• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-20029_20934_150x190

BUDDYZM CO KAŻDY POWINIEN WIEDZIEĆ

  • Wydawca: PWN
  • Rok wydania: 2021
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 250
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788301217600
 
49,00 zł
43,90 zł 43,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Buddyzm Co każdy powinien wiedzieć
Autor: Dale S. Wright

Ta książka to kompleksowy przewodnik po buddyzmie w jego wymiarze historycznym, teoretycznym oraz praktycznym. Autor Profesor Dale S. Wright, religioznawca i specjalista w zakresie buddyzmu, odpowiada na ponad 100 pytań, od zupełnie podstawowych do całkiem zaawansowanych. W opracowaniu znajdziemy odpowiedzi na pytania, które zadają sobie ludzie, którzy nigdy nie przyswajali wiedzy z zakresu buddyzmu.

Wielu ludzi, którzy nie byli wychowywani w żadnej z buddyjskich tradycji, odkryło, że buddyzm ma mnóstwo do zaoferowania. Wśród religii świata jest z pewnością niebywały. Chociaż ludzie Zachodu interesują się nim już od prawie dwóch stuleci, to dyskusja na temat tego czym tak naprawdę jest buddyzm trwa do dzisiaj. Zasadniczo może byc zarówno religią jak i filozofią a dla niektórych również sposobem na  życie. Idealnie wpasowuje się w każdą z wymienionych dziedzin. Buddyzm ze względu na bogactwo wartości jakie niesie ze sobą wywiera wielkie wrażenie na badaczach.
Autor, pisząc tę książkę, dokładał największych starań, aby jak najlepiej przedstawić historyczne podłoże i przedstawić wszechstronny opis buddyzmu dla czytelników pochodzących z wielu różnych środowisk.

Seria Co każdy powinien wiedzieć to rzetelne wprowadzenia do zagadnień, w których współczesny człowiek powinien się orientować. Dzięki formie pytań i odpowiedzi szybko i łatwo znajdziesz tu dokładnie tę wiedzę, której szukasz.

Spis treści


PROWADZENIE 11

1. Początki i wczesna historia

Gdzie i kiedy zaczął się buddyzm?

Jakie było religijne i kulturowe środowisko, w którym pojawił się buddyzm?

Kim był Budda?

W jakim stopniu tradycyjna opowieść o życiu Buddy odpowiada prawdzie historycznej?

Co oznaczają różne imiona i tytuły Buddy oraz w jaki sposób odzwierciedlają one rozumienie postaci Buddy przez pierwszych buddystów?

Jaki styl życia prowadził Budda i dlaczego nazwał go Środkową Drogą?

Kim byli pierwsi uczniowie Buddy i jakiego rodzaju życie prowadzili?

W jaki sposób pierwsi buddyści postrzegali siebie jako wspólnotę, czyli sanghę?

Jaka była rola kobiet we wczesnej buddyjskiej wspólnocie?

Jakie zasady regulowały życie mnichów i mniszek?

Jakie były relacje między członkami wspólnoty zakonnej a świeckimi buddystami?

Jaki rodzaj zaangażowania religijnego był dostępny dla świeckiejspołeczności buddystów?

W jaki sposób pierwsi buddyści dostosowywali się do systemu społecznego północnych Indii, szczególnie w okresiewczesnego rozwoju indyjskiego systemu kastowego?

Jakie są święte teksty buddyzmu?

Jakie problemy poruszają wczesne buddyjskie sutry i jak tych tekstów używano w praktyce?

Jakie stosunki panowały między buddyzmem a innymi indyjskimi tradycjami religijnymi w tym wczesnym okresie historycznym?

Kiedy i jak umarł Budda?

Co stało się ze społecznością buddyjską po śmierci Buddy?

2. Rozwój buddyzmu

Jak i kiedy buddyzm rozprzestrzenił się w północno-wschodnich Indiach w początkowym okresie swojego rozwoju?

Jakie są główne odłamy w buddyzmie?

Jakie cechy wyróżniają buddyzm w krajach Azji Południowo-Wschodniej - w Mjanmie, Tajlandii, Laosie i Kambodży - oraz w jaki sposób te buddyjskie kultury są powiązane z buddyjskimi tradycjami Sri Lanki?

Co to są sutry mahajany i czym różnią się od wcześniejszychtekstów związanych z Buddą?

Ile w ogóle jest sutr oraz w jakim stopniu buddyści znają je i czytają?

Spośród tak wielu sutr, które należałoby przeczytać, aby dobrze zrozumieć przekaz zawarty w świętych tekstach buddyjskich?

Czy oprócz sutr istnieją inne teksty buddyjskie, które miały równie silny wpływ na rozwój buddyzmu?

Dlaczego Jedwabny Szlak miał znaczenie dla rozwoju buddyzmu?

W jaki sposób doszło do wprowadzenia i zasymilowania buddyzmu w już ugruntowanej i wyrafinowanej kulturze chińskiej?

Jakie są najbardziej wyróżniające cechy buddyzmu w Chinach, Wietnamie, Korei i Japonii?

W jaki sposób buddyzm trafił do Tybetu i Mongolii oraz jak doszło tam do rozwinięcia wyjątkowej odmiany buddyzmu?

Czym jest buddyzm tantryczny i w jaki sposób doszło do jego rozwoju jako wyjątkowej formy buddyzmu?

Czym jest buddyzm zen?

Dlaczego buddyzm zniknął z Indii po tym, gdy już upowszechnił się niemal wszędzie w pozostałej części Azji?

Jak kontakt z Zachodem wpłynął na kształt buddyzmu?

W jaki sposób doszło do powstania buddyzmu zachodniego i jaki jest związek między buddyzmem zachodnim a buddyzmem azjatyckim?

3. Nauki buddyjskie

Czy buddyści wierzą w Boga?

Czym są Cztery Szlachetne Prawdy?

Czy podkreślanie obecności cierpienia w życiu ludzi sprawia, że buddyzm jest pesymistyczny?

Jakie inne nauki o przyczynach cierpienia mają ważne znaczenie w buddyzmie?

Jakie złudzenia buddyści uważają za szkodliwe dla życia?

Jak buddyści rozumieją nietrwałość wszystkich rzeczy?

Co oznacza zależne powstawanie i jaką rolę odgrywa w buddyjskiej teorii i praktyce?

Co oznacza buddyjska nauka o braku duszy lub braku jaźni?

Jeśli nie ma jaźni ani duszy, to czym jestem? Jak buddyści rozumieją bycie osobą?

Jak buddyści rozumieją śmierć i możliwość życia po śmierci?

Jakie jest buddyjskie rozumienie karmy?

W jaki sposób karma wiąże się z buddyjską koncepcją ponownych narodzin lub reinkarnacji i jak przypuszczalnie funkcjonuje to życie po śmierci?

Jaką rolę odgrywają koncepcje karmy i ponownych narodzin w buddyjskiej moralności?

Jaki jest buddyjski pogląd na kosmos?

Czy w buddyzmie wiara odgrywa ważną rolę, a jeśli tak, to jaką?

Jakie nauki odróżniają mahajanę od wcześniejszych tradycji buddyzmu?

Czym jest mahajanistyczny ideał bodhisattwy i czym różni się od wcześniejszego buddyjskiego wyobrażenia świętej osoby w tradycji therawady?

Czym jest w mahajanie koncepcja pustki i jaki ma związek z dążeniem bodhisattwy do osiągnięcia doskonałej mądrości i współczucia?

Jak w buddyzmie rozwijało się rozumienie postaci Buddy?

Jakie elementy nauczania wyróżniają buddyzm tantryczny?

Jakie są podstawowe nauki buddyzmu wyznaniowego?

Jakie są podstawowe nauki buddyzmu zen i jaką rolę odgrywają w praktyce zen?

Jakie podstawowe zasady, cnoty i wady występują w buddyjskiej moralności?

Czym jest buddyjskie oświecenie? Czy to właśnie oznacza nirwana?

4. Buddyjskie praktyki

Jaki jest związek między buddyjskimi naukami a praktykowaniem buddyzmu?

Jaka relacja łączy buddyjską praktykę z karmą i celem, którym jest oświecenie?

Na jakie aspekty życia wpływają buddyjskie praktyki?

Czym jest buddyjska medytacja?

Jakie są podstawowe formy lub style buddyjskiej medytacji?

Co buddyści robią podczas medytacji?

Dlaczego uważa się, że dla medytacji ważna jest odpowiednia postawa ciała?

Czy modlitwa jest ważną praktyką w buddyzmie?

Które praktyki moralnego samodoskonalenia mają duże znaczenie w buddyzmie?

Czy istnieją jakieś ustalone etapy na ścieżce buddyjskiej praktyki?

Czy istnieją jakieś ascetyczne praktyki, które są ważne dla buddystów?

Jaką rolę w buddyjskiej praktyce odgrywa rytuał?

Jakie funkcje w buddyjskiej praktyce pełnią pisma święte i ich czytanie?

Czy artystyczne wizerunki Buddy mają znaczenie dla buddyjskiej praktyki?

Czy święte miejsca i pielgrzymki do nich odgrywają jakąś rolę w buddyjskiej praktyce?

Czy w buddyjskiej praktyce ma zastosowanie sztuka lub muzyka?

Jakie znaczenie dla praktykujących buddyzm mają kapłani, guru lub inni religijni przewodnicy?

Czym różni się praktyka tantryczna od wcześniejszych form buddyjskiej praktyki?

W jaki sposób rozwinął się wyraźnie odrębny styl praktyki zen?

Czy buddyści próbują nawracać?

5. Buddyzm we współczesnym świecie

Czy buddyzm jest religią, a jeśli tak, to w jakim sensie?

Dlaczego buddyzm wzbudza obecnie zainteresowanie na całym świecie?

Jak buddyzm wypada w porównaniu z innymi głównymi religiami świata pod względem wieku i liczby zaangażowanych w tę tradycję ludzi?

Jak buddyzm odnosi się do rządu i polityki?

Jaki jest związek między buddyzmem a współczesną nauką i dlaczego obecnie tak często podkreśla się tę relację?

Czy nie istnieje konflikt między podstawowymi buddyjskimi wartościami a charakterem współczesnego kapitalizmu?

Jaki jest związek między buddyzmem a współczesną psychologią?

Czym jest świecki buddyzm oraz jak buddyzm dostosował się do ogólnie laickiego charakteru współczesnych społeczeństw?

Kim jest Dalajlama?

Kim są inni najbardziej znani lub najważniejsi buddyjscy przywódcy?

Jakie stanowisko zajmowali buddyjscy przywódcy w sprawach przemocy, wojny i pokoju? 2

Czego możemy się nauczyć z buddyzmu na temat przyrody i środowiska? Co to jest ekobuddyzm i zielony buddyzm?

Czy po tym, jak buddyzm faktycznie zniknął z kraju swojego pochodzenia, obecnie dochodzi do jego odrodzenia we współczesnych Indiach?

Jak zareagowali buddyści na złagodzenie ograniczeń religijnych w Chinach?

W jaki sposób buddyjskie organizacje humanitarne oraz kobiety zajmujące w nich kierownicze stanowiska zaczęły zmieniać buddyzm w Azji Wschodniej?

Jaki jest obecnie status buddyzmu w Tybecie? Co dzieje się z buddyzmem tybetańskim na wygnaniu?

Jak buddyzm radzi sobie z kontrowersyjnymi tematami, takimi jak rozwód, aborcja i samobójstwo?

Jakie święta i festiwale obchodzą współcześni buddyści i czy istnieją obecnie pielgrzymki, które buddyści uważają za ważne?

Jak zmieniła się rola kobiet we współczesnych buddyjskich wspólnotach, zarówno w Azji, jak i w świątyniach i ośrodkach buddyjskich na Zachodzie?

Jaki jest związek między współczesną praktyką uważności wykonywaną w świeckim środowisku, takim jak szkoły i szpitale, z buddyjskimi tradycjami medytacji?

Jakie są perspektywy dla buddyzmu w przyszłości?

PROPOZYCJE DO DALSZEJ LEKTURY

PRZYPISY
 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY