• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-adhd-na-www2_18143_150x190

ADHD WYBRANE ZAGADNIENIA DIAGNOZY I TERAPII

  • Wydawca: Continuo
  • Rok wydania: 2019
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 212
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-62182-73-2
 
59,00 zł
53,90 zł 53,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

ADHD Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii

Redakcja: Kasper Sipowicz, Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) stanowi ważne zagadnienie współczesnej psychiatrii, psychologii i pedgogiki. Dziecko i dorosły chorujący na ten zespół ma liczne trudności w procesie uczenia się, wychowania i adaptacji.

Przedstawiona Państwu monografia stanowi próbę interdyscyplinarnego spojrzenia na różne aspekty życia z piętnem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Książkę przygotowali specjaliści z zakresu psychiatrii, psychologowie i psychoterapeuci oraz pedagodzy zaangażowani w pomoc osobom z zaburzeniami rozwojowymi.

Spojrzenie biomedyczne psychiatrów nakreśla ulokowanie problemu zespołu nadpobudlliwości psychoruchowej z deficytem uwagi w obszarze neuronauki. Badania podstawowe z tej dziedziny zaowocowały opracowaniem leków stosowanych w leczeniu podstawowych aspektów ADHD. Tło neurorozwojowe zespołu wiąże go z innymi zaburzeniami, takimi, jak: choroba afektywna dwubiegunowa, niepełnosprawność intelektualna, uzależnienia czy zaburzenia osobowości.

Psychologowie naszkicowali najnowsze narzędzia przydatne w diagnozie ADHD. W Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego znormalizowano narzędzia przydatne psychologom klinicznym. Testy te są w świecie powszechnie używanie w diagnozie ADHD.

Psychologowie naszkicowali w monografii także metody psychoterapeutyczne stosowane w terapii zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem interwencji poznawczo-behawioralnych. Interwencje te są równie ważne w procesie terapii, jak nowoczesne leki.

Rozdziały napisane przez pedagogów nawiązują do paradygmatu humanistycznego pedagogiki specjalnej. Postulat normalizacji środowiska i inkluzji w procesie edukacji stanowią ważne osiągnięcie w podejściu wobe osób z zaburzeniami rozwojowymi. Praca na zasobach, a nie na deficytach, wydaje się być konstruktywna i konieczna w procesie nauczania i wychowania osób dotkniętych zespołem ADHD.

Nasza monografia pomija wiele ważnych zagadnień. Jest raczej zbiorem autorskich artykułów, lecz daleko jej do całościowej monografii. Mamy jednak nadzieję, że będzie użyteczna w pracy psychiatrów, psychologów i pedagogów oraz wszystkich osób zainteresowanych pomocą pacjentom dotkniętym zespołem nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi.

Kasper Sipowicz, Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras wstęp do książki ADHD Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii

Spis treści

ADHD Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii

Redakcja: Kasper Sipowicz, Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras

Wstęp

Rozdział 1 Neurobiologiczne i neuropsychofarmakologiczne podstawy terapii ADHD

Neurobiologiczne podstawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z  deficytem uwagi 

Koncepcja deficytu wzbudzania i hamowania reakcji w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Założenia farmakoterapii zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Leki stosowane w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 

Podsumowanie 

Rozdział 2 Kryteria nozologiczne i epidemiologia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) 

Granice rozpoznawania ADHD 

Kryteria nozologiczne

Diagnostyka różnicowa

Przebieg procesu diagnozowania 

Specyfika diagnozowania ADHD w populacji osób dorosłych

Epidemiologia

Aneks

Rozdział 4 Mocne strony osób z ADHD – w poszukiwaniu idei organizującej działania terapeutyczne 

Rozdział 5 Zastosowanie testów psychologicznych w  diagnozie ADHD. Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD Conners 3

Wprowadzenie do diagnozy psychometrycznej 

Własności psychometryczne testów

Standaryzacja procedury badania 

Zastosowanie norm dla wyników testowych

Adaptacja kulturowa testu psychologicznego

Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD Conners 3

Historia kwestionariuszy Conners 

Struktura zestawu kwestionariuszy Conners 3

Stosowanie Zestawu Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD Conners 3 

Własności psychometryczne

Rzetelność

Trafność

Inne narzędzia wspomagające diagnozę ADHD

Podsumowanie 

Rozdział 6 Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dorosłych

Wstęp

Objawy ADHD u dorosłych 

Kryteria zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi

Epidemiologia 

ADHD – rozpowszechnienie, objawy, współchorobowość

Diagnoza ADHD u dorosłych 

Konsekwencje zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi

Zaburzenia poznawcze u dorosłych z ADHD

Uzależnienie u dorosłych z ADHD

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe a ADHD

ADHD i zaburzenia osobowości

Leczenie ADHD u dorosłych

Podsumowanie

Rozdział 7 Poznawczo-behawioralne interwencje w leczeniu ADHD 

Wstęp 

Terapia ADHD

Okres przedszkolny 

Młodszy wiek szkolny

Adolescencja 

Dorośli

Case study

Podsumowanie

Rozdział 8 Terapia rodzin z dzieckiem chorym na ADHD 

Rola terapii rodzin w kontekście patogenezy ADHD

Konieczność psychospołecznych oddziaływań w przypadkach ADHD

Trudności emocjonalne w rodzinach dzieci z ADHD

Problem rodzeństwa

ADHD i jego potencjalne funkcje w systemie

Tworzenie IP i rola kozła ofiarnego

Wskazania terapeutyczne

Rozdział 9 Psychospołeczne konteksty ADHD

Wstęp

Czynniki psychospołeczne istotne dla zrozumienia problemu ADHD

Psychospołeczne uwarunkowania ADHD

Kontekstowa (sytuacyjna) zmienność symptomów ADHD 

Społeczny i kulturowy aspekt diagnozy ADHD oraz głównych strategii pomocy i terapii

Stereotypy i przekonania dotyczące ADHD 

Podsumowanie

Rozdział 10 Wspieranie ucznia z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) i jego rodziny 

Wstęp

Sposoby postępowania

Nadmierna impulsywność

Nadruchliwość

Zaburzenia koncentracji uwagi 

Rozdział 11 Uczennica i uczeń z ADHD w szkole inkluzyjnej

Pojęcie inkluzji – zawiłości terminologiczne 

Edukacja inkluzyjna w aktach prawnych

Edukacja inkluzyjna uczennicy i ucznia z ADHD

Nota o Redaktorach i Autorach

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY