• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-30333_19184_150x190

BYCIE Z CHOROBĄ PRZYSTOSOWANIE DO WYBRANYCH CHORÓB SOMATYCZNYCH Z PERSPEKTYWY PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ I KONCEPCJI POZNAWCZYCH

 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 275
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-8142-277-2
 
39,90 zł
35,90 zł 35,90 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Bycie z chorobą Przystosowanie do wybranych chorób somatycznych z perspektywy psychologii pozytywnej I koncepcji poznawczych

Autor: Joanna Miniszewska

Publikacja dotyczy przystosowania chorych do wybranych przewlekłych chorób somatycznych, takich jak cukrzyca, łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów, przewlekła choroba nerek.

Autorka wyodrębnia trzy grupy zmiennych konstytuujących proces przystosowania do choroby z uwzględnieniem jego uwarunkowań i efektu końcowego:

 • zmienne wyjaśniające (subiektywne znaczenie choroby dla osoby chorej, wiedza na temat choroby),
 • procesy pośredniczące (mediatory – sens życia, strategie radzenia sobie, korzyści związane z chorobą oraz moderatory – typ choroby, czas jej trwania)
 • oraz zmienne wyjaśniane (akceptacja choroby i życia z nią, zdrowie psychiczne, bilans emocjonalny, zadowolenie z życia).

Adaptacja rozumiana jako proces oraz przystosowanie jako efekt owego procesu zostały przeanalizowane z perspektywy psychologii pozytywnej, podkreślającej mocne strony osoby chorej, oraz psychologii poznawczej, ukazującej znaczenie procesów poznawczych w rozumieniu, a także przystosowaniu do choroby i związanych z nią uciążliwości i ograniczeń.


„Monografia ma charakter nowatorski, zawiera analizę złożonego procesu przystosowania do przewlekłych chorób somatycznych. Wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie psychologicznym, ponieważ nie dotyczy jedynie radzenia sobie z chorobą i jego uwarunkowań, ale złożonego procesu adaptacji, którego efektem jest określony sposób przystosowania do choroby. Autorka prezentuje też propozycję wsparcia psychologicznego w tym procesie. Istotne znaczenie mają tutaj perspektywa psychologii pozytywnej – bazująca na zasobach osoby chorej i perspektywa poznawczo-behawioralna – odwołująca się do poznawczego wymiaru choroby.
Z recenzji prof. dr hab. Stanisławy Steuden (KUL)

Spis treści

Bycie z chorobą Przystosowanie do wybranych chorób somatycznych z perspektywy psychologii pozytywnej I koncepcji poznawczych

Autor: Joanna Miniszewska

Wstęp 

Rozdział 1. Przystosowanie do przewlekłej choroby somatycznej – wybrane zagadnienia. Czy można być pozytywnie przystosowanym 
1.1. Wprowadzenie w problematykę zdrowia i przewlekłej choroby somatycznej 
1.2. Sposoby rozumienia pojęcia „przystosowanie do choroby” 
1.3. Modele przystosowania do choroby przewlekłej 
1.3.1. Model medyczny 
1.3.2. Modele uwzględniające znaczenie procesów poznawczych i zasobów osobistych
1.3.3. Modele holistyczne 

Rozdział 2. Adaptacja do choroby przewlekłej – istota i uwarunkowania 
2.1. Ocena poznawcza choroby – uwarunkowania i znaczenie 
2.2. Wybrane aspekty zmagania się z przewlekłą chorobą somatyczną 
2.3. Psychologiczne i medyczne aspekty wybranych chorób somatycznych 
2.3.1. Cukrzyca 
2.3.2. Reumatoidalne zapalenie stawów 
2.3.3. Łuszczyca 
2.3.4. Przewlekła choroba nerek 

Rozdział 3. Podejście poznawczo-behawioralne w procesie adaptacji i przystosowania do przewlekłej choroby somatycznej 
3.1. Podejście poznawczo-behawioralna – charakterystyka 
3.2. Zastosowanie interwencji poznawczo-behawioralnych u osób chorych somatycznie
3.3. Badania nad skutecznością terapii poznawczo-behawioralnej w wybranych chorobach somatycznych 

Rozdział 4. Koncepcja badań własnych 
4.1. Cele i zadania badawcze 
4.2. Założenia, modele i hipotezy badawcze 
4.3. Grupa badana i procedura badań 
4.4. Zastosowane narzędzia 
4.4.1. Przystosowanie do choroby 
4.4.2. Zasoby pozytywne 
4.4.3. Poznawcza reprezentacja choroby 
4.4.4. Nasilenie zmian chorobowych 
4.5. Sposób opracowania wyników 

Rozdział 5. Przystosowanie do przewlekłej choroby somatycznej w badanych grupach
5.1. Zależności między poszczególnymi konstruktami tworzącymi przystosowanie do choroby 
5.2. Przystosowanie do choroby osób z cukrzycą, łuszczycą, przewlekłą chorobą nerek (PChN) i reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) – analiza różnic międzygrupowych

Rozdział 6. Typy przystosowania do przewlekłej choroby somatycznej i udział osób z różnym rozpoznaniem klinicznym w wyodrębnionych typach
6.1. Wyodrębnienie grup (typów) o różnym przystosowaniu do choroby somatycznej
6.2. Typy przystosowania do choroby a rodzaj schorzenia 

Rozdział 7. Poznawcza reprezentacja choroby i zasoby pozytywne w grupach osób z różnym rozpoznaniem 
7.1. Sposób postrzegania choroby 
7.2. Poziom zasobów pozytywnych 

Rozdział 8. Całościowa analiza modelu badań 
8.1. Wielowymiarowość zmiennych w przyjętym modelu teoretycznym dla wszystkich osób badanych
8.2. Modele przystosowania w badanych grupach chorych

Rozdział 9. Korelaty przystosowania do choroby
9.1. Korelaty przystosowania u osób chorych na cukrzycę 
9.2. Korelaty przystosowania u osób chorych na łuszczycę 
9.3. Korelaty przystosowania u osób chorych na przewlekłą chorobę nerek 
9.4. Korelaty przystosowania u osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

Rozdział 10. Predyktory poziomu przystosowania do choroby przewlekłej 
10.1. Predyktory poziomu przystosowania do choroby u osób chorych na cukrzycę
10.2. Predyktory poziomu przystosowania do choroby u osób chorych na łuszczycę
10.3. Predyktory poziomu przystosowania do choroby u osób chorych na przewlekłą chorobę nerek 
10.4. Predyktory poziomu przystosowania do choroby u osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów 

Rozdział 11. Dyskusja wyników 
11.1. Przystosowanie do choroby przewlekłej – aspekty strukturalne i dynamiczne
11.2. Przystosowanie do choroby w różnych grupach klinicznych
11.3. Typy przystosowania do choroby 
11.4. Poznawcza reprezentacja choroby, zasoby pozytywne i przystosowanie do choroby w badanych grupach – wzajemne zależności

Podsumowanie i praktyczne implikacje do pracy z osobami chorymi somatycznie

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY