• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-duza_17112_150x190

ECHOKARDIOGRAFIA PRAKTYCZNA INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA

  • Wydawca: Edra Urban & Partner
  • Rok wydania: 2017
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 191
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-65835-28-4
114,00 zł
99,90 zł 114 99.9 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 99,90 zł

Opis

Z książką "Echokardiografia Praktyczna Infekcyjne zapalenie wsierdzia"

dostęp online do ponad 350 filmów!

Wprowadzenie do książki "Echokardiografia Praktyczna Infekcyjne zapalenie wsierdzia" pod redakcją Edyty Płońskiej-Gościniak

Szanowni Państwo, Niniejsza książka pt. Echokardiografia praktyczna. Infekcyjne zapalenie wsierdzia jest monografią przedstawiającą wybrane zagadnienia dotyczące obrazowania echokardiograficznego w  infekcyjnym zapaleniu wsierdzia w powiązaniu z przykładami klinicznymi pacjentów ilustrowanymi zdjęciami i filmami badania echokardiograficznego. Publikacja ma charakter dydaktyczny i jest przeznaczona dla kardiologów, specjalizujących się w  kardiologii i  wszystkich lekarzy zainteresowanych tym tematem, którym książka mogłaby pomóc w codziennej praktyce.

Powodem powstania monografii był brak tego typu opracowania w  polskiej kardiologii, ważność opisywanej choroby sprawiającej duże trudności diagnostyczne i terapeutyczne w  codziennej praktyce, a  jednocześnie duże zainteresowanie kardiologów narzędziem diagnostycznym, jakim jest echokardiografia.

Podręcznik składa się z części teoretycznej, powstałej na bazie aktualnych europejskich standardów, oraz części praktycznej zawierającej opis kilkudziesięciu pacjentów z  infekcyjnym zapaleniem wsierdzia wraz z kilkuset zdjęciami i  filmami badania echokardiograficznego dostępnymi on-line.

Został napisany przez zespół znakomitych autorów, autorytetów w dziedzinie echokardiografii. Szczególne podziękowanie za ogromny trud i serce włożone w napisanie monografii składam prof. Tomaszowi Kukulskiemu, prof. Monice Komar, prof. Wojciechowi Kosmali, prof. Andrzejowi Szyszce, prof. Andrzejowi Gackowskiemu, prof. Katarzynie Mizi-Stec, prof. Marcinowi Fijałkowskiemu, prof. Tomaszowi Hryniewieckiemu, prof. Piotrowi Lipcowi, prof. Andrzejowi Tomaszewskiemu, prof. Zbigniewowi Gąsiorowi, prof. Oldze Trojnarskiej, dr. Januszowi Bąkowi, dr Beacie Zaborskiej, dr. Piotrowi Scisło, dr. Januszowi Kochanowskiemu, dr Annie Goździk, dr. Piotrowi Soneckiemu, dr. Szymonowi Olędzkiemu i wszystkim pozostałym wspaniałym autorom i współredaktorom. Wspólnie z autorami i współredaktorami mamy nadzieję, że książka Echokardiografia praktyczna. Infekcyjne zapalenie wsierdzia spotka się z zainteresowaniem Czytelników.

Niniejsza publikacja powstała we współpracy z Sekcją Wad Zastawkowych Serca PTK.

Edyta Płońska-Gościniak 

 

Tagi: Echokardiografia ,

Spis treści

"Echokardiografia Praktyczna Infekcyjne zapalenie wsierdzia" pod redakcją Edyty Płońskiej-Gościniak

Wprowadzenie

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Infekcyjne zapalenie wsierdzia

2. Badanie echokardiograficzne w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia

3. Zalecenia ACC/AHA w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia 

4. Infekcyjne zapalenie wsierdzia w zaleceniach ESC 

5. Infekcyjne zapalenie wsierdzia serca prawego 

6. Infekcyjne zapalenie wsierdzia serca lewego

7. Odelektrodowe zapalenie wsierdzia 

8. Infekcyjne zapalenie wsierdzia na sztucznych zastawkach

9. Infekcyjne zapalenie wsierdzia – inne metody obrazowania

PRZYPADKI KLINICZNE

1. Infekcyjne zapalenie wsierdzia na zastawkach serca prawego

1.1 Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na zastawce trójdzielnej i aortalnej z płynem w osierdziu 

1.2. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na zastawce trójdzielnej i dwupłatkowej zastawce aortalnej z perforacją płatka 

1.3. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na zastawce trójdzielnej z jej ciężką niedomykalnością

1.4. Pacjent z nawracającym infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na zastawce trójdzielnej 

1.5. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na zastawce trójdzielnej

1.6. Pacjent z wywiadem narkotykowym z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na natywnej zastawce trójdzielnej 

2. Infekcyjne zapalenie wsierdzia na zastawkach serca lewego

2.1. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na dwupłatkowej zastawce aortalnej

2.2. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na dwupłatkowej zastawce aortalnej, z ropnym zapaleniem osierdzia i ropniami w prawej komorze

2.3. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na zastawce mitralnej

2.4. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na zastawce mitralnej i aortalnej z ropniem mięśnia brodawkowatego

2.5. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na zastawce mitralnej

2.6. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na zastawce dwupłatkowej aortalnej i mitralnej

2.7. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na zastawce aortalnej i mitralnej z ciężką dysfunkcją lewej komory

2.8. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na zastawce mitralnej i aortalnej i z chorobą wieńcową 

2.9. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na zastawce mitralnej i aortalnej z licznymi powikłaniami 

2.10. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na zastawce mitralnej powikłanym zatorowością ośrodkowego układu nerwowego

2.11. Infekcyjne zapalenie wsierdzia na zastawce aortalnej u pacjenta z nawracającymi TIA 

2.12. Pacjent z powikłanym przebiegiem infekcyjnego zapalenia wsierdzia na dwupłatkowej zastawce aortalnej 

2.13. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia oraz toczniem układowym w trakcie dializoterapii

2.14. Pacjent z powikłanym infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na zastawce aortalnej 

2.15. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na zastawce aortalnej i mitralnej 

2.16. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na zastawce aortalnej i perforacją zastawki mitralnej 

2.17. Pacjent uzależniony od alkoholu i narkotyków z lewostronnym infekcyjnym zapaleniem wsierdzia

2.18. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na zastawce aortalnej i mitralnej 

2.19. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na natywnej zastawce mitralnej w przebiegu różycy 

2.20. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na zastawce mitralnej z perforacją płatka 

2.21. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na zastawce mitralnej z zatorowością systemową

3. Chory z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na protezach zastawkowych i po zabiegach naprawczych zastawek

3.1. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na implantowanej mechanicznej zastawce aortalnej

3.2. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia po plastyce zastawki mitralnej i trójdzielnej 

3.3. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na bioprotezie aortalnej 

3.4. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na bioprotezie aortalnej

3.5. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na protezie mechanicznej mitralnej 

3.6. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na protezie biologicznej zastawki trójdzielnej powikłanym jej zwężeniem

3.7. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na mechanicznej zastawce aortalnej

3.8. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na biologicznej protezie zastawki aortalnej 

3.9. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na protezie mechanicznej zastawki aortalnej 

3.10. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na biologicznej zastawce mitralnej

3.11. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na sztucznej zastawce mitralnej powikłanym udarem mózgu

3.12. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na protezie mechanicznej zastawki mitralnej

3.13. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na protezie mechanicznej zastawki aortalnej 

3.14. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na protezie biologicznej zastawki aortalnej

3.15. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na zastawce mitralnej i protezie biologicznej zastawki aortalnej

3.16. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na bezstentowej zastawce biologicznej aortalnej

3.17. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na mechanicznej protezie w pozycji mitralnej 

3.18. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na bezstentowej zastawce aortalnej 

3.19. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na protezie biologicznej zastawki mitralnej 

4. Infekcyjne zapalenie wsierdzia na urządzeniach wszczepialnych

4.1. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia odelektrodowym

4.2. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia odelektrodowym

4.3. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia odelektrodowym po implantacji ICD w ramach prewencji pierwotnej 

4.4. Pacjent ze wszczepionym stymulatorem DDD z odelektrodowym infekcyjnym zapaleniem wsierdzia

4.5. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia odelektrodowym po implantacji układu stymulującego z opcją resynchronizacji

4.6. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia odelektrodowym po wszczepieniu układu stymulującego 

4.7. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia odelektrodowym po wszczepieniu stymulatora serca DDD

4.8. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia odelektrodowym powikłanym zatorowością płucną 

4 10 Echokardiografia praktyczna

5. Chory z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia z wadami wrodzonymi

5.1. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia z ubytkiem przegrody międzykomorowej 

5.2. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia ze skorygowanym przełożeniem wielkich naczyń i zastawkowym zwężeniem płucnym 

5.3. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia i dwuujściową lewą komorą z resztkową komorą prawą i przełożeniem wielkich naczyń 

5.4. Pacjent z podejrzeniem infekcyjnego zapalenia wsierdzia i struną rzekomą imitującą wegetację

5.5. Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia z przetrwałym przewodem tętniczym 

Skorowidz 

 

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

PRODUKTY POWIĄZANE

149,00 zł
129,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 149,00 zł
69,00 zł
58,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 58,65 zł
61,20 zł
52,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 52,90 zł
40,00 zł
35,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 15,00 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

639,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 639,90 zł
59,00 zł
51,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,90 zł
73,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 73,00 zł

POLECAMY

39,99 zł
33,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,50 zł
49,90 zł
44,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,10 zł
39,50 zł
34,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,50 zł
64,00 zł
54,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 55,40 zł
44,90 zł
39,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,60 zł
99,90 zł
89,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 89,10 zł
74,90 zł
67,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 57,60 zł
69,00 zł
59,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 60,03 zł
16,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 16,00 zł
35,00 zł
31,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,50 zł
25,00 zł
23,75 zł
Najniższa cena z 30 dni: 23,75 zł
38,00 zł
34,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 34,20 zł
19,00 zł
16,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 16,15 zł
89,00 zł
75,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 75,65 zł
29,00 zł
26,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 26,10 zł

PORADNIKI O ZDROWIU

Niedobór witaminy K - co to jest, objawy

Niedobór witaminy K może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, które...

czytaj więcej
Meningokoki - czym są, objawy zakażenia

Meningokoki są jednymi z głównych sprawców inwazyjnej choroby meningokokowej,...

czytaj więcej
Biochemia krwi - co to jest, wskazania, normy i profile

Kiedy zdrowie stało się jednym z najważniejszych priorytetów dla wielu osób,...

czytaj więcej
EKG - co to jest, przebieg badania

EKG to badanie, dzięki któremu lekarze mogą szybko i precyzyjnie wykrywać różnorodne...

czytaj więcej
Choroby endokrynologiczne – czym są, rodzaje

Choroby endokrynologiczne to zaburzenia dotyczące układu dokrewnego, który składa...

czytaj więcej
Zespół Turnera – co to jest, przyczyny, objawy

Zespół Turnera to choroba genetyczna wynikająca z monosomii chromosomu X, charakteryzująca...

czytaj więcej
Zespół policystycznych jajników – co to jest, objawy, diagnostyka

Zespół policystycznych jajników to zaburzenie, które charakteryzuje się: nieregularnymi...

czytaj więcej
Zespół Cushinga – co to jest, objawy

Zespół Cushinga to zaburzenie endokrynologiczne charakteryzujące się nadmiernym...

czytaj więcej