• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-21361_22354_150x190

CHOROBY ZAKAŹNE I PASOŻYTNICZE TOM 1

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2022
  • Wydanie: II
  • Ilość stron: 638
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788301224875
159,00 zł
139,90 zł 159 139.9 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 135,90 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Choroby zakaźne i pasożytnicze Tom 1

Autor: Boroń-Kaczmarska Anna,Wiercińska-Drapało Alicja

Mamy wielką przyjemność zaproponować Państwu poprawione i poszerzone II wydanie podręcznika Choroby zakaźne i pasożytnicze zawierające treści odpowiadające dzisiejszym zdarzeniom infekcyjnym i ich epidemiologii, możliwościom rozpoznawania poszczególnych jednostek chorobowych i leczenia.

Autorami poszczególnych rozdziałów są wybitni specjaliści z takich dziedzin jak: choroby zakażne, pediatria, mikrobiologia oraz zdrowie publiczne, którzy przedstawili najnowszą wiedzę medyczną opartą o doniesienia naukowe z ostatnich lat.

Tom pierwszy obejmuje: epidemiologię chorób zakaźnych, szczepienia, antybiotyki, chemioterapeutyki, zasady racjonalnej antybiotykoterapii, terapię przeciwwirusową oraz metody diagnostyczne stosowane w chorobach zakaźnych, a także diagnostykę i sposoby leczenia chorób pasożytniczych. Zaprezentowano w nim także choroby infekcyjne układów: nerwowego, krążenia, pokarmowego i moczowo-płciowego.

Spis treści

Choroby zakaźne i pasożytnicze Tom 1
Autor: Boroń-Kaczmarska Anna,Wiercińska-Drapało Alicja

I. Część ogólna
1. Epidemiologia chorób zakaźnych – najważniejsze
zagadnienia Maria Gańczak

1.1. Choroby zakaźne – krótki rys historyczny
1.2. Epidemiologia chorób zakaźnych – podstawowe pojęcia
1.3. Choroby zakaźne w aspekcie globalnym i lokalnym
1.3.1. Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19)
1.4. Społeczno-ekonomiczny aspekt chorób zakaźnych
1.5. Pandemie przyszłości
1.6. Choroby zakaźne w Polsce
1.7. Kontrola chorób zakaźnyc
1.8. Postępowanie w przypadku ogłoszenia stanu pandemii na świecie
2. Najczęstsze choroby zakaźne występujące w innych regionach
świata – epidemiologia, zapobieganie Maciej Kondrusik

3. Szczepienia i szczepionki Anna Moniuszko-Malinowska
3.1. Rodzaje szczepionek
3.2. Podstawowe zasady przeprowadzania szczepień
3.3. Szczepienia obowiązkowe
3.3.1. Gruźlica
3.3.2. WZW typu B
3.3.3. Rotawirusy
3.3.4. Błonica
3.3.5. Tężec
3.3.6. Krztusiec
3.3.7. Hib
3.3.8. Polio
3.3.9. Pneumokoki
3.3.10. Odra
3.3.11. Świnka
3.3.12. Różyczka
3.4. Szczepienia zalecane
3.4.1. Wścieklizna
3.4.2. Grypa
3.4.3. Cholera
3.4.4. Meningokoki
3.4.5. WZW typu A
3.4.6. COVID-19
3.4.7. HPV
3.4.8. Dur brzuszny
3.4.9. Japońskie zapalenie mózgu
3.4.10. Ospa wietrzna
3.4.11. Żółta gorączka
3.4.12. Kleszczowe zapalenie mózgu
3.5. Podsumowanie
4. Najważniejsze objawy występujące w chorobach
zakaźnych Alicja Wiercińska-Drapało

4.1. Gorączka
4.1.1. Wstępna ocena pacjenta z gorączką
4.1.2. Gorączka o nieustalonej etiologii
4.2. Biegunka
4.3. Powiększenie węzłów chłonnych – limfadenopatia
4.4. Żółtaczka
4.4.1. Metabolizm bilirubiny
4.4.2. Postępowanie z pacjentem z żółtaczką
4.5. Ostry ból głowy w chorobach zakaźnych
4.5.1. Bóle głowy w przebiegu infekcji uogólnionych
4.5.2. Ból głowy spowodowany infekcją wewnątrzczaszkową
4.5.3. Przewlekłe poinfekcyjne bóle głowy
5. Antybiotyki i chemioterapeutyki najczęściej stosowane
w leczeniu chorób infekcyjnych Damian Piotrowski

5.1. Penicylina i jej pochodne
5.1.1. Mechanizm działania
5.1.2. Znane mechanizmy oporności
5.1.3. Wskazania
5.1.4. Działania niepożądane
5.2. Cefalosporyny
5.2.1. Mechanizm działania
5.2.2. Znane mechanizmy oporności
5.2.3. Wskazania
5.2.4. Działania niepożądane
5.3. Karbapenemy i monobaktamy
5.3.1. Mechanizm działania
5.3.2. Znane mechanizmy oporności
5.3.3. Wskazania
5.3.4. Działania niepożądane
5.4. Glikopeptydy
5.4.1. Mechanizm działania
5.4.2. Znane mechanizmy oporności
5.4.3. Wskazania
5.4.4. Działania niepożądane
5.5. Polimyksyny
5.5.1. Mechanizm działania
5.5.2. Znane mechanizmy oporności
5.5.3. Wskazania
5.5.4. Działania niepożądane
5.6. Lipopeptydy
5.6.1. Mechanizm działania
5.6.2. Znane mechanizmy oporności
5.6.3. Wskazania
5.6.4. Działania niepożądane
5.7. Tetracykliny
5.7.1. Mechanizm działania
5.7.2. Znane mechanizmy oporności
5.7.3. Wskazania
5.7.4. Działania niepożądane
5.8. Makrolidy
5.8.1. Mechanizm działania
5.8.2. Znane mechanizmy oporności
5.8.3. Wskazania
5.8.4. Działania niepożądane
5.9. Ansamycyny
5.9.1. Mechanizm działania
5.9.2. Znane mechanizmy oporności
5.9.3. Wskazania
5.9.4. Działania niepożądane
5.10. Aminoglikozydy
5.10.1. Mechanizm działania
5.10.2. Znane mechanizmy oporności
5.10.3. Wskazania
5.10.4. Działania niepożądane
5.11. Chinolony
5.11.1. Mechanizm działania
5.11.2. Znane mechanizmy oporności
5.11.3. Wskazania
5.11.4. Działania niepożądane
5.12. Sulfametoksazol i trimetoprim
5.12.1. Mechanizm działania
5.12.2. Wskazania
5.12.3. Działania niepożądane
5.13. Metronidazol
5.13.1. Mechanizm działania
5.13.2. Znane mechanizmy oporności
5.13.3. Wskazania
5.13.4. Działania niepożądane
5.14. Streptograminy
5.14.1. Mechanizm działania
5.14.2. Znane mechanizmy oporności
5.14.3. Wskazania
5.14.4. Działania niepożądane
5.15. Linkozamidy
5.15.1. Mechanizm działania
5.15.2. Znane mechanizmy oporności
5.15.3. Wskazania
5.15.4. Działania niepożądane
5.16. Mupirocyna
5.16.1. Mechanizm działania
5.16.2. Znane mechanizmy oporności
5.16.3. Wskazania
5.16.4. Działania niepożądane
5.17. Postęp w antybiotykoterapii
6. Zasady racjonalnej antybiotykoterapii
Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

6.1. Diagnostyka zakażeń
6.1.1. Markery stanu zapalnego
6.1.2. Badania mikrobiologiczne
6.2. Wybór odpowiedniego leku
6.2.1. Właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne
antybiotyków
6.2.2. Monoterapia vs terapia skojarzona
6.3. Zastosowanie odpowiedniej dawki i sposobu podania
6.3.1. Monitorowanie stężeń
6.4. Deeskalacja
6.5. Zaopatrzenie ogniska zakażenia i odpowiedni czas antybiotykoterapii
6.6. Szpitalna polityka antybiotykowa
7. Współczesne możliwości terapii przeciwwirusowej
Jerzy Jaroszewicz

7.1. Wstęp
7.2. Ogólne zasady leczenia i klasy leków przeciwwirusowych
7.2.1. Leki działające bezpośrednio przeciwwirusowo
7.2.2. Leki działające pośrednio przeciwwirusowo
7.2.3. Przeciwciała monoklonalne w terapii zakażeń wirusowych
7.3. Leczenie zakażeń HCV
7.4. Leczenie zakażeń HBV
7.5. Leczenie zakażenia HIV
7.6. Leczenie grypy
7.7. Leczenie zakażeń Herpesviridae
8. Leczenie grzybic układowych i zlokalizowanych Zenon Czuba
8.1. Patogeneza i etiologia inwazyjnych zakażeń grzybiczych
8.1.1. Grzyby pierwotnie patogenne
8.1.2. Grzyby oportunistyczne
8.1.3. Inne grzyby
8.2. Diagnostyka zakażeń grzybiczych
8.3. Leczenie zakażeń grzybiczych
8.3.1. Leki przeciwgrzybicze
8.3.2. Opcje leczenia przeciwgrzybiczego
8.3.3. Leczenie wspomagające grzybic
9. Diagnostyka i leczenie chorób pasożytniczych
najczęściej występujących w Polsce

9.1. Zasady ogólne diagnostyki Barbara Oczko-Grzesik
9.2. Diagnostyka i leczenie poszczególnych chorób pasożytniczych
Justyna Dunaj-Małyszko, Anna Moniuszko-Malinowska
9.2.1. Giardioza (Giardia intestinalis)
9.2.2. Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii)
9.2.3. Fascjoloza (Fasciola hepatica)
9.2.4. Tasiemczyce (Taenia solium, Taenia saginata)
9.2.5. Difylobotrioza (Diphyllobothrium latum)
9.2.6. Wągrzyca (Taenia solium)
9.2.7. Bąblowica (Echinococcus granulosus,
Echinococcus multilocularis)
9.2.8. Owsica (Enterobius vermicularis)
9.2.9. Glistnica (Ascaris lumbricoides)
9.2.10. Włosogłówczyca (Trichuris trichiura)
9.2.11. Włośnica (Trichinella spiralis)
9.2.12. Toksokaroza (Toxocara spp.)
10. Metody diagnostyczne i ich znaczenie w rozpoznawaniu
chorób zakaźnych – diagnostyka serologiczna,
badania molekularne, hodowla Miłosz Parczewski

10.1. Diagnostyka mikroskopowa
10.2. Badania mikrobiologiczne
10.2.1. Posiewy
10.2.2. Badania mikrobiologiczne oparte na spektometrii masowej
10.2.3. Oznaczenie lekowrażliwości na antybiotyki
10.2.4. Hodowle wirusowe
10.3. Diagnostyka immunologiczna
10.3.1. Immunofluorescencja
10.3.2. Testy aglutynacyjne
10.3.3. Diagnostyka serologiczna
10.4. Metody molekularne
10.4.1. Hybrydyzacja
10.4.2. Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR)
10.4.3. Sekwencjonowanie i sekwencjonowanie nowej generacji
10.4.4. Analizy polimorfizmu pojedynczego nukleotydu
i farmakogenetyka
10.5. Cytometria w chorobach zakaźnych
10.6. Niepolecane testy diagnostyczne
II. Część szczegółowa
11. Choroby infekcyjne układu nerwowego Aleksander Garlicki
11.1. Bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
11.1.1. Definicja
11.1.2. Epidemiologia
11.1.3. Etiologia i patogeneza
11.1.4. Obraz kliniczny
11.1.5. Diagnostyka i rozpoznanie
11.1.6. Leczenie
11.1.7. Zapobieganie
11.1.8. Rokowanie
11.2. Wirusowe zapalenia mózgu
11.2.1. Epidemiologia wirusowych zapaleń mózgu
11.2.2. Etiologia i patogeneza wirusowych zapaleń mózgu
11.2.3. Opryszczkowe zapalenie mózgu
11.2.4. Arbowirusowe zapalenia mózgu
11.2.5. Kleszczowe zapalenie mózgu
11.2.6. Wścieklizna
11.2.7. Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego
11.2.8. Leczenie wirusowych zapaleń mózgu
11.3. Wirusowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
11.3.1. Definicja
11.3.2. Epidemiologia
11.3.3. Etiologia i patogeneza
11.3.4. Obraz kliniczny
11.3.5. Diagnostyka i rozpoznanie
11.3.6. Leczenie
11.3.7. Rokowanie
11.4. Ropień śródmózgowy
11.4.1. Definicja
11.4.2. Epidemiologia
11.4.3. Etiologia i patogeneza
11.4.4. Obraz kliniczny
11.4.5. Diagnostyka i rozpoznanie
11.4.6. Leczenie
11.4.7. Rokowanie
11.5. Ropniaki wewnątrzczaszkowe
11.5.1. Ropniak podtwardówkowy
11.5.2. Ropniak nadtwardówkowy
11.6. Przewlekłe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
11.6.1. Zapalenia grzybicze ośrodkowego układu nerwowego
11.6.2. Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
i mózgu
11.6.3. Kiła układu nerwowego
11.6.4. Neuroborelioza
11.6.5. Leptospirozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
i mózgu
11.6.6. Toksoplazmoza układu nerwowego
12. Choroby infekcyjne górnych dróg oddechowych
Joanna Kozłowska, Wojciech Stańczak, Aneta Cybula

12.1. Etiologia zakażeń górnych dróg oddechowych
12.2. Choroba przeziębieniowa
12.2.1. Definicja
12.2.2. Epidemiologia
12.2.3. Etiologia i patogeneza
12.2.4. Obraz kliniczny
12.2.5. Diagnostyka i rozpoznanie
12.2.6. Leczenie
12.2.7. Rokowanie
12.3. Ostre zapalenie zatok przynosowych305
12.3.1. Definicja
12.3.2. Epidemiologia
12.3.3. Etiologia i patogeneza
12.3.4. Obraz kliniczny
12.3.5. Diagnostyka i rozpoznanie
12.3.6. Leczenie
12.3.7. Rokowanie
12.4. Zapalenie gardła
12.4.1. Definicja
12.4.2. Epidemiologia
12.4.3. Etiologia i patogeneza
12.4.4. Obraz kliniczny
12.4.5. Diagnostyka i rozpoznanie
12.4.6. Leczenie
12.4.7. Rokowanie
12.5. Zapalenie nagłośni
12.5.1. Definicja
12.5.2. Epidemiologia
12.5.3. Etiologia i patogeneza
12.5.4. Obraz kliniczny
12.5.5. Diagnostyka i rozpoznanie
12.5.6. Leczenie
12.5.7. Rokowanie
12.6. Podgłośniowe zapalenie krtani oraz zapalenie krtani i tchawicy
12.6.1. Definicja
12.6.2. Epidemiologia
12.6.3. Etiologia i patogeneza
12.6.4. Obraz kliniczny
12.6.5. Diagnostyka i rozpoznanie
12.6.6. Leczenie
12.7. Grypa
12.7.1. Definicja
12.7.2. Epidemiologia
12.7.3. Etiologia i patogeneza
12.8. Obraz kliniczny
12.8.1. Diagnostyka i rozpoznanie
12.8.2. Leczenie
12.8.3. Rokowanie
13. Ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych Joanna Jabłońska,
Magdalena Suchacz

13.1. Zapalenie oskrzeli
13.1.1. Definicja
13.1.2. Epidemiologia
13.1.3. Etiologia i patogeneza
13.1.4. Obraz kliniczny
13.1.5. Diagnostyka i rozpoznanie
13.1.6. Leczenie
13.1.7. Rokowanie
13.2. Zapalenie oskrzelików
13.3. Zapalenie płuc typowe
13.3.1. Definicja
13.3.2. Epidemiologia
13.3.3. Etiologia i patogeneza
13.3.4. Obraz kliniczny
13.3.5. Diagnostyka i rozpoznanie
13.3.6. Leczenie
13.3.7. Rokowanie
13.4. Zapalenia płuc atypowe
13.4.1. Definicja
13.4.2. Epidemiologia
13.4.3. Etiologia i patogeneza
13.4.4. Obraz kliniczny
13.4.5. Diagnostyka i rozpoznanie
13.4.6. Leczenie
13.4.7. Rokowanie
13.5. Ropień płuca
13.5.1. Definicja
13.5.2. Epidemiologia
13.5.3. Etiologia i patogeneza
13.5.4. Obraz kliniczny
13.5.5. Diagnostyka i rozpoznanie
13.5.6. Leczenie
13.5.7. Rokowanie
14. Infekcyjne choroby układu krążenia
Alicja Nowowiejska-Wiewióra, Adam Krajewski, Mariusz Gąsior

14.1. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
14.1.1. Definicja
14.1.2. Epidemiologia
14.1.3. Etiologia i patogeneza
14.1.4. Obraz kliniczny
14.1.5. Diagnostyka
14.1.6. Leczenie i profilaktyka
14.1.7. Rokowanie
14.2. Zapalenie mięśnia sercowego
14.2.1. Definicja
14.2.2. Epidemiologia
14.2.3. Etiologia i patogeneza
14.2.4. Obraz kliniczny
14.2.5. Diagnostyka i rozpoznanie
14.2.6. Leczenie
14.2.7. Rokowanie
14.3. Choroby osierdzia
14.3.1. Etiologia chorób osierdzia
14.3.2. Obraz kliniczny chorób osierdzia
14.3.3. Leczenie chorób osierdzia
14.3.4. Wirusowe zapalenie osierdzia
14.3.5. Gruźlicze zapalenie osierdzia
14.3.6. Ropne zapalenie osierdzia
15. Choroby infekcyjne układu pokarmowego Ewa Siwak,
Wojciech Stolarz

15.1. Czynniki etiologiczne chorób infekcyjnych przewodu
pokarmowego
15.2. Rozpoznanie chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego
15.3. Obraz kliniczny chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego
w różnych grupach wiekowych
15.4. Zapalenie przełyku
15.4.1. Definicja
15.4.2. Czynniki etiologiczne
15.5. Grzybicze zapalenie przełyku
15.5.1. Etiologia i patogeneza
15.5.2. Obraz kliniczny
15.5.3. Diagnostyka i rozpoznanie
15.5.4. Leczenie
15.5.5. Rokowanie
15.6. Zapalenie przełyku wywołane przez HSV
15.6.1. Etiologia i patogeneza
15.6.2. Obraz kliniczny
15.6.3. Diagnostyka i rozpoznanie
15.6.4. Leczenie
15.6.5. Rokowanie
15.7. Zapalenie przełyku wywołane przez CMV
15.7.1. Etiologia i patogeneza
15.7.2. Obraz kliniczny
15.7.3. Diagnostyka i rozpoznanie
15.7.4. Leczenie
15.7.5. Rokowanie
15.8. Zapalenie żołądka
15.8.1. Definicja
15.8.2. Epidemiologia
15.8.3. Etiologia i patogeneza
15.8.4. Obraz kliniczny
15.8.5. Diagnostyka i rozpoznanie
15.8.6. Leczenie
15.9. Zapalenia jelit
15.9.1. Definicja
15.9.2. Czynniki etiologiczne
15.10. Dur brzuszny i dury rzekome
15.10.1. Definicja
15.10.2. Epidemiologia
15.10.3. Etiologia i patogeneza
15.10.4. Obraz kliniczny
15.10.5. Diagnostyka i rozpoznanie
15.10.6. Leczenie
15.10.7. Rokowanie
15.11. Salmonellozy
15.11.1. Definicja
15.11.2. Epidemiologia
15.11.3. Etiologia i patogeneza
15.11.4. Obraz kliniczny
15.11.5. Diagnostyka i rozpoznanie
15.11.6. Leczenie
15.11.7. Rokowanie
15.12. Czerwonka bakteryjna
15.12.1. Definicja
15.12.2. Epidemiologia
15.12.3. Etiologia i patogeneza
15.12.4. Obraz kliniczny
15.12.5. Diagnostyka i rozpoznanie
15.12.6. Leczenie
15.12.7. Rokowanie
15.13. Cholera
15.13.1. Definicja
15.13.2. Epidemiologia
15.13.3. Etiologia i patogeneza
15.13.4. Obraz kliniczny
15.13.5. Diagnostyka i rozpoznanie
15.13.6. Leczenie
15.13.7. Rokowanie
15.14. Zakażenia patogennymi jelitowymi szczepami Escherichia coli
15.14.1. Definicja
15.14.2. Epidemiologia
15.14.3. Etiologia i patogeneza
15.14.4. Obraz kliniczny
15.14.5. Diagnostyka i rozpoznanie
15.14.6. Leczenie
15.14.7. Rokowanie
15.15. Choroba związana z zakażeniem Clostridioides difficile,
w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
15.15.1. Definicja
15.15.2. Epidemiologia
15.15.3. Etiologia i patogeneza
15.15.4. Obraz kliniczny
15.15.5. Diagnostyka i rozpoznanie
15.15.6. Leczenie
15.15.7. Rokowanie
15.16. Zapalenie wyrostka robaczkowego
15.16.1. Definicja
15.16.2. Epidemiologia
15.16.3. Etiologia i patogeneza
15.16.4. Obraz kliniczny
15.16.5. Diagnostyka i rozpoznanie
15.16.6. Leczenie
15.16.7. Rokowanie
15.17. Zapalenia wątroby o etiologii innej niż wirusowa
15.18. Leptospiroza
15.18.1. Definicja
15.18.2. Epidemiologia
15.18.3. Etiologia i patogeneza
15.18.4. Obraz kliniczny
15.18.5. Diagnostyka i rozpoznanie
15.18.6. Leczenie
15.18.7. Rokowanie
15.19. Ostre zapalenia pęcherzyka żółciowego
15.19.1. Definicja
15.19.2. Epidemiologia
15.19.3. Etiologia i patogeneza
15.19.4. Obraz kliniczny
15.19.5. Diagnostyka i rozpoznanie
15.19.6. Leczenie
15.19.7. Rokowanie
15.20. Przewlekłe zapalenia pęcherzyka żółciowego
15.20.1. Definicja
15.20.2. Epidemiologia
15.20.3. Etiologia i patogeneza
15.20.4. Obraz kliniczny
15.20.5. Diagnostyka i rozpoznanie
15.20.6. Leczenie
15.20.7. Rokowanie
15.21. Zapalenie dróg żółciowych
15.21.1. Definicja
15.21.2. Epidemiologia
15.21.3. Etiologia i patogeneza
15.21.4. Obraz kliniczny
15.21.5. Diagnostyka i rozpoznanie
15.21.6. Leczenie
15.21.7. Rokowanie
16. Wirusowe zapalenia wątroby
16.1. Definicja wirusowych zapaleń wątroby Anna Boroń-Kaczmarska
16.2. Wirusowe zapalenie wątroby typu A Barbara Sobala-Szczygieł
16.2.1. Epidemiologia
16.2.2. Etiologia i patogeneza
16.2.3. Obraz kliniczny
16.2.4. Diagnostyka i rozpoznanie
16.2.5. Leczenie
16.2.6. Rokowanie
16.3. Wirusowe zapalenie wątroby typu B Anna Boroń-Kaczmarska
16.3.1. Epidemiologia
16.3.2. Etiologia i patogeneza
16.3.3. Obraz kliniczny
16.3.4. Diagnostyka i rozpoznanie
16.3.5. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby
typu B
16.3.6. Rokowanie
16.4. Wirusowe zapalenie wątroby typu C Włodzimierz Mazur
16.4.1. Wstęp
16.4.2. Definicja
16.4.3. Etiologia
16.4.4. Epidemiologia
16.4.5. Etiopatogeneza
16.4.6. Postacie kliniczne choroby
16.4.7. Diagnostyka
16.4.8. Różnicowanie
16.4.9. Leczenie
16.5. Wirusowe zapalenie wątroby typu D Anna Boroń-Kaczmarska
16.5.1. Epidemiologia
16.5.2. Etiologia
16.5.3. Naturalny przebieg zakażenia
16.5.4. Leczenie
16.5.5. Rokowanie
16.6. Wirusowe zapalenie wątroby typu E Jerzy Jaroszewicz
16.6.1. Epidemiologia
16.6.2. Etiologia i patogeneza
16.6.3. Obraz kliniczny
16.6.4. Diagnostyka i rozpoznanie
16.6.5. Leczenie
16.6.6. Rokowanie
16.7. Choroby wątroby wywołane przez wirusy inne niż pierwotnie
hepatotropowe Ewa Janczewska
16.7.1. Wirus Epsteina-Barr – mononukleoza zakaźna
16.7.2. Wirus cytomegalii – cytomegalia
16.7.3. Wirusy opryszczki pospolitej
16.7.4. Ludzkie herpeswirusy typów 6, 7 i 8
16.7.5. Wirus ospy wietrznej i półpaśca
16.7.6. Wirus różyczki
16.7.7. Picornaviridae
16.7.8. Paramyxoviridae
16.7.9. Adenowirusy
16.7.10. Parwowirus B19
16.7.11. Ludzki wirus niedoboru odporności (HIV)
16.7.12. Wirusy egzotyczne
17. Infekcyjne choroby układu moczowo-płciowego
17.1. Zapalenie pęcherza moczowego Dagny Krankowska
17.1.1. Definicja
17.1.2. Epidemiologia
17.1.3. Etiologia i patogeneza
17.1.4. Obraz kliniczny
17.1.5. Diagnostyka i rozpoznanie
17.1.6. Leczenie
17.1.7. Rokowanie
17.2. Odmiedniczkowe zapalenie nerek Dagny Krankowska,
Tomasz Mikuła
17.2.1. Definicja
17.2.2. Obraz kliniczny
17.2.3. Diagnostyka i rozpoznanie
17.2.4. Leczenie
17.2.5. Rokowanie
17.3. Bezobjawowa bakteriuria Tomasz Mikuła
17.3.1. Definicja
17.3.2. Epidemiologia
17.3.3. Etiologia i patogeneza
17.3.4. Obraz kliniczny
17.3.5. Diagnostyka i rozpoznanie
17.3.6. Leczenie
17.4. Infekcyjne zapalenie gruczołu krokowego Tomasz Mikuła
17.4.1. Definicja zapalenia gruczołu krokowego
17.4.2. Ostre zapalenie gruczołu krokowego
17.4.3. Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego
17.4.4. Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego/zespół bólowy
miednicy przebiegający z zapaleniem
17.4.5. Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego/zespół bólowy
miednicy przebiegający bez zapalenia
17.4.6. Bezobjawowe zapalenie gruczołu krokowego
17.5. Choroby przenoszone drogą płciową Ewa Firląg-Burkacka
17.5.1. Kiła
17.5.2. Rzeżączka
17.5.3. Nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej
17.5.4. Opryszczka narządów płciowych
17.5.5. Wirus brodawczaka ludzkiego
17.5.6. Mięczak zakaźny
17.5.7. Świerzb
17.5.8. Wszawica łonowa
17.5.9. Rzęsistkowica
17.6. Infekcyjne zapalenie narządów płciowych u kobiet
Mirosław Wielgoś, Bronisława Pietrzak,
Katarzyna Kosińska-Kaczyńska
17.6.1. Biocenoza pochwy .
17.6.2. Najczęstsze zakażenia dolnego odcinka dróg płciowych
17.6.3. Zapalenie gruczołu przedsionkowego większego
17.6.4. Zakażenia i zapalenia górnego odcinka dróg płciowych
17.6.5. Zakażenia koronawirusami w ciąży
 

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

289,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 270,00 zł
159,00 zł
139,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 135,90 zł
396,00 zł
348,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 348,90 zł
180,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 180,00 zł
199,00 zł
175,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 167,90 zł
88,20 zł
79,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 79,90 zł
149,00 zł
131,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 126,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 80,90 zł
139,00 zł
122,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 122,90 zł
69,00 zł
63,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 63,90 zł
104,00 zł
91,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 88,90 zł
89,00 zł
78,32 zł
Najniższa cena z 30 dni: 75,90 zł
114,00 zł
101,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 96,90 zł
89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 74,90 zł
69,00 zł
61,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 61,90 zł

POLECAMY

179,00 zł
157,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 157,90 zł
173,90 zł
149,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 139,90 zł
209,00 zł
183,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 177,90 zł
39,90 zł
33,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,20 zł
159,00 zł
139,92 zł
Najniższa cena z 30 dni: 135,90 zł
69,00 zł
61,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 61,90 zł
173,90 zł
149,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 139,90 zł
119,00 zł
104,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 104,90 zł
119,00 zł
104,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 104,90 zł
69,00 zł
61,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 61,50 zł
69,00 zł
61,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 61,50 zł
1 047,00 zł
921,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 869,00 zł
39,00 zł
34,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 34,80 zł
54,00 zł
47,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,60 zł
79,00 zł
70,40 zł
Najniższa cena z 30 dni: 70,40 zł
44,99 zł
39,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,60 zł