• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-26488_14685_150x190

NOWE PRZESTRZENIE DZIAŁANIA W PRACY SOCJALNEJ W WYMIARZE ETYCZNO PRAKSEOLOGICZNYM

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 234
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7587-443-3
35,00 zł
31,50 zł 31,50 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,50 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Tematyka niniejszej książki koncentruje się wokół zagadnień związanych z działaniem w polu pracy socjalnej, a szczególnie z nowymi przestrzeniami działania podejmowanego przez pracownika socjalnego. Praca socjalna ujmowana jest zarówno jako teoretyczna refleksja jak i praktyka społeczna – przy czym oba te wymiary współistnieją ze sobą. Praktyk, by móc identyfikować, analizować i oceniać niepokojące kwestie społeczne, a następnie podejmować skuteczną interwencję (zmianę) powinien działać w oparciu o refleksję naukową. Współcześnie działania pomocowe są realizowane nie tylko w znanych dotychczas obszarach, ale pojawiają się również nowe przestrzenie, w których pracownik socjalny uczy się sobie radzić. 

Prezentowana książka składa się z trzech części. Autorzy pierwszej z nich naświetlają problematykę pracy socjalnej w wymiarze aksjologicznym. 

W drugiej części publikacji szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom z obszaru praktyki społecznej. Autorzy zamieszczonych w niej tekstów dokonują prezentacji działań socjalnych skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Podejmują oni między innymi problematykę osób chorych, niepełnosprawnych, resocjalizowanych. Przeważa tu zainteresowanie pracą socjalną na rzecz rodzin, w tym rodzin w żałobie oraz ubogich. Teksty obrazują także wybrane przykłady pomocy instytucjonalnej, np. działalności Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca czy też Klubu Seniora. 

Artykuły z obszaru pomocy potrzebującym w wymiarze prawnym i praktyce społecznej składają się na cześć trzecią prezentowanego tomu. 
Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno teoretyków, jak i praktyków pracy socjalnej. 
Zawarte w tej pozycji zasoby wiedzy, źródła i obszerna literatura prezentowanych problemów, jak tez wielość podejść metodologicznych, a także szeroka gama sposobów prezentacji uogólnień, jak też staranne zarysowanie dawnych i równolegle nowych przestrzeni pracy socjalnej w różnych lokalnych środowiskach, (...), uzasadnia (...), że książka będzie ważną pedagogiczna pozycją.
Stanowi ona pewnego rodzaju "panoramę" problemów, trudności, dylematów jakie staja przed pracownikami socjalnymi dziś, w obecnych warunkach społecznych i ustrojowych. ukazuje, że praca socjalna to nie tylko praktyka działania ale także konieczność stawiania sobie pytań teoretycznych i szukania na nie odpowiedzi we wszystkich konkretnych sytuacjach.

Spis treści

Część I
Aksjologiczny kontekst pracy socjalnej
 
Ewa Kantowicz
Między profesjonalizmem a osobistym zaangażowaniem – dylematy etyczne pracy socjalnej
Between professionalism and personal commitment: ethical dilemmas in social work
 
Ryszard Bera
Aksjologiczne aspekty pracy socjalnej
Axiological Aspects of Social Work
 
Józefa Matejek, Ewelina Zdebska
Etyczne podstawy funkcjonowania przyszłych pracowników socjalnych w zawodzie
Ethical Foundations for the Functioning of Prospective Social Workers
 
Teresa Zbyrad
Zawodowa deformacja idei pomagania – teoria a realia
The Professional Deformation of Idea of Help – The Theory and the Realities
 
Renata Franczak
Refleksje dotyczące etyki i aksjologii w kontekście pracy socjalnej
Reflections on Ethics and Axiology in the Context of Social Work
 
Joanna Konaszewska
Wartości moralne cenione przez pracownika socjalnego
Moral Values Cherished by the Social Worker
 
Część II
Prakseologiczny wymiar profesjonalnej pomocy potrzebującym
 
Beata Krzesińska-Żach
Pracownik socjalny w przestrzeni życia dziecka chorego
A Social Worker in the Domain of a Sick Child’s Life
 
Edyta Siwińska
Pracownik socjalny w obliczu sytuacji rodziny w żałobie
Social Worker in Face of Family During the Mourning
 
Anna Dąbrowska
Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi doświadczającymi uszkodzenia słuchu w środowiskach ich zamieszkania
Social Work with the Disabled Experiencing Hearing Impairment in Their Home Environment
 
Anna Weissbrot-Koziarka
Poradnictwo socjalne dla rodzin ubogich
Social Counselling for Poor Families
 
Anna Fidelus
Problemy interakcji w pracy socjalnej z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne
The Pathology of Interactions in Social Work with Ex-criminals
 
Joanna Rajewska de Mezer
Rola organów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu postępowi procesu demoralizacji nieletnich i pomocy w ich reintegracji społecznej (na przykładzie wychowanków opuszczających zakłady poprawcze)
The Role of Social Assistance Bodies in Counteracting the Process of Demoralization of Juveniles and Assistance in Their Reintegration into Society (for Example the Youth Leaving a Detention Centre)
 
Anna Dudak
Stowarzyszenie na rzecz obrony praw ojca jako instytucja świadcząca pomoc i wsparcie społeczne
The Association for Father’s Rights as an Institution Providing Social Assistance and Support
 
Renata Kowal
Doradca zawodowy, pracownik socjalny, wolontariusz – realizatorzy zadań pracy socjalnej
Vocational Advisor, Social Worker, Volunteer – Implementers of Social Work Objectives
 
Andrzej Różański
Obraz pracownika socjalnego – analiza treści tekstu w lokalnej prasie
An Image of the Social Worker – Analysis of the Content in the Local Press
 
Kamila Zdanowicz-Kucharczyk
Wizerunek dziecka ulicy w oczach wychowawców
Th e Adult’s Sight on Street Child
 
Agata Chabior
Funkcje klubu seniora – doniesienie z badań
Functions of the Senior’s Club – A Research Report
 
Część III
Pomoc osobom i rodzinom w wymiarze prawnym i praktyce społecznej
 
Anna Kłos
Kształtowanie się przestrzeni pracy socjalnej w Polsce  w minionym trzydziestoleciu – analiza doświadczeń praktycznych
Evolution of the Area of Social Work in Poland in the Past Thirty Years – An Analysis of Practical Experiences
 
Jakub Polanowski
Pojęcie pracy socjalnej w przepisach Ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zagadnienia wybrane
The Notion of Social Work in the Provisions of the 12 March 2004 Social Assistance Act. Selected Problems
 
Małgorzata Wolska-Długosz
Rozmiary i formy pomocy społecznej wobec rodzin w kryzysie świadczone przez MOPR w Kielcach
Volume and Forms of Social Assistance to Families in Crisis Provided by the Municipal Centre for Family Assistance in Kielce
 
Lucyna Adamowska
Formy pomocy finansowej świadczone dziecku i rodzinie z tytułu zaopatrzenia społecznego. Świadczenia nienależnie pobrane
Forms of Financial Assistance Paid to a Child and a Family for Social Provision. Unduly Received Benefits
 
Bibliografia
 
Informacje o autorach

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

34,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 34,00 zł
40,00 zł
35,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,20 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

46,20 zł
40,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 40,90 zł
75,00 zł
66,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 75,00 zł
99,00 zł
87,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 87,90 zł
99,00 zł
87,12 zł
Najniższa cena z 30 dni: 84,90 zł
50,00 zł
44,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,00 zł
65,00 zł
57,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 57,90 zł
55,00 zł
48,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 48,90 zł
42,00 zł
37,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 37,00 zł

POLECAMY

39,30 zł
31,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,50 zł
60,00 zł
51,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,00 zł
200,00 zł
190,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 147,30 zł
45,00 zł
39,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,60 zł
40,00 zł
36,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 36,00 zł
45,00 zł
40,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 40,50 zł
35,00 zł
31,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,50 zł
169,90 zł
110,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 77,90 zł
69,00 zł
62,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 62,10 zł
60,00 zł
51,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,00 zł
45,00 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 40,00 zł
36,00 zł
32,40 zł
Najniższa cena z 30 dni: 32,40 zł
66,00 zł
59,40 zł
Najniższa cena z 30 dni: 59,40 zł
29,90 zł
27,55 zł
Najniższa cena z 30 dni: 27,55 zł
32,90 zł
28,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 28,80 zł
52,00 zł
45,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 45,80 zł