• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-adaptowana-aktywnosc-fizyczna-dla-fizjoterapeutow_12594_150x190

ADAPTOWANA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA DLA FIZJOTERAPEUTÓW

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2014
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 288
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-200-4895-7
159,00 zł
139,90 zł 139,90 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
Najniższa cena z 30 dni: 135,90 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

APA to nowy obszar wiedzy zwiążany z aktywnością fizyczną osób ze specjalnymi potrzebami, czyli osób: z niepełnosprawnością, z zaburzeniami w obszarze funkcji i struktury ciała, o obniżonej aktywności i ograniczonym uczestnictwie w życiu społecznym.
Niniejsze opracowanie jest pierwszą w Polsce książką kompleksowo ujmującą najnowszą wiedzę i praktyki APA. Interdyscyplinarny charakter podręcznika tworzą specjaliści z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, AWF w Poznaniu i Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa. Forma podręcznika będzie przystępna szczególnie dla studentów, aktywując ich w trakcie czytania, uczenia się, czy pracy własnej, przez zastosowanie tabel, rycin oraz ujednoliconej struktury rodziałów (słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim, efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, pytania kontrolne, zadania, literatura obowiązkowa i uzupełniająca).
Książka przeznaczona jest dla wszystkich, którym bliska jest problematyka aktywności fizycznej osób ze specjalnymi potrzebami, zarówno w wymiarze rehabilitacyjnym, rekreacyjnym, turystyczny, jak i sportowym. Polecana jest przede wszystkim studentom kierunków fizjoterapia i wychowanie fizyczne.

Tagi: fizjoterapia książki

Spis treści

I. Teoretyczne podstawy adaptowanej aktywności fizycznej
1. Korzenie koncepcji adaptowanej aktywności fizycznej – Natalia Morgulec-Adamowicz, Andrzej Kosmol
1.1. Historia rozwoju adaptowanej aktywności fizycznej
2. Podstawowe pojęcia w adaptowanej aktyności fizycznej – Andrzej Kosmol, Natalia Morgulec-Adamowicz, Bartosz Molik
2.1. Sport niepełnosprawnych – rekreacja terapeutyczna
2.2. Aktywność fizyczna, adaptacja, adaptowana aktywność fizyczna (APA), wychowanie fizyczne adaptowane (APE)
3. Teoria adaptacji – Natalia Morgulec-Adamowicz, Andrzej Kosmol
4. Ekologiczna analiza zadań (ETA) – Andrzej Kosmol, Natalia Morgulec-Adamowicz
4.1. Założenia i podstawy teoretyczne
5. Model funkcjonowania i niepełnosprawności ICF a adaptowana aktywność fizyczna – Bartosz Molik, Natalia Morgulec-Adamowicz, Andrzej Kosmol
5.1. Podejście Systemowe Ekologicznie Modyfikowane – model SEMA
6. Psychospołeczne aspekty adaptowanej aktywności fizycznej – Tomasz Tasiemski, Maciej Wilski
6.1. Koncepcje i pojęcia związane z procesem inicjacji i uczestnictwa w adaptowanej aktywności fizycznej
6.2. Koncepcje i pojęcia związane z efektami uczestnictwa w adaptowanej aktywności fizycznej
7. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji – Jacek Jarosław Błeszyński
7.1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia
7.2. Jak dobierać metodę do potrzeb użytkowników AAC?
7.3. Znaczenie AAC we wczesnej interwencji komunikacyjnej
7.4. Wybrane metody AAC
7.4.1. Język migowy
7.4.2. Fonogesty
7.4.3. System Makaton
7.4.4. PCS, piktogramy
7.4.5. System komunikacji symbolicznej Blissa
7.4.6. Metoda ułatwionej komunikacji (FC)
7.5. Nowe technologie w AAC
7.5.1. Technologia wspomagająca (AT)
7.6. Podsumowanie
8. Praktyka oparta na dowodach naukowych w adaptowanej aktywności fizycznej – Natalia Morgulec-Adamowicz, Andrzej Kosmol
9. Specjalista adaptowanej aktywności fizycznej – Natalia Morgulec-Adamowicz, Bartosz Molik
II. Główne obszary adaptowanej aktywności fizycznej
10. Wychowanie fizyczne adaptowane (APE) – Barbara Woynarowska, Grzegorz Bednarczuk
10.1. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) – Grzegorz Bednarczuk
10.2. Wychowanie fizyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) – Grzegorz Bednarczuk
10.3. Zasady kwalifikacji lekarskiej uczniów z zaburzeniami i chorobami przewlekłymi do zajęć wychowania fizycznego – Barbara Woynarowska
10.3.1. Cele systemu kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego w szkole
10.3.2. Grupy na zajęciach wychowania fizycznego
10.4. Organizacja pracy w wychowaniu fizycznym adaptowanym – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) – Grzegorz Bednarczuk
10.5. Strategie nauczania w wychowaniu fizycznym adaptowanym – Grzegorz Bednarczuk
11. Rekreacja terapeutyczna – Bartosz Molik, Judit Lencse-Mucha
11.1. Cele i założenia rekreacji terapeutycznej (RT)
11.2. Planowanie w rekreacji terapeutycznej
11.2.1. Diagnoza
11.2.2. Planowanie
11.2.3. Zastosowanie, interwencja
11.2.4. Ocena
11.3. Strategie postępowania wykorzystywane w rekreacji terapeutycznej
12. Sport niepełnosprawnych – Bartosz Molik, Andrzej Kosmol
12.1. Ruchy sportowe niepełnosprawnych na świecie (paraolimpijski, olimpiady specjalne, sportu niesłyszących)
12.2. Zasady kwalifikacji i klasyfikacji zawodników z niepełnosprawnością
12.3. Ewaluacja w sporcie osób niepełnosprawnych – kontrola procesu treningowego (wskaźników biomedycznych, psychologicznych, sprawnościowych i technicznych)
12.4. Strategie treningowe wykorzystywane w sporcie niepełnosprawnych (adaptacja przepisów, sprzętu, środowiska i instrukcji)
13. Turystyka osób z niepełnosprawnością – Natalia Morgulec-Adamowicz, Anna Ogonowska-Słodownik
13.1. Uwarunkowania prawne turystyki osób z niepełnosprawnością w Polsce
13.2. Cele i bariery podejmowania turystyki
13.3. Turystyka osób z niepełnosprawnością w Polsce
13.4. Strategie postępowania wykorzystywane w turystyce osób z niepełnosprawnością
III. Adaptowana aktywność fizyczna dla wybranych grup osób ze specjalnymi potrzebami
14. Osoby z chorobami układu krążenia – Kalina Maria Kaźmierska-Kowalewska
14.1. Nadciśnienie tętnicze (NT)
14.1.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z NT
14.1.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z NT
14.2. Choroba tętnic obwodowych (peripheral arterial disease, PAD)
14.2.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z PAD
14.2.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z PAD
14.3. Rozrusznik serca (RS) i wszczepialny kardiowerter-defibrylator (implanted cardioverter defibrillator, ICD)
14.3.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z RS i ICD
14.3.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z RS i ICD
14.4. Ortotopowa transplantacja serca (orthotopic heart transplant, OHT)
14.4.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób po OHT
14.4.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób po OHT
15. Osoby z chorobami układu oddechowego – Izabela Rutkowska
15.1. Astma
15.1.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z astmą
15.1.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z astmą
15.2. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
15.2.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z POChP
15.2.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z POChP
15.3. Mukowiscydoza (cystic fibrosis, CF)
15.3.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z CF
15.3.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z CF
15.4. Transplantacja płuc
15.4.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną u osób po transplantacji płuc
15.4.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób po transplantacji płuc
16. Osoby z chorobami nerwowo-mięśniowymi – Natalia Morgulec-Adamowicz, Anna Ogonowska-Słodownik
16.1. Uszkodzenie rdzenia kręgowego (URK)
16.1.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z URK
16.1.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z URK
16.2. Stwardnienie rozsiane (SM)
16.2.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób ze stwardnieniem rozsianym
16.2.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób ze stwardnieniem rozsianym
16.3. Dystrofia mięśniowa (DM)
16.3.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z dystrofią mięśniową
16.3.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z dystrofią mięśniową
16.4. Padaczka
16.4.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z padaczką
16.4.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z padaczką
16.5. Mózgowe porażenie dziecięce (MPD)
16.5.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z mózgowym porażeniem dziecięcym
16.5.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym
16.6. Choroba Parkinsona
16.6.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z chorobą Parkinsona
16.6.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z chorobą Parkinsona
17. Osoby z chorobami metabolicznymi, immunologicznymi i hematologicznymi – Jolanta Marszałek
17.1. Cukrzyca
17.1.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z cukrzycą
17.1.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z cukrzycą
17.2. Otyłość
17.2.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z otyłością
17.2.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z otyłością
17.3. Niedokrwistość
17.3.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z niedokrwistością
17.3.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z niedokrwistością
17.4. AIDS
17.4.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z AIDS
17.4.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z AIDS
17.5. Choroba nowotworowa
17.5.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z chorobą nowotworową
17.5.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z chorobą nowotworową
18. Osoby z chorobami ortopedycznymi – Kalina Maria Kaźmierska-Kowalewska, Jolanta Marszałek
18.1. Osteoporoza
18.1.1. Problemy i zalecenia związane z aktywnością fizyczną osób z osteoporozą
18.2. Choroby reumatyczne
18.2.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z chorobą reumatyczną
18.2.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z chorobą reumatyczną
18.3. Amputacje kończyn dolnych
18.3.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną u osób po amputacjach
18.3.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób po amputacjach
19. Osoby z zaburzeniami poznawczymi, psychicznymi i sensorycznymi – Anna Ogonowska-Słodownik, Izabela Rutkowska
19.1. Osoby z dysfunkcją wzroku
19.1.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z dysfunkcją wzroku
19.1.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z dysfunkcją wzroku
19.2. Osoby z dysfunkcją słuchu
19.2.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z dysfunkcją słuchu
19.2.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z dysfunkcją słuchu
19.3. Choroba Alzheimera
19.3.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z chorobą Alzheimera
19.3.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z chorobą Alzheimera
19.4. Niepełnosprawność intelektualna
19.4.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z niepełnosprawnością intelektualną
19.4.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
19.5. Rozwojowe zaburzenia koordynacji (developmental coordination disorder, DCD) – dyspraksja, niezborność ruchów, dysharmonia rozwoju motorycznego
19.5.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną dzieci z DCD
19.5.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla dzieci z DCD
19.6. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (attention deficit hyperactivity disorder, ADHD)
19.6.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną dzieci z ADHD
19.6.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla dzieci z ADHD
IV. Przykłady dobrych praktyk w adaptowanej aktywności fizycznej
20. Terapia w środowisku wodnym – Anna Ogonowska-Słodownik
21. Hipoterapia – Natalia Morgulec-Adamowicz
22. Program Treningu Aktywności Motorycznej (MATP) Olimpiad Specjalnych – Waldemar Skowroński
23. Nordic Walking – Izabela Rutkowska
24. Snoezelen – sale doświadczania świata – Natalia Morgulec-Adamowicz
25. Transplant Games – Anna Ogonowska-Słodownik
26. Igrzyska Sportowe „Onko-Olimpiada” – Waldemar Skowroński
27. Program MOVE – szansa na mobilność przez edukację/doświadczenie – Izabela Rutkowska
Skorowidz osobowy
Skorowidz rzeczowy
Aneks 1 – Barbara Woynarowska
Aneks 2 – Natalia Morgulec-Adamowicz, Bartosz Molik
Literatura  

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

209,00 zł
154,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 177,90 zł
140,00 zł
129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 129,00 zł
54,00 zł
47,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 47,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

159,00 zł
139,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 139,90 zł
139,00 zł
122,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 139,00 zł
75,00 zł
66,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 66,00 zł
139,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 139,00 zł
492,00 zł
419,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 419,90 zł
169,00 zł
148,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 148,90 zł
149,00 zł
131,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 131,90 zł
174,00 zł
153,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 153,90 zł

POLECAMY

129,00 zł
118,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 118,90 zł
50,50 zł
47,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 45,20 zł
90,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 90,00 zł
184,00 zł
158,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 150,90 zł
179,00 zł
157,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 150,90 zł
89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 75,90 zł
119,00 zł
104,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 101,90 zł
119,00 zł
104,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 101,90 zł
119,00 zł
104,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 101,90 zł
119,00 zł
104,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 101,90 zł
476,00 zł
418,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 399,90 zł
45,00 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
44,90 zł
39,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,41 zł
21,00 zł
19,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 19,95 zł