• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-952816_18163_150x190

NEUROLOGIA DZIECIĘCA W PRZYPADKACH KLINICZNYCH

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2018
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 390
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-200-5595-5
 
139,00 zł
118,90 zł 118,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Neurologia dziecięca w przypadkach klinicznych

Redakcja: Barbara Steinborn

Książka ma charakter edukacyjny, a autorzy poszczególnych rozdziałów odgrywają poniekąd rolę doświadczonych nauczycieli, którzy zgodzili sie podzielić swoją wiedzą zgodnie z maksymą: "Najlepsi nauczyciele to tacy, którzy powiedzą Ci, gdzie patrzeć, ale nie zawsze powiedzą, co widać". 

Barbara Steinborn fragment przedmowy do książki Neurologia dziecięca w przypadkach klinicznych

W publikacji Neurologia dziecięca w przypadkach klinicznych przedstawiono w praktyczny sposób terapię w schorzeniach układu nerwowego dzieci i młodzieży.

Książka jest  źródłem informacji na temat etiologii, patofizjologii, diagnostyki i postępowania w wybranych chorobach neurologicznych.

Jest skierowana do lekarzy neurologów, pediatrów, fizjoterapeutów, psychologów oraz logopedów.

Tagi: neurologia dziecięca , neurologia książki

Spis treści

Neurologia dziecięca w przypadkach klinicznych

Redakcja: Barbara Steinborn

Przedmowa.

Wykaz skrótów.

Różnicowanie zaburzeń mowy u dzieci.

1. Zaburzenia mowy dzieci.

Choroby metaboliczne.

2. Acyduria metylomalonowa.

3. Choroba Niemanna-Picka typu C.

4. Homocystynurina klasyczna.

5. Hiperamonemia pierwotna.

6. Zespół Leigha.

Fakomatozy.

7. Mieszana fakomatoza: współwystępowanie melanozy nerwowo-skórnej i stwardnienia guzowatego.

8. Stwardnienie guzowate - wpływ leczenia ewerolimusem na napady padaczkowe i olbrzymiokomórkowego gwiaździaka podwyściółkowego.

9. Nerwiakowłókniakowatość typu 1.

10. Zespół Sturge'a-Webera.

Leukoencefalopatie uwarunkowane genetycznie.

11. Leukodystrofia metachromatyczna - postać wczesnodziecięca.

12. Choroba Pelizaeusa-Merzbachera.

13. Leukodystrofia ze znikającą istotą białą.

Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego.

14. Przepuklina oponowo-rdzeniowa ze współistniejącym wodogłowiem u 16-letniej pacjentki.

15. Przepuklina oponowo-rdzeniowa u chłopca 13-miesięcznego z pierścieniowym chromosomem 13.

16. Agenezja ciała modzelowatego.

17. Postępowanie fizjoterapeutyczne i rozwój motoryczny pacjentki z rozpoznaniem hemimegalencefalii.

Neuroinfekcje.

18. Cytomegalia wrodzona.

19. Limbiczne zapalenie mózgu.

20. Neuroborelioza.

21. Zespół opsoklonii-mioklonii.

Choroby nerwowo-mięśniowe.

22. Dystrofia mięśniowa Duchenne'a.

23. Choroba Pompego.

24. Miastenia.

25. Rdzeniowy zanik mięśni.

Mózgowe porażenie dziecięce.

26. Mózgowe porażenie dziecięce - obustronne porażenie połowicze.

27. Mózgowe porażenie dziecięce - obustronne porażenie kurczowe.

28. Niedożywienie u dziewczynki z mózgowym porażeniem dziecięcym.

29. Późna terapia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Wybrane zaburzenia neurorozwojowe.

30. Autyzm dziecięcy.

31. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).

Bóle głowy.

32. Migrena z typową aurą.

33. Bóle głowy typu napięciowego.

34. Migrena połowiczoporaźna.

Choroby demielinizacyjne.

35. Zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego.

36. Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego jako zespół paranowotworowy.

37. Stwardnienie rozsiane - szybka diagnoza, czyli szybko wdrożona terapia.

38. Trudności terapeutyczne dziecięcego stwardnienia rozsianego.

39. Stwardnienie rozsiane w okresie wieku rozwojowego - trudności diagnostyczne (od objawu do rozpoznania).

Choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego.

40. Niedokrwienny udar mózgu.

Wybrane zespoły o uwarunkowaniu genetycznym.

41. Skąd te mleczany? Deficyt biotynidazy u chłopca z gwałtownie postępującym regresem rozwoju psychomotorycznego.

42. Padaczka miokloniczna z czerownymi poszarpanymi włóknami-późno rozpoznana postać rodzinna choroby.

43. Ślepe uliczki i zgrzytanie zębami, czyli czym właściwie jest zespół Retta.

Powikłania poszczepienne.

44. Niepożądany odczyn poszczepienny.

45. Szczepienia w chorobach neurologicznych.

Powikłania neurologiczne w okresie noworodkowym.

46. Mnogie ropnie mózgu u noworodka z ekstremalnie małą masą ciała.

47. Drgawki noworodkowe.

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego.

48. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego o różnorodnej patomorfologii i prezentacji klinicznej u dzieci.

Padaczki i inne stany napadowe.

49. Zespoły epizodyczne - łagodny napadowy kręcz szyi.

50. Pacjentka z odruchowymi, lekoopornymi upadkami.

51. Drgawki gorączkowe.

52. Zespół Westa.

53. Złośliwe migrujące ogniskowe napady padaczkowe u niemowląt.

54. Zespół Lennoxa-Gastauta - nie zawsze padaczka objawowa.

55. Padaczka odruchowa.

56. Dziecięca padaczka z napadami nieświadomości.

57. Młodzieńcza padaczka miokloniczna.

58. Zespół Rasmussena.

59. Padaczka lekooporna - wykorzystanie diety ketogennej.

60. Napady ogniskowe z dysplazją korową.

61. Zespół Dravet.

Ataksje.

62. Ostra ataksja móżdżkowa.

63. Napadowa ataksja typu I.

64. Ataksja Friedreicha.

Choroby układu pozapiramidowego.

62. Choroba neurozwyrodnieniowa z odkładaniem żelaza w mózgu związanym z wrodzonym niedoborem kinazy pantotenianowej.

66. Pierwotna dystonia uogólniona DYT1.

67. Wczesnodziecięca neuronalna ceroidolipofuscynoza - "wariant" typ CLN6.

68. Choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego z odkładaniem żelaza w mózgu związana z deficytem białka mitochondrialnego (MPAN).

69. Młodzieńcza postać choroby Huntingtona.

Zaburzenia snu.

70. Narkolepsja typu 1.

71. Nawracająca hipersomnia.

Skorowidz.

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia
Barbara Steinborn

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY