawiera cenne wskazówki dla nauczycieli pomocne w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawarte zostały opisy deficytów rozwojowych z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki małej i dużej. Znajdują się w niej propozycje metod pracy nauczycieli z uczniami z dysleksją rozwojową, trudnościami w czytaniu i pisaniu, dyskalkulią, zaburzeniami mowy, a także z dziećmi słabowidzącymi i słabosłyszącymi.

W szerokim zakresie omówiono zagadnienia dotyczące podziału zdolności oraz cech charakteryzujących uczniów uzdolnionych. Opracowano przykładowe programy edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej oraz programy wychowania fizycznego dla zdolnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

W treści książki znajduje się także charakterystyka dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym z uwzględnieniem Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Podmiotowość jako główna kategoria w rozważaniach o dziecku jako osobie

1.1. Podmiotowość - rozważania definicyjne
1.2. Podmiotowość w edukacji wczesnoszkolnej

Rozdział 2. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną

2.1. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie
2.2. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
2.3. Planowanie i konstruowanie indywidualnych programów edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
2.4. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)
2.5. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
2.6. Ramowy program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
2.7. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym

Rozdział 3. Uczniowie z nadpobudliwością psychoruchową

3.1. Uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi (nadpobudliwością psychoruchową)
3.2. Autyzm dziecięcy

Rozdział 4. Uczniowie szczególnie uzdolnieni

4.1. Zdolności intelektualne dziecka w wieku wczesnoszkolnym
4.2. Zdolności lingwistyczne
4.3. Zdolności wysepkowe
4.4. Charakterystyka dziecka zdolnego w wieku wczesnoszkolnym
4.5. Uczniowie uzdolnieni językowo i aktorsko
4.6. Uczniowie uzdolnieni matematycznie
4.7. Uczniowie uzdolnieni przyrodniczo
4.8. Uczniowie uzdolnieni plastycznie
4.9. Uczniowie uzdolnieni technicznie
4.10. Uczniowie uzdolnieni muzycznie
4.11. Uczniowie uzdolnieni sportowo

Rozdział 5. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

5.1. Uczniowie z dysleksją rozwojową
5.2. Uczniowie z trudnościami w czytaniu i pisaniu
5.3. Uczniowie z dyskalkulią - trudnościami w uczeniu się matematyki
5.4. Uczniowie słabowidzący
5.5. Uczniowie słabosłyszący
5.6. Uczniowie z zaburzeniami mowy

Rozdział 6. Uczniowie z problemami zdrowotnymi

6.1. Uczniowie przewlekle chorzy
6.2. Uczniowie z zaburzeniami układu nerwowego
6.3. Uczniowie z zaburzeniami przemiany materii
A. Cukrzyca
6.4. Uczniowie z zaburzeniami układu oddechowego
A. Astma oskrzelowa (dychawica)
B. Mukowiscydoza
C. Alergia (nadwrażliwość, uczulenie)
D. Rozstrzeń - niedrożność oskrzeli
E. Uczniowie z wadą serca
6.5. Uczniowie z zaburzeniami układu krążenia
A. Hemofilia (krwawiączka)
6.6. Uczniowie z zaburzeniami narządu ruchu
A. Skolioza, kifoza, płaskostopie
B. Mózgowe porażenie ruchowe
C. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

Rozdział 7. Kształcenie dzieci w zakładach leczniczych - z praktyki szkolnej

7.1. Uczeń i nauczyciel w szkole przyszpitalnej
Aneks

Aneks do rozdziału 2. Przykłady opinii psychologiczno-pedagogicznych i orzeczeń uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Załącznik 2.1. Przykład wzoru opinii pedagogicznej (nauczycielskiej) ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Załącznik 2.2. Przykład wzoru opinii i orzeczenia ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Załącznik 2.3. Przykład wzoru opinii pedagogicznej (nauczycielskiej) ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Załącznik 2.4. Przykład wzoru orzeczenia ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Załącznik 2.5. Przykład wzoru świadectwa uczennicy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Załącznik 2.6. Przykład wzoru arkusza ocen ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym

Aneks do rozdziału 3. Fragmenty opinii psychologiczno-pedagogicznych i orzeczeń uczniów z nadpobudliwością psychoruchową

Załącznik 3.1. Przykład wzoru orzeczenia ucznia z nadpobudliwością psychoruchową
Załącznik 3.2. Przykład wzoru orzeczenia ucznia z autyzmem dziecięcym

Aneks do rozdziału 4. Przykłady ocen opisowych uczniów zdolnych klas edukacji wczesnoszkolnej

Załącznik 4.1. Ocena opisowa ucznia zdolnego klasy pierwszej za I semestr
Załącznik 4.2. Ocena opisowa ucznia zdolnego klasy pierwszej za I semestr
Załącznik 4.3. Ocena opisowa ucznia zdolnego klasy drugiej za I semestr
Załącznik 4.4. Ocena opisowa ucznia zdolnego klasy drugiej za I semestr
Załącznik 4.5. Ocena opisowa ucznia zdolnego klasy trzeciej za I semestr
Załącznik 4.6. Ocena opisowa ucznia zdolnego klasy trzeciej
Załącznik 4.7. Wzór karty opisowej ucznia klasy trzeciej

Aneks do rozdziału 5. Przykłady opinii psychologiczno-pedagogicznych ze specyficznymi trudnościami w nauce

Załącznik 5.1. Przykład wzoru opinii ucznia z ryzykiem dysleksji
Załącznik 5.2. Przykład wzoru opinii ucznia z dysleksją rozwojową
Załącznik 5.3. Przykład opinii pedagogicznej ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Załącznik 5.4. Przykład opinii pedagogicznej ucznia z dyskalkulią
Załącznik 5.5. Przykład opinii pedagogicznej ucznia z astygmatyzmem, niedowidzeniem obu oczu
Załącznik 5.6. Przykład opinii pedagogicznej ucznia z niedosłuchem

Aneks do rozdziału 6. Przykłady opinii psychologiczno-pedagogicznych i orzeczeń uczniów przewlekle chorych

Załącznik 6.1. Przykład orzeczenia ucznia z padaczką (epilepsją)
Załącznik 6.2. Przykład orzeczenia ucznia z porażeniem mózgowym
 

Renata Naprawa Alicja Tanajewska

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

PRODUKTY POWIĄZANE

79,00 zł
72,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 65,90 zł

POLECAMY

59,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 59,00 zł
38,00 zł
36,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 38,00 zł
66,00 zł
59,40 zł
Najniższa cena z 30 dni: 59,40 zł
79,50 zł
69,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,90 zł
69,00 zł
59,70 zł
Najniższa cena z 30 dni: 56,70 zł
30,00 zł
27,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 27,00 zł
25,00 zł
23,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 25,00 zł
165,00 zł
156,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 141,50 zł
69,90 zł
61,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 61,90 zł
85,90 zł
75,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 71,10 zł
119,00 zł
107,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 107,10 zł
49,00 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 38,90 zł
59,00 zł
49,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 47,90 zł
79,00 zł
69,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,90 zł
59,90 zł
49,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł